toekenningen

Modality_Jeff_Carey_performing_photo_Till_Bovermann.jpg
Nescivi, 2013

Modality Work Group

Deelregeling E-cultuur → Evenement
€ 6.027,-
‘Modality’ is een toolkit ter ondersteuning van het gebruik van digitale technologie in geluidskunst en muziek. In combinatie met Supercollider kan Modality worden gebruikt om gepersonifieerde muziekinstrumenten te ontwikkelen. Daarnaast biedt Modality een interface waarmee verschillende DIY systemen en sensoren centraal kunnen worden aangestuurd. Nescivi organiseert een serie expertmeetings rondom Modality, het doel van de expertmeetings is tweeledig: De werkgroep wil de Modality toolkit verder ontwikkelen en daarnaast kennisuitwisseling bevorderen tussen ontwikkelaars, kunstenaars en muzikanten die met de toolkit werken. De deelnemers werken gezamenlijk in een serie workshops, expertmeetings en performances aan nieuwe toepassingen van de software. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Helsinki, Bergen en Kopenhagen.

» website

iDValleiProjectafbeelding.jpg
Buro Room, 2014

iD Vallei

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
€ 56.810,-

De Utrechts-Gelderse Vallei heeft de ambitie een Europese topregio te worden op het gebied van innovatie in de voedselsector. Buro Room constateert echter de ruimtelijke vertaling van deze ambitie nog weinig concreet is en wil het beleid dat wordt verkend vanuit politiek agenda’s van een sterkere ruimtelijke basis voorzien. De aanvrager wil daarom fysiek, sociaalruimtelijk onderzoek uitvoeren op verschillende schaalniveaus. Architectonische, technische en bestuurlijke componenten worden binnen het onderzoek belicht en verbonden. Het projectresultaat betreft een gebiedsbiografie, waarin verbanden tussen fysieke, economische en culturele functies blootgelegd worden. Buro Room werkt voor dit project samen met Lucdevriesarchitect. Vanuit de gemeenten Ede, Barneveld, Veenendaal, Nijkerk, Wageningen en Rhenen leveren ruimtelijk specialisten inhoudelijke bijdragen aan het onderzoek. Samenwerking met het Italiaanse Platform Latitude borgt de reflectie op het thema vanuit internationaal perspectief. Het onderzoek richt zich primair op stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten die actief zijn in de ruimtelijke ordening en secundair op het regionale bestuur (gemeentelijke en provinciale overheid). Onderzoeksresultaten worden gebundeld en openbaar gemaakt als digitale publicatie en rapportage in boekvorm. Daarnaast zullen op drie verschillende locaties in Nederland lezingen georganiseerd worden en aansluitend een debat.

meer >

schets_jurriaan_schroferkopie.jpg
Lecturis, 2014

Jurriaan Schrofer, schetsen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie
€ 5.478,-

Frederike Huygen stelt een publicatie samen naar aanleiding van het archief van grafisch ontwerper Jurriaan Schrofer dat rijkelijk gevuld is met werktekeningen en schetsen. De publicatie gaat over het productieproces van drukwerk in de tijden van voor de computer, de waarde en betekenis van schetsen en over het gegeven dat ambacht en schetsen weer actueel worden gevonden door jongere generaties ontwerpers, die met name gewend zijn aan digitale werkprocessen. De schetsen betreffen zowel technische werktekeningen als meer vrij werk en maken Schrofers werkproces inzichtelijk. Het boek wordt gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven en de daaraan gekoppelde, jaarlijkse Lecturis lezing in het Van Abbemuseum. Daarnaast wordt een studiemiddag en expositie van schetsen van Jurriaan Schrofer georganiseerd door het Wim Crouwel Instituut in Amsterdam.

meer >

GedichtMarkBoog.png
Mark Boog en John van der Wens, 2014

Literatuur op het Scherm: Dichtbij

Deelregeling E-cultuur → Open oproep
Mark Boog interesseert zich al zolang hij schrijft voor de vraag hoe poëzie zich buiten de traditionele kanalen zoals bijvoorbeeld dichtbundels kan manifesteren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de literaire kwaliteit. Met de interactieve app Dichtbij verkent hij samen met vormgever John van der Wens de grens tussen poëzie en automatisch gegenereerde data. Tot op heden leverden algoritmes geen literatuur op, maar ‘machineversjes’. Dichtbij brengt hierin verandering en laat zien dat algoritmes onder regie van een dichter juist wel mooie gedichten kunnen voortbrengen.
Het idee van de app is simpel, druk op de gedichtenknop en je krijgt een persoonlijk toegesneden gedicht met eigen foto. Maar waarom drukte je eigenlijk op die knop? Om je omgeving te ontvluchten of juist de werkelijkheid van dichtbij te ervaren? Wat weet de dichter eigenlijk van jou? De gratis app genereert maximaal één gedicht voor jou per dag en de gedichten zijn te delen op de social media.

meer >

Belgrado_Design_Week__.jpg
Citizen's Association Design Week, 2014

Dutch Design at Belgrade Design Week 2014

Deelregeling Internationalisering → Evenement
€ 10.000,-

Het thema van de Belgrado Design Week 2014 is ‘Sense’. Elk jaar nodigt de organisatie tijdens de Belgrado Design Week vooraanstaande Nederlandse design professionals uit om workshops en lezingen te geven. Dit jaar zijn dat Zuzanna Skalska van VanBerlo, Ralph Nauta en Lonneke Gordijn van Studio Drift en Ido Garini van Studio Appétit. De Nederlandse ontwerpers delen hun kennis tijdens de Belgrado Design Week in het Museum of Yugoslav History met een groot internationaal designpubliek en creatieve professionals uit Zuidoost-Europa. De bijdrage van de ontwerpers richt zich op de toepassing van Nederlandse ontwerpstrategieën in Servië, ‘technology design’ als een uniek Nederlands netwerkmodel en de introductie van ‘food design’ als nieuwe beweging. De Belgrado Design Week beoogt een jaarlijkse katalysator te zijn voor creativiteit en kennisuitwisseling voor de gehele Zuidoost-Europese regio.

meer >

18_LRG_CROP__2_.jpg
OPA, Ontwerp Platform Arnhem, 2014

Design to Share, Share to Design

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 33.500,-

Het Ontwerp Platform Arnhem richt zich op het delen van kennis en ervaring tussen ontwerpers in verschillende fasen van hun carrière en tussen de ontwerpdisciplines onderling. Daarnaast stimuleert OPA verbindingen tussen ontwerpers en andere partijen. Het programma Design to Share, Share to Design is opgebouwd uit drie delen: OPA podium, OPA lab, OPA design dispuut. De activiteiten bestaan onder meer uit presentaties, expertmeetings en publicaties. Binnen het kader van het podium en het lab krijgt OPA voor zes onderdelen ondersteuning: ‘Arnhemse Nieuwe’; een podium voor jong talent, ‘Arnhem Exchange’; een internationale kennisuitwisseling van Arnhemse ontwerpers, een presentatie ‘Design o'the Times, Jonge honden - jonge harten’, een podiumactiviteit waarbij senior ontwerpers en de jonge generatie elkaar ontmoeten, ‘Ontwerpen voor de stad’ waarbij de stedelijke context als opdrachtgever geldt en tot slot de prijs ‘design to business award’.

meer >

architectuurlokaal_logo.jpg
Architectuur Lokaal, 2013

Meerjarig Programma Architectuur Lokaal

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 300.000,-

Architectuur Lokaal richt zich op het versterken van de culturele betekenis van het opdrachtgeverschap om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van bouwcultuur en architectuurbeleid. De stichting organiseert hiervoor manifestaties, debatten, cursussen, workshops en geeft een tijdschrift uit. Verder toetst Architectuur Lokaal wedstrijdprogramma’s en registreert aanbestedingsprocedures. De aanvrager ziet zich als kenniscentrum voor bouwcultuur en opdrachtgeverschap in Nederland.

Het doel van het activiteitenprogramma 2013-2014 is het handhaven en het bevorderen van goed opdrachtgeverschap in samenwerking met ontwerpers. Architectuur Lokaal richt zich op bestuurders met bijvoorbeeld een opdrachtgeverschool, expertmeetings ‘ontwerp en beleid’ en een analyse van het ruimtelijk beleid van de provincies. Andere activiteiten zijn het platform voor de rijksbouwmeester, provinciaal bouwmeester en stadsarchitecten, een Europese aanbestedingendag en een project gericht op jonge ontwerpers en ontwikkelaars. Tot slot zijn er activiteiten gericht op het analyseren en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van opdrachtgeverschap.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Grafisch ontwerper Ruben Pater maakt een storytelling applicatie waarmee met een gemeenschap een beeldverhaal kan worden gecreëerd. Het pilot project vindt plaats in het Noord Canadese territorium Nunavut waar samen met de lokale bevolking een graphic novel wordt gemaakt. Pater stelt dat het voor de zeer jonge Inuit bevolking van belang is dat zij bekend blijven met de traditionele beeldtaal, maar daarmee hun eigen verhalen kunnen vertellen. In de applicatie kunnen gebruikers hun eigen foto's, tekeningen of collages uploaden die samen met traditionele beelden een beeldbank vormen. Met deze beeldbank kunnen de gebruikers hun eigen verhalen samenstellen en publiceren. Op elk gepubliceerd verhaal kan worden gestemd en er kan commentaar worden geleverd. Door samen te werken met het lokale mediabedrijf IsumaTV wordt er toegang verkregen tot toegang tot tien nederzettingen die zeer lastig te bereiken zijn. De aanvrager leidt voor elke nederzetting een lokale leraar op die in de gemeenschap workshops kan geven over hoe de applicatie gebruikt kan worden. Op basis van alle input uit de 10 gemeenschappen stelt Pater een graphic novel samen die door toepassing van een grafisch filter tot een coherente stijl wordt gemaakt. Door het filter blijft het originele materiaal van de bevolking echter zichtbaar. Naast het beeldverhaal dat in de gemeenschappen wordt gedistribueerd resulteert het project in een mobiele tentoonstelling en een applicatie die met minimale aanpassing ook geschikt is voor andere culturele contexten.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

meer >

the_vagary.jpg
Jeroen van der Poel, 2014

Mirage

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 11.000,-

Jeroen van der Poel maakt een videoclip bij het nummer ‘Mirage’ van de band The Vagary. In de clip is de zanger van The Vagary een postbode in een nette, fictieve wijk. Overdag brengt hij netjes de post langs, maar ’s avonds laat hij zich overmeesteren door driftbuien waarin hij de buurt onveilig maakt. De andere bandleden, medebewoners van de wijk, blijken ’s nachts vergelijkbare driften te hebben.

meer >

the_vagary.jpg
Jeroen van der Poel, 2014

Mirage

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

volooculus2014050720481374.jpg
Ramjet Anvil, 2014

Volo Airsport

Gamefonds → Game
€ 21.600,-

Volo Airsport is een game die de aspecten van skydiven en vliegen combineert. Door middel van een wingsuit gebruikt de speler zijn lichaam als controller. Spelers kunnen met meerderen tegelijk de omgeving verkennen, en zo ook een interactie met elkaar aangaan. Op deze manier wordt de bestaande community rondom de game versterkt. De wereld wordt opgebouwd uit zowel statische als dynamische content, waarbij een interactie aangegaan kan worden met de dynamische content. De game wordt aan de hand van feedback van gebruikers op een iteratieve manier verder ontwikkeld en is reeds uitgebracht als Humble Early Acces titel. Spelers kunnen in de editor omgeving evenementen aanmaken en bestanden aanleveren voor het terrein van de game. De aanvraag bij het Gamefonds is specifiek gericht op het ontwerpen van de Online Multiplayer feature en het verbeteren van het character.

meer >

moskee.jpg
Verhaalmakers, 2014

Moskee in de stad

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 15.000,-

Een non-fictie transmediale ontwikkelaanvraag rondom de bouw van de Westermoskee in Amsterdam binnen de ‘multiculturele samenleving’. De omwonenden van de toekomstige Westermoskee kunnen niet om de bouw heen, daarvoor is de moskee fysiek en symbolisch te prominent aanwezig. Vanaf april tot november 2014 worden de ontwikkelingen van enkele Nederlandse omwonenden en Turkse hoofdrolspelers gevolgd gedurende de laatste zes maanden van de bouwperiode.De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >