Homepage

Webinar Brabantse Oogst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie komt naar Noord-Brabant met de rijke oogst uit het stimuleringsprogramma voor ruimtelijk ontwerp van de ministeries van BZK en OCW. Maar liefst 33 projecten uit de oogst van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) en de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (VRO) bevinden zich in Brabant. Ze vormen een interessante bron van praktische kennis en ervaring over de inzet van ontwerpkracht in de transitievraagstukken die overal in Brabant aan de orde zijn. Samen met de Provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies organiseert het Stimuleringsfonds hierover activiteiten.

Maarten Tas, projectleider Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (VRO) bij het Stimuleringsfonds, verzorgt een webinar over de rol van ontwerpkracht in gebiedstransformaties. Aan de hand van een aantal Brabantse projecten deelt Maarten de lessen uit de VRO en geeft hij tips voor de dagelijkse praktijk. Het webinar vindt plaats in het kader van het Kennisprogramma Gebiedstransformaties van de Provincie Noord-Brabant.

Datum: dinsdag 24 januari 2023
Tijd: 13.00-13.30 uur
Locatie: online

Bezoek ook..
Bijeenkomst Brabantse oogst ARO & VRO

Datum: woensdag 8 februari 2023
Tijd: 13.30-17.30 uur
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant
Op basis van de 33 projecten in Brabant, die in het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp en de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp meedraaien of hebben meegedraaid, gaan we in deze bijeenkomst op zoek naar de manier waarop ontwerpkracht kan bijdragen aan de grote ruimtelijke opgaven in Brabant. De bijeenkomst start met een inspirerende lezing, gevolgd door parallelsessies rondom vraagstukken die juist in Brabant sterk spelen, op het schaalniveau van een gemeente, een regio en de provincie als geheel. Aan het slot van de bijeenkomst opent de expositie Brabantse oogst ARO & VRO.

Doelgroepen voor de bijeenkomst zijn ontwerpers, overheden, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en kennis- en onderwijsinstellingen in Noord-Brabant.

Expositie Brabantse oogst ARO & VRO
Op woensdagmiddag 8 februari 2023 opent Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen van de Provincie Noord-Brabant, de expositie Brabantse oogst ARO & VRO, die in beeld en woord de 33 Brabantse projecten toont uit de ARO en VRO. Aansluitend is de expositie een aantal weken in het Provinciehuis van Noord-Brabant tijdens openingstijden te zien, ter inspiratie voor het samenwerken aan de ruimtelijke uitdagingen die overal in Brabant spelen.

Het Stimuleringsfonds reist verder
Brabant is de startlocatie van de reis die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2023 maakt langs de provincies met de oogst uit VRO en de lopende projecten uit ARO. Provincies zijn immers meer dan ooit aan zet als het gaat om de toekomstige ruimtelijke ordening en vormgeving van onze leefomgeving. Per provincie staat de betreffende oogst uit dat deel van Nederland centraal in een kennisbijeenkomst-op-maat met bijbehorende expositie.
De kalender voor de reis na 8 februari volgt.