Homepage

Nieuw tijdvak Regeling Experiment

Op 15 februari 2023 opent een nieuw tijdvak van de Regeling Experiment. Ben je ontwerper of maker actief op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen en heb je een idee voor een experimenteel onderzoek? Kijk dan of jouw project in aanmerking komt voor een subsidie binnen de Regeling Experiment.

Bij de Regeling Experiment kan je een subsidie aanvragen van maximaal € 10.000 voor kleinschalige projecten gericht op experimentgedreven onderzoek. Het nieuwe tijdvak, met een subsidieplafond van € 250.000, loopt van 15 februari tot en met uiterlijk 31 mei 2023. Als het tijdvak openstaat, kan er doorlopend worden aangevraagd. Het tijdvak staat open zolang het budget toereikend is, tot de uiterlijke sluitingsdatum.

belangrijk vooraf
Wil je een aanvraag indienen, houd dan vooral rekening met deze vier punten:
- Het is belangrijk dat je in je aanvraag duidelijk maakt wat het vertrekpunt is van het experiment. Aan welke onderzoeksvraag wil je werken?
- Geef ook inzicht in de opzet van het experiment. Welke stappen ga je ondernemen en welke methode zet je in om tot een antwoord op je onderzoeksvraag te komen?
- De totale projectbegroting mag maximaal € 10.000 bedragen. Dit is ínclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen. Let erop dat alle ingebrachte tijd en middelen, ook eventuele cofinanciering, op de begroting worden vermeld en gekwantificeerd.
- Je kan je aanvraag indienen vanaf 4,5 maand en tot 6 weken voor de start van het project. De maximale looptijd van je project is één jaar.

meer weten?
Lees de Regeling Experiment om te bepalen of je project aan de formele vereisten voldoet. In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag Experiment vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Bekijk om een goed idee te krijgen van het type projecten dat binnen deze regeling wordt ondersteund de selecties van het eerste tijdvak en het tweede tijdvak van afgelopen jaar.

online spreekuur
Heb je vragen? Meld je dan aan voor onze online voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 2 maart 2023. Coördinator Regeling Experiment Carlijn Limburg geeft dan toelichting op de regeling en beantwoordt vragen. Of neem contact op via experiment@stimuleringsfonds.nl.