toekenningen

Campus_Hamfelt.jpg
Burton Hamfelt, 2011

Campus without boundaries

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
(Onderzoek en Ontwerp)
€ 46.440,-
Burton Hamfelt Architectuur doet onderzoek naar de campus als typologie voor een leeromgeving die als katalysator kan dienen voor ontwikkelingen in de stedelijke omgeving. In de eerste fase heeft het bureau onder andere interviews met onderwijsdeskundigen afgenomen, literatuur bestudeerd en Nederlandse campussen bezocht. Op basis van de opgedane kennis concludeert ze dat een campuscluster een kleinschaliger alternatief en een flexibele structuur biedt. Het bureau kiest vier locaties in Amsterdam waarop ze deze conclusie zal toetsen: een drijvende campus, een metropolitane campus, een Randstad Valley campus en een binnenstedelijke campus. Vier ontwerpteams onderzoeken elk de mogelijkheden van een van de locaties en maken hier een ontwerpvoorstel voor. Voor deze fase worden twee gevestigde en twee jonge bureaus gevraagd. Daarnaast kunnen de ontwerpteams een expert bij hun onderzoek betrekken. De resultaten van het onderzoek worden via een social network verspreid en gepresenteerd tijdens een publieke presentatie waarbij ook de klankbordgroep aanwezig is. Bij het onderzoek zijn ook een aantal stakeholders betrokken zoals Ton Schaap (DRO) en Lous Vinken (Project Management Bureau Amsterdam).

Dit voorstel is de uitwerking van een startsubsidie.

afgerond: juni '13


» website

GATENINDEMUURweb2.jpg
Schouten Architecten, 2014

Gaten in de muur

Deelregeling Architectuur → AV productie
€ 25.000,-

Schouten Architecten maakt een film van circa 70 minuten over de samenwerking tussen kunstenaars en architecten bij het ontstaan van monumentale kunst in de openbare ruimte tijdens de wederopbouwperiode. De film belicht zeven plekken in de stad Rotterdam, omdat geen andere stad in Nederland zo in staat is het verhaal van de wederopbouw te vertellen. De film combineert interviews met stadsbeelden waardoor een portret ontstaat van een veranderende, gelaagde en vergeten stad. Jan Dirk Schouten werkt voor het maken van de film samen met Andre Schreuder (AS-film) en Reinier van Brummelen (DOP). Specialisten waaronder Simone Vermaat, Siebe Thissen en Frans van Burkom geven inhoudelijke feedback. De film zal in 2015 een belangrijke rol spelen in de viering van 75 jaar wederopbouw. In mei vindt de première van de film plaats. Deze wordt gecombineerd met een symposium voor kunstenaars, architecten en beleidsmakers, dat georganiseerd wordt in samenwerking met CBK Rotterdam. In het najaar van 2015 wordt deze samenwerking uitgebreid met Sculpture International voor de organisatie van een route door de stad langs kunstwerken van de wederopbouw, waarbij ook beelden van de film te zien zullen zijn. Daarnaast zal het Stadsarchief de film tonen op het Rotterdams Filmfestival en in haar serie ‘Rotterdam Classics’.

meer >

boijmans.jpgConcept/Art Direction: Glamcult Studio, Fotografie: Jouke Bos, c Witman Kleipool, Styling: Maaike Staal, Haar/Make-up: Liselotte van Saarloos c Eric Elenbaas Agency, Model: Sophie Vlaming c WW MM
Museum Boijmans Van Beuningen, 2014

The Future of Fashion is Now

Deelregeling Vormgeving → Tentoonstelling
€ 25.000,-

In oktober 2014 opent het Museum Boijmans Van Beuningen de tentoonstelling ‘The Future of Fashion is Now’. De tentoonstelling biedt een overzicht van innovatieve modetoepassingen uit de hele wereld. Het museum signaleert in de tentoonstelling verschillende trends in de mode, waaronder ontwerpers die afstand nemen van halfjaarlijkse collecties, maar ook nieuwe technologieën en duurzame materialen. Deze trends worden vertaald naar vier thema’s: innovaties en materialiteit; voorbij schoonheidsidealen; onthaasting en mode en/in de maatschappij. Naast kleding worden ook accessoires, installaties en performances getoond. Inhoudelijke partners voor het project zijn H+F Fashion on the Edge en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. In de tentoonstelling zijn toekomstvisies te zien van Iris van Herpen, Craig Green, Ricarda Bigolin, Olek, Digest Design en Lucia Cuba. Daarnaast is er onder andere werk te zien van Viktor&Rolf, Christophe Coppens en Martin Margiela. De tentoonstelling wordt aangevuld met een programma, waaronder een ontwerpwedstrijd, workshops, een expertmeeting en een Pecha Kucha avond.

Beeld: Concept/Art Direction: Glamcult Studio, Fotografie: Jouke Bos, c Witman Kleipool, Styling: Maaike Staal, Haar/Make-up: Liselotte van Saarloos c Eric Elenbaas Agency, Model: Sophie Vlaming c WW MM

meer >

boijmans.jpgConcept/Art Direction: Glamcult Studio, Fotografie: Jouke Bos, c Witman Kleipool, Styling: Maaike Staal, Haar/Make-up: Liselotte van Saarloos c Eric Elenbaas Agency, Model: Sophie Vlaming c WW MM
Museum Boijmans Van Beuningen, 2014

The Future of Fashion is Now

Deelregeling Vormgeving → Tentoonstelling

meer >

mutualwave.jpg
Matthias Oostrik, 2014

The Mutual Wave Machine

Deelregeling E-cultuur → Tentoonstelling
€ 25.000,-

‘The Mutual Wave Machine’ is een interactieve neurofeedback-installatie, waarin het publiek ervaart hoe het is om letterlijk ‘met iemand op dezelfde golflengte te zitten’. De installatie van Matthias Oostrik en Suzanne Dikker heeft in de huidige fase de vorm van een capsule waarin twee mensen plaats nemen. Hun individuele hersenactiviteiten worden gemeten en vertaald naar beeld en geluid. De visualisatie start chaotisch. Door gezamenlijk te focussen, kunnen de deelnemers de output synchroniseren, waardoor harmonie ontstaat. De huidige aanvraag richt zich op het doorontwikkelen van de software en het presenteren van het prototype, dat ruimte biedt aan tien personen. The Mutual Wave Machine maakt deel uit van een doorlopend onderzoek dat wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Amerikaanse National Science Foundation. Kunstenaar Marina Abramovic is mede initiatiefneemster van het project. Het is de bedoeling dat de definitieve versie van de installatie in 2016 wordt opgenomen in de vaste collectie van het nieuwe Marina Abramovic Institute. Voor de distributie wordt samengewerkt met de TodaysArt Agency. Na deelname aan het TodaysArt Festival volgen presentaties in de Verenigde Staten, Mexico en Nederland.

meer >

Bas_Princen.jpg
Bas Princen, 2014

The room of good and bad governance

Deelregeling Internationalisering → Tentoonstelling
€ 24.535,-

Bas Princen is door Rem Koolhaas, de curator van de Architectuur Biënnale van Venetië in 2014, gevraagd om een voorstel in te dienen voor de tentoonstelling 'MondItalia' in het Arsenale. De tentoonstelling is aan het thema ‘Italië’ gewijd en belicht alle aspecten van de Italiaanse architectuur. Hierin wordt aandacht besteed aan de rijke architectuurgeschiedenis in Italië van de tijd van de Romeinen tot de Renaissance en verder naar moderne architectuur van de jaren '60 en '70 uit de vorige eeuw. Ook de huidige politieke transformatie en de voortdurende crisissituaties in het land zijn onderdeel van de tentoonstelling. Hiervoor wil Bas Princen details van de ‘Sala dei Nove’ fotograferen. ‘Sala dei Nove’ is de kamer in de Palazzo Pubblico in Siena waar in het begin van de 14e eeuw de belangrijke fresco 'An allegory of good and bad governance' is geschilderd door Ambrogio Lorenzetti. De fresco toont twee verschillende scenario’s van de gevolgen van ‘good governance’ en ‘bad governance’ voor Siena. De foto’s zullen in de Corderie van de Arsenale worden tentoongesteld. In deze ruimte zullen veel optredens plaatsvinden, zoals dans, muziek, theater of film, die Italië representeren.

meer >

AIR_2.jpg
AIR Foundation, 2014

Op zoek naar vernieuwde praktijken

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 52.400,-

Het jaarprogramma 2014 van AIR bestaat uit drie programmalijnen. De belangrijkste is de leer- en innovatielijn waarin de aanvrager vernieuwende praktijken verkent en deelt met publiek. AIR organiseert binnen deze lijn twee programma’s: PLUG Rotterdam en de Van der Leeuwkring. PLUG richt zich op kleine bouwprojecten die zich in de bestaande stad voegen. AIR programmeert hiervoor twee stadsymposia en publiceert een serie werkschriften die de ontwikkelingen van de nieuwe praktijk vastleggen. De Van der Leeuwkring is een programma dat zich richt op het private initiatief in de publieke ruimte. Daarnaast programmeert AIR publieke evenementen zoals het architectuurfestival ZigZagCity en de Rotterdamse Dag van de Architectuur. In samenwerking met TV Rijnmond en Museum Rotterdam ontwikkelt AIR een tweede televisieserie ‘Verhalen van Staal en Steen’ over Rotterdamse gebouwen. Tevens organiseert de aanvrager ‘Air on Tour’, een serie kleinschalige, publieke bezoeken aan een architect of bewoner. Het debat- en lezingenprogramma richt zich zowel op actuele ontwikkelingen als op belangrijke opgave in de stad zelf. AIR wil debatteren over tenminste zeven onderwerpen: OntwikkelkrachtZUID, Testsite010, Hoboken010, Stadiondebat, Stadshart010, Stadsvisie010, Corporaties010. Tenslotte geeft AIR in 2014 speciale aandacht aan jong talent door zich te richten op ondernemerschap, netwerken, professionalisering en kennisdeling. AIR organiseert onder andere expertmeetings en leerwerkdagen en ontwikkelt een website waarop het recente stedenbouwkundige plannen publiceert.

Foto: Patricia Borger - Marga Weimans for Freehouse

meer >

mmlogo2005RGB.jpg
Mediamatic, 2013

Meerjarig Programma Mediamatic

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 800.000,-

Mediamatic houdt zich sinds 1983 bezig met ontwikkelingen op het gebied van kunst, mediatechnologie en interactieve media. Onderzoek en experiment met nieuwe media en het cultureel en maatschappelijk potentieel van nieuwe technologieën staan daarbij voorop.

Het basisprogramma waarvoor Mediamatic een subsidie aanvraagt is onder te verdelen in activiteiten, thema’s en programmalijnen. Naast een voortzetting van de bestaande activiteiten als tentoonstellingen, workshops en presentaties die zich bezig houden met kunst, cultuur en maatschappij, gecombineerd met nieuwe media en technologieën, zal het activiteitenprogramma ook ruimte geven aan een aantal nieuwe thema’s. Deze hoofdthema’s zijn ontwerpen met organismen, een lab voor mycomaterialen en voedseltechnologie.

meer >

Jorn_Konijn.jpg
Jorn Konijn, 2014

Curator Bienal Brasileira de Design

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Jorn Konijn werkt als curator voornamelijk op het gebied van architectuur. Voor de design biënnale in Brazilië in 2015 is Konijn gevraagd om als co-curator op te treden. De design biënnale, met het thema Design for All, vindt plaats in Florianopolis en heeft als focusland Nederland. Met de beurs wil Konijn zich aan de hand van de opdracht van het Centro Brasil Design op drie punten ontwikkelen. De aanvrager doet onderzoek naar hoe narratieve vormen en inhoudelijke verdieping elkaar kunnen versterken. De resultaten kunnen direct worden toegepast en getoetst in de biënnale. Daarnaast wil Konijn zijn expertise op het gebied van design vergroten door het doen van literatuuronderzoek, tentoonstellingsbezoek en deelname aan conferenties. De derde pijler betreft de culturele samenwerking tussen Nederland en Brazilië. Hierbij brengt Konijn een dialoog op gang tussen Nederlandse en Braziliaanse ontwerpers. De resultaten krijgen hun beslag in de tentoonstelling Home Sweet Home (werktitel) waarin de ontmoeting tussen design en het alledaagse leven centraal staat. De tentoonstelling laat zien hoe de huiskamer door nieuwe technologie verandert van functie en meer hybride is geworden in gebruik.

meer >

Still2kopie.jpg
Randy Vermeulen, 2014

Grote mannen worden klein

TAX-videoclipfonds → AV productie
€ 18.000,-

Regisseur Janetta Ubbels maakt de videoclip voor het nummer ‘Grote mannen worden klein’ van rapper Diggy Dex. Leidend in de video zijn poppenanimaties van Margot Holtman. De intieme sfeer van het nummer, dat gaat over de relatie van de rapper met zijn zoontje, wordt door middel van een schaduwspel in de video in beeld gebracht.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

Knipsel.jpg
Lieven van Velthoven, 2014

Headrush

Gamefonds → Game
€ 12.200,-

In Headrush creëert Lieven van Velthoven door middel van Microsoft Kinect en real-time stereoscopische graphics software een driedimensionale holografische interface. De game maakt gebruik van de natuurlijke reflexen van de speler. In 3D worden objecten op de speler afgevuurd, die deze vervolgens met zijn lichaam moet ontwijken. Het spel wordt als een game-installatie opgebouwd, die op verschillende festivals en evenementen neergezet zal worden.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Mediafonds.

Afbeelding: Cow first attempt cropped

meer >

zwarte_piet.jpg
Sunny Bergman, 2014

Ook al ben ik zwart als roet

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 25.000,-

De Familie Film & TV ontvangt een ontwikkel-subsidie voor het project 'Ook al ben ik zwart als roet' die zij samen met Sunny Bergman, (Beperkt houdbaar, Sletvrees) en IJsfontein produceren. 'Ook al ben ik zwart als roet' is een transmediaal project waarin sluipende vormen van racisme en de zogenaamde 'white privilege' centraal staan. Naast een televisiedocumentaire worden via verschillende (online) platforms en een game, privileges en onbewuste vooroordelen ten opzichte van huidskleur zichtbaar gemaakt en besproken. De jaarlijks terugkerende discussie over Zwarte Piet vormt de directe aanleiding voor dit project.

meer >

meer >