Homepage

Lezing: Hoe brengen we de grote veranderingen in beweging?

In de laatste lezing van deze reeks staat de vraag centraal die ten grondslag ligt aan alle transitieopgaven waar wij als samenleving voor staan: Hoe krijgen we de grote veranderingen in beweging? Om zaken aan het rollen te krijgen is er veel kennis nodig over bestuurlijke en institutionele verhoudingen, fingerspitzengefühl in de omgang met verschillende stakeholders, maar ook lef en uithoudingsvermogen. De sprekers van deze lezing proberen te duiden hoe je vanuit kennis over bestuurlijke systemen en het ruimtelijk domein het juiste zetje kunt geven aan de nodige veranderingen. We hopen dat de ontwerpers en (semi)publieke instellingen die deelnemen aan de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp hier hun voordeel mee kunnen doen.

Datum: vrijdag 25 maart 2022
Tijd:
12.00 – 13.30 uur

Spreker 1: Jorren Scherpenisse – Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Jorren Scherpenisse is organisatiepsycholoog en bestuurskundige, en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). In zijn werk staan de politiek-bestuurlijke vraagstukken centraal, en onderzoekt Jorren hoe tijd, gedrag, netwerken, sturing en verantwoording van invloed zijn op de praktijk. Vanuit zijn achtergrond en expertise zal Jorren tijdens zijn lezing met de titel ‘Tijdig ontwerp’ de rol van bestuurders en beleidsmakers in de grote transitieopgaven belichten. Hoe kunnen zij helpen de noodzakelijke transities te versnellen? Betekent dit ook verandering in de eigen organisaties? En wat is er nodig om goed en tijdig samenwerkingen op te zetten met de vele bottom-up initiatieven vanuit de samenleving?

Spreker 2: Peter Kuenzli – Gideon Consult
Peter Kuenzli is al meer dan 30 jaar betrokken bij complexe stedelijke gebiedsontwikkelingen. Met zijn adviesbureau Gideon Consult opereert hij in complexe situaties en weet hij gemeenten, ontwikkelaars en partijen uit het gebied te scharen achter ambitieuze én haalbare plannen. Als procesmanager bij de wederopbouw van de Enschedese wijk Roombeek heeft Peter laten zien hoe je kwaliteit blijvend in een gebied kunt verankeren. De afgelopen jaren is hij betrokken bij het Rotterdams Woongenootschap, een coöperatie die strijd voor nieuwe vormen van betaalbaar wonen in de stad. Vanuit zijn rijke ervaring zal Peter in zijn lezing vertellen wat je als gedreven professional kunt doen om goede ideeën voor de stad ook uitgevoerd te krijgen. Welke tools en strategieën kunnen helpen om zowel bestuur en beleid als andere stakeholders succesvol aan te haken?

over de lezingen
Deze lezing is onderdeel van het flankerend activiteitenprogramma van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. Met het activiteitenprogramma bieden we inhoudelijke verdieping op voor de open oproepen relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.