Homepage

Lezing: Gedragsverandering als opstap naar ruimtelijke transities

De transitieopgaven waar we steeds nadrukkelijker mee te maken krijgen, vragen nogal wat van ons als samenleving: nieuw beleid, andere vormen van samenwerking, financiering, ruimtelijke inrichting, maar ook van gedrag. Een wijk waar regenwater is afgekoppeld, vergt een andere omgang met tuinen en openbaar groen. Een wijk die van het gas afgaat, moet leren omgaan met all-electric systemen. Dit betekent dat bewoners en gebruikers nieuwe kennis nodig hebben om de mogelijkheden die nieuwe systemen bieden in hun voordeel te gebruiken. De sprekers van deze lezing duiden wat ervoor nodig is om gedragsveranderingen voor elkaar te krijgen en van wie dat gevraagd wordt.

Datum: vrijdag 18 februari 2022
Tijd:
12.00 – 13.30 uur

Spreker 1: Ingrid Mulder – expert in transformatief en social design, TU Delft

Ingrid Mulder heeft een achtergrond in beleidswetenschappen en gedragswetenschappen, en houdt zich bezig met projecten op het raakvlak van top-down beleid en bottom-up participatie. Zij kent zowel de praktijk als de achterliggende mechanismes van innovatieve werkvormen zoals living labs, participatieve ontwerpprocessen en co-creatie, en doet onderzoek naar mogelijkheden om burgers te empoweren. Met het Delft Design Lab Participatory City Making onderzoekt ze de stad als een plek van transitie, waarbij ze experimenteert met participatieve ontwerpprocessen en co-creatie voor multi-level samenwerken. In haar lezing belicht Ingrid hoe je gedragsverandering op verschillende vlakken nodig hebt voor maatschappelijke verandering. Welke aanpassingen zijn nodig om een sociaal duurzame stad te maken? Hoe krijgen gemeentelijke organisaties iedereen mee, ook de meest kwetsbare inwoners van de stad?

Spreker 2: Corine Erades – Synopel Architectuur en VVE’s met Energie
Corine Erades werkt met haar architectenbureau aan projecten die de energietransitie gebruiken als opstap en kans voor verbetering van gebouw, leefomgeving en stad. Naast verduurzamingsplannen voor gebouwen, ontwerpen Corine en haar collega’s businesscases, stappenplannen en procesaanpakken. Vanuit haar betrokkenheid bij het platform VVE’s met Energie geeft ze lezingen en cursussen voor eigenaar-bewoners die aan de slag willen met verduurzaming van hun gebouw, en aan andere professionals (beheerders, ambtenaren, architecten) die zich bezig houden met de verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad. In haar lezing vertelt zij hoe je samen met VVE’s tot haalbare en plannen komt voor energietransitie. Corine is architect en zoals ze zelf zegt ‘bewust onbekwaam’ op het vlak van gedragsverandering. De weg naar ‘bewuste bekwaamheid’ in dit vakgebied is een lange kronkelige weg vol verrassingen. Ze neemt ons een eindje mee op deze reis.

over de lezingen
Deze lezing is onderdeel van het flankerend activiteitenprogramma van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. Met het activiteitenprogramma bieden we inhoudelijke verdieping op voor de open oproepen relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.