toekenningen

H12_01.jpg
Paul Scales, 2012

Reframe

Deelregeling Architectuur → Tentoonstelling
(Internationale Projecten Architectuur)
€ 1.500,00
Het architectenbureau Paul Scales is geselecteerd om deel te nemen aan het Festival des Architectures Vives te Montpellier. Tijdens het vijfdaagse festival tonen tien jonge architecten hun werk op verschillende binnenplaatsen in het centrum van Montpellier. Het festival richt zich op het thema ‘surprise’. Paul Scales maakt een architectonisch object in de vorm van een kubus met de titel ‘Reframe’. De bezoeker ervaart wisselende en verrassende effecten tijdens het lopen om de kubus. De aanvrager vraagt subsidie aan voor de transportkosten van het object.

afgerond: juli '12


» website

afbeelding.jpg
Freehouse, 2013

Radicalizing local production

Deelregeling Architectuur → Evenement
25000

Freehouse (in 1999 opgezet door Jeanne van Heeswijk, in 2008 doorontwikkeld ism architect Dennis Kaspori) heeft zich in veertien jaar ontwikkeld tot functioneel kenniscentrum voor een praktijkgerichte wijkaanpak. Stichting Freehouse heeft onder andere in de Afrikaanderwijk in Rotterdam getracht om een alternatieve manier van stadsontwikkeling toe te passen. Dit model gaat uit van het lokaal produceren van goederen, het aanbieden van diensten en het betrekken van de lokale gemeenschap bij de ontwikkelingen. De aanvrager stelt vast dat er vanuit professionals al geruime tijd interesse is voor een theoretische beschouwing. Freehouse maakt een publicatie waarin zowel het praktijkonderzoek aan bod komt als visies van externe experts die het project in een bredere context plaatsen. Het ontwikkelde model wordt zo ontsloten voor een grote en brede groep belanghebbenden en geïnteresseerden. Daarnaast organiseert Freehouse een manifestatie die uit een besloten en een openbaar deel bestaat. Voor het besloten deel nodigt de aanvrager internationale experts uit op het gebied van alternatieve economische en productiemodellen, vormen van zelforganisatie, stedelijke ontwikkeling en vormgeving. Het openbare deel bestaat uit een symposium waar de resultaten van het besloten deel gedeeld worden met een breed publiek.

meer >

aangepast___Fieke_van_berkom_Letterproeftuin_TSPC_00.jpg
Stichting De Letterproeftuin, 2014

The Smallest Printing Company

Deelregeling Vormgeving → Evenement
3.200

Tijdens het Pick Me Up London Festival 2014 presenteert De Letterproeftuin elf dagen lang het kleinste typografische atelier ter wereld, 'The Smallest Printing Company’. De installatie bestaat uit een mobiele werkplaats met een miniatuur zeefdruktafel en een miniatuur etspers. Met deze instrumenten kunnen tijdens het festival onder andere posters, boeken en kaarten worden vervaardigd. De aanvrager zoekt tijdens het festival naar mogelijkheden tot samenwerking met andere ontwerpers op het festival, die een gastrol vervullen in het mobiele atelier. De Letterproeftuin stelt zich ten doel een waardevolle Nederlandse bijdrage te leveren aan het festival.

meer >

leadImage.jpg
Foto: Jean-Sébastian Senécal
Anouk Wipprecht, 2014

Technosensual: Where Fashion Meets Technology 2014

Deelregeling E-cultuur → Tentoonstelling
€ 23.710

Na een succesvolle eerste editie in 2012 in Wenen krijgt de tentoonstelling ‘Technosensual: Where fashion meets Technology’ een vervolg in Canada. In 2014 zal de tentoonstelling in het kader van het ELEKTRA festival in Montreal te zien zijn. Voor de tentoonstelling selecteerde ‘haute-tech’ ontwerpster Anouk Wipprecht 31 werken op het snijvlak van haute couture en technologie. Nederlandse, of in Nederland werkende ontwerpers zijn daarbij sterk vertegenwoordigd. Elf ontwerpen werden in een artist-in-residence programma speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Voor de nieuwe editie in Canada worden daar nog twee nieuwe werken aan toegevoegd. De veelal interactieve en vaak spectaculaire ontwerpen tonen de nieuwste vormen van geïntegreerde technologie in kleding en stoffen. Technosensual biedt zodoende een speculatieve blik op de toekomst. Aan de tentoonstelling zijn een symposium en workshopprogramma gekoppeld waaraan de Nederlandse ontwerpers Pauline van Dongen, Maartje Dijkstra en Bart Hess zijn verbonden.


Foto: Jean-Sébastian Senécal

meer >

SalonBJ_DEF.jpg
Stichting SALON/, 2013

Beijing Design Week 2013: Salon/BJ

Deelregeling Internationalisering → Tentoonstelling
€ 18.480

SALON/ is een platform voor design, mode, kunst en cultuur, waar zowel jonge, opkomende talenten als gevestigde ontwerpers en kunstenaars hun werk presenteren. Tijdens de Beijing Design Week (26 september - 3 oktober 2013) vestigt SALON/ zich in de wijk Dashilar. In deze traditionele hutong zijn op verschillende locaties installaties te zien van zestien Nederlandse ontwerpers en Chinese ontwerpers en kunstenaars. SALON/BJ streeft ernaar de interactie tussen de ontwerpers, bewoners, publiek en ruimte te stimuleren, waarbij het proces en de ervaring centraal staan.

Nederlandse deelnemers SALON/BJ in BJDW: Chris Kabel, NOMAN, Klaas Kuiken, Dieter Volkers, Sander Wassink, Ernst van der Hoeven, Frank Bruggeman, Eric Roelen, Femke de Vries, Conny Groenewegen, Desiree Hammen, Borre Akkersdijk, rENs, Elisa van Joolen, Jan Rothuizen.

Chinese deelnemers SALON/BJ in BJDW: Lava, Petrofsky & Ramone, Biin Shen, CYJO, Li Yongling, Nathan Zhang charity & design, Hutopolis, Dooling Jiang, Yuan Yuan, Henny van Nistelrooy, T-D-Z-W (Lee Xibin/Yao Ye).

SALON/BJ is een initiatief van SALON/ dat werd opgericht in 2010 door Gijs Stok en Manon Schaap, met de ambitie om de dialoog tussen design, mode, kunst en cultuur te versterken. Daarnaast wilt SALON/ inzicht geven in de diepere lagen van de creatieve disciplines en nieuwe vormen van creatief ondernemerschap.

SALON/BJ is onderdeel van het programma van gaststad Amsterdam. Dit project is ondersteund met een bijdrage door het Stimuleringsfonds vanuit de Deelregeling Internationalisering.

Tentoonstelling te zien van: 26 September – 3 October
Locatie: Dashilar
Officiële opening: woensdag 25 september | 16:00 – 22:00; locatie: Dashilar


afgerond: oktober '13

meer >

Topos.jpg
Topos, Maastricht, 2014

De nieuwe maakbaarheid van de stad

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
20.000

Het programma ‘de nieuwe maakbaarheid van de stad’ richt zich op de invloed van de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op de beroepspraktijk van ruimtelijke ontwerpers, architecten en stedenbouwkundigen. Stichting TOPOS organiseert een reeks met tien lezingen: pauzeplekken, veranderende rol van provincie, projecten in revisie, ruimte maken voor ontwerpen, de digitale stad, de adaptieve stad, interactiemilieu ’s in de maak, maken goede woonmilieus de stad, zelf energie maken en hoe wordt industrieel erfgoed weer bruikbaar gemaakt? Tevens stelt TOPOS de lezingenreeks ‘Raakvlakken: intelligent ontwerp’ samen. Om het blikveld van architectuur te verbreden, nodigt TOPOS hiervoor kunstenaars, mode- en productontwerpers en theoretici uit. Andere onderdelen van het jaarprogramma zijn de cursus ‘Stadsanalyse in de euregio’, de cursus ‘Stad en literatuur’ en de cursus ‘Architectuur en film’. Eendaagse evenementen zijn de Kunsttour, de Dag van de Architectuur en een architectuurexcursie. Tenslotte vindt de ‘Open monumentendag’ en ‘Op reis naar de secret city’ plaats.

meer >

logo_droog.jpg
Stichting Droog Design, 2013

Meerjarig Programma Droog Design

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
200.000

Het doel van Stichting Droog Design is het stimuleren van creatie en innovatie. Onder de stichting valt ook Drooglab, dat afgelopen jaren programma’s en projecten heeft opgezet om de vormgevingsdiscipline te verdiepen, verbreden en vernieuwen. Daarbij legde men een relatie met maatschappelijke problemen. Droog bestaat uit een stichting die zich richt op onderzoek en een commercieel deel dat zich richt op realisatie en verkoop.

Het aangevraagde activiteitenprogramma 2013-2014 van Droog Design heeft als titel ‘Make it Real’. Negen multidisciplinaire teams gaan, in de vorm van ‘Reality Tanks’, voor negen speculatieve ontwerpen een ontwikkelings- en realisatieproject definiëren en uitvoeren. Dit resulteert in een methodiek die via symposia, publicaties en marketing onder de aandacht wordt gebracht bij zowel een vakpubliek als een breed publiek.

meer >

WEB_11.jpg
Boris de Beijer, 2013

Talentontwikkeling 2013 - Boris de Beijer

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling
€ 25.000

Boris speelt in zijn sieradenontwerpen met vervreemding en het creëren van waarde. Door aanpassingen te verrichten op herkenbare hedendaagse vormen ontstaan er nieuwe objecten, artefacten en sieraden die je niet met zekerheid kunt categoriseren, waarvan de functie onbekend is. Hierdoor verandert de waarde die aan het object wordt toegekend. Tijdens zijn eindexamenjaar aan de Gerrit Rietveld Academie in 2011 heeft hij een nieuw soort materiaal ontwikkeld dat bestaat uit verschillende soorten kunststof en gevonden objecten. Dit materiaal op basis van relatief goedkope, synthetische grondstoffen roept associaties op met kostbare, natuurlijke materialen zoals kristallen en mineralen. Gedurende het maakproces heeft de ontwerper nooit de complete controle over het eindresultaat, waardoor elk stuk uniek is.

Boris werkt op het snijvlak van toegepaste en autonome kunst. Deze werkwijze wil hij voortzetten door interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars uit binnen en buitenland. Ook wil de ontwerper middels een kunstenaarsresidentie een werkperiode doorbrengen in het buitenland.
http://borisdebeijer.com/


afgerond: september '14

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie
2310

Ara’s Circle speelt op jazz en funk geïnspireerde muziek onder leiding van Arndt Beckmann. Voor het nummer ‘That’s it’ maakt Charlene van Kasteren een videoclip. Beeldend streeft de regisseur naar een mix van film noir en anime. De videoclip gaat over 5 personen die allen op eigen wijze samenkomen in een café waar Ara’s Circle speelt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

Zenzizenic1.jpg
Ludicity, 2014

Zenzizenzic

Gamefonds → Game
€ 4000

Zenzizenzic is een 2D game waarbij gebruiker door te schieten de ‘baas’ van het level moet verslaan. Deze baas stuurt in verschillende levels, verschillende projectielen op de speler af. De vormgeving van de game is abstract en minimalistisch. Het doel van het spel is zo veel mogelijk punten te behalen.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

tussen2vuren1.jpg
NTR/VPRO, 2014

Tussen twee vuren

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 66.592

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dat wordt in Nederland onder meer herdacht met de uitzending van de documentaireserie 14 Diaries of the Great War, een co-productie van vele Europese omroepen waaronder VPRO en NTR. Nederland komt niet aan bod in deze internationale serie. Tussen Twee Vuren Interactive is een interactieve web-documentaire over Nederlanders die eigen land verlieten en ieder op hun eigen manier verwikkeld raakten in de Eerste Wereldoorlog. Met het gemengde gebruik van verschillende media en de inzet van speciaal ontwikkelde 3D technieken worden de verhalen van deze Nederlanders op een visueel aantrekkelijke manier in de bredere context van de oorlog geplaatst.

De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >