toekenningen

istanbul_oldcity_470.jpg
TREC, 2010

Play the City

Deelregeling Architectuur → Evenement
(Internationale Projecten Architectuur)
€ 10.000,-
Onderzoeker Ekim Tan organiseert een Urban design game in Istanbul. In deze virtuele simulatie worden de verschillende betrokkenen bij de ontwikkeling van de stad uitgenodigd om mee te denken over de transformatie van Istanbul. Het spel bestaat uit een onderhandelings- en ontwerpdeel voor organisaties en chat deel voor bewoners.

afgerond: december '10


» website

Blauwekamerjaarboek752.jpg
Lijn in landschap, 2014

Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland

Deelregeling Architectuur → Publicatie
€ 9.179,-

Lijn in landschap publiceert het jaarboek “Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2014”. De aanvrager signaleert dat de stedelijke vernieuwing in Nederland zich vooral richt op sociaal-economische aspecten en dat innovatieve ontwerpconcepten weinig aan bod komen. De uitgever selecteert 25 actuele projecten uit een pool van 180 ingezonden en door de redactie aangedragen projecten. De projecten zijn gerangschikt in vijf hoofdthema’s: het station en de stad, inventieve stedenbouw, nieuwe openbaarheid, het ontwerp als kickstarter en verdieping. Met deze voorbeeldstellende selectie wil de aanvrager de stand van zaken in de stedenbouw en landschapsarchitectuur documenteren en de ontwerppraktijk daarmee op een hoger niveau brengen. Het jaarboek wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd.

meer >

voor_website.gif
Marga Weimans, 2014

Publicatie Marga Weimans

Deelregeling Vormgeving → Publicatie
€ 12.191,-

Van 31 mei tot en met 16 november 2014 organiseert het Groninger Museum een overzichtstentoonstelling van modeontwerper Marga Weimans. De publicatie die hierbij verschijnt geeft inzicht in de creatieve processen en concepten achter haar collecties. De publicatie wordt vormgegeven door Rudo Menge. Jeroen Koolhaas zal het boek van illustraties voorzien. Marga Weimans voert een aantal interviews met prominente ontwerpers uit diverse aanverwante disciplines. De inleiding wordt geschreven door Marga Weimans en conservator Sue-an van der Zijpp. De publicatie verschijnt in een oplage van 1.500 stuks.

meer >

GedichtMarkBoog.png
Mark Boog en John van der Wens, 2014

Literatuur op het Scherm: Dichtbij

Deelregeling E-cultuur → Open oproep
Mark Boog interesseert zich al zolang hij schrijft voor de vraag hoe poëzie zich buiten de traditionele kanalen zoals bijvoorbeeld dichtbundels kan manifesteren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de literaire kwaliteit. Met de interactieve app Dichtbij verkent hij samen met vormgever John van der Wens de grens tussen poëzie en automatisch gegenereerde data. Tot op heden leverden algoritmes geen literatuur op, maar ‘machineversjes’. Dichtbij brengt hierin verandering en laat zien dat algoritmes onder regie van een dichter juist wel mooie gedichten kunnen voortbrengen.
Het idee van de app is simpel, druk op de gedichtenknop en je krijgt een persoonlijk toegesneden gedicht met eigen foto. Maar waarom drukte je eigenlijk op die knop? Om je omgeving te ontvluchten of juist de werkelijkheid van dichtbij te ervaren? Wat weet de dichter eigenlijk van jou? De gratis app genereert maximaal één gedicht voor jou per dag en de gedichten zijn te delen op de social media.

meer >

stealth.jpg
Stealth, 2014

GETTING [to the] HOME

Deelregeling Internationalisering → Evenement
€ 22.295,-

Stealth signaleert een tekort aan betaalbare woningen in Belgrado. Volgens de organisatie spelen de vastgoedontwikkelaars er een dominante rol in de woningbouw. Dit leidt tot hoge prijzen en lage kwaliteit. De aanvrager wil daarom het Nederlandse model van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Belgrado introduceren. Hiervoor organiseert het bureau een serie workshops en een publieke campagne. De doelgroep bestaat uit bewoners, beleidsmakers en professionals op het gebied van architectuur. In dit project werkt de aanvrager samen met Servische partners Cultural Center Rex, Smarter Buildings en het platform Who Builds the City. Ook betrekt de aanvrager de Nederlandse architecten Hein de Haan, Arie van Wijngaarden en Robert Winkel bij het project. De uitkomst van het project wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Belgrado gepresenteerd.

meer >

FOTO_GEVEL_RONDEEL_2.jpg
Architectuurcentrum Rondeel, Deventer, 2014

Ruimte voor co-creëren

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 12.500,-

Rondeel in Deventer beoogt een nieuwe koers en richt zich in 2014 op het samenwerken met initiatieven en het organiseren van meer publieksbijeenkomsten. Het accent ligt onder meer op burgerparticipatie en op cross-overs met aanverwante, creatieve disciplines. Het jaarprogramma ‘Ruimte voor co-creëren’ bestaat uit tentoonstellingen, expertmeetings, presentaties en ontwerpend onderzoek. Het programma bestaat onder andere uit het project ‘We want more’, gericht op bouwplannen voor het burgerweeshuis en de tentoonstelling ‘Een schil met glans’ over de volkshuisvesting in de vooroorlogse ring rond het centrum van Deventer. De expositie geeft inzicht in oorspronkelijke, huidige en mogelijk toekomstige versies van woonwijken. Het project ‘Verbinden en verbeelden’ bestaat onder meer uit een debat over de nieuwe rol van de architect en nieuwe ontwerpprocessen. Het thema co-creëren is met name aan de orde in het project ‘Spreektijd/spreekruimte’ waarin overheid en particuliere initiatieven met elkaar in gesprek gaan.

meer >

logo_v2.png
V2_ Instituut voor instabiele media, 2013

Meerjarig Programma V2_

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 800.000,-

V2_ werd dertig jaar geleden opgericht en onderzoekt de impact van technologie op kunst en samenleving. Dat doet ze thematisch en zowel theoretisch als praktijkgericht.
Voor de periode 2013-2014 ontvangt V2_ subsidie voor het activiteitenprogramma bestaande uit presentaties, praktijkgericht onderzoek en talentontwikkeling, publicaties, het contextualiseren en documenteren (archief/website) en de Agency, een verhuurfaciliteit voor kunstwerken ontwikkeld in het lab van V2_.

meer >

GionataGattoSmartCurtains.jpg
Gionata Gatto & LINV, 2014

Collection of plant driven smart curtains

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Lichtontwerper Gionata Gatto (Italië, 1982) doet een ontwerpend onderzoek naar het gebruik van planten als sensor. De output van deze sensoren worden ingezet voor het aansturen van een licht gevend gordijn. Hiervoor werkt Gatto samen met LINV, een laboratorium dat onderzoek doet naar de elektrische signalen die planten voortbrengen als reactie op veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen kunnen onder andere te maken hebben met luchtvervuiling, grondverontreiniging en lichthoeveelheid. Gatto bestudeert samen met LINV verschillende plantsensoren en selecteert de meest geschikte techniek voor het aansturen van het lichtgevende gordijn. In samenwerking met de afdeling Plantwetenschappen van de Universiteit Wageningen verricht de ontwerper metingen om de ideale plantsoorten voor deze toepassing te selecteren.

meer >

steye.jpg
Steye, 2014

What do we care 4 - 360º

TAX-videoclipfonds → Website / applicatie
€ 16.000,-

Stije Hallema maakt voor zijn nummer ‘What do we care 4’ een 360° videoclip. In de clip speelt de band het nummer. In de ruimte om de band heen gebeuren echter ook allerlei zaken. Door zelf te kiezen waar de kijker op focust kan de clip veel verschillende verhalen en perspectieven in beeld brengen. Alles binnen de 360 graden zal zichtbaar zijn. In de realisatie van de clip werkt Steye samen met Jakob Proyer, Marieke Nooren en Adrien Jeanjean.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

WF_Promo_LevelView01.jpg
Kypski Music Productions, 2014

Wreck Fader

Gamefonds → Game
€ 21.984,-

Wreck Fader is een game ter vervanging van een videoclip. Het is een samenwerking tussen artiest Thomas Elbers, animator Joram van Loenen en programmeur Tim Groeneboom. De game is zowel promotie van de nieuwe single, als een manier om spelers meer bij de muziek te betrekken. De game heeft 'turntablism’ als onderwerp, oftewel scratching, waarbij de draaitafel als muziekinstrument wordt gebruikt. De game wordt tegelijkertijd een open-source tool binnen Unity, waar indie developers mee aan de slag kunnen. De speler is de naald die zich door de groeven over de plaat beweegt. Het landschap wordt dusdanig uitvergroot, dat stofjes en andere dingen die je zoal op een plaat kunt tegenkomen, veranderen in tumbleweeds, en de groeven zelf bergen worden. Zo ontstaat een abstract landschap.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

verticalcitizens.jpg
Basaltfilm, 2014

Verticalcitizens.com

Non-Fictie Transmediaregeling → AV productie
€ 25.000,-

Verticalcitizens.com volgt online aan de hand van de eerste bewoners en gebruikers van het nieuwe Koolhaas gebouw De Rotterdam hoe een nieuwe gemeenschap zich langzaam opricht en leert lopen. Of, als het tegenzit, struikelt en onderuit gaat. Vertical- citizens.com is een transmediaal project, waarbij de site in wisselwerking staat met de documentaire film Verticale Stedelingen. Verticalcitizens.com volgt vanaf de ingebruikname gedurende minimaal twee jaar de ontwikkelingen in De Rotterdam. Het toont het gebouw als organisme, met data als hartmonitor, en ondersteund door fotografie en audio als ECG en thermometer.

Deze aanvraag behelst de ontwikkeling van de site en de transmediale architectuur van verhaallijnen.

De Transmediaregeling is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

meer >