Festivals en publiekspresentaties – 11 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Festivals en publiekspresentaties van 2022 zijn 11 projecten geselecteerd. Het beschikbare budget was niet voor elk landsdeel toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Coördinator Anouk Laverge reflecteert op de ronde.

16 juni 2022

In de Regeling Festivals en publiekspresentaties ligt een sterke focus op het bereiken van een breed publiek en regionale spreiding. De middelen van deze regeling zijn daarom verdeeld over vijf verschillende landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het beschikbare budget per regio is door de verdeling over vijf landsdelen beperkt.

beoordeling

De selectiecommissie, onder voorzitterschap van Rolf Quaghebeur, beoordeelde de voorstellen op de volgende vier criteria:
- bijdrage aan de publieke belangstelling voor de creatieve industrie in het betreffende landsdeel;
- inhoudelijke betekenis voor de creatieve industrie;
- doeltreffendheid in opzet, publieksstrategie en draagvlak;
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het werkgebied.

selectie

Van de 27 aanvragen zijn de volgende 11 aanvragen gehonoreerd:

- New Radicalisms: but where are you really from? – (A)WAKE
- Africa is not a country – West Africa edition: Rupture / Rapture – Afro Vibes
- Imagine Expanded: World Hopping and Things to Come: Transplantation Nation – Imagine Film Festival
- Cinedans FEST’22: VR Focus & Moving Media – Cinedans
- AFFR 2022 – NEW REALITIES – Architecture Film Festival Rotterdam

- STRP Festival 2023 The Art of Listening – Stichting STRP
- Manifestations 2022 – Stichting Art & Technology
- Framed animatiefilmfestival – Forum Groningen
- The Overkill festival 2022 – Stichting Guido
- Schemerlicht Festival – Stichting Schemerlicht (photo above)
- Freaky Dancing – Freaky Dancing

De verdeling over de landsdelen is als volgt: uit Noord en midden-Nederland werd één project gehonoreerd, in de regio’s Oost en Zuid zijn beide twee projecten gehonoreerd en vijf gehonoreerde projecten zijn gericht op West. Er zijn geen aanvragen vanuit het Caribisch gebied ontvangen.

Voor de regio West en de regio Zuid moest worden geprioriteerd. Ondanks een positief advies ontvingen de voorstellen van ADE, Tolhuistuin en Cross Comix (West) geen subsidie, evenals de voorstellen van Viewmaster, Makerdays en Future of Work (FOW) (Zuid).

De commissie betreurde dit en het fonds zal zich beraden over de verdeling van de middelen voor de komende rondes. Met name het hoog aangevraagde bedrag van bijna 400.000 vanuit Zuid heeft het fonds niet voorzien.

De volgende projecten geven een goed beeld van de breedte van de selectie:

Discrete Figures, STRP Festival 2023. Foto: Hanneke Wetzer

STRP Festival 2023 The Art of Listening – Stichting STRP
STRP bestaat sinds 2006 en positioneert zich als festival gericht op de relatie tussen technologie, design, kunst en innovatie, waarbij opdrachtgeverschap centraal staat en zo een voedingsbodem creëert voor zowel makers als belangstellenden van de creatieve industrie. STRP wil in april 2023 met het festival The Art of Listening een dialoog tussen bezoekers, kunstenaars en sprekers faciliteren over de kunst van het luisteren. Vragen die hierbij centraal staan, zijn: hoe kunnen we zorgvuldiger, empathischer en dieper luisteren naar elkaar, naar de natuur, de stilte en naar stemmen die moet worden gehoord. En, welke rol speelt technologie daarbij? Het programma bestaat uit een internationale expositie met dertien, voornamelijk nieuwe werken die in opdracht van STRP zijn gemaakt, vier publieke gesprekken onder de noemer STRP Scenario, een uitgebreid educatieprogramma en een experimenteel muziekprogramma. Betrokken onderwijspartners zijn onder andere St. Lucas en Fontys Hogescholen. Verder worden bij het programma partners als Affectlab, the Hmm, Impakt en het Nederlands Filmfestival betrokken.

Architectuur Filmfestival Rotterdam

AFFR 2022 – NEW REALITIES– Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam
Van 5 t/m 9 oktober 2022 vindt de 14e editie van het Architectuur Filmfestival Rotterdam plaats. AFFR programmeert cinematografisch hoogwaardige films waarin architectuur, stad en gebouwde omgeving centraal staan. Met het thema New realities onderzoekt AFFR in film en debat wat ons in stad en architectuur verbindt. Zijn wij in staat om verschillen te overbruggen en de enorme uitdagingen waar onze stedelijke samenleving voor staat ter hand te nemen? Waar vinden we voorbeelden en inspiratie? Hoe kunnen we ontwerpend tot oplossingen komen? AFFR heeft diverse programmalijnen opgezet; Hidden Infrastructures, Indigenous Architectures, Through the eyes of the Masters, Grand Urban Visions, Interview with the Architect en ten slotte een speciale focus op animatiefilm. Daarnaast zijn er programmaspecials zoals The Masters met filmmaker Wes Anderson en architectuurjournalist Olly Wainwright. Nieuw programmaonderdeel is dit jaar Best of AFFR on tour, een reizende variant waarbij een reeks van drie films wordt aangeboden aan alle filmhuizen en architectuurinstituten in Nederland in de periode na het festival.

AFFR beoogt achtduizend fysieke bezoekers te bereiken. AFFR werkt samen met onder meer Independent School for the City, internationale Film & Architecture Studio, AIR, Open Rotterdam, Vers Beton en Galerie de Jaloezie, Rotterdam Speciaal, Goethe Institut, Archined, De Architect, Stylos en Archiprix.

The Overkill festival

The Overkill festival 2022 – Stichting Guido
Het Overkill Festival is gericht op kunst en games en vindt plaats van 28 oktober tot en met 4 november 2022 in Enschede. In 2021 vierde het festival haar tienjarig bestaan en is in die tijd gegroeid tot een multidisciplinair festival waar playfulness centraal staat. In 2022 is het thema HEAL Royale en binnen dit thema programmeert The Overkill interactieve installaties, indie games, een filmprogramma, experimentele performances, talks, discussies en een hackathon. The Overkill onderzoekt met HEAL Royale de wijze waarop technologie en digitale cultuur enerzijds de mens blootstellen aan een constante stroom van input en anderzijds ruimte biedt voor online expressie en heilzame praktijken. Het festival heeft drie narratieven benoemd, elk gekoppeld aan archetypen gamekarakters. Technologie en spiritualiteit is gelinkt aan Healers en binnen deze lijn zal er aandacht zijn voor traditionele zorg, meditatieve technologie en bevrijdende sessies waarin ook het uiten van pijn, frustratie en discriminatie een plek krijgen in het helingsproces. Het tweede narratief Digital commoningwordt gekoppeld aan het Witches-archetype. In dit narratief wordt via online games, online rituelen, glitches en inheemse tradities gezocht naar alternatieve en radicale manieren om de geldende kapitalistische en binaire systemen te vervangen. Met het programma Crowds of Sinner focust The Overkill op de mogelijkheden van multizintuiglijk spel. Hierbij wordt er onder andere gereflecteerd op de problematische kanten van digitalisering en inclusie. Samenwerkingspartners zijn onder meer Roodkapje Rotterdam, Tetem, Design LAB University Twente en Creative Coding Utrecht.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Festivals en publiekspresentaties ronde 1 – 2022.

cijfers

Van de 27 beoordeelde aanvragen werden er 11 gehonoreerd. Daarmee komt het honoreringspercentage op 40,7%. Het beschikbare budget van deze eerste ronde van 2022 was € 600.000. Het budget was als volgt over de vijf landsdelen verdeeld:
- West € 180.000
- Noord € 84.000
- Oost € 84.000
- Midden € 84.000
- Zuid € 84.000
- het Caribisch deel van het Koninkrijk € 84.000

In 2022 staat er nog één ronde gepland voor de Regeling Festivals en publiekspresentaties. De deadline is 12 oktober.