Festivals – 6 projecten geselecteerd

In de vierde ronde Festivals Creatieve Industrie van 2020 zijn zes aanvragen gehonoreerd. Coördinator Anouk Laverge reflecteert op deze extra ronde.

27 januari 2021

Dat 2020 voor festivals een heel moeilijk jaar was, is bekend. Als gevolg van de coronamaatregelen kwamen veel organisaties voor de keuze te staan hun festival te verplaatsen, aan te passen of af te gelasten. Dat was ook merkbaar in de drie geplande subsidierondes van de deelregeling Festivals. Omdat in deze rondes sprake was van een onderbesteding van het budget besloot het fonds een extra ronde in te lassen. Deze vierde en laatste ronde van 2020 werd met name georganiseerd voor festivals die in de loop van 2021 plaatsvinden.

selectie
Het Stimuleringsfonds nam deze ronde veertien aanvragen in behandeling. Gezien de huidige situatie verwachtte de adviescommissie dat de covid-19-realiteit, voor zover mogelijk, in de plannen werd meegenomen. Zes aanvragen werden positief beoordeeld:

  • Ecologisch Theater Rotterdam – Doel van dit tuinenfestival is een fysieke bijdrage te leveren aan het ecosysteem, en het publiek over deze bijdrage te informeren. Naast de fysieke interventie in de vorm van ontworpen tijdelijke festivaltuinen, wil initiator Coöperatie Stek reflecteren op onze verhouding ten opzichte van de natuur en de rol van ontwerp.
  • INDIGO 2021 – Met INDIGO brengt de Dutch Game Garden jaarlijks het werk van de Nederlandse gameontwikkelaars onder de aandacht van internationale uitgevers, platformhouders, pers en influencers. De editie van 2021 wordt een hybride evenement, met een digitale basis.
  • Kaboom Animation Festival 2021 – Kaboom Animation Festival wil animatie positioneren als medium dat een essentiële en duidende rol speelt in het veranderende en groeiende medialandschap. Het programma bestaat onder andere uit een VR-competitie, een AR-tentoonstelling, games, panels en discussies over cross-mediaprojecten en masterclasses.
  • POW! WOW! Rotterdam – In september staat Rotterdam tien dagen lang in het teken van streetart. POW! WOW! Rotterdam laat een breed en divers publiek kennismaken met de kunstvorm en vernieuwingen daarbinnen.
  • Rewire 2021 – Dit internationale festival is jaarlijks gericht op innovatieve muziek en geluidskunst. Rewire presenteert een breed programma met een focus op de artistieke voorhoede in de actuele elektronische muziek, new jazz, experimentele pop, geluidskunst en modern gecomponeerde muziek.
  • Spread Zinefest – Gedurende tien dagen brengt het Groningse festival Spread Zinefest self published art en het maken, distribueren en exposeren van boeken, zines en prints onder de aandacht door middel van een zinemarkt, zinebibliotheek, workshops, lezingen en diverse evenementen.

diversiteit en inclusie
Opvallend in het kader van diversiteit en inclusie – een onderwerp waar het Stimuleringsfonds speciale waarde aan hecht – is de aanvraag voor Rewire. Het muziekfestival stimuleert actief nieuwe mengvormen en cross-overs met andere kunstdisciplines. De organisatie investeert in de ontwikkeling van een nieuw outreach programma: een uitgebreid programma waar op maat wordt bekeken hoe een nieuwe doelgroep kan worden betrokken bij het festival. Andere verhalen, achtergronden en werelden verrijken volgens de aanvrager, Stichting Unfold, de blik van het festival. Bovendien is de samenleving veranderd en Rewire is ervan overtuigd dat het festival zich actief tot deze samenleving moet verhouden. In 2021 wil Rewire met het festival bijvoorbeeld ook bezoekers bereiken voor wie het minder vanzelfsprekend is om kunst en cultuur te consumeren.

cijfers
Het beschikbare budget in deze extra subsidieronde was € 200.000. Met 6 gehonoreerde aanvragen op de 14 die in behandeling werden genomen, komt het honoreringspercentage op 43 procent.

2021
Per januari 2021 is het Stimuleringsfonds een nieuwe beleidsperiode ingegaan. Hiervoor zijn alle regelingen tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Voor de nieuwe Regeling Festivals heeft het fonds besloten de ontwikkelingen rond covid-19 de eerste maanden van het jaar af te wachten. De nieuwe festivalregeling, waarin meer nadruk ligt op regionale spreiding, wordt in het tweede kwartaal gepubliceerd. De eerste deadline is in april. Tot die tijd kunnen festivals terecht bij de regelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur.