Homepage

Stimuleringsfonds presents Talent

Van 22 tot en met 30 oktober presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tijdens de Dutch Design Week een nieuwe lichting opkomend ontwerptalent. Kom naar MU Hybrid Art House en krijg via één minuut durende filmportretten een inkijk in de verschillende ontwerppraktijken. En bezoek de presentaties, performances en talks van en met deze opkomende makers en ontwerpers in het programma Dancing with Trouble.

8 september 2022

Jaarlijks krijgen opkomende ontwerptalenten actief op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur dankzij een beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de kans zich optimaal te ontwikkelen in artistiek en professioneel opzicht. De lichting van 2022 is nu in beeld gebracht in één minuut durende filmportretten.

Hoe kun je ontwerpen vanuit tast en gevoel? Wat is het beste dieet voor onze bodem? En hoe zullen we ons in de toekomst kleden als onze kledingstukken levende wezens zijn?

De lichting van 2022 is divers en gemotiveerd door een gevoel van urgentie. Allemaal willen ze een actieve rol spelen in noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Voor welke frisse benadering kiest deze nieuwe garde? Meebewegend op de golven van de actualiteit, treden ze de toekomst met een verrassend hoopvolle houding, met lef én met vrijheid tegemoet.

Dancing with Trouble
Aanvullend op de filmportretten presenteren de opkomende ontwerpers en makers zich ook persoonlijk aan het publiek via het inhoudelijk programma Dancing with Trouble. Vier verbindende thema’s zijn leidend voor de verschillende presentaties en performances. Het thema Sensing Forward heeft betrekking op de toenemende erkenning voor gevoelens en ervaringen als een waardevolle en geldige bron van kennis. Beyond Bodies gaat over het niet langer centraal stellen van de mens en het leren luisteren naar de natuur en andere entiteiten. Relating to Land(scapes) stelt ons toekomstige landschap centraal, en de nieuwe vaardigheden en het gedrag dat we moeten ontwikkelen om te leven en navigeren met elkaar. Tot slot agendeert Longing to Belong het gevoel van onthechting waarmee veel mensen in deze hyperindividualistische tijd kampen. Wat is de betekenis van ‘je thuis voelen’ en hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid?

Dancing with Trouble is samengesteld door programmamaker op het gebied van de stedelijke omgeving Eva van Breugel, programmamaker en strategische consultant op het snijvlak van mode, design, kunst en maatschappij Esther Muñoz Grootveld en curator, schrijver en onderzoeker op het vlak van hedendaagse (media)kunst, visuele en digitale cultuur Manique Hendricks. Meer informatie over het inhoudelijk programma volgt.

Emilia Tapprest, NVISIBLE STUDIO