totalload:1427598297.6124t/m
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
dummy
subsidies / gamefonds
Gamefonds

Gamefonds

Sluitingsdata:

7 mei 2015
20 augustus 2015
22 oktober 2015

budget: € 300.000 per jaar / projectsubsidies

in samenwerking met het Mediafonds

Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en heeft als doel een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van artistieke games te geven. Bovendien willen de fondsen de interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen (of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game) bevorderen.

Een gamesubsidie kan voor elke fase van de ontwikkeling van de game worden aangevraagd. Dat kan zijn in het prille begin van een idee, maar ook in het laatste stadium van de productie. Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor iets dat al is afgerond, m.a.w. de subsidie wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Het resultaat dient altijd publiek te worden gemaakt.

Een aanvraag kan door ontwerpers, vormgevers, animatoren, game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen worden gedaan, waarbij altijd sprake moet zijn van interdisciplinaire samenwerking. Een gamesubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid berust bij kunstenaars, vormgevers of animatoren die zijn geïntegreerd in de Nederlandse cultuur en gameontwikkelaars of (culturele) instellingen die in Nederland zijn gevestigd. Er dient daarnaast sprake te zijn van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project. Het is niet nodig om zelf een financiële bijdrage te leveren, maar een financiële bijdrage van een partij naast het Gamefonds is een vereiste. Het Gamefonds verlangt een redelijke eigen bijdrage ten opzichte van de hele begroting. Per aanvraag zal bekeken worden wat een realistische eigen bijdrage is. 
Er is geen maximum bijdrage vastgelegd, maar de te verlenen subsidie zal in redelijke verhouding moeten staan tot het totaalbedrag dat het Gamefonds te besteden heeft en de overige aanvragen die het Gamefonds wil honoreren.

In 2015 vinden vier aanvraagrondes plaats voor deze deelregeling. Het jaarlijkse budget wordt evenredig over de aanvraagrondes verdeeld en beschikbaar gesteld.

Vanaf 2015 dient u uw aanvraag in bij het Stimuleringsfonds via het online aanvraagformulier.
Aanvragen voor een subsidie via de deelregeling Gamefonds kunnen het hele jaar worden ingediend. U dient het online aanvraagformulier volledig in te vullen en uiterlijk op de toepasselijke sluitingsdatum online in te dienen. Wees er tijdig bij met het aanmaken van een account voor de online aanvraagomgeving. De deadlines van de aanvraagrondes in 2015 zijn:

5 februari
7 mei
20 augustus
22 oktober

Een aanvraag bevat:
• Het ingevulde online aanvraagformulier;
• een plan voor de ontwikkeling of productie van (een deel van) de game, met daarin in ieder geval de volgende punten:
o een uitleg over de verhaallijn van de game
o een uitleg over de wijze waarop de game is opgebouwd
o een inhoudelijke motivering van de maker
o een toelichting op wat de game in artistiek opzicht bijzonder maakt
o een toelichting op de vormgeving van de game, inclusief beeldmateriaal met eerder werk van de maker(s) en indien beschikbaar eveneens een eerder ontwikkelde game of een deel van de game
• samenstelling team makers en cv;
• een sluitende begroting met toelichting van de begrotingsposten, cofinanciering en eventuele offertes;
• een marketing- of communicatieplan;
• andere informatie die de aanvrager van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld een link naar de demo of een gameplayvideo.
Projecten die zich bezig houden met de ontwikkeling en/of productie van, en/of onderzoek naar artistieke games met een innovatieve gameplay komen in aanmerking voor ondersteuning.
Bij de beoordeling worden het plan voor de game, het eerdere werk, de ingediende begroting, het marketingplan en de andere meegestuurde gegevens in samenhang door de adviescommissie beoordeeld. Hierbij wordt gelet op:
• de vormgeving van de game
• het innovatieve karakter van de game
• de mate waarin triggers zijn ingebouwd ter bevordering van het spelelement
• het uitdagende karakter van de speelwereld
Aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Gamefonds worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van de ontwikkeling en productie van games, het terrein van vormgeving en de e-cultuur. Deze adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Jeroen van Mastrigt
Marieke Verbiesen
Jan Robert Leegte
Adriaan de Jongh
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adjunct secretaris Marjoleine Timmer.

downloads

toekenningen Gamefonds

x
Gamefonds

op subsidieregeling

 • Deelregeling Architectuur
 • Deelregeling Activiteitenprogramma's
 • Deelregeling Meerjarige programma's
 • Deelregeling Vormgeving
 • Deelregeling Talentontwikkeling
 • Gamefonds
 • TAX-videoclipfonds
 • Deelregeling E-cultuur
 • Regeling Belvedere 2002-2009
 • Deelregeling Stedenbouw 2010-2012
 • Deelregeling Internationalisering
 • Non-Fictie Transmediaregeling

op type

 • Onderzoek
 • Evenement
 • Tentoonstelling
 • Publicatie
 • AV productie
 • Website / applicatie
 • Productontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Programma
 • Game
 • Activiteitenprogramma
 • Open oproep
 • Startsubsidie
 • Festival
 • Presentatie
 • Ideeënprijsvraag
 • Documentaire
nieuws20141021tribal.jpg

Gamefonds Game

Tribal and Error

Grotman, 2014

€5.430
In Tribal and Error speelt de speler een tape recorder robot die terug reist in de tijd om holbewoners te bestuderen. Daarvoor moet de speler eerst de taal van de holbewoners leren, wat gedaan wordt door deze op te nemen, af te spelen en te observeren. De benodigde taal om de game te begrijpen, wordt al spelende aangeleerd. Op deze manier maakt de aanvrager taal tot de core mechanic van de game en geeft zodoende een nieuwe definitie aan de mechaniek van taal. Aangezien de game verder geen gebruik maakt van gesproken of geschreven tekst, is de game in principe door iedereen ter wereld te spelen.
planeettitleblog.jpg

Gamefonds Game

Mankind

Joeri Lefevre, 2014

€29
Mankind is een survival sandbox game met een constant evoluerende gameplay. In de game wordt de speler door de tijdperken van de mensheid meegenomen, van het meest prille begin tot de nabije toekomst. De gameplay is hierbij verbonden aan de inhoud van de game, namelijk de ontwikkeling van de mensheid. Het doel van deze aanvraag is om een vertical slice voor PC, OSX en Linux te maken die de eerste twee tijdperken omvat. Mankind wordt gebouwd als een simulatie, waardoor de speler zelf verantwoordelijk is voor en afhankelijk van steeds veranderende factoren in de game. Dit betekent dat er steeds nieuwe gameplay elementen worden aangedragen, wat zorgt voor de continu evoluerende gameplay.
volooculus2014050720481374.jpg

Gamefonds Game

Volo Airsport

Ramjet Anvil, 2014

€21.600
Volo Airsport is een game die de aspecten van skydiven en vliegen combineert. Door middel van een wingsuit gebruikt de speler zijn lichaam als controller. Spelers kunnen met meerderen tegelijk de omgeving verkennen, en zo ook een interactie met elkaar aangaan. Op deze manier wordt de bestaande community rondom de game versterkt. De wereld wordt opgebouwd uit zowel statische als dynamische content, waarbij een interactie aangegaan kan worden met de dynamische content. De game wordt aan de hand van feedback van gebruikers op een iteratieve manier verder ontwikkeld en is reeds uitgebracht als Humble Early Acces titel. Spelers kunnen in de editor omgeving evenementen aanmaken en bestanden aanleveren voor het terrein van de game. De aanvraag bij het Gamefonds is specifiek gericht op het ontwerpen van de Online Multiplayer feature en het verbeteren van het character.
DEEP.jpg

Gamefonds Game

DEEP

Stichting Monobanda, 2014

€15.500
In DEEP wordt een kleurrijke diepzee duikervaring gecombineerd met een ongebruikelijke bediening, namelijk door ademhaling vanuit het diafragma. Met behulp van ademhalingsbesturing duikt de gebruiker tot grote dieptes in een gletsjerspleet. Doordat de game bestuurd wordt door middel van ademhaling, is deze ook voor (zwaar) gehandicapten toegankelijk. DEEP is de eerste game in een serie van games en applicaties die gebruik maken van deze controller. De game wordt ontwikkeld voor PC, Mac en Linux en is geoptimaliseerd voor de Oculus Rift.
pigeons.jpg

Gamefonds Game

The Pigeon Man

The Shoebox Diorama, 2014

€58.340
In ronde 13GC heeft The Shoebox Diorama een startsubsidie ontvangen voor het maken van een speelbare demo op de Oculus Rift. In ronde 14GB is de vervolgaanvraag gehonoreerd. The Pigeon Man is een magisch realistische, illustratieve game voor de Oculus Rift en iPad. De gameplay richt zich op dialogen tussen verschillende karakters en het beleven van ruimtes. Het verhaal bestaat uit 4 episodes waarin het leven van de vogeljongen en zijn vader centraal staat. De besturing van de game gaat door middel van hoofdbewegingen; ja of nee knikken, intensief naar een object staren of wegkijken lokken allen verschillende reacties uit. Op deze manier doorloopt de speler het verhaal, ondertussen invloed uitoefenend door middel van subtiele bewegingen. Alle 3D-ruimtes worden met de hand digitaal ingeschilderd en zijn na afloop van de game altijd opnieuw te bezoeken.

Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag is ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
loader
totalload:0.7228729724884

actueel

006representatieveafbeelding_th.jpg
Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma
AmberVeelfotodoorAnniekMol2013s3_th.jpg
Deelregeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling
afbeeldingEXIT_th.jpg
Non-Fictie Transmediaregeling
loader

agenda