toekenningen

CASA.jpg
2012

Architectuurcentrum CASA

Deelregeling Activiteitenprogramma's
(Jaarprogramma's)
€ 35.000,00
CASA heeft in 2012 gekozen voor het thema ‘Momentum’. De aanhoudende recessie brengt volgens het architectuurcentrum een kanteling teweeg in de ruimtelijke ordening. Deze wordt in vier subthema’s nader onderzocht. In ‘Van onderen’staat de opkomst van bottom-up initiatieven en het instorten van de oude methoden van ruimtelijke ordening centraal. In ‘Doe-het-zelf’ gaat CASA in op zelforganisatie en de kansen voor alternatieven voor grootschalige gebiedsontwikkeling. In ‘Groen en Creatief’ worden de ambities van Arnhem op het gebied van duurzaamheid en creativiteit met elkaar in verband gebracht. Daarbij wordt mogelijk samengewerkt met het Openluchtmuseum. Tot slot is er in het subthema ‘Updates’ ruimte om gedurende het jaar in te gaan op de actualiteit. Deze thema’s worden onder andere door middel van lezingen, debatten en excursies uitgewerkt.

afgerond: december '12


» website

056.jpeg
BDP Khandekar, 2013

De winkel weg straat

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie
7.500,00

BDP Khandekar vraagt een startsubsidie aan om een onderzoek te starten naar winkelkrimp. De winkelleegstand in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen. Studies van onder andere het Planbureau voor de leefomgeving, ABN Amro en Booz&Company wijzen erop dat deze in de toekomst alleen nog maar meer zal toenemen. De aanvrager stelt dat succesvolle herstructurering van een winkelgebied vaak negatieve gevolgen heeft voor omliggende winkelgebieden. Op termijn zullen er winkelgebieden getransformeerd moeten worden om andere functies te huisvesten. BDP Khandekar signaleert dat gemeenten het probleem van leegstand per winkelgebied aanpakken, maar dat een integrale strategie ontbreekt. Tijdens de startfase gaat de aanvrager het onderzoeksvoorstel door middel van interviews toetsen bij belanghebbenden, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen en marktpartijen. Verder inventariseert BDP casestudies die exemplarisch kunnen zijn bij verschillende scenarios. Er is een expertisegroep samengesteld bestaande uit Jeroen Bleijs (BDP Khandekar), Eduard Plate (winkel- en gebiedsstrateeg), Fons Köster (transformatiedeskundige) en Arie Brouwer (specialist herstructurering). Deze groep zal meebepalen welke personen geïnterviewd kunnen worden. Op basis van de bevindingen van de interviews werkt de aanvrager het onderzoeksvoorstel verder uit. Tijdens de startfase gaat BDP op zoek naar draagvlak en cofinanciers voor het beoogde onderzoek. Tot slot schrijft de aanvrager een artikel over winkelkrimp, dat bestemd is voor publicatie in tijdschriften en online media.

Jeroen Bleijs, associate bij BDP Khandekar, heeft een stuk geschreven in het NRC waarin hij deze problematiek signaleert.

meer >

Aanpassing_Afbeelding_Hidde.gif
Afdeling Buitengewone Zaken Coöperatie U.A., 2014

Hidden Design in politiek

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling
7.020

Afdeling Buitengewone Zaken presenteert tijdens het Graphic Design Festival Breda 2014 een installatie of interventie waarin een actueel politiek thema aan de kaak wordt gesteld door een ‘Hidden Design’-toepassing. De installatie toont mogelijke toekomstige veranderingen alsof ze reeds werkelijkheid zijn. De installatie simuleert een dienst of voorziening om een interactieve ervaring te creëren van een situatie die mogelijk werkelijkheid kan worden. Doel is om discussie en bewustwording te bevorderen. Het thema en de interventie haken in op de gemeenteraadsverkiezingen die in maart plaats vinden. Het festival vindt plaats van 17 tot 27 april. De totstandkoming en de resultaten van het project zullen mede in een videodocumentaire worden gepubliceerd en aan lokale politici worden voorgelegd. Het aangevraagde bedrag is bedoeld voor het ontwikkelen van een concept en prototype voor deze festivallocatie.

meer >

bart.jpg
bART DW, 2014

Playful Arts Festival: Urban Play

Deelregeling E-cultuur → Festival
25000

Stichting bART/DW organiseert in samenwerking met Zo-ii van 12 tot en met 15 juni het Playful Arts Festival in ‘s-Hertogenbosch. Het festival streeft er naar een breed publiek in contact te brengen met speelse kunst- en gamevormen. Het biedt een podium aan interactiedesigners, gameontwikkelaars en kunstenaars die zich bezig houden met cross-overs op dit gebied. Het thema Urban Play wordt vertaald naar een programma waarbij de nadruk ligt op interactieve installaties en spelvormen in de openbare ruimte. Daarnaast wordt een verdiepend programma georganiseerd in de WII fabriek met lezingen en presentaties. Hier zal ook het onderdeel ‘ Live New Games Salon’ worden gepresenteerd. Internationale experts, designers en curatoren worden hierin uitgenodigd om live via een Google hangout te discussiëren over de ideeën en thematiek rondom Playful Arts.

meer >

Urban_landscapes_.jpg
Stichting SoAP/TAAT, 2014

HALL02/HALL03

Deelregeling Internationalisering → Evenement
€ 15.760

Stichting SoAP/TAAT maakt theaterstukken in speciaal daarvoor ontworpen architecturale settings, die de interactie tussen de performer en de toeschouwer verhogen. Het project HALL02/HALL03 vindt plaats tijdens de Architectuur Biënnale in Keulen, Duitsland en tijdens de Biënnale Interieur in Kortrijk, België. Het gehele project bestaat uit 32 sub-projecten. Alle sub-projecten richten zich op een specifiek onderwerp waaraan een programma is gewijd. Per project organiseert een architectuurinstituut samen met een lokaal theater verschillende workshops om een theaterruimte te ontwerpen en een theaterscript te schrijven. Stichting SoAP/TAAT beoogt met dit project de disciplines architectuur en theatervormgeving bij elkaar te brengen, actieve partnerschappen aan te gaan met lokale organisaties, een open-source-manier van werken te creëren en verbindingen te leggen met de gemeenschap. De organisatie werkt voor HALL02/HALL03 samen met lokale organisaties in zowel Duitsland als België, zoals Studiobühneköln, Art&Amen en Kunstencentrum BUDA. Deze organisaties hebben allen een eigen kennisgebied, waarop Stichting SoAP/TAAT met het project wil aanhaken. HALL02/HALL03 richt zich op relevante media, potentiële partners, theater-, architectuur- en designliefhebbers.

meer >

Urban_landscapes_.jpg
Stichting SoAP/TAAT, 2014

HALL02/HALL03

Deelregeling Internationalisering → Evenement

meer >

UM.jpg
Utrecht Manifest, 2014

Biënnale voor social design

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
20.000

In de vijfde editie van Utrecht Manifest – Biënnale voor social design wordt ingezet op het in breed perspectief beschouwen van de stand van zaken rond social design. Hoofdcurator van de biënnale is Timo de Rijk. Terwijl in de eerdere edities steeds is ingezoomd op een aspect of onderdeel van social design, worden dit jaar aan de hand van terugblikken op de eerdere edities het heden en de internationale context uiteengezet. De biënnale beoogt het denken en handelen van ontwerpers, overheden, opdrachtgevers, beschouwers en samenleving te laten samenwerken in de vormgeving van de dagelijkse leefomgeving. Het programma voedt de discussie bij het publiek hierover en vormt een platform voor continuïteit en innovatie hiervan. Het eerste onderdeel van het programma bestaat uit vijf interviews met ‘Design Iconen’, waarin de basis wordt gelegd voor een tentoonstelling, een korte film, een affiche en een publicatie. Vervolgens wordt een vijftal seminars georganiseerd waarin de interviews worden beschouwd door panels, samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke partners. De publicatie wordt samengesteld door Timo de Rijk, Jan Konings, Rana Ghavami en Nynke Tromp. De reizende tentoonstelling biedt een overzicht van de verzamelde inzichten die de serie biënnales heeft opgeleverd. Tot slot wordt de reeks activiteiten afgesloten met een Manifest poster en film die op aanjagende wijze de erfenis van Utrecht Manifest uitdraagt.

afgerond: februari '14

meer >

europan_logo.png
Stichting Europan Nederland, 2013

Meerjarig Programma Europan

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
200.000

Europan is een tweejaarlijkse prijsvraag voor architecten tot veertig jaar. In verschillende Europese landen wordt de prijsvraag tegelijkertijd georganiseerd. Het is de ambitie om de winnende ontwerpers in de gelegenheid te stellen om hun project daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast is er een tentoonstelling en verschijnt er een publicatie. Inmiddels hebben elf edities van Europan Nederland plaatsgevonden. De aanvrager geeft aan een relatief actieve Europanorganisatie te zijn. Hierdoor wordt men betrokken bij internationale manifestaties en vormt men een belangrijke schakel tussen Nederland en Europa.

Het programma 2013-2014 bestaat uit de prijsvraag met de daarmee samenhangende activiteiten. Het thema van de prijsvraag wordt internationaal vastgesteld. Europan Nederland zoekt vervolgens locaties en benadert opdrachtgevende partijen, stelt de jury samen volgens internationale afspraken en organiseert een informatiemarkt. Na het bekendmaken van de prijswinnaars ondersteunt Europan Nederland hen. De aanvrager organiseert bijeenkomsten met winnaars en opdrachtgevers om het proces te bespreken en om te voorkomen dat het traject vastloopt. Per winnend team is een mentor aangesteld.

meer >

WEB_MadebyRain.png
Aliki van der Kruijs, 2013

Talentontwikkeling 2013 - Aliki van der Kruijs

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling
€ 25.000

Het werk van Aliki is een combinatie van fotografie en textielbedrukking. Door een sensitieve inktlaag digitaal op een stof aan te brengen, maakt zij textiel gevoelig voor licht en water. Deze techniek ontwikkelde ze zelf en ze noemt het hydrografie: fotografie met water in plaats van licht. Locatie, tijd, weersomstandigheden bepalen de afdruk op de stof en maken elk exemplaar uniek.

Aliki studeerde Grafische Vormgeving en Mode aan de ArtEZ in Arnhem en de Master Applied Art aan het Sandberg Instituut. Tijdens het ontwikkeltraject vanuit de deelregeling Talentontwikkeling wil Aliki lopende projecten verdiepen en nieuwe printtechnieken ontwikkelen. Onder de lopende projecten is bijvoorbeeld haar samenwerking met mode ontwerpster Elsien Gringhuis. Natuur is een belangrijke factor in het werk van beide ontwerpsters. De regenprints en de mode ontwerpen kunnen elkaar zodoende versterken. Daarnaast gaat Aliki een onderzoekstraject aan met de Wageningen Universitiet (WUR) naar de ontwikkeling van sensitieve stoffen op basis van natuurlijke chemie.

Image above: Location rain exposure first series Made by Rain:
52°21’11.13’’N / 4°54’11.21’’E
The textiles form a collection of weather data: visual recordings of a drizzle day or even monsoon, imprinted in textile. Each unique cloth is accompanied with its actual precipitation data of location, time and weather conditions.afgerond: september '14

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie
2310

Ara’s Circle speelt op jazz en funk geïnspireerde muziek onder leiding van Arndt Beckmann. Voor het nummer ‘That’s it’ maakt Charlene van Kasteren een videoclip. Beeldend streeft de regisseur naar een mix van film noir en anime. De videoclip gaat over 5 personen die allen op eigen wijze samenkomen in een café waar Ara’s Circle speelt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

theflock.jpg
Vogelsap, 2014

The Flock

Gamefonds → Game
€ 5000

Vogelsap is een collectief van HKU-studenten. Zij vraagt subsidie aan voor het ontwikkelen van het spel The Flock. De futuristische game wordt gekenmerkt door een bijzondere gameplay. The Flock is een multiplayer waarin verschillende spelers in de rol van monster, jagen op een artefact. Het doel is dit artefact zo lang mogelijk in bezit te hebben. De bezitter van het artefact transformeert op dat moment naar een meer menselijk karakter en wordt geconfronteerd met andere eigenschappen. Deze speler wordt vanaf dat moment zelf opgejaagd door de overige spelers. Spelers wisselen steeds van perspectief en moeten zich goed kunnen verplaatsen in anderen om het spel te kunnen winnen. De game is een thriller. De graphics, waarin veel schaduwen en silhouetten worden gebruikt, versterken de suspence. The Flock wordt gebouwd in Unity. Vogelsap wil met het subsidie een aantal licenties verwerven om de game verder te kunnen ontwikkelen.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

moskee.jpg
Verhaalmakers, 2014

Moskee in de stad

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 15.000

Een non-fictie transmediale ontwikkel aanvraag rondom de bouw van de Westermoskee in Amsterdam binnen de ‘multiculturele samenleving’. De omwonenden van de toekomstige Westermoskee kunnen niet wegkijken van de bouw, daarvoor is de moskee fysiek en symbolisch te prominent aanwezig. Vanaf april tot november 2014 worden de ontwikkelingen van enkele Nederlandse omwonenden en Turkse hoofdrolspelers gevolgd gedurende de laatste zes maanden van de bouwperiode.De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >