Homepage

Lezing: Participatie nieuwe stijl

Hoe doe je het goed? Het betrekken van bewoners, ondernemers en gebruikers van een gebied of plek, waar veranderingen op stapel staan. De oude protocollen van participatie, waar inspraak slechts beperkt mogelijk was, zijn niet meer toereikend. De maatschappij is veranderd, mondiger geworden, en wil gehoord worden en eerder betrokken. Maar hoe kun je planvormingsprocessen zo inrichten dat alle partijen op het juiste moment kennis kunnen inbrengen en mee kunnen denken? Welke eigentijdse voorbeelden zijn er en wat kunnen we daarvan leren? De beide sprekers nemen je mee in de wereld van participatie, en laten zien wat kansrijke tools, denkrichtingen en werkwijzen zijn.

Datum: vrijdag 18 maart 2022
Tijd:
12.00 – 13.30 uur

Spreker 1: Karin Christof, UvA – expert op gebied van burgerparticipatie

Karin Christof heeft een achtergrond in kunst en architectuur. Zij onderzoekt de rol van actieve burgers die zich als een nieuwe professionele kracht in de stedelijke ontwikkeling mengen. Deze citizen professionals kunnen als volwaardige partners van lokale overheden of marktpartijen een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de stad. Als auteur van twee hoofdstukken van de in 2021 uitgegeven publicatie Participate!, geeft Karin in haar lezing een inkijk in Europese participatie-structuren. Hoe werkt het in Berlijn, Hamburg, Parijs, Lyon, Amsterdam en Groningen? Wat zijn de parallellen en waar liggen de verschillen? En wat kunnen we leren van plekken waar het al lukt om burgers en ondernemers te betrekken?

Spreker 2: Harm van Dijk – grondlegger G1000 Burgerberaad
Harm van Dijk heeft in 2014 na een carrière in de cultuur en bouw het initiatief genomen voor de eerste Nederlandse G1000. Hij werkt aan de ontwikkeling van het G1000 Burgerberaad met het doel burgers zeggenschap te geven door een machtsvrije dialoog te organiseren. Zo poogt hij een brug te slaan tussen burgers en overheid, burgers en instituties en burgers onderling. De basis van een G1000 Burgerberaad zijn 10.000 personen die uit de Basisregistratie Personen (BRP) geloot worden. Aanmelders uit deze willekeurige groep met verschillende achtergronden, gaan samen met werkgevers, ambtenaren en politiek in gesprek over het onderwerp van het Burgerberaad en hoe dit te tackelen. Daar komen breedgedragen plannen uit die ons leren dat democratie en participatie met elkaar te verenigen. In zijn lezing vertelt Harm uit zijn praktijk van 28 verschillende burgerberaden, en wat deze hebben bijgedragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

over de lezingen
Deze lezing is onderdeel van het flankerend activiteitenprogramma van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. Met het activiteitenprogramma bieden we inhoudelijke verdieping op voor de open oproepen relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.