toekenningen

DandP8web.jpg
Aedes Berlin, 2012

Politics and Design: Acting On The Next Phase

Deelregeling Architectuur → Evenement
(Internationale Projecten Architectuur)
€ 9.388,00
Aedes Berlin organiseerde in 2011 in Berlijn samen met gastcurator Henk Ovink zeven debatten en lezingen over de invloed van politiek op het stedenbouwkundige ontwerp. Als vervolg daarop wordt in april een bijeenkomst gehouden in het NAi in het kader van de IABR om de resultaten in Nederland te presenteren. Hiermee wil Aedes inzicht verschaffen in de impact van politiek in architectuur en stedenbouw met een focus op proces, samenwerking en onderwijs. De sprekers zijn onder andere Edzo Bindels (West 8), Wouter Vanstiphout en Regula Lüscher (Senate for Urban Development Berlin). Het programma richt zich op ontwerpers, docenten en beleidsmakers.

» website

29_Faro.jpg
FARO Architectuur Research, 2013

De netto contante waarde van kwaliteit

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
7.500,00

FARO signaleert dat de financiële crisis tot bezuinigingen in de bouwsector leidt. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van architectuur en gebouwde omgeving op de lange termijn achteruit zal gaan. Het bureau inventariseert wat investeren in de bouwkwaliteit op de lange termijn zal opleveren en vertaalt dat naar een netto contante waarde. De aanvrager analyseert de waardeontwikkeling in buurten op basis van de database van SmartAgent en het kadaster. Daarnaast voert de aanvrager een vergelijkend onderzoek uit naar de kwaliteit van verschillende typen woningen en buurten met een focus op een verschil in architectuur, materialisatie en detaillering. In een consumentenonderzoek worden de eigenschappen van de woning zowel in relatie tot de kostprijs als de marktprijs in beeld gebracht. Tot slot wordt via internet onder bewoners een smaaktest gedaan over de kwaliteit van hun woning en de woonomgeving. Het onderzoek resulteert in een financieel en kwalitatief handboek dat tijdens de planontwikkeling kan worden ingezet.

meer >

Styx_omslag_voor_communicatie.jpg
Peter Pontiac, 2014

Styx

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling
15.000

Peter Pontiac schrijft en tekent over zijn ervaringen, gedachten en bevindingen ten aanzien van de dood. Sinds enkele jaren weet hij dat zijn lever is aangetast door Hepatitis C en dat hij door de gevolgen daarvan niet lang meer te leven heeft. Dit veranderde perspectief op zijn leven zette hem aan een literatuurstudie te doen naar de verschillende ideeën die er bestaan over de dood en wat er, al dan niet, op volgt. Zijn eigen ziekteverhaal, zijn angst, zijn hoop en de gedachten die gepaard gaan met het naderende einde brengt hij samen in een graphic novel met de titel 'Styx'. Hoewel Peter Pontiac het onderwerp op zeer persoonlijke wijze benadert, beoogt hij het particuliere karakter te ontstijgen en de relevantie ervan bij een groot publiek inzichtelijk te maken. Peter Pontiac vraagt subsidie aan om de laatste tekeningen voor de publicatie te realiseren.

meer >

Styx_omslag_voor_communicatie.jpg
Peter Pontiac, 2014

Styx

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling

meer >

AfbeeldingAanvraagZandbergen.jpg
Dorien Zandbergen, 2014

Op Eigen Houtje, Bottom-Up en Digitaal.

Deelregeling E-cultuur → Website / applicatie
24040

Documentairemaakster Dorien Zandbergen vraagt subsidie aan voor het produceren van de documentaire ‘Op eigen houtje, bottom-up en digitaal’. De documentaire bestaat uit vier films van 25 minuten, die via internet gepubliceerd worden. Het onderwerp van de documentaire is ‘Smart Citizenship’. De Smart Citizen is vanuit de overheid gezien de ideale burger binnen de participatiemaatschappij; hij is digitaal en milieubewust, zelfredzaam en zelf organiserend. Zandbergen stelt zichzelf de vraag hoe dit ideaalbeeld zich verhoudt tot de realiteit. Voor wie is Smart Citizenship bereikbaar? Biedt het een alternatief voor de oude hiërarchische, vervuilende samenleving? Of is de Smart Citizen een luchtbel en een speeltje voor een kleine elite? Zandbergen onderzoekt het netwerk rondom enkele voorlopers op dit gebied, zoals De Waag Society en Netwerk Democratie. Daarnaast trekt ze de wijk in en bezoekt buurthuizen om de ‘gewone burger’ aan het woord te laten. Rondom de vier films, die het onderwerp elk vanuit een specifieke vraag benaderen, organiseert Zandbergen een aantal publieksprogramma’s. Zandbergen ontving eerder een startsubsidie voor dit project.

meer >

Thomas_Eurlings_Low_Motion.jpg
Jesse Visser, Thomas Eurlings, Youasme Measyou en Geke Lensink, 2013

Salone del Mobile Milaan 2014 - Low Motion

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
€ 20.075

Jesse Visser, Thomas Eurlings, youasme measyou [Mark van Vorstenbos en Twan Janssen] en Geke Lensink delen een gezamenlijke visie op vormgeving. Tijdloosheid staat in deze visie centraal waardoor de producten minder snel in de consumeercirkel en wegwerpcultuur terecht komen: Low Motion. Samen willen deze vormgevers hun werk presenteren tijdens de Salone del Mobile in Milaan. Het samenbrengen van de verschillende ontwerpen en disciplines laat zien dat er een nieuwe frisse en heldere vormgeving is ontstaan waar functionaliteit en productie belangrijke aspecten zijn.

Tijdens de presentatie ligt de focus op beleving. De ontwerpen worden getoond in een donkere ruimte. Een lichtshow op het ritme van de muziek vestigt de aandacht op de vormen en materialen van de objecten. Om dit idee te realiseren werken Jesse Visser, Thomas Eurlings, youasme measyou en Geke Lensink samen met een lichtontwerper en een componist.
Daarnaast is het persoonlijk contact met de bezoekers een belangrijke doelstelling.
Naast de presentatie richten de ontwerpers een plek in waar dagelijks een lunch wordt aangeboden waarbij de producten van Jesse Visser, Thomas Eurlings, youasme measyou en Geke Lensink op een vanzelfsprekende manier aanwezig zijn.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin


afgerond: april '14

meer >

setup2.jpg
Stichting Medialab Utrecht SETUP, 2014

Sousveillance

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
60.000

SETUP is een Utrechts platform voor e-cultuur. Met het jaarprogramma ‘Sousveillance’ reflecteert de organisatie op het recente spionageschandaal van de Amerikaanse overheid. Hierbij onderzoekt SETUP niet de spionage vanuit een overheid maar voornamelijk de wijze waarop burgers elkaar via technologie in de gaten houden. Het programma bestaat uit een vijftal publieksevenementen met een breed randprogramma. Dit is een educatief programma waarin kinderen gestimuleerd worden functionaliteiten voor drones te bedenken; een uitwisseling met Egyptische mediakunstenaars; een summerschool; een grote Bring Your Own Beamer manifestatie en een beeldcampagne.

meer >

setup2.jpg
Stichting Medialab Utrecht SETUP, 2014

Sousveillance

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

meer >

logo_waag.png
Waag Society, 2013

Meerjarig Programma Waag Society

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
1.000.000

De Waag bestaat sinds 1995 en is gestart als eerste virtuele gemeenschap in Nederland. Begonnen als De Digitale Stad heeft ze zich ontwikkeld tot instituut en platform voor onderzoek en broedplaats voor culturele en sociale innovatie.

Het activiteitenprogramma voor de periode 2013-2014 is samengesteld rond vijf thema’s met daaraan gekoppeld een publieksprogramma. De thema’s zijn Open Design, City as a platform, Live Arts, Real Needs for Real People and Creative Industry.

meer >

WEB_MadebyRain.png
Aliki van der Kruijs, 2013

Talentontwikkeling 2013 - Aliki van der Kruijs

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling
€ 25.000

Het werk van Aliki is een combinatie van fotografie en textielbedrukking. Door een sensitieve inktlaag digitaal op een stof aan te brengen, maakt zij textiel gevoelig voor licht en water. Deze techniek ontwikkelde ze zelf en ze noemt het hydrografie: fotografie met water in plaats van licht. Locatie, tijd, weersomstandigheden bepalen de afdruk op de stof en maken elk exemplaar uniek.

Aliki studeerde Grafische Vormgeving en Mode aan de ArtEZ in Arnhem en de Master Applied Art aan het Sandberg Instituut. Tijdens het ontwikkeltraject vanuit de deelregeling Talentontwikkeling wil Aliki lopende projecten verdiepen en nieuwe printtechnieken ontwikkelen. Onder de lopende projecten is bijvoorbeeld haar samenwerking met mode ontwerpster Elsien Gringhuis. Natuur is een belangrijke factor in het werk van beide ontwerpsters. De regenprints en de mode ontwerpen kunnen elkaar zodoende versterken. Daarnaast gaat Aliki een onderzoekstraject aan met de Wageningen Universitiet (WUR) naar de ontwikkeling van sensitieve stoffen op basis van natuurlijke chemie.

Image above: Location rain exposure first series Made by Rain:
52°21’11.13’’N / 4°54’11.21’’E
The textiles form a collection of weather data: visual recordings of a drizzle day or even monsoon, imprinted in textile. Each unique cloth is accompanied with its actual precipitation data of location, time and weather conditions.afgerond: september '14

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie
2310

Ara’s Circle speelt op jazz en funk geïnspireerde muziek onder leiding van Arndt Beckmann. Voor het nummer ‘That’s it’ maakt Charlene van Kasteren een videoclip. Beeldend streeft de regisseur naar een mix van film noir en anime. De videoclip gaat over 5 personen die allen op eigen wijze samenkomen in een café waar Ara’s Circle speelt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

Zenzizenic1.jpg
Ludicity, 2014

Zenzizenzic

Gamefonds → Game
€ 4000

Zenzizenzic is een 2D game waarbij gebruiker door te schieten de ‘baas’ van het level moet verslaan. Deze baas stuurt in verschillende levels, verschillende projectielen op de speler af. De vormgeving van de game is abstract en minimalistisch. Het doel van het spel is zo veel mogelijk punten te behalen.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

moskee.jpg
Verhaalmakers, 2014

Moskee in de stad

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 15.000

Een non-fictie transmediale ontwikkel aanvraag rondom de bouw van de Westermoskee in Amsterdam binnen de ‘multiculturele samenleving’. De omwonenden van de toekomstige Westermoskee kunnen niet wegkijken van de bouw, daarvoor is de moskee fysiek en symbolisch te prominent aanwezig. Vanaf april tot november 2014 worden de ontwikkelingen van enkele Nederlandse omwonenden en Turkse hoofdrolspelers gevolgd gedurende de laatste zes maanden van de bouwperiode.De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >