toekenningen

Space_matter_brugwachtershuisjes.jpg
Space & Matter, 2012

Potentie voor kleinschalig utilitair vastgoed

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
(Onderzoek en Ontwerp)
€ 49.944,00
Space & Matter onderzoekt het potentieel van kleinschalig utilitair vastgoed. In dit onderzoek richt ze zich voornamelijk op leegstaande brugwachtershuisjes in Amsterdam. Het bureau start met een onderzoek naar succesvolle precedenten van hergebruik. Hiervoor werkt het samen met een architectuurhistoricus en het stadsarchief van Amsterdam. De kennis die is opgedaan past het bureau toe in een casusgericht onderzoek en ontwerp voor nieuwe invullingen van de brugwachtershuisjes. Dit start met een archiefstudie, literatuuronderzoek en het interviewen van gebruikers. Het onderzoek bestaat uit een cultuurhistorisch onderzoek en een rapportage van de huidige staat van de brugwachtershuisjes. De interviews worden afgenomen door een journalist en gedocumenteerd in een film. Vervolgens komt Space & Matter tot een waardestelling van de objecten. Parallel aan dit onderzoek ontwikkelt het bureau een onderzoek- en ontwerpmethodiek. Het organiseert samen met de Academie van Bouwkunst Amsterdam een workshop waarin de methodiek getoetst wordt. De studenten onderzoeken of het haalbaar is de brugwachtershuisjes een hotelfunctie te geven. De resultaten van het onderzoek worden in ARCAM tentoongesteld.

Het voorstel is de uitwerking van een startsubsidie.

» website

036_mediabeeld_oscity_kaartverhaal.jpg
The Cloud Collective, 2013

OSCITY

Deelregeling Architectuur → Website / applicatie
15.000,00

Mark van der Net wil het online platform Open Source City door ontwikkelen. OSCity is een openbaar en gratis online platform dat met behulp van technologie openbare informatie toegankelijk maakt voor een breed publiek. De Nederlandse overheid loopt voorop in het openbaar maken van allerhande data. De aanvrager stelt echter dat deze data niet op een gebruiksvriendelijke manier wordt aangeboden. Open Source City maakt deze informatie inzichtelijk door deze in verschillende lagen op een kaart van Nederland te projecteren. Door verschillende informatielagen te combineren ontstaan nieuwe inzichten en relaties. Het project is voortgekomen uit de laatste lichting projecten van de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture. Door te participeren in het platform krijgen gebruikers de beschikking over analyse- en visualisatiegereedschappen om eigen inzichten te presenteren op OSCity. Van der Net wil het platform uitbreiden met een wiki zodat gebruikers meer feedback kunnen geven, onderling kunnen communiceren en de beschikking krijgen over meer bewerkingsgereedschappen. De aanvrager verwacht dat een actieve gebruikersgroep de vraag vanuit de markt zichtbaar zal maken. Daarna zal Van der Net de mogelijkheden voor financiering bestuderen en vertalen naar een business model.

meer >

036_mediabeeld_oscity_kaartverhaal.jpg
The Cloud Collective, 2013

OSCITY

Deelregeling Architectuur → Website / applicatie

meer >

aangepast___Fieke_van_berkom_Letterproeftuin_TSPC_00.jpg
Stichting De Letterproeftuin, 2014

The Smallest Printing Company

Deelregeling Vormgeving → Evenement
3.200

Tijdens het Pick Me Up London Festival 2014 presenteert De Letterproeftuin elf dagen lang het kleinste typografische atelier ter wereld, 'The Smallest Printing Company’. De installatie bestaat uit een mobiele werkplaats met een miniatuur zeefdruktafel en een miniatuur etspers. Met deze instrumenten kunnen tijdens het festival onder andere posters, boeken en kaarten worden vervaardigd. De aanvrager zoekt tijdens het festival naar mogelijkheden tot samenwerking met andere ontwerpers op het festival, die een gastrol vervullen in het mobiele atelier. De Letterproeftuin stelt zich ten doel een waardevolle Nederlandse bijdrage te leveren aan het festival.

meer >

AfbeeldingvoorZwaartekrachtvanInformatie.jpg
Dorien Zandbergen, 2014

De Zwaartekracht van Informatie

Deelregeling E-cultuur → Startsubsidie
€ 7.500

‘De zwaartekracht van informatie: Digitaal burgerschap tussen droom en praktijk’ is een documentaire over de verhouding van burgers tot het door de (Europese) overheid geïdealiseerde digitale burgerschap. De visie van beleidsmakers die de digitale toekomst omarmen met de verwachting dat deze burgers, actief, sociaal mondig en zelf-organiserend zal maken, wordt in de documentaire geplaatst tegenover de dagelijkse ervaringen van diezelfde burgers. Documentairemaakster Dorien Zandberg stelt zich op als licht-kritische onderzoeker en bezoekt co-creatie sessies in de Waag Society, ‘hackerspaces’ en ‘quantified self conferences’. Beelden uit de media worden afgewisseld met interviews met beleidsmakers. Daarnaast toont ze mensen die op hun eigen manier proberen de mogelijkheden van nieuwe media in hun werk of dagelijks leven te benutten. In het kader van de documentaire organiseert Zandbergen verschillende publieksmomenten. In een bijeenkomst, halverwege het draaiproces worden experts uitgenodigd om commentaar te geven op de beelden van de hoofdpersonen. Daarnaast worden twee publieke discussies georganiseerd met als thema de in- en uitsluiting als gevolg van digitalisering. Dorien Zandbergen heeft voor dit project een startsubsidie ontvangen.

meer >

INPERFORMANCE_7_web.jpg
P en M, 2013

Kaapstad World Design Capital 2014 - In Performance Building Theater

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
€ 10.000

Uit een samenwerking van Duitse universiteiten, de stad Kaapstad en de lokale gemeenschap wordt sinds juli 2013 gewerkt aan een kinderen- en jeugdtheater in Langa, Kaapstad. Het gebouw wordt grotendeels zelf gebouwd door architectuurstudenten en de lokale deelnemers. Half 2014 staat de oplevering gepland. P en M haakt met het project In Performance – Building Theater hierop in door een theaterstuk te initiëren en te spelen voordat de deuren officieel open gaan, tijdens het bouwproces. De uitvoering wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale deelnemers en jonge Nederlandse creatieve ondernemers: architecten, textiel designers, mode ontwerpers en performers.

Doel van het project is het proces van het bouwen te koppelen aan het gebruik. Daarnaast verbindt het project In Performance – Building Theater lokale sociale infrastructuur met een internationaal netwerk door de theatergroep in de context van de Kaapstad World Design Capital 2014 te organiseren. Dit kan zowel in Zuid-Afrika als ook in Nederland bestaande projecten van de deelnemers bevorderen en nieuwe kansen openen voor nieuwe samenwerkingen en ondernemingen.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin.


afgerond: juni '14

meer >

bureau_europa.jpg
Bureau Europa, 2014

Jaarprogramma Bureau Europa

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
100.000

Bureau Europa richt zich op architectuur, vormgeving, landschap, stedenbouw en e-cultuur binnen de context van Europa. Ze onderzoekt komend jaar met name sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de rol die architectuur speelt in het verbeelden van alternatieve systemen van samenleven. Twee tentoonstellingen staan in 2014 centraal: ‘Speculative Scenario's; critical fictions and imagined alternatives’ bevraagt de kracht van de verbeelding in de hedendaagse cultuur en ‘Cedric Price, Wish We Were Here’ toont zijn revolutionaire architecturale en sociologische ideeën. Verwant aan de tentoonstellingen vinden lezingen, symposia en workshops plaats. Daarnaast bestaat het programma uit diverse samenwerkingsprojecten en opdrachten zoals het leertraject Stad. Academie, de Euregionale Architectuur Triënnale 2015 (onderzoeksfase), ProjectHALL33, het Werklokaal, het Frontenpark, Mijnspoor, Notes & Notations en Verhalen verbeeld.

afgerond: februari '14

meer >

submarine_logo.jpg
Submarine Channel, 2013

Meerjarig Programma Submarine Channel

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
700.000

Submarine Channel is een publiek kanaal dat verhalende e-cultuurproducties produceert en vertoont. De instelling brengt in deze artistieke transmedia producties makers met uiteenlopende achtergronden samen die verschillende digitale mediatechnologieën met elkaar combineren om verhalen te vertellen.

Het activiteitenprogramma van Submarine Channel voor de periode 2013-2014 bestaat uit het produceren en vertonen van eigen transmediaproducties, het contextualiseren van eigen en externe producties, het organiseren van live events en onderzoek naar nieuwe distributieplatforms.

meer >

jorge_bakker_WEB.jpg
Dobberend Bos
Jorge Bakker, 2013

Talentontwikkeling 2013 - Jorge Bakker

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling
€ 25.000

Jorge onderzoekt de mens en zijn habitat. Dit doet hij door middel van zowel architectuur als autonome kunst, waarbij de grens tussen beiden vervaagt. Hieruit ontstaan poëtische werken zoals In Search of Habitus a. Zoals de titel suggereert is het een zoektocht naar nieuwe leefomgevingen. De voorstellen hiervoor worden uitgewerkt in de vorm van maquettes en autonome beelden. Dobberend Bos is een van de prototypes binnen In Search of Habitus a. Het bestaat uit bomen die worden geplant in boeien op het water en is ontworpen voor de Rijnhaven in Rotterdam in het kader van een onderzoek naar de mogelijkheden van drijvend bouwen.

Tijdens het traject binnen de regeling talentontwikkeling wil Jorge deze projecten verder uitwerken. Daarnaast wil hij zich richten op het maken van 3D modellen en 3D printen om het eigen werk sterker te profileren en te presenteren.
Jorge studeerde architectonisch ontwerp aan de Rietveld Academie en de Master Applied Arts aan het Sandberg Instituut.


afgerond: september '14

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie
2310

Ara’s Circle speelt op jazz en funk geïnspireerde muziek onder leiding van Arndt Beckmann. Voor het nummer ‘That’s it’ maakt Charlene van Kasteren een videoclip. Beeldend streeft de regisseur naar een mix van film noir en anime. De videoclip gaat over 5 personen die allen op eigen wijze samenkomen in een café waar Ara’s Circle speelt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

horrinth_630x420_.jpg
KeokeN Interactive, 2014

Horrinth

Gamefonds → Game
€ 15050

Horrinth is een horror-game waarin de gebruiker zijn weg zoekt door een labyrint dat bij elk spel opnieuw wordt gegenereerd. In de game is de gebruiker bezeten en moet een exorcisme ondergaan om in een betere wereld terecht te komen. Naast het vinden van de weg door de levels moet de gebruiker ook constant blijven adem halen. De horror-ervaring kan via social media worden verdiept doordat vrienden van de gebruiker de game voeden met persoonlijke data. De game verschijnt voor PC en Mac.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

verticalcitizens.jpg
Basaltfilm, 2014

Verticalcitizens.com

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 25.000

Verticalcitizens.com volgt online aan de hand van de eerste bewoners en gebruikers van het nieuwe Koolhaas gebouw De Rotterdam hoe een nieuwe gemeenschap zich langzaam opricht en leert lopen. Of, als het tegenzit, struikelt en onderuit gaat. Vertical- citizens.com is een transmediaal project, waarbij de site in wisselwerking staat met de documentaire film Verticale Stedelingen. Verticalcitizens.com volgt vanaf de ingebruikname gedurende minimaal twee jaar de ontwikkelingen in De Rotterdam. Het toont het gebouw als organisme, met data als hartmonitor, en ondersteund door fotografie en audio als ECG en thermometer.

Deze aanvraag behelst de ontwikkeling van de site en de transmediale architectuur van verhaallijnen.

De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >