toekenningen

51N4E_075_BUDA_ART_CENTRE_PHOTOS_006_COPYRIGHT_FILIP_DUJARDIN_full__2_.jpg
Susanne Pietsch in samenwerking met Eireen Schreurs, Sereh Mandias, Dolf Broekhuizen, 2014

De Ambachtsschool Revisited; De nieuwe ambachtsschool als publiek interieur.

Deelregeling Architectuur → Open oproep
10.000

Binnen het project 'De Ambachtsschool Revisited' wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van architectonische modellen voor toekomstige ambachtsscholen. Gebaseerd op de hypothese dat ruimtelijke koppelingen tussen onderwijs, maakbedrijven en de stedelijke omgeving leiden tot een nieuw type Ambachtsschool, richt dit onderzoek zich op de Ambachtsschool als een nieuwe vorm van publiek interieur. Een multidisciplinair team onderzoekt drie thema's: De Nieuwe Ambachtsschool als kruisbestuiver, de Nieuwe Ambachtsschool als identiteitsdrager en De Nieuwe Ambachtsschool en de stad. Binnen deze thema’s wordt aandacht besteed aan het ruimtelijk samenkomen van onderwijs en industrie, de functionaliteit van het (school)gebouw als identiteitsdrager en de verhouding van een school ten opzichte van de stad. Het onderzoek wordt opgebouwd door middel van historisch onderzoek en verkenning van de toekomst, een internationaal vergelijkingsonderzoek van best practices en een expert meeting.

Dit project werd ondersteund n.a.v. de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners.

Foto: Filip Dujardin

meer >

beeld_voor_communicatiedoeleinden_klein.jpg
Hans Gremmen, 2014

Edges of the Experiment

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek
15.400

Grafisch ontwerper Hans Gremmen ontvangt subsidie voor een bijdrage aan een onderzoek naar de maakbaarheid van het landschap en de rol van ruimtelijke ordening en architectuur in relatie tot het Amerikaanse landschap. Welke invloeden hebben menselijke ingrepen op het beeld en beleving van de natuur? Hans Gremmen benadert het landschap als een icoon of een verzameling iconen. Marie José Jongerius fotografeert het westen van Amerika met een focus op menselijke ingrepen in het landschap. De resultaten van hun beider onderzoek komen samen in een publicatie. In dit project komen grafische vormgeving, architectuur, fotografie, beeldende kunst, marketing en geschiedschrijving samen. In het onderzoek en de publicatie gaat Hans Gremmen op zoek naar de verschillende benaderingswijzen van een onderwerp en bij het analyseren van een probleemstelling. Ook bij de presentatie van het onderzoek wil hij de verschillende blikken tegen elkaar uitspelen, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Bureau Europa en Fotodok bieden naar aanleiding van de publicatie ruimte voor twee symposia. Hans Gremmen wordt bijgestaan door schrijver/onderzoeker Raymond Frenken en klankbordgroep Saskia Stein (Bureau Europa), Femke Lutgerink (Fotodok) en William L. Fox (Center for Art + Environment, onderdeel van Nevada Museum of Art in Reno). FW:Books is de uitgever.

meer >

wormpostdigital.jpg
Stichting WORM, 2014

Postdigitale communicatie in de nadagen van het web

Deelregeling E-cultuur → Onderzoek
€ 21.040

Stichting WORM stelt dat het internet is verworden van een belofte tot een monster. Met het recente NSA-schandaal vers in het geheugen organiseert WORM een onderzoeksresidentie onder de titel ‘Postdigitale communicatie in de nadagen van het web’. Onderzoekers Dennis de Bel en Roel Roscam Abbing brengen initiatieven van over heel de wereld in kaart - waarin alternatieven voor het internet worden geboden - en vertalen deze naar een programma van workshops, lezingen en seminars. Het doel is om op heel praktische wijze manieren te onderzoeken waarop post-digitale communicatie tot stand kan komen. Het onderzoekstraject moet uiteindelijk uitmonden in werkende prototypes en een handleiding voor nieuwe, veilige communicatievormen.

meer >

05_kyn2_1.jpg
Tangrin Entertainment, 2014

Gamescom 2014, Keulen | Kyn

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
Tangrin Entertainment maakt met Kyn een tactische role playing game, waarin de speler een groep gespecialiseerde strijders bestuurt in een uitgebreide single-player wereld: vol met dorpen en natuurschoon, geloofwaardige personages en genoeg mysteries voor een groots avontuur. Deze wereld is gevuld interessante puzzels, gevaarlijke quests en uitgebreide gebieden voor de speler om te ontdekken. Het gedrag van de vijanden wordt steeds complexer. Om Kyn te overwinnen, zal de speler zijn tactisch inzicht volledig moeten benutten.meer >

Arch_centrum_Hoorn_SFCI.jpg
Het Architectuurcentrum Hoorn, 2014

Volhoudbaar bouwen aan de regio

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
15.000

Het programma ‘Volhoudbaar bouwen aan de regio’ richt zich op de toekomst van de regio West-Friesland en op de kansen voor de regio met betrekking tot duurzame architectuur en stedenbouwkunde. Door middel van lezingen, debat, films en excursies onderzoekt het ACH toekomstige duurzame mogelijkheden voor West-Friesland. In het project ‘digitale warmte voor de regio’ belicht het centrum de kans voor de regio om duurzaam restwarmte van een datacentrum van ’s werelds grootste softwareleverancier uit te wisselen met nabijgelegen tuinderskassen. Het programma ‘buurzaamheid’ richt zich op initiatieven om duurzamer te wonen. Tevens organiseert het centrum in het kader van ‘Architectuur om te blijven’ een bezoek aan duurzame gebouwen in de regio. Met het project ‘Smart West-Friesland’ verbindt het ACH duurzaamheid en technologie op stedenbouwkundig niveau. Daarnaast organiseert het Architectuurcentrum een filmprogramma en neemt het deel aan de Dag van de Architectuur. Het centrum brengt van alle bijeenkomsten verslag uit aan de gemeenteraad. Hiermee wil het bijdragen aan de verdieping van het politieke debat en is het de schakel tussen het brede publiek en de beleidsmakers.

meer >

europan_logo.png
Stichting Europan Nederland, 2013

Meerjarig Programma Europan

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
200.000

Europan is een tweejaarlijkse prijsvraag voor architecten tot veertig jaar. In verschillende Europese landen wordt de prijsvraag tegelijkertijd georganiseerd. Het is de ambitie om de winnende ontwerpers in de gelegenheid te stellen om hun project daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast is er een tentoonstelling en verschijnt er een publicatie. Inmiddels hebben elf edities van Europan Nederland plaatsgevonden. De aanvrager geeft aan een relatief actieve Europanorganisatie te zijn. Hierdoor wordt men betrokken bij internationale manifestaties en vormt men een belangrijke schakel tussen Nederland en Europa.

Het programma 2013-2014 bestaat uit de prijsvraag met de daarmee samenhangende activiteiten. Het thema van de prijsvraag wordt internationaal vastgesteld. Europan Nederland zoekt vervolgens locaties en benadert opdrachtgevende partijen, stelt de jury samen volgens internationale afspraken en organiseert een informatiemarkt. Na het bekendmaken van de prijswinnaars ondersteunt Europan Nederland hen. De aanvrager organiseert bijeenkomsten met winnaars en opdrachtgevers om het proces te bespreken en om te voorkomen dat het traject vastloopt. Per winnend team is een mentor aangesteld.

meer >

Gionata_Gatto___Trace_series.jpgTrace - a former project of Gionata Gatto
Gionata Gatto & LINV, 2014

Collection of plant driven smart curtains

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000

Lichtontwerper Gionata Gatto (Italië, 1982) doet een ontwerpend onderzoek naar het gebruik van planten als sensor. De output van deze sensoren worden ingezet voor het aansturen van een licht gevend gordijn. Hiervoor werkt Gatto samen met LINV, een laboratorium dat onderzoek doet naar de elektrische signalen die planten voortbrengen als reactie op veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen kunnen onder andere te maken hebben met luchtvervuiling, grondverontreiniging en lichthoeveelheid. Gatto bestudeert samen met LINV verschillende plantsensoren en selecteert de meest geschikte techniek voor het aansturen van het lichtgevende gordijn. In samenwerking met de afdeling Plantwetenschappen van de Universiteit Wageningen verricht de ontwerper metingen om de ideale plantsoorten voor deze toepassing te selecteren.

meer >

Still2kopie.jpg
Randy Vermeulen, 2014

Grote mannen worden klein

TAX-videoclipfonds → AV productie
18000

Regisseur Janetta Ubbels maakt de videoclip voor het nummer ‘Grote mannen worden klein’ van rapper Diggy Dex. Leidend in de video zijn poppenanimaties van Margot Holtman. De intieme sfeer van het nummer, dat gaat over de relatie van de rapper met zijn zoontje, wordt door middel van een schaduwspel in de video in beeld gebracht.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

pigeons.jpg
The Shoebox Diorama, 2014

The Pigeon Man

Gamefonds → Game
58.340,-

In ronde 13GC heeft The Shoebox Diorama een startsubsidie ontvangen voor het maken van een speelbare demo op de Oculus Rift. In ronde 14GB is de vervolgaanvraag gehonoreerd. The Pigeon Man is een magisch realistische, illustratieve game voor de Oculus Rift en iPad. De gameplay richt zich op dialogen tussen verschillende karakters en het beleven van ruimtes. Het verhaal bestaat uit 4 episodes waarin het leven van de vogeljongen en zijn vader centraal staat. De besturing van de game gaat door middel van hoofdbewegingen; ja of nee knikken, intensief naar een object staren of wegkijken lokken allen verschillende reacties uit. Op deze manier doorloopt de speler het verhaal, ondertussen invloed uitoefenend door middel van subtiele bewegingen. Alle 3D-ruimtes worden met de hand digitaal ingeschilderd en zijn na afloop van de game altijd opnieuw te bezoeken.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

love_radio.png
Steketee, Blankenvoort, Kolster, 2014

Love Radio: Episodes of Love and Hate

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 85.404,00

‘Love Radio’ is een transmediaal project over het verzoeningsproces en de verwerking van de genocide in Rwanda. In april 2014 is het precies twintig jaar gelden dat de moordpartijen onder de Tutsi’s en gematigde Hutu’s plaatsvonden, hierbij kwamen in 100 dagen tijd meer dan 500.000 mensen om het leven. Het project bestaat uit een online, interactieve documentaire en een tentoonstelling in FOAM. In beide gevallen spelen de makers met de dunne scheidslijn tussen de (opgelegde) verzoening en de onderhuidse spanningen. Centraal in het project staat de radiosoap ‘Musekeweya’ (Nieuwe Dageraad), een in Rwanda zeer populaire soap waarmee geprobeerd wordt de verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen. Hetzelfde medium waarmee twintig jaar geleden Hutu’s werden opgeroepen hun Tutsi-buren te vermoorden, wordt nu gebruikt voor deze in drama verpakte vredesboodschap. Hoewel in de soap de ‘happy endings’ overheersen, blijkt verzoening in de praktijk moeilijk. Love Radio volgt de schrijvers, acteurs en luisteraars van de soap, Hutu’s en Tutsi’s die elk hun eigen herinneringen met zich meedragen. Het uitgangspunt van de makers is dat ‘de waarheid’ niet bestaat. Er is ruimte voor verschillende perspectieven. De hoofdpersonen, daders en slachtoffers, vertellen het verhaal in al zijn facetten. Voor de transmediale ervaring wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit Musekeweya en radiofragmenten van twintig jaar geleden. Het productieteam bestaat uit fotograaf Anoek Steketee en filmmaker/journalist Eefje Blankenvoort. Sara Kolster begeleidt het online proces en Kummer & Herrman verzorgen de vormgeving.

meer >

meer >