totalload:1467064820.8941t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Modality Work Group
Modality_Jeff_Carey_performing_photo_Till_Bovermann.jpg

Deelregeling E-cultuur Evenement

Modality Work Group

Nescivi, 2013

€6.027
‘Modality’ is een toolkit ter ondersteuning van het gebruik van digitale technologie in geluidskunst en muziek. In combinatie met Supercollider kan Modality worden gebruikt om gepersonifieerde muziekinstrumenten te ontwikkelen. Daarnaast biedt Modality een interface waarmee verschillende DIY systemen en sensoren centraal kunnen worden aangestuurd. Nescivi organiseert een serie expertmeetings rondom Modality, het doel van de expertmeetings is tweeledig: De werkgroep wil de Modality toolkit verder ontwikkelen en daarnaast kennisuitwisseling bevorderen tussen ontwikkelaars, kunstenaars en muzikanten die met de toolkit werken. De deelnemers werken gezamenlijk in een serie workshops, expertmeetings en performances aan nieuwe toepassingen van de software. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Helsinki, Bergen en Kopenhagen.
afgerond: juni '14

website

meer toekenningen

006representatieveafbeeldingverkleind.jpg

Deelregeling E-cultuur

Beeldconcert Caleidoscoop-Shéhérazade

Marieke van der Lippe, 2016

€9.500
Ravels ‘Shéhérazade’ is het vertrekpunt van de muzikale en visuele voorstelling ‘Caleidoscoop-Shéhérazade’ waarbij bewegend beeld, muziek en zang samensmelten en een ander perspectief biedt op identiteit en cultuur. De klassieke liederencyclus wordt vertaald in een soundscape en 3d-mapped beelden worden geprojecteerd op een elf meter grote sculpturale jurk. Deze projecties, ontworpen door Marieke van der Lippe, vermengen op een ‘caleidoscopische’ wijze klassieke abstracte patronen en hedendaagse geglitchde beelden door elkaar. Momenteel is dit project reeds officieel uitgenodigd op de Biënnale van Marrakech 2016 en het Djeema El Fna 2016 festival te Rotterdam. Het beeldconcert is een samenwerking tussen beeldend kunstenaar Marieke van der Lippe, mezzosopraan Lotte Bovi, 3d-mapping specialist Oliver Scheffer, componist Kees Wieringa en – enkel voor de voorstelling in Rotterdam – het Al Wahda Afrah koor. In Marrakech wordt er gewerkt met lokale muzikanten.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur AV productie

WMWM

Tijs Ham, 2016

€17.350
Het project ‘WMWM’ omvat de ontwikkeling van een audiovisueel object dat een nieuwe context schept waarbinnen performances en composities kunnen plaatsvinden. Hiermee willen Tijs Ham en mede-aanvrager Roald van Dillewijn een nieuwe belevingsdimensie toevoegen aan drone- en ambientconcerten. Concreet bestaat het object uit een holle buis waaruit lichtpatronen schijnen en waarin speakers zijn geplaatst. Door de draaibewegingen van meerdere buizen ontstaan moirépatronen waardoor een audiovisuele performance tot stand komt. De eerste fase van het project behelst de ontwikkeling van het object, de tweede fase een reeks concerten met geluidskunstenaars. Zeno van den Broek, Mark IJzerman, Sietse van Erve hebben reeds toegezegd. Gebruiksvriendelijkheid – het gemakkelijk in en uit elkaar halen van het object – dient bij de eerste fase een speerpunt te zijn. Ham en van Dillewijn werken voor dit project samen met WORM, Gaudeamus, Het Uitvindersgilde en Fiber Festival.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur AV productie

The Empathy Jump

PolakVanBekkum, 2016

€7.500
Met het project ‘The Empathy Jump’ onderzoekt kunstenaarsduo PolakVanBekkum wat individuele mobiliteit in het landschap teweegbrengt. Het project heeft een beeldend en een theoretisch deel. Het beeldend onderdeel wordt gevormd door een documentaire data-film waarin de performativiteit in een stad wordt getoond. Een door PolakVanBekkum ontwikkelde beeldtaal laat aan de hand van virtuele objecten zien hoe actieve deelnemers de mobiliteit in de omgeving beleven. Het theoretisch deel bestaat uit het opnieuw lezen en beschrijven van eigen en andermans werken die het onderwerp performativiteit aanraakt. Dit onderzoek helpt het maken van artistieke keuzes voor het beeldend aspect van het project en resulteert uiteindelijk in een theoretische tekst. PolakVanBekkum werkt in het kader van dit project samen met CBK Zuid-Oost, het Amsterdam Museum en GeoFort. Voor het theoretisch onderdeel zijn T/A/S, LAPS, Het Nieuwe Instituut en Het Instituut samenwerkingspartners.
ImmaterialiciousLiggend.jpg

Deelregeling E-cultuur Evenement

Immaterialicious

Nuages Gris, 2016

€7.500
Op 1 juli 2016 organiseert Nuages Gris Immaterialicious, een evenement bestaande uit lezingen, een debat en een modeshow. Het avondprogramma staat volledig in teken van het onderzoek naar hoe het uitdragen van onze identiteit veranderd is door de komst van het internet. Voorafgaand aan het evenement in juli, vindt er in maart een driedaags makerprogramma plaats in samenwerking met STEIM. De resultaten van dit makerprogramma worden vervolgens in Pakhuis De Zwijger gepresenteerd in de vorm van een modeshow, geflankeerd door enkele lezingen, een interactief gedeelte en een debat. Voor het project brengt Nuages Gris Nederlandse modeontwerpers, sound designers en digital creatives samen en stimuleert ze tot co-creatie.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur Onderzoek

Ghosted Views

Marnix de Nijs, 2016

€22.443
Voor het project Ghosted Views werkt Marnix de Nijs samen met V2_lab, Prof. Dr. Michael Goesele en een softwareontwikkelaar. Ghosted Views is een interactieve installatie waarbij de deelnemer met handbewegingen door een virtuele wereld navigeert. Kijkers staan voor een enorm schotelvormig scherm waarbij men door een gedetailleerde 3D reconstructie van de omgeving kan bewegen. De 3D-wereld wordt gescand en dan vervolgens geprojecteerd aan de hand ‘pointclouds’. Dit is ruw scanmateriaal dat - visueel gezien - de grootste gelijkenissen vertonen met een x-ray scan. Een belangrijk onderdeel van het project is de ontwikkeling van software die de pointclouds in realtime kan renderen. Verder voert Ghost Views een onderzoek naar de artistieke kwaliteit en toepasbaarheid van 3D scans in interactieve installaties.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other

het fonds

subsidies

actueel

SybGroeneveldliggendLRFotoFrankHanswijk.jpg
Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rod... meer >
CNlabJanvanEyckacademie.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Jan van Eyck Academie nodigen ontwerpers en makers uit om voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van nieuw, onderzoekend werk. Vier ontwerpers/ma... meer >
loader
loader
loader