Festivals en publiekspresentaties – 11 projecten geselecteerd

In 2021 werden de Regeling Festivals creatieve industrie en de Open Oproep Uitzonderlijke presentaties ondergebracht in één subsidieregeling: de Regeling Festivals en publiekspresentaties. Omdat publieksbijeenkomsten door beperkingen als gevolg van covid-19 nauwelijks mogelijk waren, is er slechts één ronde georganiseerd. Deze ronde vond in het najaar plaats. Er werden 11 projecten geselecteerd.

31 januari 2022

De nieuwe Regeling Festivals en publiekspresentaties heeft een sterkere focus op het bereiken van een breed publiek. Ook is een verdeling van de middelen over vijf landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk geïntroduceerd om een betere geografische spreiding te bereiken.

beoordeling

De selectiecommissie, onder voorzitterschap van Annette Wolfsberger, beoordeelde de voorstellen op de volgende vier criteria:
- bijdrage aan de publieke belangstelling voor de creatieve industrie;
- inhoudelijke betekenis voor de creatieve industrie;
- doeltreffendheid in opzet, publieksstrategie en draagvlak;
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het werkgebied.

selectie

Van de vijftien aanvragen zijn de volgende 11 gehonoreerd:

- LUNA 2022 – Stichting Mediaart Friesland (foto bovenaan)
- (RE)PURPOSE - (RE)VALUE – Stichting fashion festival Arnhem
- COME ALIVE – Stichting Niet Normaal INT
- Kaboom Animation Festival 2022 – Stichting Kaboom Animation Festival
- ReSignifications: DARKMATTER – DARKMATTER Collective
- Rewire 2022 – Stichting Unfold
- Chapter 5IVE: Rem Koolhaas & Samir Bantal – Het HEM
- Solar Biennale 2022
– Solar Movement
- Rotterdamse Dakendagen 2022 – Stichting Rotterdamse Dakendagen
- Stripdagen Haarlem – Stichting Beeldverhaal Nederland/Stripdagen 2022
- Fashion for Good – COTTON

De verdeling over de landsdelen is als volgt: uit Noord en Oost werd één project geselecteerd, twee projecten zijn gericht op midden-Nederland en zeven projecten uit West. Het fonds streeft via de regeling naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de verschillende landsdelen. Vanuit Zuid zijn drie voorstellen ingediend, maar deze werden alle drie als negatief beoordeeld door de commissie. Vanuit het Caribisch gebied is geen aanvraag ingediend. De aanvragen betroffen vooral festivals; voor uitzonderlijke presentaties werden weinig aanvragen ingediend.

De volgende projecten geven een goed beeld van de breedte van de selectie:

Solar Biënnale – Solar Movement

De Solar Biënnale – Solar Movement
De Solar Biënnale presenteert een holistisch perspectief op zonne-energie. Het heersende technologische en economische discours maakt ruimte voor culturele waarden en sociaal-maatschappelijk debat. De biënnale verenigt burgers, ontwerpers, wetenschappers en het bedrijfsleven om samen te werken aan solar design, ofwel aan nieuwe relaties tussen mens en zon en breedgedragen acceptatie van zonne-energie. De Solar Biënnale is een publieksevent dat in september en oktober 2022 plaatsvindt in Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Amsterdam. De onderzoeksvraag voor de eerste editie luidt: Hoe ontwerpen we onze postfossiele toekomst met behulp van de zon? Naast de expositie bij Het Nieuwe Instituut, krijgen seminars, labs, podcasts, een design challenge en eindpresentatie tijdens de Dutch Design Week een plek in het programma.

Chapter 5IVE: Rem Koolhaas & Samir Bantal – Het HEM

Chapter 5IVE: Rem Koolhaas & Samir Bantal – Het HEM (Zaandam)
Met Rem Koolhaas en Samir Bantal presenteert Het HEM een multidisciplinair programma dat het vaak vergeten platteland als progressief gebied ten opzichte van de stad toont. Chapter 5IVE verbindt AMO’s onderzoek met het werk van kunstenaars, wetenschappers en de agrarische sector, met als doel om divers publiek vanuit architectuur anders naar hun omgeving en mondiale vraagstukken te laten kijken. Chapter 5IVE bestaat uit een tentoonstelling van negen presentaties, die volgens het principe van connecting-the-dotsdiverse kennissystemen (onder andere Westerse, inheemse, artistieke) en lokale en (inter-)nationale groepen met elkaar verbinden. De presentaties worden samengebracht in een tentoonstellingsontwerp en aangevuld met een programma van lezingen, excursies, diners en muziek. Chapter 5IVE beoogt makers, denkers, doeners, en breed publiek binnen en buiten de architectuur bij het onderzoek van AMO te betrekken. De Chapter resulteert in een scherper maatschappelijk bewustzijn over de technologische vooruitgangen die zich op het platteland hebben voltrokken en die ons mogelijkheden bieden om stappen te nemen in de richting naar een duurzame en ethisch verantwoorde toekomst.

(RE)PURPOSE – (RE)VALUEStichting fashion festival Arnhem
Tijdens de editie van 2022 richt Stichting fashion festival Arnhem zich op een transitie van het modesysteem. Onder de noemer (RE)PURPOSE – (RE)VALUE wil FDFA met een vijftal, vanuit een Open Call te selecteren, ontwerpers onderliggende, en minder voor de hand liggende, waarden delen met het publiek. Modepartners 025. ArtEZ University of the Arts, Fashion + Design Festival Arnhem, Museum Arnhem, Rijn IJssel en State of Fashion werken intensief samen om het bewustzijn over de huidige uitdagingen in het modesysteem te vergroten en alternatieve ontwerppraktijken een podium te bieden. Op die manier dragen zij tezamen bij aan een wereld waarin mode een positieve impact heeft op sociale, culturele, economische en ecologische ontwikkelingen. Winkeliersverenigingen Docks (Modekwartier), CCA en PBA (beide binnenstad Arnhem) zijn een vaste partner van FDFA om het festival voor een breed publiek beschikbaar te maken. Voor de aankomende editie zoekt FDFA nadrukkelijk meer nationale samenwerkingen op en onderhoud de lokale samenwerkingen om mode en design steeds bewuster te wortelen in de stad.

cijfers

Met 11 op de 15 positief beoordeelde aanvragen komt het honoreringspercentage op 73,33%. Het budget van € 700.00 was als volgt verdeeld: voor West was het budget € 200.000, voor de overige regio’s – Noord, Oost, Midden, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk – elk € 100.000.

In 2022 staan er twee rondes gepland voor de Regeling Festivals en publiekspresentaties. De deadlines zijn 16 maart en 22 oktober.