Homepage

Bouwen vanuit de bodem

Met de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem stellen we ontwerpers in staat om in samenwerking met overheden, belanghebbenden en deskundigen te werken aan verstedelijkingsvraagstukken waarbij de ondergrond centraal staat.

Verstedelijking zonder de ondergrond serieus te nemen, of deze zelfs te belasten, kan niet langer en een omslag is nodig. Een vitale ondergrond is immers onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. Deze oproep richt zich op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën, arrangementen en oplossingen voor de verstedelijkingsopgave worden ontwikkeld die de condities van de ondergrond serieus nemen én er productief gebruik van maken. In de open oproep worden drie ontwerpopgaven geformuleerd waarop voorstellen kunnen aansluiten:

- andere modellen;
- andere tactieken;
- andere praktijken.

13 projecten zijn geselecteerd in de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem.

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp
De Open Oproep Bouwen vanuit de bodem maakt deel uit van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024, een stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij de aanpak van deze opgaven te versterken en een integrale benadering te stimuleren. Het Stimuleringsfonds is gedurende vier jaar een belangrijke uitvoeringspartner van dit programma, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Afbeelding: Studio ACTE/B9