Leeromgeving van de toekomst – 9 projecten geselecteerd

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigde de tien projectteams van het onderzoekstraject Leeromgeving van de toekomst uit een vervolgaanvraag in te dienen. Het doel van de vervolgonderzoeken is het verdiepen van de inzichten van de eerste fase, het vergroten van de impact en het borgen van de resultaten in de mbo-instellingen.

11 november 2020

De oproep om een vervolgaanvraag in te dienen, leverde negen voorstellen op. Bij de beoordeling en selectie van deze voorstellen heeft het fonds zich laten adviseren door de drie adviseurs die ook de inzendingen voor de eerste fase van het onderzoek hebben beoordeeld:
• Janine Huizenga, hoofd Interactive|Media|Design van de KABK Den Haag;
• Madeleine Maaskant, directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam;
• Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij Tilburg Law School, en onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor de mbo sector.

Van Festival tot Ondernemerslab – Site Practice

algemene indruk
De adviseurs zien in de aanvragen terug dat de uitbraak van het coronavirus grote invloed heeft gehad op de uitvoering van de werkzaamheden van de projectteams. De teams zijn genoodzaakt geweest om veel van de geplande fysieke activiteiten om te zetten in meer online werkvormen. De adviseurs hebben grote waardering voor de creatieve wijze waarop de projectteams in de afgelopen maanden nieuwe online werkvormen hebben ontwikkeld. Alle projectteams hebben daarmee toch een weg gevonden om hun onderzoeken uit te voeren. Wat begon als grote uitdaging, heeft bovendien ook nieuwe kansen opgeleverd, zo stellen de adviseurs vast. Zo heeft de eerste fase van onderzoek bij velen nieuwe kennis opgeleverd over de online/offline leeromgeving, die tot nieuwe vervolgvragen voor het onderzoek leidde. De adviseurs stellen bovendien vast dat veel projecten zich in de eerste fase van onderzoek niet hebben beperkt tot de fysieke leeromgeving, maar dat er ook veel aandacht is geweest voor verandering van de leerprocessen, en hoe deze in een online én offline leeromgeving gefaciliteerd kunnen worden. De adviseurs benadrukken het belang van dergelijke onderzoeksprojecten voor de scholen, juist in deze tijd van grote uitdagingen en veranderingen. De urgentie om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken is door de uitbraak van covid-19 alleen maar toegenomen. Transities die al eerder werden ingezet, blijken door de coronacrisis een extra impuls te krijgen. De adviseurs benadrukken tot slot dat een goede en gelijkwaardige samenwerking van groot belang is om transities bij de instelling in gang te zetten en resultaten te borgen. Bij het bespreken van de voorstellen is onder andere hieraan en aan de mogelijke impact van de onderzoekstrajecten extra aandacht gegeven.

beoordeling en selectie
De negen aanvragen zijn allemaal positief beoordeeld. De adviseurs onderstrepen het belang van de impact die de projecten zouden kunnen hebben binnen een school, een samenwerkingsverband of de mbo-sector. De adviseurs vertrouwen erop dat alle projecten ook in de tweede fase een relevante bijdrage kunnen leveren aan de opgaves, waar de scholen juist nu voor staan. Geselecteerd zijn:

  • de Spouwmuur & de Bouwplaats – Studio Makkink & Bey
  • Bricolage - de potentie voor vakscholen – Maarten van Kesteren
  • Prototype leeromgeving voor cliënten van ASVZ – Het Proces Design Research
  • Engaging Campus-Cité – de Ruimdenkers
  • Land & Hand – KETTER&Co
  • Van Festival tot Ondernemerslab – Site Practice
  • Zadkine Fashion Experiment II – .Krill architectuur en onderzoek
  • Flex ROC II – Open Kaart
  • Vehikel II - Het Moederschip – Marjan van Herpen Architect