toekenningen

Modality_Jeff_Carey_performing_photo_Till_Bovermann.jpg
Nescivi, 2013

Modality Work Group

Deelregeling E-cultuur → Evenement
€ 6.027,-
‘Modality’ is een toolkit ter ondersteuning van het gebruik van digitale technologie in geluidskunst en muziek. In combinatie met Supercollider kan Modality worden gebruikt om gepersonifieerde muziekinstrumenten te ontwikkelen. Daarnaast biedt Modality een interface waarmee verschillende DIY systemen en sensoren centraal kunnen worden aangestuurd. Nescivi organiseert een serie expertmeetings rondom Modality, het doel van de expertmeetings is tweeledig: De werkgroep wil de Modality toolkit verder ontwikkelen en daarnaast kennisuitwisseling bevorderen tussen ontwikkelaars, kunstenaars en muzikanten die met de toolkit werken. De deelnemers werken gezamenlijk in een serie workshops, expertmeetings en performances aan nieuwe toepassingen van de software. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Helsinki, Bergen en Kopenhagen.

» website

Wall Research, 2014

Defining Design Indicators for Economic Development

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
Het onderzoeksvoorstel richt zich op de vraag welke ontwerpindicatoren van invloed zijn op de economische ontwikkeling van een regio en tot welke nieuwe ruimtelijke typologieën dit kan leiden. In het voorstel wordt onderzocht hoe de concurrentiepositie van economische clusters in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag met ruimtelijke maatregelen kunnen worden versterkt. De onderzoekers stellen in hun analyse de volgende drie schaalniveaus centraal: internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid, regionale verbondenheid en de lokale kwaliteit van werklocaties en business districts als interactiemilieu. Via een inventarisatie van mogelijke ruimtelijke indicatoren voor economische ontwikkeling, een internationaal benchmarkonderzoek, een aantal expertmeetings en een statistisch onderzoek wordt voor elk van de schaalniveaus een set meetbare ontwerpindicatoren opgesteld, die ook in andere regio’s kunnen worden toegepast. In het onderzoek werkt Wall Research samen met De Zwarte Hond en MvtHoff ontwerp en onderzoek. Daarnaast worden diverse kennisinstellingen en lokale organisaties betrokken die zich met de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio bezighouden.

meer >

HighresPressJefMontes.jpg
Jef Montes, 2014

Velero

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling
€ 32.300,-

Jef Montes presenteert begin 2015 zijn nieuwe collectie Velero. Voor de collectie laat Montes zich inspireren door (miniatuur) zeilboten, een thema waar de ontwerper een persoonlijke verbintenis mee voelt. Zowel de uiterlijke kenmerken van de boten, zoals de patronen op de zeilen, als het materiaal dat in de bouw van boten wordt gebruikt komen terug in de collectie. Montes maakt in samenwerking met het Textiel Museum zijn eigen basismaterialen waarin hij zijn ontwerpen uitvoert. Hiervoor gebruikt hij verschillende materialen en kunststoffen als koolstof, glasvezel, kristal en nylon. De couture-collectie zal in een museale context worden gepresenteerd, maar zal ook vertaald worden naar een aantal draagbare items voor de verkoop.

meer >

HighresPressJefMontes.jpg
Jef Montes, 2014

Velero

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling

meer >

beeldMusicGames.jpgPulse - Cipher Prime (US)
Stichting Incubate, 2014

Music and Games

Deelregeling E-cultuur → Festival
€ 25.000,-

Stichting Incubate dient een herziene aanvraag in voor het festival onderdeel 'Music and Games', een programma rondom een selectie van indie games. In dit programma staan de diversiteit en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van muziek en games centraal. Het programma is samengesteld in samenwerking met Zuraida Buter en Stichting bART en vormt een van de beeldbepalende onderdelen binnen het centrale thema 'Ten Years in the Game' van het Incubate Festival 2014. Onder de geselecteerde games bevinden zich naast internationale producties als 'Sound Shapes', 'Fract' en 'Panoramical' ook recente Nederlandse games zoals 'Bounden', 'Remembering' en 'Karmaflow'. De (speelbare) games, waarin geluid of muziek steeds een prominente rol speelt, worden gepresenteerd in een pop-up locatie in een winkelcentrum, dat de vorm heeft van een arcade. Hierbij zullen veel van de makers aanwezig zijn om tekst en uitleg bij hun game te geven. Daarnaast zet Incubate in op de combinatie van gaming en live muziek, een filmprogramma en een panel over de rol van audio en muziek in de videogame.

meer >

beeldMusicGames.jpgPulse - Cipher Prime (US)
Stichting Incubate, 2014

Music and Games

Deelregeling E-cultuur → Festival

meer >

Bas_Princen.jpg
Bas Princen, 2014

The room of good and bad governance

Deelregeling Internationalisering → Tentoonstelling
€ 24.535,-

Bas Princen is door Rem Koolhaas, de curator van de Architectuur Biënnale van Venetië in 2014, gevraagd om een voorstel in te dienen voor de tentoonstelling 'MondItalia' in het Arsenale. De tentoonstelling is aan het thema ‘Italië’ gewijd en belicht alle aspecten van de Italiaanse architectuur. Hierin wordt aandacht besteed aan de rijke architectuurgeschiedenis in Italië van de tijd van de Romeinen tot de Renaissance en verder naar moderne architectuur van de jaren '60 en '70 uit de vorige eeuw. Ook de huidige politieke transformatie en de voortdurende crisissituaties in het land zijn onderdeel van de tentoonstelling. Hiervoor wil Bas Princen details van de ‘Sala dei Nove’ fotograferen. ‘Sala dei Nove’ is de kamer in de Palazzo Pubblico in Siena waar in het begin van de 14e eeuw de belangrijke fresco 'An allegory of good and bad governance' is geschilderd door Ambrogio Lorenzetti. De fresco toont twee verschillende scenario’s van de gevolgen van ‘good governance’ en ‘bad governance’ voor Siena. De foto’s zullen in de Corderie van de Arsenale worden tentoongesteld. In deze ruimte zullen veel optredens plaatsvinden, zoals dans, muziek, theater of film, die Italië representeren.

meer >

iii.jpg
Instrument Inventors initiatieve (iii), Den Haag, 2014

Jaarprogramma iii

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 40.000,-

Het Instrument Inventors initiatieve (iii) is opgericht door alumni van de ArtScience faculteit van de KABK in Den Haag. Zij hebben zich als collectief toegelegd op de ontwikkeling en presentatie van artistieke projecten op het snijvlak van techniek en wetenschap voor een breed publiek. De geplande activiteiten in 2014 bestaan onder meer uit zeven residencies, waarin nieuw werk wordt geproduceerd, een (inter)nationaal presentatieprogramma en een publicatie over ‘self-made performative media’. Het initiatief komt voort uit een community van kunstenaars en ontwerpers en is sterk op makers gericht. iii zoekt aansluiting bij strategische partners als TodaysArt, STEIM en Neural magazine om hun programma uit te voeren. Het jaarprogramma bevat concrete voorstellen voor onderzoek en productietrajecten van onder meer Dieter Vandoren, Jonathan Reus, Wen Chin Fu, Yolanda Uriz en Matteo Marangoni.

meer >

iii.jpg
Instrument Inventors initiatieve (iii), Den Haag, 2014

Jaarprogramma iii

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

meer >

submarine_logo.jpg
Submarine Channel, 2013

Meerjarig Programma Submarine Channel

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 700.000,-

Submarine Channel is een publiek kanaal dat verhalende e-cultuurproducties produceert en vertoont. De instelling brengt in deze artistieke transmedia producties makers met uiteenlopende achtergronden samen die verschillende digitale mediatechnologieën met elkaar combineren om verhalen te vertellen.

Het activiteitenprogramma van Submarine Channel voor de periode 2013-2014 bestaat uit het produceren en vertonen van eigen transmediaproducties, het contextualiseren van eigen en externe producties, het organiseren van live events en onderzoek naar nieuwe distributieplatforms.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Grafisch ontwerper Ruben Pater maakt een storytelling applicatie waarmee met een gemeenschap een beeldverhaal kan worden gecreëerd. Het pilot project vindt plaats in het Noord Canadese territorium Nunavut waar samen met de lokale bevolking een graphic novel wordt gemaakt. Pater stelt dat het voor de zeer jonge Inuit bevolking van belang is dat zij bekend blijven met de traditionele beeldtaal, maar daarmee hun eigen verhalen kunnen vertellen. In de applicatie kunnen gebruikers hun eigen foto's, tekeningen of collages uploaden die samen met traditionele beelden een beeldbank vormen. Met deze beeldbank kunnen de gebruikers hun eigen verhalen samenstellen en publiceren. Op elk gepubliceerd verhaal kan worden gestemd en er kan commentaar worden geleverd. Door samen te werken met het lokale mediabedrijf IsumaTV wordt er toegang verkregen tot toegang tot tien nederzettingen die zeer lastig te bereiken zijn. De aanvrager leidt voor elke nederzetting een lokale leraar op die in de gemeenschap workshops kan geven over hoe de applicatie gebruikt kan worden. Op basis van alle input uit de 10 gemeenschappen stelt Pater een graphic novel samen die door toepassing van een grafisch filter tot een coherente stijl wordt gemaakt. Door het filter blijft het originele materiaal van de bevolking echter zichtbaar. Naast het beeldverhaal dat in de gemeenschappen wordt gedistribueerd resulteert het project in een mobiele tentoonstelling en een applicatie die met minimale aanpassing ook geschikt is voor andere culturele contexten.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

meer >

the_vagary.jpg
Jeroen van der Poel, 2014

Mirage

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 11.000,-

Jeroen van der Poel maakt een videoclip bij het nummer ‘Mirage’ van de band The Vagary. In de clip is de zanger van The Vagary een postbode in een nette, fictieve wijk. Overdag brengt hij netjes de post langs, maar ’s avonds laat hij zich overmeesteren door driftbuien waarin hij de buurt onveilig maakt. De andere bandleden, medebewoners van de wijk, blijken ’s nachts vergelijkbare driften te hebben.

meer >

the_vagary.jpg
Jeroen van der Poel, 2014

Mirage

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

horrinth_630x420_.jpg
KeokeN Interactive, 2014

Horrinth

Gamefonds → Game
€ 15.050,-

Horrinth is een horror-game waarin de gebruiker zijn weg zoekt door een labyrint dat bij elk spel opnieuw wordt gegenereerd. In de game is de gebruiker bezeten en moet een exorcisme ondergaan om in een betere wereld terecht te komen. Naast het vinden van de weg door de levels moet de gebruiker ook constant blijven adem halen. De horror-ervaring kan via social media worden verdiept doordat vrienden van de gebruiker de game voeden met persoonlijke data. De game verschijnt voor PC en Mac.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

24Uur.jpg
Martijn van Tol, Dirk Jan Visser en Jan Rothuizen, 2014

24 uur in een vluchtelingenkamp

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 25.000,-

'24 uur in een vluchtelingenkamp' is een transmediaal project van Martijn van Tol, Dirk Jan Visser en Jan Rothuizen in samenwerking met De Volkskrant. Het project brengt het leven van mensen die hun toevlucht zoeken in het Syrische kamp Domiz in Noord-Irak in kaart. De makers plaatsen de vluchtelingen niet in de rol van slachtoffer, maar willen in deze interactieve productie vooral de alledaagsheid van het kamp laten zien. De verhalen worden gevisualiseerd door Jan Rothuizen en Aart Jan van der Linden.

meer >

meer >