toekenningen

05.jpg
Stichting De Verdieping, 2012

Failed Architecture-Mobile

Deelregeling Architectuur → Evenement
(Internationale Projecten Architectuur)
€ 28.095,00
De Verdieping organiseert samen met Failed Architecture een serie publieke evenementen in Berlijn, Nottingham en Sofia. Het project ‘Failed Architecture- Mobile’ richt zich op gebouwen die recent zijn verwaarloosd, door vandalisme beschadigd of leegstaan als gevolg van economische, sociale, politieke en fysieke omstandigheden. Ieder evenement bestaat uit een driedaagse workshop, met aansluitend een tentoonstelling en een publiek debat. Bij de workshops worden de besluiten tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase geanalyseerd. Aan de evenementen nemen zowel stakeholders als bewoners deel. Tot slot wordt een debat in Amsterdam georganiseerd om de resultaten naar Nederland terug te koppelen. De geselecteerde gebouwen zijn ’Neues Kreuzberger Zentrum’ in Berlijn, ‘Lenton Housing’ in Nottingham en ‘National Palace of Culture’ in Sofia. Hierin werken de organisatoren samen met Deutsches Architektur Zentrum, Nottingham Trent University en Sofia Architecture Week.

» website

63_portiekflats.jpg
Garritzmann Architecten, 2013

Vernieuwbouw naoorlogse portiekflat

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
35.920,00

Garritzmann Architecten doet samen met HP Architecten een onderzoek naar de ontwerpopgave voor renovatie van portiekflats. Het onderzoek is een vervolg op een startsubsidie waaruit bleek dat er weinig kennis is opgebouwd en vastgelegd over portiekflats en hun renovatie. Het onderzoek bestaat uit vier delen, waarvan het eerste deel een inventarisatie en analyse van de meest typische portiekflats is. Het tweede deel is een onderzoek naar de parameters die van invloed zijn op de toekomstige waarde van deze flats. Dit betreft onder andere de cultuurhistorie van de portiekflat, veiligheid, constructieve en bouwfysische mogelijkheden, beheer en onderhoud en architectuur. In het derde deel van het onderzoek fotografeert en beschrijft de aanvrager de renovatie van een portiekflat. Het geselecteerde project zit in de portefeuille van HP Architecten. Het laatste deel is een onderzoek naar de rol van de architect in aanloop naar en tijdens het renovatieproces.

meer >

Styx_omslag_voor_communicatie.jpg
Peter Pontiac, 2014

Styx

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling
15.000

Peter Pontiac schrijft en tekent over zijn ervaringen, gedachten en bevindingen ten aanzien van de dood. Sinds enkele jaren weet hij dat zijn lever is aangetast door Hepatitis C en dat hij door de gevolgen daarvan niet lang meer te leven heeft. Dit veranderde perspectief op zijn leven zette hem aan een literatuurstudie te doen naar de verschillende ideeën die er bestaan over de dood en wat er, al dan niet, op volgt. Zijn eigen ziekteverhaal, zijn angst, zijn hoop en de gedachten die gepaard gaan met het naderende einde brengt hij samen in een graphic novel met de titel 'Styx'. Hoewel Peter Pontiac het onderwerp op zeer persoonlijke wijze benadert, beoogt hij het particuliere karakter te ontstijgen en de relevantie ervan bij een groot publiek inzichtelijk te maken. Peter Pontiac vraagt subsidie aan om de laatste tekeningen voor de publicatie te realiseren.

meer >

Styx_omslag_voor_communicatie.jpg
Peter Pontiac, 2014

Styx

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling

meer >

age_of_wonder_einthoven.png
Baltan Laboratories, 2014

Age Of Wonder

Deelregeling E-cultuur → Evenement
25000

Onder de naam ‘The Age of Wonder’ stelt Baltan Laboratories een programma samen ter gelegenheid van het feit dat het Philips Natlab in 2014 precies honderd jaar geleden werd opgericht. Baltan is sinds oktober dit jaar gehuisvest in het pand van dit voormalige Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven. Baltan kijkt met The Age of Wonder terug naar de geschiedenis van het instituut. The Age of Wonder bestaat uit drie programma’s, verspreid over het jaar. De aanvraag heeft betrekking op het eerste programma; het lab als geestelijke ruimte. Drie dagen lang staat het lab open voor (gedachte) experimenten waarin bezoekers worden uitgedaagd hun denkkaders te verleggen en zich te verwonderen over de wereld om hen heen. Voor het programma worden enkele historische experimenten opnieuw uitgevoerd. In de Alchemistenkelder wordt aandacht besteedt aan de ontwikkeling van een vooroorlogse deeltjesversneller. Er vinden lezingen en workshops plaats en er wordt stilgestaan bij de in 2013 overleden, aan het Natlab verbonden, Dick Raaijmakers.

meer >

Formafantasma_9.jpg
Studio Formafantasma, 2013

Salone del Mobile Milaan 2014 - De Natura Fossilium

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
€ 10.000

Studio Formafantasma is in Eindhoven opgericht door de Italiaanse vormgevers Andrea Trimarchi en Simone Farresin. Hun werk onderzoekt de waarde van ambacht, traditie en lokale culturen. Tijdens de Salone del Mobile presenteren zij het project De Natura Fossilium waar lava als vergeten materiaal voor het vervaardigen van meubels en objecten wordt gebruikt.

Voor De Natura Fossilum halen de ontwerpers van Formafantasma hun inspiratie uit de regio van de Etna Vulcaan in Sicilië. In dit gebied hebben ambachtslieden traditioneel lava gebruikt voor het maken van objecten. Tegenwoordig wordt het nog enkel gebruikt voor kleinschalige souvenirs. Het project van Formafantasma probeert hier verandering in te brengen door een nieuwe collectie uit lava te produceren en in Milaan te presenteren. De collectie bestaat onder anderen uit een tafel, planken en textiel. Daarnaast wordt in samenwerking met fotograaf Luisa Zanzani een serie getoond die het productieproces documenteert.
De collectie is de uitkomst van verschillende samenwerkingen met gespecialiseerde organisaties en sponsoren, waaronder: Beeldenstorm, Eindhoven; Nationaal Glasmuseum, Leerdam; INGV, Italië; Het Audax Textiel Museum, Tilburg; Eran Galore, een Israelische expert op het gebied van RD printen en verschillende Siciliaanse organisaties waar workshops zijn gehouden.

Studio Formafantasma wil met het project De Natura Fossilium tijdens de Salone del Mobile 2014 het potentieel van lava aan een internationaal publiek tonen, alsook de innovatieve samenwerkingen die de studio is aangegaan om dit materiaal te onderzoeken.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin


afgerond: april '14

meer >

ACE_jaarprogramma_2014_afbeelding_voor_communicatiedoeleinden.jpg
Architectuurcentrum Eindhoven, 2014

Eindhoven in transitie

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
12.500

Het Architectuurcentrum Eindhoven onderzoekt de zogenaamde transitietrend en de betekenis ervan voor de architectuur en de stedelijke ontwikkeling in Eindhoven. Het jaarprogramma ‘Eindhoven in transitie’ richt zich specifiek op twee thema’s: Ecologie en innovatie. Hiervoor organiseert het centrum onder meer publieke ontwerpontmoetingen tussen jonge makers, een filmprogramma en debatten over onder meer publieke leegstand, het droomhuisboek en de Eindhovense bijdrage aan de Architectuur Biënnale Rotterdam. Tevens behoren de Dag van de Architectuur, de Open Monumentendag, excursies, sponsorbijeenkomsten en een Architectuurdag met een lezing en tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week tot de activiteiten.

meer >

logo_waag.png
Waag Society, 2013

Meerjarig Programma Waag Society

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
1.000.000

De Waag bestaat sinds 1995 en is gestart als eerste virtuele gemeenschap in Nederland. Begonnen als De Digitale Stad heeft ze zich ontwikkeld tot instituut en platform voor onderzoek en broedplaats voor culturele en sociale innovatie.

Het activiteitenprogramma voor de periode 2013-2014 is samengesteld rond vijf thema’s met daaraan gekoppeld een publieksprogramma. De thema’s zijn Open Design, City as a platform, Live Arts, Real Needs for Real People and Creative Industry.

meer >

Arna_Mackic_WEBkopie.jpg
Arna Mackic, 2013

Talentontwikkeling 2013 - Arna Mackic

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling
€ 25.000

Arna Mackic werkt vanuit haar persoonlijke achtergrond. Oorspronkelijk uit voormalig Joegoslavië, is ze regelmatig geconfronteerd met verwoeste steden en gebouwen als gevolg van de burgeroorlog (1992-1995). Mede hieruit is haar interesse voor de verwoesting in de stad ontstaan en de manier waarop steden functioneren en veranderen in de tijd.

Het voorstel van Arna richt zich op de turbulente geschiedenis van de Balkan en op het culturele erfgoed dat ernaar verwijst maar nu grotendeels wordt verwaarloosd. Meer in het bijzonder richt zij zich op de monumenten die de strijd tegen het fascisme uit de tijd van Tito te herdenken ¬─in het Servo-Kroatisch Spomenik genoemd. Wat voor ontwerpinterventies zijn er mogelijk om deze monumenten nieuwe betekenis te geven? In het onderzoeksproject van Arna gaan onderzoek en ontwerp samen om het beladen erfgoed opnieuw een plek te geven in de collectieve geschiedenis van de Balkan. Gedurende het hele project zal zij maquettes, objecten en beelden maken.
Arna studeerde in 2010 af aan de afdeling Architectonisch Ontwerp aan de Gerrit Rietveld Academie.


afgerond: september '14

meer >

RRVisualIIb.jpg
Rectum Raiders, 2014

Satisfaction

TAX-videoclipfonds → AV productie
2050

Regisseur Nick van Beijnen maakt een videoclip voor het nummer ‘Satisfaction’ van de band Rectum Raiders. De video speelt zich af op de Amsterdamse wallen, alwaar de leadzanger van de band, vanachter een raam, obsceen gedrag tentoon zal spreiden aan voorbijgangers. Uiteindelijk zal de band zelf de politie bellen om de performance te beëindigen. Dit wordt gedocumenteerd en als videoclip gebruikt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

Zenzizenic1.jpg
Ludicity, 2014

Zenzizenzic

Gamefonds → Game
€ 4000

Zenzizenzic is een 2D game waarbij gebruiker door te schieten de ‘baas’ van het level moet verslaan. Deze baas stuurt in verschillende levels, verschillende projectielen op de speler af. De vormgeving van de game is abstract en minimalistisch. Het doel van het spel is zo veel mogelijk punten te behalen.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

moskee.jpg
Verhaalmakers, 2014

Moskee in de stad

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 15.000

Een non-fictie transmediale ontwikkel aanvraag rondom de bouw van de Westermoskee in Amsterdam binnen de ‘multiculturele samenleving’. De omwonenden van de toekomstige Westermoskee kunnen niet wegkijken van de bouw, daarvoor is de moskee fysiek en symbolisch te prominent aanwezig. Vanaf april tot november 2014 worden de ontwikkelingen van enkele Nederlandse omwonenden en Turkse hoofdrolspelers gevolgd gedurende de laatste zes maanden van de bouwperiode.De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >