Upstream: Music x Design – 7 projecten geselecteerd

Zeven zeer uiteenlopende voorstellen zijn geselecteerd door de commissie Upstream: Music x Design. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de eerste ronde van dit jaar.

25 mei 2020

algemene indruk

De afgelopen ronde Upstream: Music x Design kende een grote diversiteit aan aanvragen. Waar het fonds in de rondes van 2019 – het jaar waarin de Upstream: Music x Design als regeling werd gelanceerd – vooral aanvragen voor cross-overs met muziek en digitale cultuur/technologie ontving, valt op dat het aantal cross-overs met vormgeving nu is toegenomen. Zo werken The Irrational Library en illustrator TRIK samen rond de presentatie van het derde album van The Irrational Library We… are doomed (Pragmatic Propaganda) en zal VJ, scenograaf en mediakunstenaar Frouke ten Velden een multimediale scenografie ontwerpen in co-creatie met een componist en choreograaf.

Ook wat betreft muziekstromingen laten de geselecteerde voorstellen grote diversiteit zien. Van undergroundcircuit tot nieuwe (klassieke) muziek, en van de elektronische muziekscene tot traditionele popmuziek: de praktijken van de makers en artiesten verhouden zich tot uiteenlopende genres en/of subculturen. Wat betreft ervaring is er eveneens sprake van grote verscheidenheid. Projecten van zowel jong talent als meer gevestigde makers zijn door de adviescommissie geselecteerd.

Om een beeld te geven van de breedte van de ondersteunde projecten deze ronde:

Eefje de Visser x Nick Verstand
Singer-songwriter Eefje de Visser en kunstenaar Nick Verstand werken samen aan een project om een liveshow te ontwikkelen waarin muziek, choreografie en scenografie samenkomen. De scenografie bestaat uit een grote reflector, opgehangen aan drie computergestuurde takels en meerdere lichten die deze exact volgen om het licht naar gerichte plekken te weerkaatsen. De intensiteit van het licht wordt realtime aangestuurd door de amplitude van de stem van Eefje de Visser. Zo ontstaat een levendig beeld waar licht en geluid met elkaar versmelten.

Heritage Studio
De focus van het nieuwe platform Heritage Studio ligt op in Nederland gevestigde makers en artiesten met wortels in de MENA-regio (Middle East and North Africa). In hun zoektocht naar hun eigen artistieke identiteit worden makers met deze achtergrond vaak nog binnen de westerse context gereduceerd tot hun culturele achtergrond en associaties, zo stelt initiatiefnemer (A)WAKE. Maar juist binnen het nachtleven, waar deze artiesten ongeacht hun achtergrond bezig zijn met bijvoorbeeld progressieve techno, verdwijnen deze oriëntalistische belemmeringen. Reden genoeg om hier verder onderzoek naar te doen. Voor deze aanvraag werken visueel artiest Salim Bayri en DJ/artiest Fatima Ferrari samen tot een live performance.

De Tendens

De Tendens is een multidisciplinaire samenwerking waarbij videokunst, rap, dans en visuele vormgeving samenkomen in de vorm van een video-installatie. Kunstenaar Seán Hannan signaleert een tendens waarin kunst en rapmuziek in toenemende mate toenadering tot elkaar zoeken. De Tendens heeft als doel deze twee vormen dichter bij elkaar te brengen door de muziekvideo zelf tot hogere kunstvorm te verheffen. Het resultaat is een multichannel videokunstwerk waar alle media samenkomen. Dit project is een samenwerking tussen curator Vincent van Velsen, styliste Ogenda ter Haar, rapper Jiiggy Djé (Vincent Patty), geluids- en performancekunstenaar Otion (Guillermo Blinker), regisseur Ruwan Heggelman en Seán Hannan.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Upstream: Music x Design ronde 1 – 2020.

cijfers

Het beschikbare budget in deze ronde was € 167.500. Omdat het totaal van de aangevraagde bedragen van de positief beoordeelde voorstellen het beschikbare rondebudget overschreed, was prioritering noodzakelijk. Uiteindelijk zijn 7 van de 13 in behandeling genomen subsidieverzoeken gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 54 procent.

volgende deadline en covid-19

Voor de volgende deadline van woensdag 9 september 2020 is de commissie wederom geïnteresseerd in projecten waarin een interessante toepassing of cross-over met technologie, design of beeldcultuur wordt opgezocht. Van aanvragers verwachten we met het oog op de covid-19-crisis dat zij in ingediende voorstellen blijk geven van realiteitszin en inspelen op de actualiteit. Ideeën en concepten kunnen telefonisch of via e-mail worden besproken met het team achter deze regeling: Sean Gilis en Ibrahim Alaoui Chrifi.