toekenningen

Duurzameschool.jpg
Rik Martens Architect, 2009

De duurzame school

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
(Onderzoek en Ontwerp)
€ 26.100,-
Rik Martens doet een onderzoek naar duurzame vormgeving van schoolgebouwen. Hij richt zich hierbij niet op de technische definities van duurzaamheid maar gaat op zoek naar ruimtelijke oplossingen. De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op het uitwerken van vier casestudies, gebaseerd op de klassieke schooltypologieën: de gangschool, de gangloze school, de halschool en de paviljoenschool. Het onderzoek wordt uitgewerkt door middel van workshops, seminaries en participatieve bijeenkomsten met gebruikers. De presentatie van de resultaten vindt plaats op een regionaal symposium.

Dit voorstel is een uitwerking van de Open Oproep School en Omgeving.

Dit onderzoek is gepubliceerd in Layout 15.

afgerond: maart '11


» website

047bfrl.png
Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 2014

FryskLab

Deelregeling Architectuur → Open oproep
€ 10.000,-

Via het project FryskLab geven drie provinciale samenwerkingspartners, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, gezamenlijk invulling aan het concept 'samen maken'. Aan de kern hiervan staat de onderzoeksvraag hoe het leerproces ‘leren door samen te maken’ ontwikkeld en goed kwantificeerbaar gemaakt kan worden. Er wordt tevens gekeken in hoeverre het leerprincipe binnen traditioneel niet-creatieve beroepsopleidingen een positief effect heeft op de motivatie.
Binnen het project wordt nieuwe ambachtelijkheid gekoppeld aan relevante lokale uitdagingen en ambities. De samenwerkingspartners willen dit realiseren door het opzetten van een mobiel FabLab en twee vaste FabLabs. Hiernaast wordend drie doorgaande leerlijnen uitgewerkt op het gebied van digitale fabricage, te weten creatief vakmanschap, watertechnologie en duurzame energie.

Dit project wordt ondersteund in het kader van de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners.


afgerond: juni '14

meer >

047bfrl.png
Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 2014

FryskLab

Deelregeling Architectuur → Open oproep

meer >

extrapoolkopie.jpg
Extrapool, 2014

Rules of Hypergraphy

Deelregeling Vormgeving → Tentoonstelling
€ 9.352,-

Grafisch vormgever Paul Gangloff wordt als gastcurator uitgenodigd door de Stichting Extrapool om onderzoek te doen naar het lettrisme, een extreme vorm van surrealistische visuele poëzie ontstaan in de jaren vijftig van de twintigste eeuw waarvoor tekens en letters uitsluitend om hun grafische waarde worden gebruikt. Hoewel deze obscure stroming met onleesbare teksten en poëzie passen in een tijd van avantgardistische kunststromingen, claimen de belangrijkste voorstanders ervan los van historie en voorgangers te staan en beïnvloedden zij diverse kunstenaars en ontwerpers. Uit deze stroming komt het concept van de 'hypergrafie' voort, waarin beeldende kunst en schrijven samen komen. Het lettrisme en de hypergrafie kunnen als voorlopers gezien worden van de ontwikkeling van hypertext, het hypertext transfer protocol (http) en het web, die doorgaans vooral als technologische ontwikkelingen worden gezien. Het lettrisme en de hypergrafie hebben echter ook invloed gehad op de cultuur van onafhankelijke uitgaves in de beeldende kunst en vormgeving, de punk-beweging en het werk van geluidskunstenaars. De Stichting Extrapool, die zich richt op kunst, geluid en drukwerk, wil deze stroming onderzoeken en weer onder de aandacht brengen aan de hand van een programma met vijf onderdelen: het ontwerpen van een nieuw lettertype door typograaf Karl Nawrot gebaseerd op de hypergrafie, een publicatie met o.a. reproducties van hypergrafische werken, een expositie, een workshop en een symposium door Paul Gangloff die inzicht bieden in de geschiedenis van het verband tussen kunst, ontwerp en geluid. Roland Sabatier, medewerker van de tentoonstelling van de lettristen op de Biënnale van Venetië in 1993, stelt zijn archief beschikbaar. Daarnaast zijn onder anderen ontwerper Vinca Kruk, geluidskunstenaar Marc Matter en studenten van Graphic Design Arnhem van ArtEZ betrokken.

Beeldcredits: Roland Sabatier, hypergraphic photography, excerpt of the novel Gaffe au golf, 1964

meer >

butterfly.jpg
Stichting Incubate, 2014

Bye Bye Butterfly – Women in e-culture

Deelregeling E-cultuur → Festival
€ 20.000,-

Stichting Incubate dient een herziene aanvraag in voor het programma ‘Bye Bye Butterfly – Women in e-culture’, onderdeel van het jaarlijkse Incubate festival in Tilburg. ‘Bye Bye Butterfly’ gaat in op de rol van lichamelijkheid binnen het werk van vrouwelijke artiesten binnen de e-cultuur. Er is aandacht voor gender issues, maar ook voor lichamelijke expressie en de performatieve kant van de elektronische muziek. De directe aanleiding voor het programma is dat het vijftig jaar geleden is dat Pauline Oliveros zich met het werk ‘Applebox’ als pionier manifesteerde binnen de experimentele elektronische muziek. Voor het programma worden gedurende een avond alle zalen in popcentrum 013 geprogrammeerd met uitsluitend vrouwelijke muzikanten. De dagen rondom deze avond worden exposities, performances, films en masterclasses georganiseerd. Incubate profileert zich als open organisatie. Het programma is samengesteld in dialoog met de eigen community, via Incubate’s ‘Social Festival Model’.

meer >

prototamansari_desakota_image.jpg
krill architecture, 2014

Proto Tamansari

Deelregeling Internationalisering → Onderzoek
€ 27.760,-

Krill Architectuur verricht een onderzoek naar desakota’s in Indonesië. Desakota’s zijn uitgestrekte gebieden rondom grote en middelgrote steden met zowel landschappelijke als stedelijke kenmerken. De grote en middelgrote steden in Indonesië kampen momenteel met problematiek die voortkomt uit verstedelijking van hun periferie. Het team wil aan de hand van een aantal pilotprojecten instrumenten ontwikkelen voor planmatige verstedelijking van deze gebieden. Hierbij worden minimale middelen ingezet die grote impact kunnen hebben. In een gebied ten zuiden van de stad Yogyakarta worden tijdens een workshop twee pilotprojecten geselecteerd. Het architectenbureau organiseert een tentoonstelling en een seminar om de urgentie van de problematiek in Indonesië aan te tonen. Voor dit project werkt Krill Architectuur samen met Nederlandse ontwerpers Olaf Gerson, Michiel van Driessche en SHAU. Ook zijn Indonesische architecten, waaronder Eko Prawoto, Sigit Kusumuwijayah en Bobi Setiawan, bij het project betrokken.

meer >

CAST2014_2011070165.jpg
CAST, Tilburg, 2014

Samenweven in een open (source) stad

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 59.400,-

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) heeft als doel de belangstelling voor en het debat over architectuur, stedenbouw en landschap, met name gericht op Tilburg, te bevorderen. Voor het komende jaar kiest CAST voor het jaarthema ‘Samenweven in een open (source) stad’. Het centrum wil nieuwe verbindingen leggen op het gebied van kennis en expertise. Het programma is opgedeeld in vijf lijnen: ‘ontwerpen’, ‘maken’, ‘gebruiken’, ‘transformeren’ en ‘initiëren en programmeren’. Per programmalijn kiest Cast voor één project, zoals het Open stadsLAB, Huis van de toekomst, In het spoor van.., Binnenstad in de toekomst en Grensoverschrijdend gedrag. Binnen een project is ruimte voor meerdere activiteiten, zoals een filmvertoning, lezing, publicatie of debat.

meer >

archiprix.jpg
Archiprix, 2013

Meerjarig Programma Archiprix

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 225.500,-

Het doel van Archiprix is om de beste afstudeerders op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van de Nederlandse ontwerpopleidingen te presenteren en de beste afstudeerder te selecteren. Indirect worden opleidingen zo geprikkeld om de kwaliteit van het ontwerponderwijs te verhogen. In 2001 heeft de stichting Archiprix International geïnitieerd. De werkwijze is daarmee opgeschaald. Aan de tweejaarlijkse Archiprix International, die steeds met een wisselende, buitenlandse partner wordt georganiseerd, nemen inmiddels zo’n 300 buitenlandse ontwerpopleidingen deel.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Grafisch ontwerper Ruben Pater maakt een storytelling applicatie waarmee met een gemeenschap een beeldverhaal kan worden gecreëerd. Het pilot project vindt plaats in het Noord Canadese territorium Nunavut waar samen met de lokale bevolking een graphic novel wordt gemaakt. Pater stelt dat het voor de zeer jonge Inuit bevolking van belang is dat zij bekend blijven met de traditionele beeldtaal, maar daarmee hun eigen verhalen kunnen vertellen. In de applicatie kunnen gebruikers hun eigen foto's, tekeningen of collages uploaden die samen met traditionele beelden een beeldbank vormen. Met deze beeldbank kunnen de gebruikers hun eigen verhalen samenstellen en publiceren. Op elk gepubliceerd verhaal kan worden gestemd en er kan commentaar worden geleverd. Door samen te werken met het lokale mediabedrijf IsumaTV wordt er toegang verkregen tot toegang tot tien nederzettingen die zeer lastig te bereiken zijn. De aanvrager leidt voor elke nederzetting een lokale leraar op die in de gemeenschap workshops kan geven over hoe de applicatie gebruikt kan worden. Op basis van alle input uit de 10 gemeenschappen stelt Pater een graphic novel samen die door toepassing van een grafisch filter tot een coherente stijl wordt gemaakt. Door het filter blijft het originele materiaal van de bevolking echter zichtbaar. Naast het beeldverhaal dat in de gemeenschappen wordt gedistribueerd resulteert het project in een mobiele tentoonstelling en een applicatie die met minimale aanpassing ook geschikt is voor andere culturele contexten.

meer >

Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpgDrone Survival Guide - a former project of Ruben Pater
Ruben Pater, 2014

Land of Tomorrow

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

meer >

Still2kopie.jpg
Randy Vermeulen, 2014

Grote mannen worden klein

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 18.000,-

Regisseur Janetta Ubbels maakt de videoclip voor het nummer ‘Grote mannen worden klein’ van rapper Diggy Dex. Leidend in de video zijn poppenanimaties van Margot Holtman. De intieme sfeer van het nummer, dat gaat over de relatie van de rapper met zijn zoontje, wordt door middel van een schaduwspel in de video in beeld gebracht.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

Dropstuff, Thomas van den Berg, 2014

Slow your Motion

Gamefonds → Game
Slow your Motion wordt gespeeld in de publieke ruimte. Voorbijgangers worden via grote schermen uitgenodigd om zich fysiek te bewegen in een ruimte waarin de werkelijkheid versmelt met het virtuele. In plaats van snelheid, agressie en competitie gaat het bij dit spel om rust en beheersing. Hiermee ontstaat behalve een game op het scherm ook een performance op straat omdat de bewegingen van de spelers afwijken van de snelheid van het alledaagse leven om hen heen.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Mediafonds.

meer >

Blue_Screen_Transmediaregeling.jpg
Ruben Pater, Jaap van Heusden, 2014

Behind the Blue Screen

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 7.000,-

'Behind the Blue Screen' van Ruben Pater en Jaap van Heusden is een video-app die het gezicht van een persoon die anoniem wil blijven bedekt. In een serie van zestien video-afleveringen die via de website van De Correspondent gepubliceerd worden, vertellen mensen persoonlijke verhalen binnen een rauw vormgegeven interface. Het project is ontstaan vanuit de masterclass reeks Sandberg@mediafonds.

meer >

meer >