Stimuleringsfonds zoekt adviseurs

Ben jij werkzaam in de creatieve sector? Beschik je over kennis op het gebied van architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur? Kun je goed je mening verwoorden en ben je zowel kritisch als stimulerend? Vind je het interessant om te adviseren over de besteding van kunst- en cultuurbudget? Dan zijn wij op zoek naar jou!

20 september 2022

wie zijn wij?
Wij zijn het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hét rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur, domeinen waarvoor we in opdracht van het ministerie van OCW verschillende subsidieregelingen uitvoeren. We werken met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.

Als Stimuleringsfonds ondersteunen we een divers palet van projecten, makers en instellingen. We hechten daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. We nodigen iedereen die zich herkent in een van de profielen van harte uit om te reageren, ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau en leeftijd. Ook moedigen we specifiek mensen van buiten de vier grote steden aan te reageren om ook hun kennis te kunnen benutten.

wat ga je doen?
Elke subsidieregeling van het Stimuleringsfonds kent een eigen adviescommissie. Voor subsidieregelingen met meerdere rondes per jaar werken we ook wel met een poule van adviseurs. In commissies zitten bijvoorbeeld makers, ontwerpers, onderzoekers, beschouwers of docenten die vanuit hun eigen kennis, discipline en ervaring naar een voorstel kijken.

Ongeveer twee weken voor een vergadering ontvang je de aanvragen, de criteria en bijbehorende scorebladen. Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van gemiddeld zes adviseurs onder leiding van een voorzitter. Iedereen heeft een gelijke stem en ieders mening wordt tijdens een vergadering gehoord. De vergadering biedt een veilige ruimte om samen met de andere adviseurs de aanvragen te bespreken en vanuit alle kanten te belichten. Hiervoor zijn verschillende perspectieven nodig en iedereen krijgt de ruimte om de eigen visie te onderbouwen.

Profielen:

Adviescommissie Vormgeving

De commissie vormgeving bestaat uit een poule van zo’n 30 adviseurs met kennis van alle verschillende sub-disciplines die onder vormgeving vallen, van mode tot grafisch en van strips tot social design. De regeling kent vier grote rondes per jaar en wordt gekenmerkt door veel persoonlijke aanvragen voor projecten van individuele makers en studio’s.

- Profiel 1: Beschouwing en reflectie op het brede vormgevingsveld;
- Profiel 2: Maker/beschouwer/onderzoeker met kennis op het gebied van duurzame materiaalontwikkeling;
- Profiel 3: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van social design;
- Profiel 4: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van interieur- en ruimtelijk ontwerp;
- Profiel 5: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van glas- en/of keramiekontwerp;
- Profiel 6: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van strips en graphic novels.

Adviescommissie Architectuur

De adviescommissie architectuur bestaat uit een poule van zo’n 15 adviseurs, waarin behalve expertise op het gebied van architectuur ook kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw, interieurarchitectuur en landschapsarchitectuur is geborgd. De regeling kent vier rondes per jaar en wordt gekenmerkt door aanvragen voor uiteenlopende (onderzoeks-)projecten, publicaties en inhoudelijke programma’s.

- Profiel 7: Stedenbouwkundige met kennis van internationale praktijken;
- Profiel 8: Landschapsarchitect met kennis van regionale planning;
- Profiel 9: Landschapsarchitect met kennis van gezonde verstedelijking.

Adviescommissie Digitale cultuur

De adviescommissie digitale cultuur bestaat uit een poule van zo’n 15 adviseurs. De regeling is net als het veld steeds in ontwikkeling en daardoor het minst vast omlijnd als het gaat om de afbakening van het werkveld. Een breed scala aan projectvoorstellen komt voorbij, waarbij vanuit technologie vaak cross-overs worden gemaakt met andere artistieke disciplines. De regeling kent vier aanvraagrondes per jaar.

- Profiel 10: Art director, (indie) developer of designer met kennis op het gebied van gameontwikkeling;
- Profiel 11: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van sound art en/of (creative) coding;
- Profiel 12: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van play en interactive media.

Adviescommissie Internationalisering

De adviescommissie Internationalisering beoordeelt voorstellen van projecten van over heel de wereld. Naast alle werelddelen komen alle disciplines die het fonds bedient aan bod. Ze beoordeelt aanvragen waarin de nadruk ligt op culturele uitwisseling en internationale samenwerking. De beoordeling vergt een brede kennis over de actuele ontwikkelingen van hedendaagse ontwerppraktijken, presentatievormen en maatschappelijke vraagstukken. De regeling kent drie rondes per jaar en een aantal open oproepen waarbij ook vaak een beroep wordt gedaan op de adviseurs.

- Profiel 13: Maker/curator digitale cultuur met kennis van de internationale sector (platforms, festivals, producenten, presentatie instellingen);
- Profiel 14: Maker/beschouwer binnen architectuur/ruimtelijk ontwerp met focus op sociale en/of klimaatvraagstukken in relatie tot verstedelijking;
- Profiel 15: Beschouwer/curator social practice en ontwerp(methodieken) in internationale context;
- Profiel 16: Beschouwer/onderzoeker binnen de sociale wetenschappen of internationale studies.

Adviescommissie Festivals en publieksprogramma’s creatieve industrie

De commissie festivals en publieksprogramma’s komt tweemaal per jaar samen. Ze beoordeelt aanvragen waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen de creatieve industrie worden vertaald naar grootschalige publieksprogramma’s door het hele land. De regionale spreiding is in deze regeling belangrijk. De commissie heeft op dit moment behoefte aan specifieke kennis vanuit de verschillende landsdelen.

- Profiel 17: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van architectuur en stedenbouw.

Adviescommissie Upstream: Music x Design

De Regeling Upstream staat in het teken van bijzondere samenwerkingen tussen ontwerpers en popartiesten. Er zijn twee rondes per jaar waarvoor een kleine, vaste commissie is samengesteld met daarin vertegenwoordigers uit zowel de ontwerpwereld als de podiumkunsten.

- Profiel 18: Maker/vertegenwoordiger vanuit de creatieve industrie, liefst ervaring met crossovers;
- Profiel 19: Vertegenwoordiger vanuit de popsector, bij voorkeur ervaring bij een podium/festival.

Adviescommissie 1- en 2-jarig activiteitenprogramma

De commissie 1- en 2-jarig activiteitenprogramma komt eenmaal per jaar samen. Ze beoordeelt aanvragen waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen de creatieve industrie worden vertaald naar activiteitenprogramma’s van instellingen en organisaties door het hele land. De disciplinaire spreiding is in deze regeling belangrijk. De commissie heeft op dit moment behoefte aan specifieke kennis vanuit de discipline vormgeving.

- Profiel 20: Beschouwer/curator/onderzoeker met brede kennis op het gebied van vormgeving, van mode tot grafisch en van strips tot social design.

wie ben jij?

- Je woont/werkt in Nederland (België of Duitsland komt ook voor) en bent in de gelegenheid naar Rotterdam te komen om deel te nemen aan commissievergaderingen;
- Je beschikt over affiniteit met een of meer van de werkterreinen van het fonds (architectuur, vormgeving of digitale cultuur);
- Je bent goed in het lezen van Nederlandse en Engelse teksten, je verstaat Nederlands en kunt je bij voorkeur goed uitdrukken in het Nederlands;
- Ter voorbereiding op de vergaderingen lees je subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten en beoordeel je deze inhoudelijk op de vooraf gestelde criteria. Je hebt inzicht in wat er speelt in het vakgebied en je hebt een open houding;
- De aanvrager moet erop kunnen vertrouwen dat diens aanvraag zorgvuldig en objectief wordt beoordeeld. De aanvragen zijn bij jou in veilige handen;
- Met jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een divers palet aan aanvragen. Je beschikt over een intercultureel sensitieve blik bij de beoordeling van projecten die verschillende perspectieven uitdragen.

‘Door alle plannen die ik lees, weet ik wat er in mijn vakgebied gebeurt en dat geeft me energie.’ – Filmmaker/designer Isaura Sanwirjatmo, adviseur Regeling Digitale cultuur

wat bieden wij?

- De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies voor de vakgebieden architectuur, vormgeving en digitale cultuur;
- Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante projecten door het hele land, je versterkt je netwerk en ontwikkelt inzicht in de ideeën en projectplannen van toonaangevende makers, organisaties en talenten;
- Je ontvangt een vergoeding (vacatiegeld) van € 55 euro per uur voor vergaderingen en een vergoeding van € 16,50 leesgeld per aanvraag (voor sommige commissies geldt een afwijkend tarief);
- Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);

hoeveel tijd kost dit je?
Hoeveel tijd het kost is sterk afhankelijk van de regeling waar de commissie aan verbonden is. Talentontwikkeling kent bijvoorbeeld twee grote rondes in het voorjaar, waarvan één portfolioronde, terwijl de Regelingen Architectuur, Vormgeving en Digitale cultuur vier rondes tellen waarbij per ronde of vergadering uit de poule een commissie wordt samengesteld. Per ronde wordt er gemiddeld twee werkdagen uitgetrokken voor de vergaderingen. Het lezen van de aanvragen zal zeker een aantal avonden of een aantal dagen in beslag nemen. We schatten in dat je er gedurende een jaar gemiddeld 8 werkdagen mee bezig bent. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld. De commissievergaderingen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam.

ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via J.vanBallegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel naar het algemeen nummer via +31(0)10 436 16 00.

wil je reageren?
Schrijf in een korte motivatiebrief wat jou motiveert om adviseur van het Stimuleringsfonds te worden en welke competenties je daarvoor hebt. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij over de juiste ervaring beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4).

Stuur je brief, samen met je cv en eventueel een portfolio, uiterlijk 8 november 2022 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail duidelijk voor welke commissie en op welk profiel je solliciteert. Je mag op maximaal 2 profielen reageren.