nieuw

Open Oproep Residency Arita/Saga 2025

Voor ontwerpers en kunstenaars die tijdens een werkperiode in Arita, Japan onderzoek willen doen op artistiek en technisch gebied en hun eigen werk willen ontwikkelen in een intensieve wisselwerking met lokale porseleinproducenten in de Saga-regio.

12 september 2024

sluitingsdatum

€ 11.000

subsidiebedrag

zomer 2025 of najaar 2025

werkperiodes

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

De residency Arita is in samenwerking met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds opgezet door Creative Residency Arita (CRA), een internationaal artist-in-residence-programma van de stad Arita en de prefectuur Saga in Japan.

Het doel van de residency is om cross-overs en experiment te stimuleren en nieuwe samenwerkingen tussen Nederlandse ontwerpers en kunstenaars en lokale porseleinproducenten en ambachtslieden te initiëren. Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen.

voor wie is deze open oproep?

Deze oproep staat open voor individuele ontwerpers en kunstenaars. Kennis van het werken met keramiek is geen vereiste. Bereidheid je hier in te verdiepen en affiniteit met de specifieke context in de regio Saga zijn wel belangrijk.

Ontwerpers dienen hun aanvraag in bij het Stimuleringsfonds. Kunstenaars kunnen dat doen bij het Mondriaan Fonds. Het is niet mogelijk voor duo’s, collectieven of samenwerkingsverbanden om een aanvraag in te dienen.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Residency Arita/Saga 2025

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Residency Arita/Saga 2025. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Residency Arita/Saga 2025 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- Artistieke kwaliteit van het werk;
- Kwaliteit van het ontwikkelplan;
- Motivering in relatie tot de doelstelling en missie van de residency.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Residency Arita/Saga 2025 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

verdiep je in de lokale context

tip 3

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Roxanne da Graça. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.