1-jarig activiteitenprogramma 2023 – 20 instellingen creatieve industrie geselecteerd

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent aan twintig instellingen binnen de creatieve industrie een 1-jarige subsidie toe voor de uitvoering van hun activiteitenprogramma in 2023. De zeven instellingen die in 2021-2022 subsidie ontvingen voor hun 2-jarig activiteitenprogramma, ontvangen dat ook de komende twee jaar.

15 december 2022

1-jarig activiteitenprogramma

De adviescommissie van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma heeft, onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk, geadviseerd over 39 jaarprogramma’s van instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. In totaal werd voor een bedrag van € 3,9 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van € 1,75 miljoen werd daarmee ruim overvraagd. Prioritering was helaas noodzakelijk. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. Twee van de tweeëntwintig positief beoordeelde aanvragen zijn na prioritering volledig buiten budget gevallen. Aan één aanvraag is een lager bedrag toegekend dan is aangevraagd.

Alle aanvragen zijn op vier criteria beoordeeld:
- de artistieke en maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma;
- de relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied;
- de mate van een divers publieksbereik;
- de consistentie in doel en opzet van de aanvraag.

‘Voor de diversiteit en de inhoudelijke ontwikkeling van de creatieve sector is het enorm belangrijk dat er een gezonde balans is tussen enerzijds continuïteit en anderzijds in- en doorstroom binnen de ondersteunde instellingen. Op die manier blijft er ruimte voor nieuwkomers en vernieuwing. Dat is na ruim twee jaar covid-ellende belangrijker dan ooit’, stelt Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds. ‘Ik ben daarom verheugd dat dit jaar vijf nieuwkomers onderdeel uitmaken van de selectie. Samen met de andere geselecteerde jaarprogramma’s laten zij een breed palet aan thema’s en onderzoeksrichtingen zien en geven ze ruimte aan nieuwe makers en een kritische benadering van actuele ontwikkelingen.’

selectie

De volgende twintig culturele instellingen zijn geselecteerd:
- affect lab
- Architectuurcentrum Amsterdam
- Architectuurcentrum Nijmegen
- BlueCity
- Creative Coding Utrecht
- CURRENT OBSESSION
- Das Leben am Haverkamp
- De Dépendance
- Hackers & Designers
- Illustratie Ambassade
- Independent School for the City
- MacGuffin
- OSCAM
- Platform GRAS
- PrintRoom
- The Grey Space in the Middle
- The Hmm
- Van Eesterenmuseum
- Varia
- Zone2Source

Instellingen positief gehonoreerd, na prioritering geen budget
Instellingen negatief advies

vernieuwing

De vijf instellingen die voor het eerst worden ondersteund binnen deze regeling zijn: affect lab, Das Leben am Haverkamp, Oscam, The Grey Space in the Middle en Van Eesterenmuseum. We lichten er twee uit:

Beeld: OSCAM

Oscam (Open Space Contemporary Art Museum) bouwt aan een creatieve community van makers en bezoekers die samen eigenaar zijn van het verhaal van Nederland. Gevestigd in de Bijlmer, in Amsterdam Zuidoost, ontwikkelt het platform tentoonstellingen en activiteiten die de culturele rijkdom van dit stadsdeel verbinden met de Nederlandse en internationale hedendaagse kunst, mode en design. Met de multidisciplinaire modetentoonstelling OSCAM x OHIM – Shifting Narratives geeft het komend voorjaar onder andere een tegengeluid aan de mode-industrie door de zwarte man centraal te stellen. Modellen, collecties en presentatie worden niet geconformeerd aan het gangbare beeld, juist de eigen culturele codes, tekens en tradities worden gevierd.

Beeld: Das Leben am Haverkamp

Ook nieuwkomer Das Leben am Haverkamp is gericht op maatschappelijke vraagstukken in relatie tot mode. Het collectief onderzoekt via het jaarprogramma Speculative Bodies hoe kleding, vermommingen en lichaamsextensies in staat zijn om het lichaam te transformeren. Vervreemding, absurdisme en speculatief ontwerpen worden ingezet als gereedschap om een kritische en onderzoekende blik te werpen op de kapitalistische maatschappij waarin we leven, identiteitsvraagstukken aan te snijden en te reflecteren op wat het betekent om mens te zijn in de eenentwintigste eeuw.

2-jarig activiteitenprogramma

De ronde voor de 2-jarige activiteitenprogramma’s stond alleen open voor de zeven culturele instellingen die in 2021-2022 subsidie ontvingen voor hun activiteitenprogramma (lees hier meer over de redenen daarvoor). De aanvragen zijn door het Stimuleringsfonds intern behandeld. AIR, Bureau Europa, ExtraExtra, FASHIONCLASH, FIBER, en SETUP ontvangen ook de komende twee jaar ondersteuning. Lees de adviezen hier.

infrastructuur ontwerpsector

De kaart Infrastructuur Ontwerpsector 2023 laat alle instellingen in de ontwerpsector zien die via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of via de Culturele Basisinfrastructuur worden ondersteund in 2023. Niet ingetekend op deze kaart zijn de platforms voor ontwerpend leren die via de gelijknamige open oproep van het Stimuleringsfonds worden ondersteund. Deze alternatieve en informele platforms vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de creatieve sector doordat zij jongeren en startende ontwerpers verbinden met de huidige maak- en ontwerpcultuur en met professionals uit het ontwerpveld.

Infrastructuur Ontwerpsector 2023

gesprek over de toekomst

Op donderdag 19 januari 2023 organiseert het Stimuleringsfonds tussen 15.30 – 16.30 uur in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam een bijeenkomst voor instellingen in de ontwerpsector om samen in gesprek te gaan over het proces richting de nieuwe beleidsperiode 2025-2028. We bespreken die middag graag ook met de aanwezigen hoe wij als Stimuleringsfonds de gewenste kwaliteit, vernieuwing en dynamiek in de sector zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen. Culturele instellingen die graag willen deelnemen aan dit gesprek kunnen zich hieronder aanmelden. Aansluitend op die bijeenkomst is onze nieuwjaarsborrel in samenwerking met Het Nieuwe Instituut.