Homepage

Drie jaar Upstream: Music x Design

Drie jaar geleden, in januari 2019, startten het Fonds Podiumkunsten, Sena en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Upstream, een nieuwe subsidieregeling voor de ondersteuning van pop- artiesten, ontwerpers en makers.

Met Upstream ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-muziek. De Regeling Upstream: Music x Design wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is bedoeld voor projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek.

De fondsen en Sena willen met behulp van Upstream de muziekindustrie in Nederland verbreden en versterken, internationaal sterker voor de dag komen en cross-overs naar andere disciplines stimuleren. Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan centraal.