toekenningen

Piet_Klaarhamer.jpg
nai010 uitgevers, 2014

Piet Klaarhamer

Deelregeling Architectuur → Publicatie
13.944

Nai010 uitgevers publiceert een monografie van auteur en kunsthistorica Marijke Kuper (1956-2011) over de Utrechtse architect en vormgever Pieter Jan Christoffel (Piet) Klaarhamer (1874-1954). In de Nederlandse architectuurgeschiedenis wordt Klaarhamer vooral gememoreerd als leerling van Berlage en leermeester van Rietveld. Volgens de aanvrager vormt zijn oeuvre echter een belangrijke schakel in de vernieuwing van de (interieur)architectuur aan het begin van de twintigste eeuw. Door zijn zoektocht naar synthese tussen ambacht en vernieuwing is zijn werk van belang voor de bestudering van architecten die destijds op het breukvlak van traditie en moderniteit werkten. De aanvrager stelt dat het beeld over het ontstaan van moderne architectuur in Nederland aan de hand van deze publicatie kan worden genuanceerd. In het project wordt samengewerkt met het Centraal Museum, waar in het najaar een tentoonstelling te zien zal zijn met als titel ‘Klaarhamer volgens Rietveld’. Deze tentoonstelling concentreert zich op Klaarhamer’s meubelontwerpen. De publicatie toont echter zijn gehele oeuvre, inclusief de architectuurprojecten. De afronding van het manuscript en de beeldredactie is in handen van kunsthistorica Monique Teunissen. Zij wordt hierin bijgestaan door externe adviseurs en deskundigen. Lex Reitsma verzorgt de grafische vormgeving.

meer >

beeld_voor_communicatiedoeleinden_klein.jpg
Hans Gremmen, 2014

Edges of the Experiment

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek
15.400

Grafisch ontwerper Hans Gremmen ontvangt subsidie voor een bijdrage aan een onderzoek naar de maakbaarheid van het landschap en de rol van ruimtelijke ordening en architectuur in relatie tot het Amerikaanse landschap. Welke invloeden hebben menselijke ingrepen op het beeld en beleving van de natuur? Hans Gremmen benadert het landschap als een icoon of een verzameling iconen. Marie José Jongerius fotografeert het westen van Amerika met een focus op menselijke ingrepen in het landschap. De resultaten van hun beider onderzoek komen samen in een publicatie. In dit project komen grafische vormgeving, architectuur, fotografie, beeldende kunst, marketing en geschiedschrijving samen. In het onderzoek en de publicatie gaat Hans Gremmen op zoek naar de verschillende benaderingswijzen van een onderwerp en bij het analyseren van een probleemstelling. Ook bij de presentatie van het onderzoek wil hij de verschillende blikken tegen elkaar uitspelen, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Bureau Europa en Fotodok bieden naar aanleiding van de publicatie ruimte voor twee symposia. Hans Gremmen wordt bijgestaan door schrijver/onderzoeker Raymond Frenken en klankbordgroep Saskia Stein (Bureau Europa), Femke Lutgerink (Fotodok) en William L. Fox (Center for Art + Environment, onderdeel van Nevada Museum of Art in Reno). FW:Books is de uitgever.

meer >

syncmotion.jpg
Mattijs Kneppers en Jaap Drupsteen, 2014

Sync Motion Graphics

Deelregeling E-cultuur → Website / applicatie
€ 35.000

De integratie van beeld en licht in muziekshows wordt momenteel door middel van niet-communicerende tools opgesteld. Een volwaardige tool waarmee content-creatie voor real-time gesynchroniseerde toepassingen kan worden uitgevoerd, bestaat niet. Aanvragers Kneppers en Drupsteen ontwikkelen een toolset om synchroniteit tussen motion graphics en muziek tot in detail te bewerkstelligen. Het eindproduct zal bestaan uit een basisapplicatie en een aantal plugins, die aansluiten op Showsync en te koppelen zijn in Ableton Live. Op deze manier creëren zij één compositiewereld voor beide disciplines.

meer >

10_pigeon.jpg
The Shoebox Diorama, 2014

Gamescom 2014, Keulen | The Pigeon Man

Deelregeling Internationalisering → Open oproep
The Pigeon Man is een episodische ‘look & shake’ adventure game voor de Oculus Rift en Ipad. Een magisch realistisch, illustratief avontuur, waarin conversaties met wonderlijke personen centraal staan. De speler kan de conversaties sturen, door met het hoofd te bewegen of een andere kant op te kijken. Het zwaartepunt ligt hierbij bij de reis, en niet bij het bereiken van het eindpunt. Alle 3D-ruimtes zijn met de hand digitaal ingeschilderd.

meer >

AIR_2.jpg
AIR Foundation, 2014

Op zoek naar vernieuwde praktijken

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma
52.400

Het jaarprogramma 2014 van AIR bestaat uit drie programmalijnen. De belangrijkste is de leer- en innovatielijn waarin de aanvrager vernieuwende praktijken verkent en deelt met publiek. AIR organiseert binnen deze lijn twee programma’s: PLUG Rotterdam en de Van der Leeuwkring. PLUG richt zich op kleine bouwprojecten die zich in de bestaande stad voegen. AIR programmeert hiervoor twee stadsymposia en publiceert een serie werkschriften die de ontwikkelingen van de nieuwe praktijk vastleggen. De Van der Leeuwkring is een programma dat zich richt op het private initiatief in de publieke ruimte. Daarnaast programmeert AIR publieke evenementen zoals het architectuurfestival ZigZagCity en de Rotterdamse Dag van de Architectuur. In samenwerking met TV Rijnmond en Museum Rotterdam ontwikkelt AIR een tweede televisieserie ‘Verhalen van Staal en Steen’ over Rotterdamse gebouwen. Tevens organiseert de aanvrager ‘Air on Tour’, een serie kleinschalige, publieke bezoeken aan een architect of bewoner. Het debat- en lezingenprogramma richt zich zowel op actuele ontwikkelingen als op belangrijke opgave in de stad zelf. AIR wil debatteren over tenminste zeven onderwerpen: OntwikkelkrachtZUID, Testsite010, Hoboken010, Stadiondebat, Stadshart010, Stadsvisie010, Corporaties010. Tenslotte geeft AIR in 2014 speciale aandacht aan jong talent door zich te richten op ondernemerschap, netwerken, professionalisering en kennisdeling. AIR organiseert onder andere expertmeetings en leerwerkdagen en ontwikkelt een website waarop het recente stedenbouwkundige plannen publiceert.

Foto: Patricia Borger - Marga Weimans for Freehouse

meer >

logo_v2.png
V2_ Instituut voor instabiele media, 2013

Meerjarig Programma V2_

Deelregeling Meerjarige programma's → Programma
800.000

V2_ werd dertig jaar geleden opgericht en onderzoekt de impact van technologie op kunst en samenleving. Dat doet ze thematisch en zowel theoretisch als praktijkgericht.
Voor de periode 2013-2014 ontvangt V2_ subsidie voor het activiteitenprogramma bestaande uit presentaties, praktijkgericht onderzoek en talentontwikkeling, publicaties, het contextualiseren en documenteren (archief/website) en de Agency, een verhuurfaciliteit voor kunstwerken ontwikkeld in het lab van V2_.

meer >

Jorn_Konijn.jpg
Jorn Konijn, 2014

Curator Bienal Brasileira de Design

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep
€ 25.000

Jorn Konijn werkt als curator voornamelijk op het gebied van architectuur. Voor de design biënnale in Brazilië in 2015 is Konijn gevraagd om als co-curator op te treden. De design biënnale, met het thema Design for All, vindt plaats in Florianopolis en heeft als focusland Nederland. Met de beurs wil Konijn zich aan de hand van de opdracht van het Centro Brasil Design op drie punten ontwikkelen. De aanvrager doet onderzoek naar hoe narratieve vormen en inhoudelijke verdieping elkaar kunnen versterken. De resultaten kunnen direct worden toegepast en getoetst in de biënnale. Daarnaast wil Konijn zijn expertise op het gebied van design vergroten door het doen van literatuuronderzoek, tentoonstellingsbezoek en deelname aan conferenties. De derde pijler betreft de culturele samenwerking tussen Nederland en Brazilië. Hierbij brengt Konijn een dialoog op gang tussen Nederlandse en Braziliaanse ontwerpers. De resultaten krijgen hun beslag in de tentoonstelling Home Sweet Home (werktitel) waarin de ontmoeting tussen design en het alledaagse leven centraal staat. De tentoonstelling laat zien hoe de huiskamer door nieuwe technologie verandert van functie en meer hybride is geworden in gebruik.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie
2310

Ara’s Circle speelt op jazz en funk geïnspireerde muziek onder leiding van Arndt Beckmann. Voor het nummer ‘That’s it’ maakt Charlene van Kasteren een videoclip. Beeldend streeft de regisseur naar een mix van film noir en anime. De videoclip gaat over 5 personen die allen op eigen wijze samenkomen in een café waar Ara’s Circle speelt.

Het TAX-videoclipfonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

that_s_it_screenshot.jpg
Charlene van Kasteren, 2014

That's it

TAX-videoclipfonds → AV productie

meer >

pigeons.jpg
The Shoebox Diorama, 2014

The Pigeon Man

Gamefonds → Game
58.340,-

In ronde 13GC heeft The Shoebox Diorama een startsubsidie ontvangen voor het maken van een speelbare demo op de Oculus Rift. In ronde 14GB is de vervolgaanvraag gehonoreerd. The Pigeon Man is een magisch realistische, illustratieve game voor de Oculus Rift en iPad. De gameplay richt zich op dialogen tussen verschillende karakters en het beleven van ruimtes. Het verhaal bestaat uit 4 episodes waarin het leven van de vogeljongen en zijn vader centraal staat. De besturing van de game gaat door middel van hoofdbewegingen; ja of nee knikken, intensief naar een object staren of wegkijken lokken allen verschillende reacties uit. Op deze manier doorloopt de speler het verhaal, ondertussen invloed uitoefenend door middel van subtiele bewegingen. Alle 3D-ruimtes worden met de hand digitaal ingeschilderd en zijn na afloop van de game altijd opnieuw te bezoeken.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

Blue_Screen_Transmediaregeling.jpg
Ruben Pater, Jaap van Heusden, 2014

Behind the Blue Screen

Non-Fictie Transmediaregeling → Website / applicatie
€ 7.000

'Behind the Blue Screen' van Ruben Pater en Jaap van Heusden is een video-app die het gezicht van een persoon die anoniem wil blijven bedekt. In een serie van zestien video-afleveringen die via de website van De Correspondent gepubliceerd worden, vertellen mensen persoonlijke verhalen binnen een rauw vormgegeven interface. Het project is ontstaan vanuit de masterclass reeks Sandberg@mediafonds.

meer >

meer >