Leeromgeving van de toekomst – 10 projecten geselecteerd

In een nieuwe Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onlangs opnieuw mbo-instellingen en ontwerpers uit samen te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs. De open oproep heeft als doel de start van nieuwe onderzoeksprojecten te stimuleren, maar biedt ook de mogelijkheid de impact van bestaande projecten te vergroten. Vanwege de hoge kwaliteit van de aanvragen heeft het fonds het voor deze ronde beschikbaar gestelde budget verhoogd, waardoor niet acht maar tien projecten binnen deze open oproep kunnen worden ondersteund.

29 januari 2020

selectie

De commissie, bestaande uit Madeleine Maaskant (directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam), Marc van der Meer (onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs) en Janine Huizenga (hoofd Interactive |Media |Design van KABK Den Haag) selecteerde uit de 25 aanvragen die het fonds ontving de volgende tien voorstellen:

Drie voorstellen richten zich op de doorontwikkeling van een eerder door het fonds ondersteund project en krijgen daarmee de kans de impact van hun project te vergroten: Studio Makkink & Bey voerde eerder in samenwerking met X11 het onderzoek de creatieve werkplaats als leeromgeving uit, de Ruimdenkers werkte in samenwerking met Rijn IJssel aan het onderzoek Campus Cité, en samen met het Horizon College werkte Open Kaart aan het onderzoek ROC Hub.
Andere geselecteerde voorstellen zijn van eerder ondersteunde ontwerpteams die in dit nieuwe traject aan de slag gaan met een andere mbo-instelling. .Krill architectuur en onderzoek deed in een eerder traject onderzoek naar de Summa Fashion Biënnale en zet de opgedane ervaring nu in voor een onderzoek met Zadkine. Studio Morgen bouwt voort op ervaring die werd opgedaan in de eerdere onderzoeken bij ROC Midden Nederland en Scalda en gaat nu een samenwerking aan met ROC Mondriaan. Tot slot werden ook vijf geheel nieuwe projectteams van ontwerpers en mbo-instellingen geselecteerd: Ketter&Co i.s.m. Clusius College, Maarten van Kesteren i.s.m. Nimeto, Marjan van Herpen i.s.m. ROC van Amsterdam en Flevoland, Het Proces Design Research i.s.m. Da Vinci College, en Site Practice i.s.m. ROC van Amsterdam Zuidoost.

algemene indruk
De adviseurs constateren dat de interesse binnen de ontwerpsector voor de ontwerpopgaven binnen het beroepsonderwijs is toegenomen. De werkwijze van de projectvoorstellen is veelal co-creatief in teams van ontwerpers, onderwijsexperts en onderwijsvernieuwers. Veel voorstellen bevinden zich bovendien nadrukkelijk op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en -huisvesting, en spelen hierin een verbindende rol. De projectvoorstellen kennen een redelijke spreiding over de vier ontwerpopgaven zoals beschreven in de open oproep. Veel projecten bevinden zich op het snijvlak van thema's, en raken meerdere onderwerpen. Opvallend is dat alleen op de thematiek van de circulaire leeromgeving of duurzaamheid een vrij beperkt aantal inzendingen is ingediend.

context
Deze open oproep is onderdeel van het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst, waarin ontwerpers samen met onderwijsinstellingen werken aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst maakt deel uit van het programma Onderwijsomgeving dat als onderdeel van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het ministerie van OCW. Meer ondersteunde projecten uit het programma Onderwijsomgeving vindt u op de kennispagina Onderwijs.

meer informatie
Op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.
Lees hier ook de brochure Leeromgeving van de Toekomst.