beleid

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma's in de creatieve industrie. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten.
Met evenementen, publicaties en kennisbundeling legt het fonds bovendien zelf actief verbindingen tussen cultuur, maatschappij en economie.
In opdracht van OCW en BZ en met steun van EZ is een programma opgezet dat focust op internationale marktverruiming.


De nieuwe huisstijl is ontworpen door ontwerpbureau Van Onna Verwoerd, audio door Yme de Jong.
GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg