Vormgeving – 24 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Vormgeving van 2022 zijn 24 voorstellen geselecteerd. Annique Deneer, coördinator Regeling Vormgeving, reflecteert op de ronde.

14 april 2022

algemene indruk

De Regeling Vormgeving beslaat een breed palet aan subdisciplines waardoor de diversiteit van de voorstellen doorgaans groot is. Zo zijn er deze ronde voorstellen gedaan voor onder meer graphic novels, kunstenaarsboeken, verschillende materiaalonderzoeken, tentoonstellingen en onderzoeken naar (de kracht van) beeldtaal. Terugkerende thema’s zijn: de bruikbaarheid van vernieuwende duurzame materialen, interdisciplinaire samenwerkingen met wetenschappelijke en maatschappelijke partners en de toegevoegde waarde van ontwerp voor een inclusieve samenleving.

startsubsidie

Ook in deze ronde betrof bijna de helft van alle aanvragen startsubsidies. Bij de controle van ingediende aanvragen bleek echter een deel van de startsubsidie-aanvragen te zijn gericht op de uitvoering van een klein project. Dat is niet waar deze subsidievorm voor bedoeld is. Startsubsidies zijn nadrukkelijk voor de fase voorafgaand aan de uitvoering van een omvangrijk (onderzoeks)project. Een startsubsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om vooronderzoek te doen, de probleemstelling aan te scherpen en eventueel een eerste proof of concept uit te werken. Ook kunnen met een startsubsidie deskundigheid en partners worden betrokken om zo inhoudelijk en financieel draagvlak voor het project te creëren. Omdat er voor een startsubsidie andere voorwaarden en beoordelingscriteria gelden, is het van belang dat aanvragen in de juiste vorm worden ingediend. Lees hier meer over startsubsidies.

selectie

Alle positief beoordeelde aanvragen konden deze ronde worden gehonoreerd. 11 van de 24 geselecteerde projecten betreffen een startsubsidie. Enkele opvallende projecten deze ronde zijn:

Shay Raviv

From potentiality to continuity and maintenance? A critical inquiry into the barriers of value creation through social design projects – Shay Raviv
De afgelopen decennia hebben ontwerpers volgens onderzoeker Shay Raviv meer geloofwaardigheid gekregen in hun vermogen om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In projecten voor het algemeen belang zijn grote samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij ook ontwerpers worden betrokken. Raviv constateert echter dat niet veel ideeën op de lange termijn standhouden. Met het onderzoek wil ze de praktijk van het implementeren en onderhouden van social design-projecten ontrafelen. De resultaten worden gedeeld met de sector via een visueel essay, dat wordt vertaald naar een tool die kan worden ingezet bij conferenties en workshops. Samenwerkingspartners zijn onder andere What If Lab (Dutch Design Foundation) en Social Design Showdown, partner voor de visuele vertaling van het onderzoek is De Anderen.

Museum of 21st Century Design

Reframing Design Collections – Museum of 21st Century Design
Met het project Reframing Design Collections werpt Museum of 21st Century Design een nieuw licht op de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen door objecten opnieuw te labelen met gegevens over hun ecologische en sociale impact en potentieel. Het project bestaat uit twee fasen. Met behulp van een startsubsidie wordt in de eerste fase uitgebreid en experimenteel onderzoek gedaan naar objecten in de collectie van Boijmans. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de tweede fase van het project: een tentoonstelling in Depot Boijmans eind 2022. Deze tentoonstelling zal objecten uit de Boijmans-collectie vanuit een toekomstperspectief opnieuw inkaderen met gebruik van nieuwe gegevens, speculaties, provocerende vragen en feedback van gemeenschappen die het ontwerp heeft geraakt. Hiermee poogt het project antwoord te geven op een belangrijke vraag waarmee musea worden geconfronteerd: hoe het verleden te behouden en tegelijkertijd een visie voor de toekomst te bieden?

Stichting Frysk Tichelwurk

Duurzaam doorontwikkelen; Koninklijke Tichelaar 450 jaar – Stichting Frysk Tichelwurk
Koninklijke Tichelaar is het oudste keramische bedrijf in Nederland en viert in 2022 het 450-jarig bestaan met een tweedelige presentatie. Van 4 juni tot en met 3 oktober 2022 vindt een presentatie plaats in het Nationale Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, waar zowel belangrijke werken van Koninklijke Tichelaar uit de collectie worden vertoond, als nieuw werk van ontwerpbureau Humade. Humade doet hiervoor in 2022 samen met Koninklijke Tichelaar onderzoek naar de bruikbaarheid van gebaggerd zeeslib voor de productie van tegels. Daarnaast realiseert Stichting Frysk Tichelwurk drie artist-in-residence-plaatsen in de oude fabriek van Tichelaar. De gerenommeerde ontwerpstudio’s Humade, Kirstie van Noort & Lotte de Raadt en LAB AIR werken aan innovatieve en duurzame producten die in combinatie met een publieksprogramma gedurende drie maanden worden gepresenteerd in de historische fabriek te Makkum.

Slightly Unnoticed – Stichting Studio Pupil

Slightly Unnoticed – Stichting Studio Pupil
Slightly Unnoticed van Tünde Vollenbroek (Studio Pupil) en Iris Frankhuizen wordt een dubbelportret van de Amerikaanse Emily Magnano en haar moeder Jennifer en heeft als thema huiselijk geweld. De graphic novel zal het waargebeurde verhaal van moeder en dochter vertellen dat werd gedomineerd door de controledwang van Emily’s vader. Als leeservaring zal de publicatie vooral een diepgaande verkenning zijn van Emily’s emotionele realiteit, verbeeld via poëtische texturen en geabstraheerde situaties. De graphic novel wordt afwisselend opgebouwd uit rijke analoge texturen, vereenvoudigde menselijke personages en tekst. De startsubsidie wordt ingezet om de verhaallijn, vertelstijl en visuele stijl te ontwikkelen, resulterend in een treatment, stijltesten en een zestal voorbeeld spreads. Vollenbroek en Frankhuizen zullen de graphic novel hiermee in de tweede helft van 2022 pitchen bij Engelstalige uitgeverijen.

Kleuren met schimmels – Fabulous Fungi (foto bovenaan)
Het gebruik van synthetische textielverf is één van de grootste problemen in de mode-industrie: het zorgt voor ernstige watervervuiling, een hoog water- en energieverbruik en gezondheidsproblemen. Met het project Kleuren met schimmels onderzoekt Fabulous Fungi (ontwerper Ilse Kremer) een alternatieve verfmethode, namelijk het gebruik van natuurvriendelijke textielverf op basis van schimmels. Het project beslaat een eenjarig ontwerpend onderzoek naar onder andere de kleuren en groei van pigmentvormende schimmels, de fixatie van kleuren op verschillende stoffen en de presentatie van het productieproces aan diverse doelgroepen. Fabulous Fungi werkt hierbij samen met de circulaire hub BlueCity, schimmelspecialist Bio-aNAlytiX van Biezen en duurzaam sportkledingmerk Iron Roots.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving in 2022.

cijfers

Van de 72 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 24 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 33 procent. De sluitingsdatum van de volgende ronde Vormgeving is 16 augustus 2022.