toekenningen

Campus_Hamfelt.jpg
Burton Hamfelt, 2011

Campus without boundaries

Deelregeling Architectuur → Onderzoek
(Onderzoek en Ontwerp)
€ 46.440,-
Burton Hamfelt Architectuur doet onderzoek naar de campus als typologie voor een leeromgeving die als katalysator kan dienen voor ontwikkelingen in de stedelijke omgeving. In de eerste fase heeft het bureau onder andere interviews met onderwijsdeskundigen afgenomen, literatuur bestudeerd en Nederlandse campussen bezocht. Op basis van de opgedane kennis concludeert ze dat een campuscluster een kleinschaliger alternatief en een flexibele structuur biedt. Het bureau kiest vier locaties in Amsterdam waarop ze deze conclusie zal toetsen: een drijvende campus, een metropolitane campus, een Randstad Valley campus en een binnenstedelijke campus. Vier ontwerpteams onderzoeken elk de mogelijkheden van een van de locaties en maken hier een ontwerpvoorstel voor. Voor deze fase worden twee gevestigde en twee jonge bureaus gevraagd. Daarnaast kunnen de ontwerpteams een expert bij hun onderzoek betrekken. De resultaten van het onderzoek worden via een social network verspreid en gepresenteerd tijdens een publieke presentatie waarbij ook de klankbordgroep aanwezig is. Bij het onderzoek zijn ook een aantal stakeholders betrokken zoals Ton Schaap (DRO) en Lous Vinken (Project Management Bureau Amsterdam).

Dit voorstel is de uitwerking van een startsubsidie.

afgerond: juni '13


» website

51N4E_075_BUDA_ART_CENTRE_PHOTOS_006_COPYRIGHT_FILIP_DUJARDIN_full__2_.jpg
Susanne Pietsch in samenwerking met Eireen Schreurs, Sereh Mandias, Dolf Broekhuizen, 2014

De Ambachtsschool Revisited; De nieuwe ambachtsschool als publiek interieur.

Deelregeling Architectuur → Open oproep
€ 10.000,-

Binnen het project 'De Ambachtsschool Revisited' wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van architectonische modellen voor toekomstige ambachtsscholen. Gebaseerd op de hypothese dat ruimtelijke koppelingen tussen onderwijs, maakbedrijven en de stedelijke omgeving leiden tot een nieuw type Ambachtsschool, richt dit onderzoek zich op de Ambachtsschool als een nieuwe vorm van publiek interieur. Een multidisciplinair team onderzoekt drie thema's: De Nieuwe Ambachtsschool als kruisbestuiver, de Nieuwe Ambachtsschool als identiteitsdrager en De Nieuwe Ambachtsschool en de stad. Binnen deze thema’s wordt aandacht besteed aan het ruimtelijk samenkomen van onderwijs en industrie, de functionaliteit van het (school)gebouw als identiteitsdrager en de verhouding van een school ten opzichte van de stad. Het onderzoek wordt opgebouwd door middel van historisch onderzoek en verkenning van de toekomst, een internationaal vergelijkingsonderzoek van best practices en een expert meeting.

Dit project werd ondersteund n.a.v. de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners.

Foto: Filip Dujardin

meer >

EP1Cover.jpg
University of Huddersfield, 2014

EP II

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek
€ 9.000,-

Na de eerste EP uitgave werken de Van Eyck Academie en de University of Huddersfield samen aan EP II. Onderwerp van deze uitgave is 'fictie als een werkwijze'. De EP-reeks zijn publicaties die vanuit verschillende disciplines – vormgeving, beeldende kunst en architectuur – een specifiek vraagstuk en/of historische context uitlicht en onderzoekt. EP staat voor extended player, een format in de muziekindustrie dat zich tussen een langspeelplaat en een single bevindt. De EP is ook een soort tussenvorm, waarin elke uitgave op zich staat, maar waarin de delen ook in verhouding tot elkaar kunnen worden beschouwd. Initiatiefnemer professor Alex Coles van de University of Huddersfield en internationale deelnemers van de Van Eyck Academie uit verschillende disciplines (architecten, ontwerpers, schrijvers, theoretici en kunstenaars) voeren samen de redactie. Alle deelnemers doen eigen onderzoek en leveren een bijdrage die kan bestaan uit o.a. een interview, essay, foto's, verhaal of column. Ontwerpbureau Experimental Jetset draagt zorg voor de grafische en redactionele vormgeving, maar zal conform de gedachte achter de publicatie eveneens een inhoudelijke bijdrage leveren. In de samenwerking tussen beide instellingen waarborgt de universiteit de academische en historische invalshoek en de Van Eyck de blik vanuit makers en schrijvers. De aanvraag richt zich op het onderzoek en het redactionele proces. De publicatie verschijnt in de herfst van 2014.

meer >

EP1Cover.jpg
University of Huddersfield, 2014

EP II

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

meer >

age_of_wonder_einthoven.png
Baltan Laboratories, 2014

Age Of Wonder

Deelregeling E-cultuur → Evenement
€ 25.000,-

Onder de naam ‘The Age of Wonder’ stelt Baltan Laboratories een programma samen ter gelegenheid van het feit dat het Philips Natlab in 2014 precies honderd jaar geleden werd opgericht. Baltan is sinds oktober dit jaar gehuisvest in het pand van dit voormalige Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven. Baltan kijkt met The Age of Wonder terug naar de geschiedenis van het instituut. The Age of Wonder bestaat uit drie programma’s, verspreid over het jaar. De aanvraag heeft betrekking op het eerste programma; het lab als geestelijke ruimte. Drie dagen lang staat het lab open voor (gedachte) experimenten waarin bezoekers worden uitgedaagd hun denkkaders te verleggen en zich te verwonderen over de wereld om hen heen. Voor het programma worden enkele historische experimenten opnieuw uitgevoerd. In de Alchemistenkelder wordt aandacht besteedt aan de ontwikkeling van een vooroorlogse deeltjesversneller. Er vinden lezingen en workshops plaats en er wordt stilgestaan bij de in 2013 overleden, aan het Natlab verbonden, Dick Raaijmakers.

meer >

02action_henk_01.jpg
Ragesquid, 2014

Gamescom Keulen 2014 | Action Henk

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
'Action Henk' is een stuk speelgoed en ooit de populairste action figure op het schoolplein. Hij is tevens het toonbeeld van vergane glorie. Vroeger sprintte hij moeiteloos over de meest ingewikkelde banen maar dat is inmiddels 25 jaar geleden. De eens zo stoere held is nu een uitgezakte bankzitter. Zijn luie leventje krijgt een radicale wending als hij een reclame ziet van de nieuwe action figure Kentony.

meer >

Energy_harvester.png
Cinekid, Amsterdam, 2014

Superhuman

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
€ 58.800,-

Stichting Cinekid wordt ondersteund voor twee specifieke onderdelen van het festival: het Medialab en een conferentie. Het Medialab is een grote, jaarlijks terugkerende tentoonstelling van interactieve media-installaties en is gericht op kinderen. Het thema van 2014 is ‘Superhuman’. De conferentie over nieuwe media, maakt onderdeel uit van het programma voor professionals. De doelstelling van het jaarprogramma is dan ook tweeledig: enerzijds wil de aanvrager ontwikkelingen op het gebied van mediatechnologie inzichtelijk maken voor een breed publiek. Kinderen tot veertien jaar vormen daarbij de belangrijkste doelgroep. Anderzijds wil Cinekid vernieuwende, artistieke vormen van research en development met betrekking tot mediatechnologie en mediawijsheid, onder de aandacht brengen bij een internationaal publiek van mediaprofessionals. Het jaarprogramma van Cinekid is opgehangen aan drie bestaande onderzoeken. Het betreft het werk van Theodore Watson en Emily Gobeille (i/O design), Ivan Poupyrev (Disney Research Lab Pittsburgh) en Anthony Rowe (Squidsoup). Deze onderzoeken worden uitgewerkt tot drie workshopformats en/of installaties die de basis zullen vormen voor het Medialab in 2014.

meer >

Energy_harvester.png
Cinekid, Amsterdam, 2014

Superhuman

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

meer >

logo_waag.png
Waag Society, 2013

Meerjarig Programma Waag Society

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
€ 1.000.000,-

De Waag bestaat sinds 1995 en is gestart als eerste virtuele gemeenschap in Nederland. Begonnen als De Digitale Stad heeft ze zich ontwikkeld tot instituut en platform voor onderzoek en broedplaats voor culturele en sociale innovatie.

Het activiteitenprogramma voor de periode 2013-2014 is samengesteld rond vijf thema’s met daaraan gekoppeld een publieksprogramma. De thema’s zijn Open Design, City as a platform, Live Arts, Real Needs for Real People and Creative Industry.

meer >

Jorn_Konijn.jpg
Jorn Konijn, 2014

Curator Bienal Brasileira de Design

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000,-

Jorn Konijn werkt als curator voornamelijk op het gebied van architectuur. Voor de design biënnale in Brazilië in 2015 is Konijn gevraagd om als co-curator op te treden. De design biënnale, met het thema Design for All, vindt plaats in Florianopolis en heeft als focusland Nederland. Met de beurs wil Konijn zich aan de hand van de opdracht van het Centro Brasil Design op drie punten ontwikkelen. De aanvrager doet onderzoek naar hoe narratieve vormen en inhoudelijke verdieping elkaar kunnen versterken. De resultaten kunnen direct worden toegepast en getoetst in de biënnale. Daarnaast wil Konijn zijn expertise op het gebied van design vergroten door het doen van literatuuronderzoek, tentoonstellingsbezoek en deelname aan conferenties. De derde pijler betreft de culturele samenwerking tussen Nederland en Brazilië. Hierbij brengt Konijn een dialoog op gang tussen Nederlandse en Braziliaanse ontwerpers. De resultaten krijgen hun beslag in de tentoonstelling Home Sweet Home (werktitel) waarin de ontmoeting tussen design en het alledaagse leven centraal staat. De tentoonstelling laat zien hoe de huiskamer door nieuwe technologie verandert van functie en meer hybride is geworden in gebruik.

meer >

steye.jpg
Steye, 2014

What do we care 4 - 360º

TAX-videoclipfonds → Website / applicatie
€ 16.000,-

Stije Hallema maakt voor zijn nummer ‘What do we care 4’ een 360° videoclip. In de clip speelt de band het nummer. In de ruimte om de band heen gebeuren echter ook allerlei zaken. Door zelf te kiezen waar de kijker op focust kan de clip veel verschillende verhalen en perspectieven in beeld brengen. Alles binnen de 360 graden zal zichtbaar zijn. In de realisatie van de clip werkt Steye samen met Jakob Proyer, Marieke Nooren en Adrien Jeanjean.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

WF_Promo_LevelView01.jpg
Kypski Music Productions, 2014

Wreck Fader

Gamefonds → Game
€ 21.984,-

Wreck Fader is een game ter vervanging van een videoclip. Het is een samenwerking tussen artiest Thomas Elbers, animator Joram van Loenen en programmeur Tim Groeneboom. De game is zowel promotie van de nieuwe single, als een manier om spelers meer bij de muziek te betrekken. De game heeft 'turntablism’ als onderwerp, oftewel scratching, waarbij de draaitafel als muziekinstrument wordt gebruikt. De game wordt tegelijkertijd een open-source tool binnen Unity, waar indie developers mee aan de slag kunnen. De speler is de naald die zich door de groeven over de plaat beweegt. Het landschap wordt dusdanig uitvergroot, dat stofjes en andere dingen die je zoal op een plaat kunt tegenkomen, veranderen in tumbleweeds, en de groeven zelf bergen worden. Zo ontstaat een abstract landschap.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

24Uur.jpg
Martijn van Tol, Dirk Jan Visser en Jan Rothuizen, 2014

24 uur in een vluchtelingenkamp

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 25.000,-

'24 uur in een vluchtelingenkamp' is een transmediaal project van Martijn van Tol, Dirk Jan Visser en Jan Rothuizen in samenwerking met De Volkskrant. Het project brengt het leven van mensen die hun toevlucht zoeken in het Syrische kamp Domiz in Noord-Irak in kaart. De makers plaatsen de vluchtelingen niet in de rol van slachtoffer, maar willen in deze interactieve productie vooral de alledaagsheid van het kamp laten zien. De verhalen worden gevisualiseerd door Jan Rothuizen en Aart Jan van der Linden.

meer >

meer >