co-financiering Fonds Kwadraat

Het aanvragen van subsidie vereist een bepaalde vorm van cofinanciering. Hoe financier je als ontwerper een nieuw project? Er kan sprake zijn van private financiering, bijvoorbeeld door inhoudelijke coalities te sluiten, naast publieke financiering zoals subsidies. Maar ook met een vorm van eigen bijdragen is de financiering rond te krijgen. Het Stimuleringsfonds moedigt cofinanciering, ondernemerschap en het creëren van draagvlak aan en is om die reden in 2014 een samenwerking aangegaan met Fonds Kwadraat.

Het doel van deze samenwerking is door een slimme financieringsstrategie meer projecten in de creatieve industrie te ondersteunen en ondernemerschap te stimuleren.

wanneer een lening?

Voor (extra) financiering van een project kan een ontwerper niet terecht bij een bank, zeker niet als het om een relatief klein bedrag gaat. Ontwerpers kunnen wel terecht bij Fonds Kwadraat, dat al meer dan 45 jaar met succes rentevrije leningen tot 8.000 euro verstrekt.

Een rentevrije lening van Fonds Kwadraat kan worden aangevraagd voor veel verschillende doeleinden, zoals voor de ontwikkeling en realisatie van een ontwerp of idee, een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, deelname aan een beurs zoals de Salone del Mobile in Milaan, een publicatie of bijvoorbeeld voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken.

financieringsmix

Makers en ontwerpers die positief zijn beoordeeld door het Stimuleringsfonds kunnen op elk moment een rentevrije lening afsluiten. De lening kan worden aangevraagd voor:
- onderdelen van door het Stimuleringsfonds ondersteunde voorstellen die niet subsidiabel zijn of als extra financiering naast het door het Stimuleringsfonds toegekende bedrag;
- voor door het Stimuleringsfonds positief beoordeelde projecten die wegens gebrek aan middelen bij het Stimuleringsfonds niet (geheel) in aanmerking komen voor subsidie;
- voor het vervolg van een plan of project dat in de afgelopen drie jaar positief is beoordeeld door het Stimuleringsfonds.

Bij een toekenning door het Stimuleringsfonds tot drie jaar voorafgaande aan de aanvraag van een lening, hoeft een projectplan niet te worden beoordeeld door de commissie van Fonds Kwadraat. De lening kan meteen worden verstrekt. Maar ook ontwerpers die langer geleden subsidie hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds of die geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen, kunnen bij Fonds Kwadraat terecht voor een lening. Die aanvraag wordt dan wel beoordeeld door een commissie.

praktische informatie

Een rentevrije lening van Fonds Kwadraat kan op zichzelf staan of aanvullend zijn op subsidie, crowdfunding, sponsoring of een combinatie daarvan. Het leenbedrag is tussen 500 en 8.000 euro. De aflossing is in maandelijkse termijnen in maximaal drie jaar. Bij een bedrag van meer dan 5.000 euro is een borgstelling vereist. Voorbeelden van projecten die Fonds Kwadraat heeft gefinancierd zijn hier te zien.

Wil je rechtstreeks een lening aanvragen, zonder combinatie met subsidie? In dat geval word je aanvraag beoordeeld volgens de reglementen van het Fonds Kwadraat. Er zijn vijf aanvraagrondes per jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van Fonds Kwadraat of bel 020 6255112 of mail met Francine Mendelaar.