toekenningen

Voormalige_RK_basisschool_in_De_Marne.jpg
VOF de Kervanseray, 2009

Verhalen van de scholen van het Noorderland

Regeling Belvedere 2002-2009 → Onderzoek
(Belvedere)
€ 40.000,-
Onderzoek naar scholen in Noord- en Oost-Groningen die door krimp aan hun oorspronkelijke betekenis inboeten en waarvoor een nieuwe functie gevonden moet worden


WilgenplantagePraamweg11jaaroudca5keerge.jpg
Stichting Probos, 2014

Energieplantages als ontwerpopgave

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie
€ 7.500,-

In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten vraagt Stichting Probos een startsubsidie aan ter voorbereiding op een ontwerpend onderzoek naar energieplantages. De vraag naar biomassa stijgt op dit moment snel. Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten zijn zeer efficiënte duurzame biomassaproducenten, bovendien bieden ze kansen aan een meer kostenefficiënt beheer van het landschap. Het gevaar bestaat echter dat energieplantages aangelegd worden zonder landschapsvisie of ontwerpfilosofie. Hierdoor kan het landschap verrommelen, waardoor ook het draagvlak voor energieplantages aangetast wordt. Het ontwerpend onderzoek naar landschappelijke inpassing en het ontwerp van energieplantages zal resulteren in een instrumentarium. Ter voorbereiding worden in de startfase partners en locaties gezocht, gedacht wordt aan Rijkswaterstaat (weg- en waterbermen), RGV (recreatieterreinen), Schiphol (veiligheidszones), Havenbedrijf Rotterdam (braakliggende terreinen) en Waterschap Rivierenland (dijkversterking). Kennisuitwisseling tussen diverse ontwerpers, bosbouwers en terreinbeherende instanties staat daarbij voorop.

meer >

afbeelding_voor_communicatie.jpg
Anne-Grethe Filtenborg, 2014

Sketching textiles in 3 dimensions

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling
€ 15.420,-

Anne-Grethe Filtenborg ontwikkelt haar nieuwe collectie ‘Sketching Textiles in 3 Dimensions’, als vervolg op twee eerdere knitwear collecties. In de totstandkoming van de collectie doet ze onderzoek naar de technische mogelijkheden van verschillende machines van het TextielLab in Tilburg en Cousy KnitOffice. Filtenborg doet onder andere onderzoek naar jacquard-breitechnieken. De technisch complexe stukken in de collectie moeten natuurlijk en minimalistisch overkomen. De collectie zal worden begeleid door een film die gedeeltelijk bestaat uit animaties.

meer >

beeldMusicGames.jpgPulse - Cipher Prime (US)
Stichting Incubate, 2014

Music and Games

Deelregeling E-cultuur → Festival
€ 25.000,-

Stichting Incubate dient een herziene aanvraag in voor het festival onderdeel 'Music and Games', een programma rondom een selectie van indie games. In dit programma staan de diversiteit en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van muziek en games centraal. Het programma is samengesteld in samenwerking met Zuraida Buter en Stichting bART en vormt een van de beeldbepalende onderdelen binnen het centrale thema 'Ten Years in the Game' van het Incubate Festival 2014. Onder de geselecteerde games bevinden zich naast internationale producties als 'Sound Shapes', 'Fract' en 'Panoramical' ook recente Nederlandse games zoals 'Bounden', 'Remembering' en 'Karmaflow'. De (speelbare) games, waarin geluid of muziek steeds een prominente rol speelt, worden gepresenteerd in een pop-up locatie in een winkelcentrum, dat de vorm heeft van een arcade. Hierbij zullen veel van de makers aanwezig zijn om tekst en uitleg bij hun game te geven. Daarnaast zet Incubate in op de combinatie van gaming en live muziek, een filmprogramma en een panel over de rol van audio en muziek in de videogame.

meer >

beeldMusicGames.jpgPulse - Cipher Prime (US)
Stichting Incubate, 2014

Music and Games

Deelregeling E-cultuur → Festival

meer >

Belgrado_Design_Week__.jpg
Citizen's Association Design Week, 2014

Dutch Design at Belgrade Design Week 2014

Deelregeling Internationalisering → Evenement
€ 10.000,-

Het thema van de Belgrado Design Week 2014 is ‘Sense’. Elk jaar nodigt de organisatie tijdens de Belgrado Design Week vooraanstaande Nederlandse design professionals uit om workshops en lezingen te geven. Dit jaar zijn dat Zuzanna Skalska van VanBerlo, Ralph Nauta en Lonneke Gordijn van Studio Drift en Ido Garini van Studio Appétit. De Nederlandse ontwerpers delen hun kennis tijdens de Belgrado Design Week in het Museum of Yugoslav History met een groot internationaal designpubliek en creatieve professionals uit Zuidoost-Europa. De bijdrage van de ontwerpers richt zich op de toepassing van Nederlandse ontwerpstrategieën in Servië, ‘technology design’ als een uniek Nederlands netwerkmodel en de introductie van ‘food design’ als nieuwe beweging. De Belgrado Design Week beoogt een jaarlijkse katalysator te zijn voor creativiteit en kennisuitwisseling voor de gehele Zuidoost-Europese regio.

meer >

Transnatural_Fiet_by_Toer_CU_01_1_7.jpg
Transnatural, Amsterdam, 2014

Jaarprogrammma Transnatural

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 35.000,-

Transnatural richt zich op de productie, presentatie en reflectie op kunst en design in relatie tot technologische innovatie en wetenschappelijke ontwikkelingen. Transnatural organiseert in haar projectruimte in Amsterdam verschillende activiteiten waaronder tentoonstellingen, masterclasses en workshops. De tentoonstelling Linking Parts gaat in mei haar internationale ‘tour’ starten in Le Grand Hornu, een museum voor moderne kunst en hedendaags design in Belgie. Linking Parts presenteert nieuwe en klassieke schakels en vormen van samenwerking tussen mensen, organismen, planten, dieren en technologie. Tevens presenteert Transnatural een expositie in Eye in aanvulling op de Evolution expositie van David Cronenberg in september 2014 en initieert ze het Discoveryfestival Amsterdam.
Daarnaast fungeert de organisatie als Agency/Label voor ontwerpers.

meer >

architectuurlokaal_logo.jpg
Architectuur Lokaal, 2013

Meerjarig Programma Architectuur Lokaal

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 300.000,-

Architectuur Lokaal richt zich op het versterken van de culturele betekenis van het opdrachtgeverschap om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van bouwcultuur en architectuurbeleid. De stichting organiseert hiervoor manifestaties, debatten, cursussen, workshops en geeft een tijdschrift uit. Verder toetst Architectuur Lokaal wedstrijdprogramma’s en registreert aanbestedingsprocedures. De aanvrager ziet zich als kenniscentrum voor bouwcultuur en opdrachtgeverschap in Nederland.

Het doel van het activiteitenprogramma 2013-2014 is het handhaven en het bevorderen van goed opdrachtgeverschap in samenwerking met ontwerpers. Architectuur Lokaal richt zich op bestuurders met bijvoorbeeld een opdrachtgeverschool, expertmeetings ‘ontwerp en beleid’ en een analyse van het ruimtelijk beleid van de provincies. Andere activiteiten zijn het platform voor de rijksbouwmeester, provinciaal bouwmeester en stadsarchitecten, een Europese aanbestedingendag en een project gericht op jonge ontwerpers en ontwikkelaars. Tot slot zijn er activiteiten gericht op het analyseren en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van opdrachtgeverschap.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Grafisch ontwerper Ruben Pater maakt een storytelling applicatie waarmee met een gemeenschap een beeldverhaal kan worden gecreëerd. Het pilot project vindt plaats in het Noord Canadese territorium Nunavut waar samen met de lokale bevolking een graphic novel wordt gemaakt. Pater stelt dat het voor de zeer jonge Inuit bevolking van belang is dat zij bekend blijven met de traditionele beeldtaal, maar daarmee hun eigen verhalen kunnen vertellen. In de applicatie kunnen gebruikers hun eigen foto's, tekeningen of collages uploaden die samen met traditionele beelden een beeldbank vormen. Met deze beeldbank kunnen de gebruikers hun eigen verhalen samenstellen en publiceren. Op elk gepubliceerd verhaal kan worden gestemd en er kan commentaar worden geleverd. Door samen te werken met het lokale mediabedrijf IsumaTV wordt er toegang verkregen tot toegang tot tien nederzettingen die zeer lastig te bereiken zijn. De aanvrager leidt voor elke nederzetting een lokale leraar op die in de gemeenschap workshops kan geven over hoe de applicatie gebruikt kan worden. Op basis van alle input uit de 10 gemeenschappen stelt Pater een graphic novel samen die door toepassing van een grafisch filter tot een coherente stijl wordt gemaakt. Door het filter blijft het originele materiaal van de bevolking echter zichtbaar. Naast het beeldverhaal dat in de gemeenschappen wordt gedistribueerd resulteert het project in een mobiele tentoonstelling en een applicatie die met minimale aanpassing ook geschikt is voor andere culturele contexten.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

meer >

RRVisualIIb.jpg
Rectum Raiders, 2014

Satisfaction

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 2.050,-

Regisseur Nick van Beijnen maakt een videoclip voor het nummer ‘Satisfaction’ van de band Rectum Raiders. De video speelt zich af op de Amsterdamse wallen, alwaar de leadzanger van de band, vanachter een raam, obsceen gedrag tentoon zal spreiden aan voorbijgangers. Uiteindelijk zal de band zelf de politie bellen om de performance te beëindigen. Dit wordt gedocumenteerd en als videoclip gebruikt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

Knipsel.jpg
Lieven van Velthoven, 2014

Headrush

Gamefonds → Game
€ 12.200,-

In Headrush creëert Lieven van Velthoven door middel van Microsoft Kinect en real-time stereoscopische graphics software een driedimensionale holografische interface. De game maakt gebruik van de natuurlijke reflexen van de speler. In 3D worden objecten op de speler afgevuurd, die deze vervolgens met zijn lichaam moet ontwijken. Het spel wordt als een game-installatie opgebouwd, die op verschillende festivals en evenementen neergezet zal worden.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Mediafonds.

Afbeelding: Cow first attempt cropped

meer >

Blue_Screen_Transmediaregeling.jpg
Ruben Pater, Jaap van Heusden, 2014

Behind the Blue Screen

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 7.000,-

'Behind the Blue Screen' van Ruben Pater en Jaap van Heusden is een video-app die het gezicht van een persoon die anoniem wil blijven bedekt. In een serie van zestien video-afleveringen die via de website van De Correspondent gepubliceerd worden, vertellen mensen persoonlijke verhalen binnen een rauw vormgegeven interface. Het project is ontstaan vanuit de masterclass reeks Sandberg@mediafonds.

meer >

meer >