toekenningen

Modality_Jeff_Carey_performing_photo_Till_Bovermann.jpg
Nescivi, 2013

Modality Work Group

Deelregeling E-cultuur → Evenement
€ 6.027,-
‘Modality’ is een toolkit ter ondersteuning van het gebruik van digitale technologie in geluidskunst en muziek. In combinatie met Supercollider kan Modality worden gebruikt om gepersonifieerde muziekinstrumenten te ontwikkelen. Daarnaast biedt Modality een interface waarmee verschillende DIY systemen en sensoren centraal kunnen worden aangestuurd. Nescivi organiseert een serie expertmeetings rondom Modality, het doel van de expertmeetings is tweeledig: De werkgroep wil de Modality toolkit verder ontwikkelen en daarnaast kennisuitwisseling bevorderen tussen ontwikkelaars, kunstenaars en muzikanten die met de toolkit werken. De deelnemers werken gezamenlijk in een serie workshops, expertmeetings en performances aan nieuwe toepassingen van de software. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Helsinki, Bergen en Kopenhagen.

» website

skylinetuschinkypier.jpg
Stichting Almeerse Theaters, 2014

Vergroeien met Groen

Deelregeling Architectuur → Programma
€ 27.190,-

Team HALS wil vijf expertmeetings, gekoppeld aan excursies, presentaties en een educatief programma organiseren waarin de ontwikkelingen in het Stadsgroen van Almere op de agenda staan. Doel van de bijeenkomsten is om verantwoord gebruik van het kostbare groene erfgoed van Almere te bewerkstelligen en nieuw groen te creëren met het oog op de Floriade in 2022. Onderwerpen van de expertmeetings zijn ‘Het Floriadeterrein’, ‘Oosterwold’, ‘De lichte structuurvisie 2015’, ‘Greentown Curaçao’ en ‘Extra-Vert’. De expertmeetings worden aangevuld met excursies naar de betreffende gebieden en reflectieve discussies van deelnemers op de plannen. Het project richt zich op jonge bewoners, deskundigen en betrokkenen. Het educatief programma is specifiek gericht op jongeren ten einde bewustwording bij de eigen jeugd van Almere te bevorderen. Stichting Almeerse Theaters werkt in het project samen met verschillende partners, waaronder DSO gemeente Almere, CAH Vilentum, OSA, WUR, Almeerse Scholen Groep, Floriade en Urban Greeners.

meer >

TheWoodExperiments1415ROGIERMARTENS.jpg
Rogier Martens, 2014

The Wood-Experiments 14/15

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie
€ 7.260,-

Rogier Martens doet onderzoek naar de toepassing van verschillende houtbewerkingstechnieken uit de scheepsbouw. Hierbij ligt de focus gedeeltelijk op hedendaagse technieken, en gedeeltelijk op oudere, vergeten technieken. De technieken worden toegepast op objecten en meubels voor binnenshuis en in de openbare ruimte. Martens voert het onderzoek uit bij Scheepstimmerwerf Nieuwboer in Bunschoten-Spakenburg. De resultaten van het onderzoek wil Martens zowel in Nederland als in het buitenland tentoonstellen.

meer >

zonderhanden.jpg
Demian Albers en Micha Hamel, 2014

Literatuur op het Scherm: Zonder handen

Deelregeling E-cultuur → Open oproep
'Zonder handen' is een kort filosofisch gedicht van Micha Hamel geschreven voor en over de virtuele wereld van de Oculus Rift. Een 3D-verhaal over het loslaten van lichaam en geest, en over de betekenis van denken en voelen. 'Zonder handen' laat je hersenen gymmen. Demian Albers creëerde een surrealistisch vormgegeven Virtual Reality-ervaring waarin grenzen verdwijnen.

Auteur: Micha Hamel
Vormgeving en techniek: Demian Albers
Stem: Eva Duijvestein

meer >

subjectiveatlas.jpg
Annelys de Vet en Taqi Shaheen, 2014

Road to Zindabad – a Subjective Atlas of Pakistan

Deelregeling Internationalisering → Publicatie
€ 14.000,-

Het project ‘Road to Zindabad – a Subjective Atlas of Pakistan’ is een initiatief van de Nederlandse ontwerper Annelys de Vet, de ontwerper Taqi Shaheen en de Universiteit van Karachi. In het project worden Pakistaanse kunstenaars en ontwerpers betrokken die deel uitmaken van de religieuze minderheden in Pakistan: de Kalashis, de Shia Hazara’s, Christenen en Hindoes. Het resultaat is een publicatie waarin vormgeving, illustratie en fotografie het leven van minderheden blootleggen. Het project richt zich op verschillende lokale doelgroepen waaronder de ministeries van onderwijs en cultuur, Pakistaanse kunst- en designprofessionals en mensenrechtenorganisaties. De initiatiefnemers beogen met de publicatie politieke aandacht te genereren voor de positie van minderheden in Pakistan.

meer >

referentiebeeld_GRAS_boot5.jpg
Platform GRAS, 2014

De crisis voorbij?

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 58.900,-

Het Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw, is het architectuurcentrum voor en van Groningen. Ze bevraagt zowel architectuur, stedenbouw, stedelijke omgeving, landschap, cultureel erfgoed, design, alsook beeldende kunst en richt zich op de wisselwerking tussen deze disciplines. De programmering van Platform GRAS bestaat uit een basisprogramma en een programma in opdracht. Het basisprogramma ‘De crisis voorbij?’ richt zich op lokale, regionale en landelijke thema’s. Het centrum organiseert onder meer de Boumalezing, Stand van de stad, debatten, Kennisboo(s)t, Stagehopping, Werkbezoekomdehoek, Pitch, Maker Fair Ambachtsschool, Urbanleaks en een Adoptiecollege programma.

meer >

logo_droog.jpg
Stichting Droog Design, 2013

Meerjarig Programma Droog Design

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 200.000,-

Het doel van Stichting Droog Design is het stimuleren van creatie en innovatie. Onder de stichting valt ook Drooglab, dat afgelopen jaren programma’s en projecten heeft opgezet om de vormgevingsdiscipline te verdiepen, verbreden en vernieuwen. Daarbij legde men een relatie met maatschappelijke problemen. Droog bestaat uit een stichting die zich richt op onderzoek en een commercieel deel dat zich richt op realisatie en verkoop.

Het aangevraagde activiteitenprogramma 2013-2014 van Droog Design heeft als titel ‘Make it Real’. Negen multidisciplinaire teams gaan, in de vorm van ‘Reality Tanks’, voor negen speculatieve ontwerpen een ontwikkelings- en realisatieproject definiëren en uitvoeren. Dit resulteert in een methodiek die via symposia, publicaties en marketing onder de aandacht wordt gebracht bij zowel een vakpubliek als een breed publiek.

meer >

GionataGattoSmartCurtains.jpg
Gionata Gatto & LINV, 2014

Collection of plant driven smart curtains

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Lichtontwerper Gionata Gatto (Italië, 1982) doet een ontwerpend onderzoek naar het gebruik van planten als sensor. De output van deze sensoren worden ingezet voor het aansturen van een licht gevend gordijn. Hiervoor werkt Gatto samen met LINV, een laboratorium dat onderzoek doet naar de elektrische signalen die planten voortbrengen als reactie op veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen kunnen onder andere te maken hebben met luchtvervuiling, grondverontreiniging en lichthoeveelheid. Gatto bestudeert samen met LINV verschillende plantsensoren en selecteert de meest geschikte techniek voor het aansturen van het lichtgevende gordijn. In samenwerking met de afdeling Plantwetenschappen van de Universiteit Wageningen verricht de ontwerper metingen om de ideale plantsoorten voor deze toepassing te selecteren.

meer >

meitje_pers_02.jpg
Meitje, 2014

Basì Guhr

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 1.750,-

In de videoclip voor ‘Basì Guhr’ worden high fashion en duistere waanzin gecombineerd. Het nummer is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Meitje en hip-hop producer Shroom. Voor de video werkt regisseur Liao Fan samen met kunstenaar Mu Xue, die samen met studenten van de Gerrit Rietveld Academie middeleeuwse kostuums maakt voor de video. De opnames worden gemaakt op het Muiderslot.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Foto gemaakt door Julie Hrudova en Steven Bos.

meer >

Dropstuff, Thomas van den Berg, 2014

Slow your Motion

Gamefonds → Game
Slow your Motion wordt gespeeld in de publieke ruimte. Voorbijgangers worden via grote schermen uitgenodigd om zich fysiek te bewegen in een ruimte waarin de werkelijkheid versmelt met het virtuele. In plaats van snelheid, agressie en competitie gaat het bij dit spel om rust en beheersing. Hiermee ontstaat behalve een game op het scherm ook een performance op straat omdat de bewegingen van de spelers afwijken van de snelheid van het alledaagse leven om hen heen.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Mediafonds.

meer >

tussen2vuren1.jpg
NTR/VPRO, 2014

Tussen twee vuren

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 66.592,-

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dat wordt in Nederland onder meer herdacht met de uitzending van de documentaireserie 14 Diaries of the Great War, een co-productie van vele Europese omroepen waaronder VPRO en NTR. Nederland komt niet aan bod in deze internationale serie. Tussen Twee Vuren Interactive is een interactieve web-documentaire over Nederlanders die eigen land verlieten en ieder op hun eigen manier verwikkeld raakten in de Eerste Wereldoorlog. Met het gemengde gebruik van verschillende media en de inzet van speciaal ontwikkelde 3D technieken worden de verhalen van deze Nederlanders op een visueel aantrekkelijke manier in de bredere context van de oorlog geplaatst.

De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >