Homepage

Lezing: Ontwerp als middel voor samenwerking

Tijdens deze lezing gaan we in op de rol van ontwerpen. Uitgaand van de stelling dat ontwerp kan helpen nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren, vragen we twee sprekers hierop te reageren aan de hand van voorbeelden uit hun praktijk. Helpt ontwerp om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? En zo ja, hoe zet je ontwerp dan idealiter in? Op welk moment in het proces, door en met wie? En welke status hebben ontwerpen die zijn gemaakt binnen verkennende ateliers in het verdere proces?

Datum: vrijdag 11 maart 2022
Tijd:
12.00 – 13.30 uur

Spreker 1: Dirkjan Masman – voorzitter Coöperatie Notter Zuna
Dirkjan Masman is na zijn pension, na een loopbaan als bioloog en in de medische sector, teruggekeerd naar zijn geboortedorp Zuna. Hier heeft hij samen met buurtgenoten de Coöperatie Notter Zuna opgericht. De coöperatie stelt zich als doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna en hun omgeving te bevorderen. De coöperatie werkt aan thema’s als wonen, landschap, duurzame voorzieningen, en aan gezamenlijke opwekking van energie. Samen met burgers, agrariërs en leveranciers wordt hier gewerkt aan een beter leefklimaat. In zijn lezing zal Dirkjan vertellen welke rol ontwerp speelt in het verkennen van mogelijke toekomsten voor Notter, Zuna en de mensen die hier leven en werken.

Spreker 2: Lotte Caljé – Stipo
Lotte Caljé is afgestudeerd in Culturele Antropologie en werkt bij Stipo als stadsantropoolg. Zij kijkt naar hoe mensen plekken ervaren en gebruiken, onderzoekt waarom iemand zich thuis voelt en analyseert de belevingswereld van de stadsbewoners. Met deze ingrediënten geeft zij bewonersparticipatie-trajecten vorm, probeert zij contrasterende belangen te tackelen en zet ze zich actief in voor de 'zachte' kant van stedelijke ontwikkeling. In haar lezing vertelt Lotte hoe je met de kennis van de stadsantropoloog succesvol kunt samenwerken met lokale overheden, ontwikkelende partijen en bottom-up burgerinitiatieven.

over de lezingen
Deze lezing is onderdeel van het flankerend activiteitenprogramma van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. Met het activiteitenprogramma bieden we inhoudelijke verdieping op voor de open oproepen relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.