toekenningen

Duurzameschool.jpg
Rik Martens Architect, 2009

De duurzame school

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
(Onderzoek en Ontwerp)
€ 26.100,-
Rik Martens doet een onderzoek naar duurzame vormgeving van schoolgebouwen. Hij richt zich hierbij niet op de technische definities van duurzaamheid maar gaat op zoek naar ruimtelijke oplossingen. De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op het uitwerken van vier casestudies, gebaseerd op de klassieke schooltypologieën: de gangschool, de gangloze school, de halschool en de paviljoenschool. Het onderzoek wordt uitgewerkt door middel van workshops, seminaries en participatieve bijeenkomsten met gebruikers. De presentatie van de resultaten vindt plaats op een regionaal symposium.

Dit voorstel is een uitwerking van de Open Oproep School en Omgeving.

Dit onderzoek is gepubliceerd in Layout 15.

afgerond: maart '11


» website

WilgenplantagePraamweg11jaaroudca5keerge.jpg
Stichting Probos, 2014

Energieplantages als ontwerpopgave

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie
€ 7.500,-

In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten vraagt Stichting Probos een startsubsidie aan ter voorbereiding op een ontwerpend onderzoek naar energieplantages. De vraag naar biomassa stijgt op dit moment snel. Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten zijn zeer efficiënte duurzame biomassaproducenten, bovendien bieden ze kansen aan een meer kostenefficiënt beheer van het landschap. Het gevaar bestaat echter dat energieplantages aangelegd worden zonder landschapsvisie of ontwerpfilosofie. Hierdoor kan het landschap verrommelen, waardoor ook het draagvlak voor energieplantages aangetast wordt. Het ontwerpend onderzoek naar landschappelijke inpassing en het ontwerp van energieplantages zal resulteren in een instrumentarium. Ter voorbereiding worden in de startfase partners en locaties gezocht, gedacht wordt aan Rijkswaterstaat (weg- en waterbermen), RGV (recreatieterreinen), Schiphol (veiligheidszones), Havenbedrijf Rotterdam (braakliggende terreinen) en Waterschap Rivierenland (dijkversterking). Kennisuitwisseling tussen diverse ontwerpers, bosbouwers en terreinbeherende instanties staat daarbij voorop.

meer >

pristitropestill.jpg
Quinten Swagerman, 2014

Prisitrope

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling
€ 10.000,-

Quinten Swagerman vraagt subsidie aan voor de doorontwikkeling van zijn ontwerp Pristitrope. De Pristitrope is een hedendaagse variatie op de zoötroop, een installatie die animaties toont. In de variatie van Quinten Swagerman zijn de beelden vervangen door beeldschermen, waardoor de beeldende mogelijkheden van het apparaat zijn vergroot. Zo herkent het apparaat welke kant het op draait en gebruikt deze informatie om hiervan afhankelijk ander beeld te tonen. Het eerste prototype wordt verder uitgewerkt op het gebied van materiaal, hardware en software. De nieuwe Pristitrope zal onder andere te zien zijn tijdens de tentoonstelling ‘Digital Revolution’ in het Barbican Centre in Londen.

meer >

pristitropestill.jpg
Quinten Swagerman, 2014

Prisitrope

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling

meer >

Bijlage7representatieveafbeeldingCurator.jpg
Stichting Impakt, 2014

Impakt Festival 2014 | Soft Machines

Deelregeling E-cultuur → Festival
€ 50.000,-

In 2014 vindt de 25ste editie van het Impakt Festival plaats. Het is daarmee één van de oudste en meest constante Nederlandse festivals voor mediakunst. Het thema voor de komende editie is ‘Soft Machines’. Het theoretische moment dat kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie zal overstijgen, ofwel singulariteit, vormt het uitgangspunt voor reflectie op hedendaagse technologische ontwikkelingen en de visies daarop uit het recente verleden. Het programma wordt uitgewerkt door drie gastcurators uit New York. Voor de expositie selecteert Impakt historische en hedendaagse voorbeelden, waarbij de nadruk ligt op de onvoorziene, verrassende wendingen in de zoektocht naar machines met empatisch vermogen. De festival bevat werk van onder andere Constant Dullaart, Jonas Lund en Metahaven. Daarnaast organiseert Impakt diverse panels, een film- en performance programma en een ‘digital residency’ programma. In dit laatste onderdeel worden voorafgaand aan het festival internationale kunstenaars en programmeurs aan elkaar gekoppeld om nieuwe digitale projecten te ontwikkelen, die gepresenteerd zullen worden tijdens Impakt 2014.

meer >

06JulietteHuygenMechanicalaffectionmecha.jpg
Juliette Huijgen, 2014

Seoul Design Festival 2014 | Euthanasia. Tales of Happily Ever After

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
Juliette Huijgen noemt zichzelf een designantropoloog. Deze term verwijst naar haar sociale en geëngageerde benadering van design, waarin de mens en zijn rituelen centraal staan. Zij beoogt verbindingen te zoeken tussen maatschappelijke discussies door tastbare media te creëren. Zo heeft Huijgen met het project ‘Euthanasia. Tales of Happily Ever After’ een collectie ontwikkeld waarmee ze verschillende facetten van euthanasie wil visualiseren. Zij toont hiermee zonder te oordelen de gevoelens, angsten en taboes die omtrent euthanasie bestaan. Ook wil zij andere perspectieven bieden en bij de toeschouwer een reflectie op zijn eigen normen en waarden uitlokken.

afgerond: december '14

meer >

1_WikiHouseNL_Gevel2014.jpg
RAP, Stichting Rijnlands Architectuur Platform, Leiden, 2014

Jaarprogramma RAP

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 12.500,-

Stichting Rijnlands Architectuur Platform zet zich in om bij een breed publiek de belangstelling te bevorderen op het gebied van architectuur in de regio Rijnland.
RAP richt zich op diverse projecten. Het project ‘Stand van de Stad’ is een live talkshow op de lokale omroep Unity over regionale kwesties in ruimtelijke ordening, architectuur en stedenbouw. Het project ‘Urbane Bios’ toont documentaires over wereldsteden zoals New Delhi, Istanbul, New York en Beijing. Het ‘WikiGardenHouse v1.0’ bevraagt een nieuwe 'open-source' internationale bouw- en ontwerpmethode. Het Leidse initiatief ‘Holland WikiHouse’ werkt aan het eerste Nederlandse prototype.

meer >

1_WikiHouseNL_Gevel2014.jpg
RAP, Stichting Rijnlands Architectuur Platform, Leiden, 2014

Jaarprogramma RAP

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

meer >

244772625433.jpg
Mediamatic, 2013

Meerjarig Programma Mediamatic

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 800.000,-

Mediamatic houdt zich sinds 1983 bezig met ontwikkelingen op het gebied van kunst, mediatechnologie en interactieve media. Onderzoek en experiment met nieuwe media en het cultureel en maatschappelijk potentieel van nieuwe technologieën staan daarbij voorop.

Het basisprogramma waarvoor Mediamatic een subsidie aanvraagt is onder te verdelen in activiteiten, thema’s en programmalijnen. Naast een voortzetting van de bestaande activiteiten als tentoonstellingen, workshops en presentaties die zich bezig houden met kunst, cultuur en maatschappij, gecombineerd met nieuwe media en technologieën, zal het activiteitenprogramma ook ruimte geven aan een aantal nieuwe thema’s. Deze hoofdthema’s zijn ontwerpen met organismen, een lab voor mycomaterialen en voedseltechnologie.

meer >

GionataGattoSmartCurtains.jpg
Gionata Gatto & LINV, 2014

Collection of plant driven smart curtains

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Lichtontwerper Gionata Gatto (Italië, 1982) doet een ontwerpend onderzoek naar het gebruik van planten als sensor. De output van deze sensoren worden ingezet voor het aansturen van een licht gevend gordijn. Hiervoor werkt Gatto samen met LINV, een laboratorium dat onderzoek doet naar de elektrische signalen die planten voortbrengen als reactie op veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen kunnen onder andere te maken hebben met luchtvervuiling, grondverontreiniging en lichthoeveelheid. Gatto bestudeert samen met LINV verschillende plantsensoren en selecteert de meest geschikte techniek voor het aansturen van het lichtgevende gordijn. In samenwerking met de afdeling Plantwetenschappen van de Universiteit Wageningen verricht de ontwerper metingen om de ideale plantsoorten voor deze toepassing te selecteren.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 2.310,-

Ara’s Circle speelt op jazz en funk geïnspireerde muziek onder leiding van Arndt Beckmann. Voor het nummer ‘That’s it’ maakt Charlene van Kasteren een videoclip. Beeldend streeft de regisseur naar een mix van film noir en anime. De videoclip gaat over 5 personen die allen op eigen wijze samenkomen in een café waar Ara’s Circle speelt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

Knipsel2.jpg
Ludomotion, 2014

Evermore

Gamefonds → Game
€ 50.000,-

Evermore is zowel een tactische Role Play Game, als een experiment in game design. Dormans combineert een adaptieve spelwereld met tactische gameplay, door middel van moderne card-based mechanics. Gevechten, personages, dialogen en omgevingen worden aan de ene kant met behulp van kaarten van diepgang en karakter voorzien. Met behulp van procedural content generation wordt aan de andere kant een adaptieve wereld gemaakt. Acties van de speler hebben zichtbare consequenties voor de spelomgeving. De getoonde wereld is een afspiegeling van de avonturen en keuzes van de speler. Dormans wil op deze manier de klassieke tactische RPG opnieuw uitvinden, met name de ontwikkeling van narratief in een game. Hij maakt hiervoor gebruik van recente wetenschappelijke studies op het gebied van game studies, technologie en narratologie.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

beeldmaarikstopniet.jpg
Dikpaksneeuw producties, 2014

Maar ik stop niet

Non-Fictie Transmediaregeling
Het verhaal van markante 70-plussers die boven hun gerechtigde pensioenleeftijd nog steeds met plezier aan het werk zijn. In een online omgeving geven een inspirerende visie op werken na je zeventigste.
Conceptontwikkeling en productie: Marlyn van Erp en Pascale Korteweg (dikpaksneeuw producties)

meer >

meer >