toekenningen

Space_matter_brugwachtershuisjes.jpg
Space & Matter, 2012

Potentie voor kleinschalig utilitair vastgoed

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
(Onderzoek en Ontwerp)
€ 49.944,00
Space & Matter onderzoekt het potentieel van kleinschalig utilitair vastgoed. In dit onderzoek richt ze zich voornamelijk op leegstaande brugwachtershuisjes in Amsterdam. Het bureau start met een onderzoek naar succesvolle precedenten van hergebruik. Hiervoor werkt het samen met een architectuurhistoricus en het stadsarchief van Amsterdam. De kennis die is opgedaan past het bureau toe in een casusgericht onderzoek en ontwerp voor nieuwe invullingen van de brugwachtershuisjes. Dit start met een archiefstudie, literatuuronderzoek en het interviewen van gebruikers. Het onderzoek bestaat uit een cultuurhistorisch onderzoek en een rapportage van de huidige staat van de brugwachtershuisjes. De interviews worden afgenomen door een journalist en gedocumenteerd in een film. Vervolgens komt Space & Matter tot een waardestelling van de objecten. Parallel aan dit onderzoek ontwikkelt het bureau een onderzoek- en ontwerpmethodiek. Het organiseert samen met de Academie van Bouwkunst Amsterdam een workshop waarin de methodiek getoetst wordt. De studenten onderzoeken of het haalbaar is de brugwachtershuisjes een hotelfunctie te geven. De resultaten van het onderzoek worden in ARCAM tentoongesteld.

Het voorstel is de uitwerking van een startsubsidie.

» website

Crimson.jpg
Crimson Architectural Historians, 2014

Damn the Master's Plan

Deelregeling Architectuur → Publicatie
24.000

Wouter Vanstiphout schrijft een boek over het verband tussen stedelijke rellen, de ruimtelijke en sociaal-economische structuur van de stad en de rol van het ontwerp. Sinds de rellen in 2005 in Parijs interesseert Vanstiphout zich voor de mogelijke verbanden tussen de modernistische architectuur van de Franse hoogbouwwijken en de sociale onvrede die tot geweldsuitbarstingen leidde. De auteur heeft tijdens en na de rellen in Londen in 2011 in Engelse dag- en weekbladen stukken gepubliceerd en interviews gegeven waarbij hij voorspelde dat de opwinding gevolgd zou worden door onverschilligheid bij burgers en bestuurders. De aanvrager stelt dat hierdoor de problematiek nog altijd niet wordt begrepen en de oorzaken ook niet worden geadresseerd. ‘Damn The Master’s Plan’ is een publicatie die stedelijke rellen in een historisch perspectief van de naoorlogse stad plaatst, de rol van het ontwerp belicht en het verband legt met de problematiek in Nederland. Het gaat hierbij om een groep specifieke rellen die zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding in de naoorlogse periode plaatsvonden in Westerse steden. Vanstiphout stelt, samen met andere deskundigen, dat de problematiek deels te wijten is aan de fysieke staat van de wijken waar de rellen ontstaan. Het boek gaat in zes hoofdstukken in op evenveel geweldsuitbarstingen in verschillende steden en wordt afgesloten met een epiloog waarin de auteur speculeert op een vreedzame toekomst voor deze steden door vormen van zelfbestuur en autonomie te creëren. Het manuscript is in het voorjaar van 2015 klaar en uitgever Verso Books zal met de auteur werken aan een boek met een wereldwijde distributie. De publicatie moet bij een breed (non)academisch publiek tot meer inzicht leiden.

meer >

borre_akkersdijk.jpg
Borre Akkersdijk, 2014

Production Circles - The Way We Work

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek
19.255

‘Production Circles – The Way We Work’ is een project van Borre Akkersdijk, waarin de focus ligt op innovatief textielonderzoek. Akkersdijk wil zijn reeds ontwikkelde 3D-breiproces verder uitwerken en aan een internationaal publiek presenteren. Het textielonderzoek bestaat onder andere uit het zoeken naar nieuwe materialen en het zoeken naar nieuwe toepassingen van machines, om zo tot nieuwe vormen te komen. Ook doet Akkersdijk onderzoek naar de toepassing van wearable technology in zijn werk. Het materiaalonderzoek vindt gedeeltelijk plaats bij het TextielLab in Tilburg. Akkersdijk wil zowel de resultaten als het proces inzichtelijk maken voor een breed publiek. Hiervoor creëert hij een online presentatie waarin onder andere door middel van animatie het maakproces inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast presenteert hij zijn werk en werkproces samen met Piet Hein Eek en Dirk van der Kooij in het Stedelijk Museum vanaf augustus 2014. Akkersdijk werkt samen met Woolmark, Innofa, Textiel Museum Tilburg, TU Eindhoven en ontwerpers Daan Spangenberg, Niels Hoebers, Piet Hein Eek en Dirk van der Kooij.

meer >

N5M_hand_transparantkopie.jpg
Stichting Cool Mediators, 2014

Tactical Media Connections

Deelregeling E-cultuur → Onderzoek
€ 17.000

Stichting Cool Mediators organiseert een programma rondom ‘tactische media’, een begrip voor de verbinding van kunst, design, media en maatschappelijk en
politiek engagement. Iedereen kan in potentie tactische media produceren en verspreiden, dit is niet meer exclusief voorbehouden aan kunstenaars, vormgevers en activisten. Dat is de aanleiding voor Stichting Cool Mediators om het verschijnsel opnieuw te bestuderen. Zij organiseren hiervoor een reeks publieke bijeenkomsten en een onderzoekstraject. Kunstenaars, ontwerpers, theoretici en activisten van verschillende generaties zullen gezamenlijk werken aan een anthologie voor het begrip 'tactische media'. Hiernaast zal het online documentatieplatform ‘Tactical Media Files’ herzien en opnieuw ontwikkeld worden. Kunstenaar Robert M. Ochshorn is uitgenodigd een internet-kunstwerk te maken op basis van dit archief. Halverwege het project wordt een symposium voor een breed cultureel geïnteresseerd publiek gehouden bij Lighthouse Brighton. ‘Tactical Media Connections’ wordt afgesloten met een publiek evenement in de Tolhuistuin, waar ook de officiële boekpresentatie van de Tactische Media Anthologie zal plaatsvinden.

meer >

slowLab_MappingSlowDesign.jpg
Slowlab Europe, 2014

Mapping Slow Design: Topics, Tools and Traces

Deelregeling Internationalisering → Evenement
23.757,00

‘Mapping Slow Design: Topics, Tools and Traces’ is een tentoonstelling gecureerd door Carolyn Strauss en Ana Paula Pais in de Pratt Manhattan Galerie in New York. De expositie is gewijd aan het gedachtegoed van stichting Slowlab, een designresearchorganisatie opgericht door Carolyn Strauss waarin Slowdesign centraal staat. Slowdesign omvat modellen, theorieën, objecten en ideeën over alternatieve en bewuste manieren van leven en wil zich op een duurzame manier verhouden tot de vluchtige en gejaagde samenleving. De tentoonstelling snijdt thema’s aan zoals ‘Slowidentity’, ‘Slowagency’ en ‘Sloweconomy’. De curatoren hebben omtrent deze thematiek verschillende projecten geselecteerd waaronder het werk van Maria Blaisse en Henriëtte de Waal. Daarnaast worden met behulp van video-installaties interviews getoond met Slowdesignactoren, zoals Jeanne van Heeswijk. Ter verdieping organiseren de curatoren ook verschillende educatie-evenementen en workshops in samenwerking met lokale instellingen zoals City Science, Usonia en DUMBO Arts Festival. De organisatie beoogt naast een breed publiek ook designprofessionals, de media en studenten te bereiken.

meer >

Podium_pier_K_22_juni_2013_JvL_Nacht_v_Architectuur__7697_8__gecropped.jpg
Het Podium voor Architectuur/Pier K, Hoofddorp, 2014

Jaarprogramma Podium voor Architectuur

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
20.000

Het Podium voor Architectuur/Pier K in Hoofddorp beoogt met het jaarprogramma nieuwe verbindingen te leggen. Behalve het basisprogramma richt het centrum zich op een jaarprogramma met specifieke onderdelen zoals Luchthavenserie 2012-2016, Tussen Tijd, Transitie en ontwerpprocessen en Toekomsten.Met de luchthavenserie zet Pier K de interdisciplinaire lezingenreeks Better Airport Regions (BAR) voort. Deze is gericht op de regionale schaal en de verbindingen van de luchthaven in het stedelijk netwerk. Naast de lezingen presenteert Podium de expositie BAR. Het project Tussen Tijd richt zich op tijdelijke bestemmingen, leegstand en herbestemmingen. Het traject ‘Transitie en ontwerpprocessen’ onderzoekt de verschuiving van grootschalige naar kleinschalige productie. Het project Toekomsten is gericht op het integraal wonen, werken, sporten en gezond leven. Voor bovengenoemde trajecten organiseert het Podium voor Architectuur onder meer exposities, lezingen, expertmeetings, workshops en een online publicatie.

meer >

submarine_logo.jpg
Submarine Channel, 2013

Meerjarig Programma Submarine Channel

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
700.000

Submarine Channel is een publiek kanaal dat verhalende e-cultuurproducties produceert en vertoont. De instelling brengt in deze artistieke transmedia producties makers met uiteenlopende achtergronden samen die verschillende digitale mediatechnologieën met elkaar combineren om verhalen te vertellen.

Het activiteitenprogramma van Submarine Channel voor de periode 2013-2014 bestaat uit het produceren en vertonen van eigen transmediaproducties, het contextualiseren van eigen en externe producties, het organiseren van live events en onderzoek naar nieuwe distributieplatforms.

meer >

WEB_Wearable_Solar_Coat.jpgWearable Solar Coat. Photography: Mike Nicolaassen Make-­‐up: Angelique Stapelbroek Model: Julia J. at Fresh Model Management.
Pauline van Dongen, 2013

Talentontwikkeling 2013 - Pauline van Dongen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling
€ 25.000

‘Wearable technology’, oftewel het integreren van mode en technologie staat centraal in de ontwerppraktijk van Pauline. Vanuit dit perspectief werkt de ontwerpster bijvoorbeeld aan een project waarbij een kledingstuk van stretchsensoren is voorzien om bewegingen te monitoren tijdens revalidatie. Of ze doet onderzoek naar de verwerking van flexibele zonnecellen in kleding. Een ander project is Morphogenesis. Hier wordt de ruimte tussen lichaam en kledingstuk onderzocht en benadrukt. Door middel van verschillende materialen worden ‘capsules’ gecreëerd rond het lichaam.

De missie van Pauline is ‘naturalizing technology’, waarmee ze wil uitdragen dat
technologie een nieuwe natuur is geworden. Ons eco-systeem is een techno-systeem, een
technologisch geordend eco-systeem.

Het komende jaar zal Pauline haar ideeën en onderzoek verder ontwikkelen. Dit doet ze door nieuwe samenwerkingen aan te gaan en deel te nemen aan workshops, expertmeetings en conferenties.


afgerond: september '14

meer >

WEB_Wearable_Solar_Coat.jpgWearable Solar Coat. Photography: Mike Nicolaassen Make-­‐up: Angelique Stapelbroek Model: Julia J. at Fresh Model Management.
Pauline van Dongen, 2013

Talentontwikkeling 2013 - Pauline van Dongen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

meer >

steye.jpg
Steye, 2014

What do we care 4 - 360º

TAX-videoclipfonds → Website / applicatie
16.000

Stije Hallema maakt voor zijn nummer ‘What do we care 4’ een 360° videoclip. In de clip speelt de band het nummer. In de ruimte om de band heen gebeuren echter ook allerlei zaken. Door zelf te kiezen waar de kijker op focust kan de clip veel verschillende verhalen en perspectieven in beeld brengen. Alles binnen de 360 graden zal zichtbaar zijn. In de realisatie van de clip werkt Steye samen met Jakob Proyer, Marieke Nooren en Adrien Jeanjean.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

theflock.jpg
Vogelsap, 2014

The Flock

Gamefonds → Game
€ 5000

Vogelsap is een collectief van HKU-studenten. Zij vraagt subsidie aan voor het ontwikkelen van het spel The Flock. De futuristische game wordt gekenmerkt door een bijzondere gameplay. The Flock is een multiplayer waarin verschillende spelers in de rol van monster, jagen op een artefact. Het doel is dit artefact zo lang mogelijk in bezit te hebben. De bezitter van het artefact transformeert op dat moment naar een meer menselijk karakter en wordt geconfronteerd met andere eigenschappen. Deze speler wordt vanaf dat moment zelf opgejaagd door de overige spelers. Spelers wisselen steeds van perspectief en moeten zich goed kunnen verplaatsen in anderen om het spel te kunnen winnen. De game is een thriller. De graphics, waarin veel schaduwen en silhouetten worden gebruikt, versterken de suspence. The Flock wordt gebouwd in Unity. Vogelsap wil met het subsidie een aantal licenties verwerven om de game verder te kunnen ontwikkelen.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.meer >

zwarte_piet.jpg
Sunny Bergman, 2014

Ook al ben ik zwart als roet

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 25.000

De Familie Film & TV ontvangt een ontwikkel-subsidie voor het project 'Ook al ben ik zwart als roet' die zij samen met Sunny Bergman, (Beperkt houdbaar, Sletvrees) en IJsfontein produceren. 'Ook al ben ik zwart als roet' is een transmediaal project waarin sluipende vormen van racisme en de zogenaamde 'white privilege' centraal staan. Naast een televisiedocumentaire worden via verschillende (online) platforms en een game, privileges en onbewuste vooroordelen ten opzichte van huidskleur zichtbaar gemaakt en besproken. De jaarlijks terugkerende discussie over Zwarte Piet vormt de directe aanleiding voor dit project.

meer >

meer >