Residentie Re-creatie – 2 projecten geselecteerd

Binnen de Open Oproep Residentie Re-Creatie #2 zijn ontwerper Maidie van den Bos en ontwerpduo Anne Fehres en Luke Conroy geselecteerd voor een werkperiode op het terrein van De Heygraeff, een van de locaties van zorgorganisatie Reinaerde. De open oproep is in samenwerking met het Mondriaan Fonds uitgezet en biedt zowel ontwerpers als kunstenaars de mogelijkheid om voor een periode van drie maanden in een unieke omgeving onderzoek te doen naar hergebruik.

28 oktober 2020

commissie
De ingediende voorstellen zijn ter advies voorgelegd aan een interdisciplinaire commissie bestaande uit: ontwerper Lotte van Laatum, curator Bas Hendrikx en beeldend kunstenaar Peter van der Es. De commissie werd voorgezeten door beeldend kunstenaar Kianoosh Motallebi. Voorafgaand aan de selectievergadering gaven initiatiefnemers en begeleiders van de artists-in-residence Sjaak Langenberg en Rosé de Beer en medewerkers van de zorginstelling Reinaerde een korte toelichting op hun programma en het profiel van de ontwerpers en kunstenaars die zij zoeken.

selectie
Drie voorstellen van ontwerpers werden ter beoordeling aan de commissie voorgelegd. In de beoordeling is allereerst gekeken naar de artistieke kwaliteit van de portfolio's van de ontwerpers, en vervolgens naar de inhoudelijke waarde en potentie van de plannen van aanpak in relatie tot de residentieplek. Alle drie de voorstellen werden positief beoordeeld; met het oog op artistieke kwaliteit in het portfolio en de mate van vernieuwing in de plannen heeft de commissie haar voorkeur uitgesproken voor twee van deze voorstellen. Social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer voerden samen met een vertegenwoordiger van Reinaerde een verkennend gesprek met de geselecteerde ontwerpers en kunstenaars. Op basis van dit gesprek is de definitieve selectie bepaald:

Atelier voor landschap en lichaam – Maidie van den Bos
Onder de naam Atelier voor landschap en lichaam gaat Maidie van den Bos tijdens haar residentie samen met bewoners van De Heygraeff verzorgingsproducten maken op basis van geneeskrachtige planten uit de omgeving van de zorginstelling. Via wandelingen voor de bewoners en mensen die recreëren in de omgeving van de zorginstelling laat zij hen kennismaken met elkaar, met de plaatselijke natuur en met het fenomeen wildplukken. In workshops voor diezelfde recreanten, bewoners en zorgpersoneel van De Heygraeff wordt de oogst gebruikt om gezamenlijk de verzorgingsproducten te maken.

Talk to Me
– Anne Fehres en Luke Conroy
Met hun specifiek voor De Heygraeff ontwikkelde humoristische geluidsinstallatie Talk to Me willen Anne Fehres en Luke Conroy (online) bezoekers de mogelijkheden laten verkennen van de communicatie met objecten op en rond het terrein van De Heygraeff. Dit gebeurt door het voeren van verschillende absurdistische, fictieve dialogen. Tijdens hun verblijf zullen Fehres en Conroy zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe geluidsontwerpen voor en gebaseerd op de omgeving van De Heygraeff.

beoordeling
De adviescommissie is onder de indruk van de hoge mate van sociale betrokkenheid van de aanvragers en constateert een enorme energie en enthousiasme in de plannen. Het is de verwachting dat dit goed resoneert bij de bewoners van De Heygraeff en dat de voorgestelde werkwijzen de leefwereld van de bewoners zullen vergroten en een verbinding kunnen leggen tussen het instellingsterrein en de omgeving.

cijfers
Voor deze open oproep werden in totaal acht voorstellen ingediend. Drie daarvan zijn in behandeling genomen door het Stimuleringsfonds; de andere vijf zijn behandeld door het Mondriaan Fonds. Het beschikbare budget van € 12.000 geeft ruimte voor twee werkperiodes voor twee ontwerpers. De residentieplekken van het Mondriaan Fonds worden gevuld door Yasser Ballemans en Krisztina Czika. Deze ronde ontvingen beide fondsen minder aanvragen op de open oproep dan eerdere rondes.