toekenningen

51N4E_075_BUDA_ART_CENTRE_PHOTOS_006_COPYRIGHT_FILIP_DUJARDIN_full__2_.jpg
Susanne Pietsch in samenwerking met Eireen Schreurs, Sereh Mandias, Dolf Broekhuizen, 2014

De Ambachtsschool Revisited; De nieuwe ambachtsschool als publiek interieur.

Deelregeling Architectuur → Open oproep
€ 10.000,-

Binnen het project 'De Ambachtsschool Revisited' wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van architectonische modellen voor toekomstige ambachtsscholen. Gebaseerd op de hypothese dat ruimtelijke koppelingen tussen onderwijs, maakbedrijven en de stedelijke omgeving leiden tot een nieuw type Ambachtsschool, richt dit onderzoek zich op de Ambachtsschool als een nieuwe vorm van publiek interieur. Een multidisciplinair team onderzoekt drie thema's: De Nieuwe Ambachtsschool als kruisbestuiver, de Nieuwe Ambachtsschool als identiteitsdrager en De Nieuwe Ambachtsschool en de stad. Binnen deze thema’s wordt aandacht besteed aan het ruimtelijk samenkomen van onderwijs en industrie, de functionaliteit van het (school)gebouw als identiteitsdrager en de verhouding van een school ten opzichte van de stad. Het onderzoek wordt opgebouwd door middel van historisch onderzoek en verkenning van de toekomst, een internationaal vergelijkingsonderzoek van best practices en een expert meeting.

Dit project werd ondersteund n.a.v. de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners.

Foto: Filip Dujardin

meer >

Le_Havre.jpg
Richard Niessen, 2014

Hermetic Compendium of Typographic Masonry

Deelregeling Vormgeving → Evenement
€ 17.454,-

Tijdens het festival Une Saison Graphique in Le Havre, Frankrijk (5 mei tot en met 17 juni 2014) presenteert Richard Niessen een installatie met daarin 26 affiches in de Bibliothèque Universitaire. In de installatie worden veertig ruimtelijke lijnen, als ware reusachtige mikado stokken, in de ruimte geplaatst. Deze opstelling sluit inhoudelijk aan op het thema van de installatie, dat wordt beschreven als een onbereikbare bewaarplek voor typografisch metselwerk. De tentoonstelling maakt Richard Niessen samen met Raf Snippe en Lowies van Zanen. De tentoonstelling is demontabel gemaakt om gemakkelijk op verschillende locaties te kunnen tonen. Esther de Vries verzorgt de publicatie die bij de tentoonstelling verschijnt. Tekstuele bijdragen komen van Tony Come en Pierre Yves Cachard.

meer >

afbeeldingGOGBOT2014SpaceshipEarth.jpg
Stichting PLANETART, 2014

GOGBOT Festival: SEEKER

Deelregeling E-cultuur → Festival
€ 39.500,-

Stichting PLANETART organiseert in september de elfde editie van het jaarlijkse, gratis toegankelijke GOGBOT festival in Enschede. Het festival presenteert een mix van internationale topkunstenaars en jong talent. GOGBOT verbindt kunst, design, wetenschap en technologie, met aandacht voor populaire cultuur. Het thema van deze editie is ‘(Operating manual for) SPACESHIP EARTH’, naar de gelijknamige publicatie van Buckminster Fuller uit 1969. Tientallen deelnemers, waaronder Rosa Menkman, Daan Roosegaarde, Semiconductor en Andre Kuipers, belichten met hun werk of in presentaties de risico’s van de markteconomie en industrialisatie in relatie tot bijvoorbeeld het energievraagstuk en de beïnvloeding van ecosystemen van ons gezamenlijke ‘ruimteschip’. Een van de sleutelprojecten op het komende festival is het SEEKER project van kunstenaar/bioloog Angelo Vermeulen. SEEKER is een community art project geïnspireerd op initiatieven als MARS ONE dat het publiek op een radicale manier laat nadenken over extreme levensvormen door middel van experimentele ruimtevaart-architectuur.

meer >

todaysart1.png
TodaysArt, 2014

TodaysArt.JP

Deelregeling Internationalisering → Festival
€ 20.000,-

TodaysArt is een jaarlijks festival voor beeldende kunst, podiumkunst en e-cultuur. Het festival toont hedendaagse ontwikkelingen binnen kunst en cultuur en richt zich onder andere op maatschappelijke onderwerpen. ‘TodaysArt.JP: Edition 0’ is de eerste editie van het festival in Japan die wordt georganiseerd door TodaysArt Nederland, TodaysArt Japan en Japanse partijen. Het festival vindt plaats op verschillende locaties in Tokyo in november 2014. Het programma bestaat uit installaties, performances, concerten, een tentoonstelling, conferenties en een clubprogramma. Zowel Nederlandse, Japanse en andere internationaal werkende kunstenaars nemen deel aan het festival, waaronder Legowelt, Matthijs Munnick en Orgue Electronique. Het festival beoogt steden met elkaar te verbinden en de internationale zichtbaarheid van kunstenaars te vergroten. Dit gebeurt door middel van het creëren van een cultureel platform en het faciliteren van uitwisseling. TodaysArt tracht een breed publiek, de designindustrie en creatieve professionals te bereiken.

meer >

CAST2014_2011070165.jpg
CAST, Tilburg, 2014

Samenweven in een open (source) stad

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 59.400,-

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) heeft als doel de belangstelling voor en het debat over architectuur, stedenbouw en landschap, met name gericht op Tilburg, te bevorderen. Voor het komende jaar kiest CAST voor het jaarthema ‘Samenweven in een open (source) stad’. Het centrum wil nieuwe verbindingen leggen op het gebied van kennis en expertise. Het programma is opgedeeld in vijf lijnen: ‘ontwerpen’, ‘maken’, ‘gebruiken’, ‘transformeren’ en ‘initiëren en programmeren’. Per programmalijn kiest Cast voor één project, zoals het Open stadsLAB, Huis van de toekomst, In het spoor van.., Binnenstad in de toekomst en Grensoverschrijdend gedrag. Binnen een project is ruimte voor meerdere activiteiten, zoals een filmvertoning, lezing, publicatie of debat.

meer >

logo_droog.jpg
Stichting Droog Design, 2013

Meerjarig Programma Droog Design

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 200.000,-

Het doel van Stichting Droog Design is het stimuleren van creatie en innovatie. Onder de stichting valt ook Drooglab, dat afgelopen jaren programma’s en projecten heeft opgezet om de vormgevingsdiscipline te verdiepen, verbreden en vernieuwen. Daarbij legde men een relatie met maatschappelijke problemen. Droog bestaat uit een stichting die zich richt op onderzoek en een commercieel deel dat zich richt op realisatie en verkoop.

Het aangevraagde activiteitenprogramma 2013-2014 van Droog Design heeft als titel ‘Make it Real’. Negen multidisciplinaire teams gaan, in de vorm van ‘Reality Tanks’, voor negen speculatieve ontwerpen een ontwikkelings- en realisatieproject definiëren en uitvoeren. Dit resulteert in een methodiek die via symposia, publicaties en marketing onder de aandacht wordt gebracht bij zowel een vakpubliek als een breed publiek.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Grafisch ontwerper Ruben Pater maakt een storytelling applicatie waarmee met een gemeenschap een beeldverhaal kan worden gecreëerd. Het pilot project vindt plaats in het Noord Canadese territorium Nunavut waar samen met de lokale bevolking een graphic novel wordt gemaakt. Pater stelt dat het voor de zeer jonge Inuit bevolking van belang is dat zij bekend blijven met de traditionele beeldtaal, maar daarmee hun eigen verhalen kunnen vertellen. In de applicatie kunnen gebruikers hun eigen foto's, tekeningen of collages uploaden die samen met traditionele beelden een beeldbank vormen. Met deze beeldbank kunnen de gebruikers hun eigen verhalen samenstellen en publiceren. Op elk gepubliceerd verhaal kan worden gestemd en er kan commentaar worden geleverd. Door samen te werken met het lokale mediabedrijf IsumaTV wordt er toegang verkregen tot toegang tot tien nederzettingen die zeer lastig te bereiken zijn. De aanvrager leidt voor elke nederzetting een lokale leraar op die in de gemeenschap workshops kan geven over hoe de applicatie gebruikt kan worden. Op basis van alle input uit de 10 gemeenschappen stelt Pater een graphic novel samen die door toepassing van een grafisch filter tot een coherente stijl wordt gemaakt. Door het filter blijft het originele materiaal van de bevolking echter zichtbaar. Naast het beeldverhaal dat in de gemeenschappen wordt gedistribueerd resulteert het project in een mobiele tentoonstelling en een applicatie die met minimale aanpassing ook geschikt is voor andere culturele contexten.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

meer >

Still2kopie.jpg
Randy Vermeulen, 2014

Grote mannen worden klein

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 18.000,-

Regisseur Janetta Ubbels maakt de videoclip voor het nummer ‘Grote mannen worden klein’ van rapper Diggy Dex. Leidend in de video zijn poppenanimaties van Margot Holtman. De intieme sfeer van het nummer, dat gaat over de relatie van de rapper met zijn zoontje, wordt door middel van een schaduwspel in de video in beeld gebracht.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

Dropstuff, Thomas van den Berg, 2014

Slow your Motion

Gamefonds → Game
Slow your Motion wordt gespeeld in de publieke ruimte. Voorbijgangers worden via grote schermen uitgenodigd om zich fysiek te bewegen in een ruimte waarin de werkelijkheid versmelt met het virtuele. In plaats van snelheid, agressie en competitie gaat het bij dit spel om rust en beheersing. Hiermee ontstaat behalve een game op het scherm ook een performance op straat omdat de bewegingen van de spelers afwijken van de snelheid van het alledaagse leven om hen heen.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Mediafonds.

meer >

beeldzaadje.jpg
2014

Het controversiële excellente zaadje

Non-Fictie Transmediaregeling
Een zoektocht vanuit Europees perspectief naar de gevolgen van de opmars van genetische modificatie in de voedselketen. De focus ligt in de eerste plaats op volksgezondheid, economie en ecologie. De bevindingen worden in kaart gebracht in een interactieve webdocumentaire met een discussieplatform.
Conceptontwikkeling en productie: Eva Muller Parallax reporter), Tobias Manuhutu

(ontwikkelingsbijdrage)

meer >

meer >