Homepage

Opening Regeling Experiment

Volgende week woensdag, op 6 september, opent het nieuwe tijdvak van de Regeling Experiment. Met het oog op het beschikbare budget sluit de regeling als er veertig volledige aanvragen zijn ingediend.

Let op: De Regeling Experiment is op 14 september 2023 om 10.00 uur gesloten. Aanvragen kunnen niet meer worden ingediend.

Vanwege de druk op de regeling is de procedure voor het tweede tijdvak op twee punten gewijzigd: de regeling zal sluiten als er veertig volledige aanvragen zijn ingediend en de behandeltermijn is in plaats van zes weken verlengd tot maximaal tien weken. Het beschikbare budget is dit tijdvak € 250.000.

volledige aanvraag
De Regeling Experiment is voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De totale projectbegroting mag bij deze regeling niet hoger zijn dan € 10.000. Dit is inclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen.

Een volledige aanvraag bestaat uit de volgende documenten:
- aanvraagformulier
- projectplan (max 5 pagina’s)
- planning (max 1 pagina), houd rekening met de behandeltermijn van 10 weken
- begroting en dekkingsplan (max 2 pagina’s)
- cv’s van uitvoerende partijen (max 2 pagina’s per persoon)
- gewaarmerkt KvK-uittreksel (max één jaar oud)
- een representatieve afbeelding van het project
- portfolio met relevant beeldmateriaal (max 10 pagina’s)
- en optioneel intentieverklaringen of samenwerkingsovereenkomsten

Wil je een aanvraag indienen, bekijk dan goed de subsidiepagina, inclusief de Regeling Experiment en de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag. Hier vind je meer informatie over de voorwaarden, criteria en doelstellingen van de regeling en een toelichting op de gevraagde documenten. Nieuwsgierig naar eerder ondersteunde projecten? Bekijk hier de selectie uit het eerste tijdvak van 2023.