Ruimte voor talent – 10 projecten geselecteerd

In de vierde ronde van de de Open Oproep Ruimte voor talent zijn tien bijzondere samenwerkingen geselecteerd. Een opvallend groot aantal van de voorstellen was afkomstig vanuit de discipline vormgeving of interdisciplinair van aard. Programmaleider Talentontwikkeling Marieke Ladru reflecteert op de open oproep.

23 april 2020

Met de Open Oproep Ruimte voor talent ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers die een nieuwe stap willen zetten in de ontwikkeling van hun artistieke praktijk en hiervoor een samenwerking opzoeken met een partner. De diversiteit in samenwerkingspartners was groot deze ronde. Naast wetenschappelijke partners of kennisinstellingen, zochten ontwerpers samenwerkingen met culturele instellingen, werkplaatsen, onderwijs- en zorginstellingen. In sommige gevallen werd samengewerkt met meerdere partners.

Metallotheek – La-di-da (Laura van Santen) i.s.m. Beeldenstorm/Daglicht

selectie

De volgende tien samenwerkingen werden geselecteerd:

In de geselecteerde voorstellen staat het gezamenlijk experiment centraal en worden nieuwe technieken of denkrichtingen ontwikkeld. De commissie ziet in de geselecteerde projecten de potentie om een bredere (maatschappelijke) discussie of bewustzijn teweeg te brengen. Zo bundelen Bureau Baggerman en Jessica den Hartog in het project Chrysalis hun kennis en expertise om te onderzoeken hoe industriële processen kunnen worden gebruikt om textiel te produceren uit PE-verpakkingsmateriaal. Om de stap van artistiek onderzoek naar de industrie te maken, werken ze samen met onderzoeksinstituut Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials. En met het project Tussen roes en rede wil collectief SMELT de dialoog aanwakkeren over drugsgebruik in onze maatschappij. Tijdens een residentie bij The Performance Bar gaan zij in samenwerking met gebruikers, kunstenaars en wetenschappers drugservaringen onderzoeken en ontleden. Het doel is op basis hiervan nieuwe roesrituelen vorm te geven die eenzelfde roeservaring bieden als drugs.

cijfers

Voor de Open Oproep Ruimte voor talent #4 nam het Stimuleringsfonds 33 aanvragen in behandeling. Met tien gehonoreerde voorstellen kwam het honoreringspercentage op 30 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 250.000; aan elk project is € 25.000 toegekend.