Homepage

Regeling Experiment sluit bijna

Eind deze week, op 31 maart 2023 om 23.59 uur, sluit het eerste tijdvak van de Regeling Experiment van dit jaar. Ben je bezig met een aanvraag? Maak deze dan af en dien hem nog in voordat de regeling sluit. We proberen je aanvraag nog in behandeling te nemen.

subsidieplafond bereikt
We sluiten de regeling omdat we verwachten dat het subsidieplafond van € 300.000 wordt bereikt met de aanvragen die dan zijn ingediend. De Regeling Experiment is een doorlopende regeling met twee tijdvakken per jaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Hierbij geldt het moment waarop de aanvraag volledig is. Als het subsidieplafond is bereikt en er dus geen budget meer beschikbaar is, wordt het einde van het tijdvak niet afgewacht en sluit de regeling.

vroege sluiting
Met de sluiting op 31 maart wordt de regeling twee maanden eerder gesloten dan gepland. De Regeling Experiment is niet eerder zo ver voor het geplande einde van een tijdvak gesloten. Gezien het grote aantal aanvragen voorziet de regeling duidelijk in een behoefte. Dat is goed om te merken. Maar als gevolg van de populariteit zorgt de opzet van de regeling ook voor onzekerheid en druk bij aanvragers. Dat is niet de bedoeling. We zullen daarom bekijken hoe we de regeling beter in balans kunnen brengen met de vraag uit het veld.

tweede tijdvak 2023
Het tweede tijdvak van 2023 opent op 6 september en zal ook openstaan zolang het budget toereikend is. Het budget van dit tijdvak is € 250.000.