publicaties

Geen_Meter_te_Veel.jpg
2009

Geen meter te veel. Agenda Scholenbouw

Creative Industries Fund NL
Op zoek naar een kwalitatief goed leer-, leef- en werkomgeving van schoolgebouwen.
De grote discrepantie tussen de ambities die leven ten aanzien van het onderwijs en de omgeving waarin dit plaats moet vinden, is voor het SfA aanleiding geweest voor het samenstellen van een publicatie. Geen meter te veel. Agenda Scholenbouw formuleert een onderzoeksagenda over de slechte kwaliteit van schoolgebouwen. Acht vooraanstaande architecten vertellen over hun ervaringen en de misstanden in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Deze verhalen zijn aangevuld met de resultaten van verkennend onderzoek.

Eind negentiger jaren is een nieuwe financieringsstructuur ingevoerd voor de nieuwbouw van scholen voor kinderen en jongeren. Maar de budgetten, die jaarlijks via het gemeentefonds de lokale overheden bereiken, zijn structureel te laag. Hierdoor is stagnatie in de nieuwbouw en het onderhoud opgetreden en voldoet een groot aantal schoolgebouwen niet meer. Uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden in het onderwijs is eveneens losgekoppeld van een zorgvuldig huisvestingsbeleid. Veel scholen hebben een ongezond binnenklimaat, zijn verouderd en niet afgestemd op een langdurig verblijf van kinderen en leerkrachten. Er is geen enkele sector met zoveel semipermanente gebouwen en noodvoorzieningen.

De publicatie zet opdrachtgevers, bestuurders, architecten, lokale overheden en politici aan tot samenwerking, kennisontwikkeling, onderzoek en het delen van kennis en ervaring.

Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.

Paperback, 100 pp, 2009

isbn : 9789079936021


crossoverworks_2.jpg
Federatie Dutch Creative Industries, 2014

Crossover Works #2

Jeroen van Erp, Chris Gruijters, Koert van Mensvoort, Willemijn de Jonge
Hoe kunnen we design thinking succesvol introduceren in andere topsectoren? De publicatie Crossover Works #2, Innoveren met de Creatieve Industrie biedt een verzameling praktijkvoorbeelden van ontwerpers die buiten de gebaande paden denken om de wereld vooruit te helpen. Het zijn cross-overs die passen in de ambitie van de creatieve industrie om in samenwerking met de andere topsectoren nieuwe oplossingen te vinden voor maatschappelijke en economische uitdagingen.

meer >

crossoverworks_2.jpg
Federatie Dutch Creative Industries, 2014

Crossover Works #2

Jeroen van Erp, Chris Gruijters, Koert van Mensvoort, Willemijn de Jonge

Hoe kunnen we design thinking succesvol introduceren in andere topsectoren? De publicatie Crossover Works #2, Innoveren met de Creatieve Industrie biedt een verzameling praktijkvoorbeelden van ontwerpers die buiten de gebaande paden denken om de wereld vooruit te helpen. Het zijn cross-overs die passen in de ambitie van de creatieve industrie om in samenwerking met de andere topsectoren nieuwe oplossingen te vinden voor maatschappelijke en economische uitdagingen.

meer >

crossoverworks_1.jpg
Federatie Dutch Creative Industries, 2013

Crossover Works

Frank Kwakman, Janny Rodermond, Harry Starren, Marleen Stikker
Wat heeft lichtgevend asfalt te maken met een kledingcollectie van puur polyester of een assimilatielamp in twee delen? In dit boekje laten we co-creators uit de creatieve industrie aan het woord. Om anderen te inspireren, te overtuigen en uit te dagen de sprong ook te wagen.

meer >

crossoverworks_1.jpg
Federatie Dutch Creative Industries, 2013

Crossover Works

Frank Kwakman, Janny Rodermond, Harry Starren, Marleen Stikker

Wat heeft lichtgevend asfalt te maken met een kledingcollectie van puur polyester of een assimilatielamp in twee delen? In dit boekje laten we co-creators uit de creatieve industrie aan het woord. Om anderen te inspireren, te overtuigen en uit te dagen de sprong ook te wagen.

meer >

BroadeningHorizons.jpg
2010

Broadening Horizons

Creative Industries Fund NL

Negen interviews met internationale pioniers in architectuur en stedenbouw

meer >

HedydAnconaPrijs2010.jpg
2010

Hedy d'Ancona-prijs 2010

Creative Industries Fund NL
Nominaties, winnaars en essays Hedy d'Ancona-prijs 2010. Deze publicatie is helaas niet meer voorradig.

meer >

HedydAnconaPrijs2010.jpg
2010

Hedy d'Ancona-prijs 2010

Creative Industries Fund NL

Nominaties, winnaars en essays Hedy d'Ancona-prijs 2010. Deze publicatie is helaas niet meer voorradig.

meer >

Magazin05.jpg
2010

Magazine vijf

Creative Industries Fund NL

Projecten, cases en essays uit het Belvedereprogramma

meer >

meer >