toekenningen

Voormalige_RK_basisschool_in_De_Marne.jpg
VOF de Kervanseray, 2009

Verhalen van de scholen van het Noorderland

Regeling Belvedere 2002-2009 → Onderzoek
(Belvedere)
€ 40.000,-
Onderzoek naar scholen in Noord- en Oost-Groningen die door krimp aan hun oorspronkelijke betekenis inboeten en waarvoor een nieuwe functie gevonden moet worden


GATENINDEMUURweb2.jpg
Schouten Architecten, 2014

Gaten in de muur

Deelregeling Architectuur → AV productie
€ 25.000,-

Schouten Architecten maakt een film van circa 70 minuten over de samenwerking tussen kunstenaars en architecten bij het ontstaan van monumentale kunst in de openbare ruimte tijdens de wederopbouwperiode. De film belicht zeven plekken in de stad Rotterdam, omdat geen andere stad in Nederland zo in staat is het verhaal van de wederopbouw te vertellen. De film combineert interviews met stadsbeelden waardoor een portret ontstaat van een veranderende, gelaagde en vergeten stad. Jan Dirk Schouten werkt voor het maken van de film samen met Andre Schreuder (AS-film) en Reinier van Brummelen (DOP). Specialisten waaronder Simone Vermaat, Siebe Thissen en Frans van Burkom geven inhoudelijke feedback. De film zal in 2015 een belangrijke rol spelen in de viering van 75 jaar wederopbouw. In mei vindt de première van de film plaats. Deze wordt gecombineerd met een symposium voor kunstenaars, architecten en beleidsmakers, dat georganiseerd wordt in samenwerking met CBK Rotterdam. In het najaar van 2015 wordt deze samenwerking uitgebreid met Sculpture International voor de organisatie van een route door de stad langs kunstwerken van de wederopbouw, waarbij ook beelden van de film te zien zullen zijn. Daarnaast zal het Stadsarchief de film tonen op het Rotterdams Filmfestival en in haar serie ‘Rotterdam Classics’.

meer >

DSC0346.jpg
Jongeriuslab, 2014

Een onafhankelijk kleurenvocabulaire

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie
€ 7.200,-

Jongeriuslab formuleert een kleurtheorie voor de huidige tijd vanuit onderzoek naar bestaande kleurtheorieën en de huidige kleurindustrie. Hiermee beoogt Jongeriuslab het discours over kleur te stimuleren. Jongeriuslab stelt dat door toegenomen regelgeving en industriële kwaliteitseisen op het gebied van kleurproductie steeds vaker dezelfde pigmenten worden gebruikt, wat de diversiteit en intensiteit van kleuren niet ten goede komt. De kleurmarkt wordt nu gedomineerd door enkele multinationals die de kleuren om ons heen bepalen. Nederland kent echter een rijke traditie van kleurdenkers, -ontwerpers, en –ideeën. Diverse, Nederlandse ontwerpers en kunstenaars hebben zich intensief beziggehouden met kleurtheorie en –systemen. Hoewel er veel aandacht is voor kleur, ontbreekt op dit moment diepgaand onderzoek en theoretische onderbouwing. Jongeriuslab zet een onderzoek op om de toepassing van kleur in de eigen praktijk en mogelijk voor andere partijen te verrijken en te verdiepen. Jongeriuslab zet hiervoor ontwerper en beschouwer Sander Manse in binnen het ontwerpproces. Het onderzoek richt zich op drie aspecten: industrie, theorie en toepassing. De subsidieaanvraag betreft een startsubsidie voor een vooronderzoek. Met de resultaten hoopt Jongeriuslab hieraan een groter gevolg te kunnen geven.

meer >

HardCoreVein20.jpg
Maartje Dijkstra, 2014

Hard Core Vein 2.0

Deelregeling E-cultuur → Startsubsidie
€ 7.500,-

Ontwerpster Maartje Dijkstra vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van de ontwikkeling van ‘Hard Core Vein 2.0’. Haar doel is een wearable technology stuk te maken waarin muziek, illustratie, 3D-print technologie en mode samenkomen. Hard Core Vein is gemaakt van transparante buisjes waarin inkt is aangebracht. De buisjes vormen patronen en illustratieve figuren en zijn verbonden aan kleine pompjes die reageren op de beats van muziek. Hierdoor is het mogelijk de vloeistof op het ritme van de muziek te laten bewegen, zoals bloed door de aderen wordt gepompt. Hard Core Vein is een combinatie van handwerk en vooruitstrevende 3D-print technieken. Van het ontwerp bestaat een eerste prototype, de 1.0 versie. Het startsubsidie zal onder meer worden aangewend om onderzoek te doen naar materialen en voor het maken van 3D-schetsen. Op basis van de eerste resultaten wordt een nieuw projectplan uitgewerkt voor de daadwerkelijke productie en wordt een multidisciplinair productieteam gevormd.

meer >

Afbeelding4.jpg
Jules van den Langenberg, 2014

Seoul Design Festival 2014 | The Medicine Called Fun

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
Ontwerper, curator en tentoonstellingsmaker Jules van den Langenberg onderzocht het leven van zijn grootmoeder en haar medebewoners in een Nederlandse zorginstelling. De kern van zijn onderzoek is de transformaties binnen de sociale architectuur, specifiek de collectieve woonvormen voor ouderen, en de invloed die hospitalisering en vercommercialisering daarop hebben. Van Den Langenberg stelde zichzelf het doel om de levensstijl van de senioren te verfrissen, door plezier toe te voegen. Dit resulteerde in een samenwerking met ontwerpcollectief La Bolleur. Samen ontdekten zij dat het bingospel, dat vaak gespeeld wordt in zorginstellingen, het contact tussen mensen versterkt en daardoor plezier garandeert. Het project The Medicine Called Fun is een herinterpretatie van het spel doordat het als ervaring is ontworpen. De ontworpen bingoset bestaat uit een multifunctioneel meubel, waaraan extra spelelementen zijn toegevoegd. Door deel te nemen aan het Seoul Design Festival beoogt Van Den Langenberg de collectieve woonvormen voor ouderen in Korea te onderzoeken en de bingoset verder te ontwikkelen.

meer >

Arch_centrum_Hoorn_SFCI.jpg
Het Architectuurcentrum Hoorn, 2014

Volhoudbaar bouwen aan de regio

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 15.000,-

Het programma ‘Volhoudbaar bouwen aan de regio’ richt zich op de toekomst van de regio West-Friesland en op de kansen voor de regio met betrekking tot duurzame architectuur en stedenbouwkunde. Door middel van lezingen, debat, films en excursies onderzoekt het ACH toekomstige duurzame mogelijkheden voor West-Friesland. In het project ‘digitale warmte voor de regio’ belicht het centrum de kans voor de regio om duurzaam restwarmte van een datacentrum van ’s werelds grootste softwareleverancier uit te wisselen met nabijgelegen tuinderskassen. Het programma ‘buurzaamheid’ richt zich op initiatieven om duurzamer te wonen. Tevens organiseert het centrum in het kader van ‘Architectuur om te blijven’ een bezoek aan duurzame gebouwen in de regio. Met het project ‘Smart West-Friesland’ verbindt het ACH duurzaamheid en technologie op stedenbouwkundig niveau. Daarnaast organiseert het Architectuurcentrum een filmprogramma en neemt het deel aan de Dag van de Architectuur. Het centrum brengt van alle bijeenkomsten verslag uit aan de gemeenteraad. Hiermee wil het bijdragen aan de verdieping van het politieke debat en is het de schakel tussen het brede publiek en de beleidsmakers.

meer >

logo_droog.jpg
Stichting Droog Design, 2013

Meerjarig Programma Droog Design

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 200.000,-

Het doel van Stichting Droog Design is het stimuleren van creatie en innovatie. Onder de stichting valt ook Drooglab, dat afgelopen jaren programma’s en projecten heeft opgezet om de vormgevingsdiscipline te verdiepen, verbreden en vernieuwen. Daarbij legde men een relatie met maatschappelijke problemen. Droog bestaat uit een stichting die zich richt op onderzoek en een commercieel deel dat zich richt op realisatie en verkoop.

Het aangevraagde activiteitenprogramma 2013-2014 van Droog Design heeft als titel ‘Make it Real’. Negen multidisciplinaire teams gaan, in de vorm van ‘Reality Tanks’, voor negen speculatieve ontwerpen een ontwikkelings- en realisatieproject definiëren en uitvoeren. Dit resulteert in een methodiek die via symposia, publicaties en marketing onder de aandacht wordt gebracht bij zowel een vakpubliek als een breed publiek.

meer >

Jorn_Konijn.jpg
Jorn Konijn, 2014

Curator Bienal Brasileira de Design

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Jorn Konijn werkt als curator voornamelijk op het gebied van architectuur. Voor de design biënnale in Brazilië in 2015 is Konijn gevraagd om als co-curator op te treden. De design biënnale, met het thema Design for All, vindt plaats in Florianopolis en heeft als focusland Nederland. Met de beurs wil Konijn zich aan de hand van de opdracht van het Centro Brasil Design op drie punten ontwikkelen. De aanvrager doet onderzoek naar hoe narratieve vormen en inhoudelijke verdieping elkaar kunnen versterken. De resultaten kunnen direct worden toegepast en getoetst in de biënnale. Daarnaast wil Konijn zijn expertise op het gebied van design vergroten door het doen van literatuuronderzoek, tentoonstellingsbezoek en deelname aan conferenties. De derde pijler betreft de culturele samenwerking tussen Nederland en Brazilië. Hierbij brengt Konijn een dialoog op gang tussen Nederlandse en Braziliaanse ontwerpers. De resultaten krijgen hun beslag in de tentoonstelling Home Sweet Home (werktitel) waarin de ontmoeting tussen design en het alledaagse leven centraal staat. De tentoonstelling laat zien hoe de huiskamer door nieuwe technologie verandert van functie en meer hybride is geworden in gebruik.

meer >

steye.jpg
Steye, 2014

What do we care 4 - 360º

TAX-videoclipfonds → Website / applicatie
€ 16.000,-

Stije Hallema maakt voor zijn nummer ‘What do we care 4’ een 360° videoclip. In de clip speelt de band het nummer. In de ruimte om de band heen gebeuren echter ook allerlei zaken. Door zelf te kiezen waar de kijker op focust kan de clip veel verschillende verhalen en perspectieven in beeld brengen. Alles binnen de 360 graden zal zichtbaar zijn. In de realisatie van de clip werkt Steye samen met Jakob Proyer, Marieke Nooren en Adrien Jeanjean.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

WF_Promo_LevelView01.jpg
Kypski Music Productions, 2014

Wreck Fader

Gamefonds → Game
€ 21.984,-

Wreck Fader is een game ter vervanging van een videoclip. Het is een samenwerking tussen artiest Thomas Elbers, animator Joram van Loenen en programmeur Tim Groeneboom. De game is zowel promotie van de nieuwe single, als een manier om spelers meer bij de muziek te betrekken. De game heeft 'turntablism’ als onderwerp, oftewel scratching, waarbij de draaitafel als muziekinstrument wordt gebruikt. De game wordt tegelijkertijd een open-source tool binnen Unity, waar indie developers mee aan de slag kunnen. De speler is de naald die zich door de groeven over de plaat beweegt. Het landschap wordt dusdanig uitvergroot, dat stofjes en andere dingen die je zoal op een plaat kunt tegenkomen, veranderen in tumbleweeds, en de groeven zelf bergen worden. Zo ontstaat een abstract landschap.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

zwarte_piet.jpg
Sunny Bergman, 2014

Ook al ben ik zwart als roet

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 25.000,-

De Familie Film & TV ontvangt een ontwikkel-subsidie voor het project 'Ook al ben ik zwart als roet' die zij samen met Sunny Bergman, (Beperkt houdbaar, Sletvrees) en IJsfontein produceren. 'Ook al ben ik zwart als roet' is een transmediaal project waarin sluipende vormen van racisme en de zogenaamde 'white privilege' centraal staan. Naast een televisiedocumentaire worden via verschillende (online) platforms en een game, privileges en onbewuste vooroordelen ten opzichte van huidskleur zichtbaar gemaakt en besproken. De jaarlijks terugkerende discussie over Zwarte Piet vormt de directe aanleiding voor dit project.

meer >

meer >