toekenningen

RTV_Rijnmond.jpg
Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond e.o., 2014

Verhalen van Staal en Steen

Deelregeling Architectuur → AV productie
25.000

Verhalen van Staal en Steen is een tiendelige documentaire reeks over de architectonische en cultuurhistorische verhalen achter tien Rotterdamse gebouwen. Het is een vervolg op de documentaireserie Groot. De regionale omroep RTV Rijnmond wil met het project de belangstelling voor de Rotterdamse architectuur en stedenbouw stimuleren. Naast architectuurhistorisch wordt ook naar de gebouwen gekeken vanuit sociaaleconomisch oogpunt, met veel aandacht voor de sociaal-culturele geschiedenis. Aan de hand van persoonlijke verhalen van architect, stedenbouwkundige, gebruiker, bewoner, e.a. wordt het cultuurhistorische verhaal van het gebouw verteld. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de geschiedenis van de Rotterdamse stedenbouw en architectuur. Het gebouw wordt op deze manier niet als opzichzelfstaand object behandeld maar juist in relatie tot de stad en historie. Daarnaast komt het gebruik van het gebouw anno nu aan bod. De aanvragers onderzoeken de betekenis voor Rotterdam en de positie van het gebouw binnen deze stad en wagen zo nu en dan een blik op de toekomst van het gebouw en de stad. Door gebruik te maken van het laagdrempelige medium TV, in combinatie met de digitale media (sociale media) willen de aanvragers ook die doelgroep bereiken die normaal gesproken niet regelmatig de binnenkant van een museum zit, de Architectuur Biënnale bezoekt of het Nieuwe Instituut binnen stapt.

meer >

extrapoolkopie.jpg
Extrapool, 2014

Rules of Hypergraphy

Deelregeling Vormgeving → Tentoonstelling
9.352

Grafisch vormgever Paul Gangloff wordt als gastcurator uitgenodigd door de Stichting Extrapool om onderzoek te doen naar het lettrisme, een extreme vorm van surrealistische visuele poëzie ontstaan in de jaren vijftig van de twintigste eeuw waarvoor tekens en letters uitsluitend om hun grafische waarde worden gebruikt. Hoewel deze obscure stroming met onleesbare teksten en poëzie passen in een tijd van avantgardistische kunststromingen, claimen de belangrijkste voorstanders ervan los van historie en voorgangers te staan en beïnvloedden zij diverse kunstenaars en ontwerpers. Uit deze stroming komt het concept van de 'hypergrafie' voort, waarin beeldende kunst en schrijven samen komen. Het lettrisme en de hypergrafie kunnen als voorlopers gezien worden van de ontwikkeling van hypertext, het hypertext transfer protocol (http) en het web, die doorgaans vooral als technologische ontwikkelingen worden gezien. Het lettrisme en de hypergrafie hebben echter ook invloed gehad op de cultuur van onafhankelijke uitgaves in de beeldende kunst en vormgeving, de punk-beweging en het werk van geluidskunstenaars. De Stichting Extrapool, die zich richt op kunst, geluid en drukwerk, wil deze stroming onderzoeken en weer onder de aandacht brengen aan de hand van een programma met vijf onderdelen: het ontwerpen van een nieuw lettertype door typograaf Karl Nawrot gebaseerd op de hypergrafie, een publicatie met o.a. reproducties van hypergrafische werken, een expositie, een workshop en een symposium door Paul Gangloff die inzicht bieden in de geschiedenis van het verband tussen kunst, ontwerp en geluid. Roland Sabatier, medewerker van de tentoonstelling van de lettristen op de Biënnale van Venetië in 1993, stelt zijn archief beschikbaar. Daarnaast zijn onder anderen ontwerper Vinca Kruk, geluidskunstenaar Marc Matter en studenten van Graphic Design Arnhem van ArtEZ betrokken.

Beeldcredits: Roland Sabatier, hypergraphic photography, excerpt of the novel Gaffe au golf, 1964

meer >

Logo_app_bewerkt_2.jpg
Pink Pony Express, 2014

Raduga

Deelregeling E-cultuur → Website / applicatie
€ 27.460

Pink Pony Express ontwikkelt een mobiele applicatie die op basis van meteorologische gegevens voorspelt waar en wanneer er regenbogen ontstaan. Ze richten zich hierbij in het bijzonder op regenbogen boven Russisch grondgebied. De aanleiding is de gespannen houding van de Russische politiek ten opzichte van de vermeende symbolische betekenis van de regenboog. Gebruikers van de applicatie ontvangen op hun smartphone voorspellingen van regenbogen. Ook is het mogelijk om via de applicatie foto’s van regenbogen te uploaden. Pink Pony werkt samen met partners als Amnesty International, Vice en het COC. Ook betrekt de aanvrager lokale, progressieve mediapartners in Rusland en is een Russische adviseur bij het project betrokken. Rondom de presentatie van het project wordt een programma samengesteld in de Balie in Amsterdam in de vorm van een groot meteorologisch feest.

meer >

Logo_app_bewerkt_2.jpg
Pink Pony Express, 2014

Raduga

Deelregeling E-cultuur → Website / applicatie

meer >

platform_scenography.jpg
Nederlandse inzending Praagse Quadriennale (PQ) 2015, 2014

DRIFT

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie
7.500,00

Platform Scenography is uitgenodigd door het Tsjechische Ministerie van Cultuur om op te treden als curator van de Nederlandse inzending voor de Praagse Quadriennale (PQ), de wereldtentoonstelling voor scenografie in Praag in 2015. Het thema van PQ 2015 is ‘Shared Space: Music, Weather Politics 2013-2016’. Platform Scenography vraagt een startsubsidie aan voor de ontwikkeling van een projectvoorstel voor de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling. Platform Scenography heeft hiervoor een team samengesteld dat bestaat uit Nederlandse curatoren, architecten, dramaturgen en kostuumontwerpers die, alvorens ze een selectie maken van deelnemers, onderzoek doen naar de publieke ruimte en naar de expositiemogelijkheden van scenografie. De organisatie beoogt met de Nederlandse deelname aan PQ de internationale positie van de scenografie en ontwerpende disciplines te versterken en het Nederlandse theaterveld te betrekken bij de inzending. Voor het onderzoek werkt het team samen met onder andere de Rotterdamse Schouwburg, Instituut Lichtontwerpen en de Nederlandse Ambassade in Tsjechië.

meer >

platform_scenography.jpg
Nederlandse inzending Praagse Quadriennale (PQ) 2015, 2014

DRIFT

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

meer >

foto.jpg
Casa, Arnhem, 2014

Jaarprogramma CASA

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
45.000

CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, onderzoekt het komende jaar de zogenaamde ‘Coöperatieve Stad’. Ze zet hiervoor een nieuwe crossmediale koers in en gaat op zoek naar dwarsverbanden. De activiteiten richten zich behalve op architectuur ook op cultureel maatschappelijke onderwerpen. Het programma is opgebouwd rondom vier thema’s: samenwerking binnen de regio, samenwerken over de grens, samenwerking tussen de vakdisciplines, samenwerken tussen bottom-up initiatieven en top-down instellingen. De aanvrager organiseert Stadslabs, een landschapssafari, een dagexcursie naar het Ruhrgebied, de evenementen 20x20 en Arnhemse Nieuwe waarin jonge makers centraal staan, diverse workshops met als thema co-creatie en de Arnhemse architectuurprijs de Heuvelinkprijs. Tevens vindt het internationaal symposium ‘Momentum ‘“ towards architecture as a social tool’ plaats en publiceert CASA een jaarcahier waarin ze verslag doet van alle jaaractiviteiten.

meer >

architectuurlokaal_logo.jpg
Architectuur Lokaal, 2013

Meerjarig Programma Architectuur Lokaal

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
300.000

Architectuur Lokaal richt zich op het versterken van de culturele betekenis van het opdrachtgeverschap om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van bouwcultuur en architectuurbeleid. De stichting organiseert hiervoor manifestaties, debatten, cursussen, workshops en geeft een tijdschrift uit. Verder toetst Architectuur Lokaal wedstrijdprogramma’s en registreert aanbestedingsprocedures. De aanvrager ziet zich als kenniscentrum voor bouwcultuur en opdrachtgeverschap in Nederland.

Het doel van het activiteitenprogramma 2013-2014 is het handhaven en het bevorderen van goed opdrachtgeverschap in samenwerking met ontwerpers. Architectuur Lokaal richt zich op bestuurders met bijvoorbeeld een opdrachtgeverschool, expertmeetings ‘ontwerp en beleid’ en een analyse van het ruimtelijk beleid van de provincies. Andere activiteiten zijn het platform voor de rijksbouwmeester, provinciaal bouwmeester en stadsarchitecten, een Europese aanbestedingendag en een project gericht op jonge ontwerpers en ontwikkelaars. Tot slot zijn er activiteiten gericht op het analyseren en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van opdrachtgeverschap.

meer >

Gionata_Gatto___Trace_series.jpgTrace - a former project of Gionata Gatto
Gionata Gatto & LINV, 2014

Collection of plant driven smart curtains

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000

Lichtontwerper Gionata Gatto (Italië, 1982) doet een ontwerpend onderzoek naar het gebruik van planten als sensor. De output van deze sensoren worden ingezet voor het aansturen van een licht gevend gordijn. Hiervoor werkt Gatto samen met LINV, een laboratorium dat onderzoek doet naar de elektrische signalen die planten voortbrengen als reactie op veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen kunnen onder andere te maken hebben met luchtvervuiling, grondverontreiniging en lichthoeveelheid. Gatto bestudeert samen met LINV verschillende plantsensoren en selecteert de meest geschikte techniek voor het aansturen van het lichtgevende gordijn. In samenwerking met de afdeling Plantwetenschappen van de Universiteit Wageningen verricht de ontwerper metingen om de ideale plantsoorten voor deze toepassing te selecteren.

meer >

steye.jpg
Steye, 2014

What do we care 4 - 360º

TAX-videoclipfonds → Website / applicatie
16.000

Stije Hallema maakt voor zijn nummer ‘What do we care 4’ een 360° videoclip. In de clip speelt de band het nummer. In de ruimte om de band heen gebeuren echter ook allerlei zaken. Door zelf te kiezen waar de kijker op focust kan de clip veel verschillende verhalen en perspectieven in beeld brengen. Alles binnen de 360 graden zal zichtbaar zijn. In de realisatie van de clip werkt Steye samen met Jakob Proyer, Marieke Nooren en Adrien Jeanjean.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

horrinth_630x420_.jpg
KeokeN Interactive, 2014

Horrinth

Gamefonds → Game
€ 15050

Horrinth is een horror-game waarin de gebruiker zijn weg zoekt door een labyrint dat bij elk spel opnieuw wordt gegenereerd. In de game is de gebruiker bezeten en moet een exorcisme ondergaan om in een betere wereld terecht te komen. Naast het vinden van de weg door de levels moet de gebruiker ook constant blijven adem halen. De horror-ervaring kan via social media worden verdiept doordat vrienden van de gebruiker de game voeden met persoonlijke data. De game verschijnt voor PC en Mac.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

verticalcitizens.jpg
Basaltfilm, 2014

Verticalcitizens.com

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 25.000

Verticalcitizens.com volgt online aan de hand van de eerste bewoners en gebruikers van het nieuwe Koolhaas gebouw De Rotterdam hoe een nieuwe gemeenschap zich langzaam opricht en leert lopen. Of, als het tegenzit, struikelt en onderuit gaat. Vertical- citizens.com is een transmediaal project, waarbij de site in wisselwerking staat met de documentaire film Verticale Stedelingen. Verticalcitizens.com volgt vanaf de ingebruikname gedurende minimaal twee jaar de ontwikkelingen in De Rotterdam. Het toont het gebouw als organisme, met data als hartmonitor, en ondersteund door fotografie en audio als ECG en thermometer.

Deze aanvraag behelst de ontwikkeling van de site en de transmediale architectuur van verhaallijnen.

De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >