toekenningen

istanbul_oldcity_470.jpg
TREC, 2010

Play the City

Deelregeling Architectuur → Evenement
(Internationale Projecten Architectuur)
€ 10.000,-
Onderzoeker Ekim Tan organiseert een Urban design game in Istanbul. In deze virtuele simulatie worden de verschillende betrokkenen bij de ontwikkeling van de stad uitgenodigd om mee te denken over de transformatie van Istanbul. Het spel bestaat uit een onderhandelings- en ontwerpdeel voor organisaties en chat deel voor bewoners.

afgerond: december '10


» website

Studio Marco Vermeulen, 2014

Ontwerpend onderzoek Biobased Delta

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
Dit onderzoek richt zich op de Zuidwestelijke Delta, het grootste deltagebied van Europa met daarin Zeeland, het zuidelijke deel van Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant. Deze regio heeft te maken met een teruglopende economie, omdat de traditionele landbouw het moeilijk heeft op de mondiale markt. De regio heeft een sterke stimulans nodig en de opkomende ‘biobased economy’ kan de regio mogelijk weer een internationale concurrentiepositie bezorgen. Door de aanwezigheid van zowel biologische grondstoffen (land- en tuinbouwsector) als een verwerkende (chemische) industrie en een goede samenwerking tussen beide sectoren vervult de regio op dit gebied momenteel een voortrekkersrol op Europees schaalniveau. Door deze positie verder uit te bouwen worden nieuwe ontwikkelkansen en investeringsmogelijkheden gecreëerd. In dit onderzoek worden de randvoorwaarden voor deze nieuwe economische ontwikkeling en de daaruit volgende ruimtelijke consequenties inzichtelijk gemaakt. Drie uitgewerkte sleutelprojecten vormen de basis voor het onderzoek. Daarnaast verkent men de kansen voor een circulaire economie, waarbij de reeds aanwezige productieclusters meer gaan samenwerken. Door stakeholders een grotere rol te geven in de planvorming kunnen ze bijdragen aan een integrale ontwikkelvisie voor de regio. Studio Marco Vermeulen werkt samen met een team van betrokken partners en deskundigen vanuit het bedrijfsleven, lokale overheden, Agentschap NL en diverse kennisinstellingen.

meer >

VormgevingVVormbeeldkleiner.jpg
nai010, 2014

V=Vorm

Deelregeling Vormgeving → Publicatie
€ 7.500,-

‘V = Vorm. Nederlandse vormgeving 1940-1945’ is een publicatie geschreven door Yvonne Brentjens over de ontwikkeling van de vormgevingssector tijdens de bezetting van Nederland in 1940-1945 en de invloed van die periode op het hedendaagse designdebat. Een van de onderzoeksvragen is: Hoe verhielden Nederlandse vormgevers, fabrikanten, ondernemers en gewone burgers zich tot pogingen van de Duitse machthebbers om de Nederlandse cultuur te nazificeren en hoe ging men om met de beperkte leef- en werkomstandigheden?. Brentjens onderzocht voor deze publicatie drie jaar lang de ontwikkeling van de vormgeving in de periode 1940-1945 en kreeg advies en wetenschappelijke ondersteuning van Timo de Rijk (Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft). De publicatie dient het gat op te vullen in de vormgevingsgeschiedenis, die vaak wordt ingedeeld in een vooroorlogse en in een naoorlogse periode, waardoor de oorlogsjaren als relevante ontwerpperiode onderbelicht zijn gebleven. ‘V = Vorm. Nederlandse vormgeving 1940-1945’ wordt in het voorjaar van 2015 uitgebracht en is niet alleen bedoeld voor het vakpubliek, maar ook voor een breder publiek van geïnteresseerden in oorlog en vormgeving.

meer >

VormgevingVVormbeeldkleiner.jpg
nai010, 2014

V=Vorm

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

meer >

harpweb.jpg
Stichting Harp, 2014

In C Audio Visual

Deelregeling E-cultuur → AV productie
€ 10.000,-

‘In C Audio Visual’ is een performance voor harp, elektronica en visuals rondom de compositie ‘In C’ van Terry Riley, een van de grondleggers van de minimal music. Het uitgangspunt is vergelijkbaar met het project 'Canto Ostinato Audio Visual', waarmee Gwyneth Wentink (harp), Wouter Snoei (elektronica) en Arnout Hulskamp (visuals) eerder succes oogstten. Het doel van de voorstelling is om een synergie tussen beeld en geluid te bewerkstelligen. Daarbij worden verbanden gelegd tussen beeldende kunst, klassieke- en elektronische muziek. De aanvraag is specifiek gericht op de ontwikkeling van de software die nodig is om het stuk in deze bezetting te kunnen uitvoeren. De software zal na de productie beschikbaar worden gesteld voor derden. Er zijn twaalf voorstellingen in Nederland gepland. De première vindt plaats tijdens het Minimal Music Festival in Muziekgebouw aan ’t IJ, in het bijzijn van de componist.

meer >

HarmRensink.jpg
Harm Rensink, 2014

Seoul Design Festival 2014 | Bed of Olfaction

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
Harm Rensink wil met zijn werk design menselijker maken door aspecten zoals empathie, context en esthetiek te gebruiken in zijn ontwerppraktijk. Hiermee beoogt hij heilzame plekken te creëren die mensen op eigen wijze kunnen ontdekken. Tijdens het Seoul Design Festival presenteert hij de installatie Bed of Olfaction. Deze installatie nodigt de bezoekers uit om te rusten op een gearomatiseerd bed, dat zijn aroma’s overdraagt aan de bezoekers zodat deze ervaring gedurende de dag bij hun zal blijven. De term Olfactory memory verwijst naar het herinneren van odeurs. Tijdens Rensinks bezoek aan Mushiya -waar hij baadde in Acorus gramineus, een Japans kruid- ontdekte hij hoe een geur tijdelijk deel kan uitmaken van een mens. Volgens de ontwerper betreft de essentie van het baden niet alleen het zuiveren van het lichaam maar ook van de geest.

afgerond: december '14

meer >

Het_instituut_WouterMulticultparkBorne.jpg
Het Instituut, Amsterdam, 2014

Jaarprogramma Het Instituut

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 25.230,-

Het instituut brengt kunstenaars en ontwerpers samen om hun artistieke talent in te zetten bij een maatschappelijk vraagstuk. Ze werkt daarbij vanuit een bestaand probleem dat is aangedragen door een opdrachtgever en hanteert een multidisciplinaire benadering. Het jaarprogramma zet de activiteiten op landelijke schaal in en bestaat onder meer uit een Studium Generale waarvoor de thema-ateliers uitgangspunt zijn. Tevens zet het instituut de praktijkopleiding ‘No Academy’ op waar pas afgestudeerde makers worden opgeleid tot zogenaamde 'critical' social designers. De thema-ateliers worden opgezet in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, provincie Utrecht, Dierenbescherming, Rabobank Amsterdam, iArts Maastricht, Universiteit Nijmegen en Artez.

meer >

logo_droog.jpg
Stichting Droog Design, 2013

Meerjarig Programma Droog Design

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 200.000,-

Het doel van Stichting Droog Design is het stimuleren van creatie en innovatie. Onder de stichting valt ook Drooglab, dat afgelopen jaren programma’s en projecten heeft opgezet om de vormgevingsdiscipline te verdiepen, verbreden en vernieuwen. Daarbij legde men een relatie met maatschappelijke problemen. Droog bestaat uit een stichting die zich richt op onderzoek en een commercieel deel dat zich richt op realisatie en verkoop.

Het aangevraagde activiteitenprogramma 2013-2014 van Droog Design heeft als titel ‘Make it Real’. Negen multidisciplinaire teams gaan, in de vorm van ‘Reality Tanks’, voor negen speculatieve ontwerpen een ontwikkelings- en realisatieproject definiëren en uitvoeren. Dit resulteert in een methodiek die via symposia, publicaties en marketing onder de aandacht wordt gebracht bij zowel een vakpubliek als een breed publiek.

meer >

Claudy_Jongstra_Hammer.jpg
Claudy Jongstra, 2014

Indigo @ The Hammer Museum L.A.

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Claudy Jongstra maakt een wandtapijt voor het Hammer Museum in Los Angeles. Het museum heeft Jongstra gevraagd om een permanent werk te maken. De keuze voor Jongstra is gemotiveerd vanwege haar unieke werkwijze waarin het gehele maak- en productieproces wordt betrokken en de verbindingen die Jongstra legt tussen textiel, kunst, architectuur en erfgoed. De ontwerper wil met haar werk de notie van zachtheid en de verwondering over de natuur terug brengen in het hart van de stad Los Angeles. De beurs stelt Claudy Jongstra in staat om meer tijd aan onderzoek naar materiaal, structuur, kleur en compositie te besteden.

meer >

steye.jpg
Steye, 2014

What do we care 4 - 360º

TAX-videoclipfonds → Website / applicatie
€ 16.000,-

Stije Hallema maakt voor zijn nummer ‘What do we care 4’ een 360° videoclip. In de clip speelt de band het nummer. In de ruimte om de band heen gebeuren echter ook allerlei zaken. Door zelf te kiezen waar de kijker op focust kan de clip veel verschillende verhalen en perspectieven in beeld brengen. Alles binnen de 360 graden zal zichtbaar zijn. In de realisatie van de clip werkt Steye samen met Jakob Proyer, Marieke Nooren en Adrien Jeanjean.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

Knipsel.jpg
Lieven van Velthoven, 2014

Headrush

Gamefonds → Game
€ 12.200,-

In Headrush creëert Lieven van Velthoven door middel van Microsoft Kinect en real-time stereoscopische graphics software een driedimensionale holografische interface. De game maakt gebruik van de natuurlijke reflexen van de speler. In 3D worden objecten op de speler afgevuurd, die deze vervolgens met zijn lichaam moet ontwijken. Het spel wordt als een game-installatie opgebouwd, die op verschillende festivals en evenementen neergezet zal worden.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Mediafonds.

Afbeelding: Cow first attempt cropped

meer >

beeldmaarikstopniet.jpg
Dikpaksneeuw producties, 2014

Maar ik stop niet

Non-Fictie Transmediaregeling
Het verhaal van markante 70-plussers die boven hun gerechtigde pensioenleeftijd nog steeds met plezier aan het werk zijn. In een online omgeving geven een inspirerende visie op werken na je zeventigste.
Conceptontwikkeling en productie: Marlyn van Erp en Pascale Korteweg (dikpaksneeuw producties)

meer >

meer >