lay-out

Lay-out is een onregelmatig verschijnende publicatie van het Stimuleringsfonds over ontwerpend onderzoek dat met steun van het fonds tot stand is gekomen. U kunt zich gratis abonneren of een los nummer aanvragen via info@stimuleringsfonds.nl. De Lay-outs zijn hier te downloaden als PDF.

Lay_out22.jpg
Lay-out #22

Sport in the City

Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen sport en stad
In Lay-out #22 onderzoekt Textoer de mogelijkheid om het aanbod en de integratie van sportvoorzieningen in de stad te versterken.

meer >

Lay_out22.jpg
Lay-out #22

Sport in the City

Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen sport en stad

In Lay-out #22 onderzoekt Textoer de mogelijkheid om het aanbod en de integratie van sportvoorzieningen in de stad te versterken.

meer >

Lay_out21.jpg
Lay-out #21

Ruimte voor de Tussenmaat

Omgaan met de veranderende woningvraag
Lay-out #21 presenteert een onderzoek naar de tussenmaat: een maat en schaal in woningproductie die in België en Duitsland veel gebruikelijker is dan in Nederland.

meer >

Lay_out21.jpg
Lay-out #21

Ruimte voor de Tussenmaat

Omgaan met de veranderende woningvraag

Lay-out #21 presenteert een onderzoek naar de tussenmaat: een maat en schaal in woningproductie die in België en Duitsland veel gebruikelijker is dan in Nederland.

meer >

layout20.jpg
Lay-out #20

De Grote Schoolverbouwing

De meerwaarde van schooltransformaties in het basisonderwijs
In Lay-out #20: De Grote Schoolverbouwing onderzoeken Arconiko architecten de mogelijkheden van transformatie van bestaande gebouwen voor het onderwijs. Zeven ontwerpstrategieën worden geanalyseerd en getoetst aan de hand van drie typen schoolgebouwen. Gebruikers en betrokkenen worden gevraagd naar hun dagelijkse ervaringen.

meer >

layout20.jpg
Lay-out #20

De Grote Schoolverbouwing

De meerwaarde van schooltransformaties in het basisonderwijs

In Lay-out #20: De Grote Schoolverbouwing onderzoeken Arconiko architecten de mogelijkheden van transformatie van bestaande gebouwen voor het onderwijs. Zeven ontwerpstrategieën worden geanalyseerd en getoetst aan de hand van drie typen schoolgebouwen. Gebruikers en betrokkenen worden gevraagd naar hun dagelijkse ervaringen.

meer >

layout19.jpg
Lay-out #19

De school als wereld in zichzelf

Onderzoeksbureau Mevrouw Meijer legde een essentiële vraag – wat is een goede school, en hoe ziet die eruit? – voor aan drie ontwerpbureaus. Laura Alvarez, Bovenbouw Architecten en Zeinstra van Gelderen visualiseerden een concept voor een concrete locatie in Almere en prikkelen de fantasie van toekomstige opdrachtgevers, niet met wat moet, maar met wat kan. In Lay-out #19: De school als wereld in zichzelf worden de onderzoeksresultaten behandeld.

meer >

layout19.jpg
Lay-out #19

De school als wereld in zichzelf

Onderzoeksbureau Mevrouw Meijer legde een essentiële vraag – wat is een goede school, en hoe ziet die eruit? – voor aan drie ontwerpbureaus. Laura Alvarez, Bovenbouw Architecten en Zeinstra van Gelderen visualiseerden een concept voor een concrete locatie in Almere en prikkelen de fantasie van toekomstige opdrachtgevers, niet met wat moet, maar met wat kan. In Lay-out #19: De school als wereld in zichzelf worden de onderzoeksresultaten behandeld.

meer >

layout18_.jpg
Lay-out #18

Ruimte voor stadslandbouw

Eetbaar Rotterdam in kaart
Paul de Graaf onderzoekt ruimtelijke mogelijkheden voor stadslandbouw in Rotterdam, waarbij een verdienmodel mogelijk is in synergie met bestaande functies, zoals restaurants, afvalstromen en markten. Een kansenkaart brengt potentiële locaties in beeld. Het onderzoek resulteert in een aantal concrete voorstellen voor stadslandbouw.

meer >

layout18_.jpg
Lay-out #18

Ruimte voor stadslandbouw

Eetbaar Rotterdam in kaart

Paul de Graaf onderzoekt ruimtelijke mogelijkheden voor stadslandbouw in Rotterdam, waarbij een verdienmodel mogelijk is in synergie met bestaande functies, zoals restaurants, afvalstromen en markten. Een kansenkaart brengt potentiële locaties in beeld. Het onderzoek resulteert in een aantal concrete voorstellen voor stadslandbouw.

meer >

layout17_.jpg
Lay-out #17

Eiland IJsselmonde

Nieuwe vormen voor oude dijken
LOLA landscape architects onderzoekt nieuwe gebruiksvormen voor de oude dijken op het eiland IJsselmonde. Op basis van drie thema’s – waterwerken, netwerken en bouwwerken – zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor herstel en herontwikkeling van de dijkenstructuur in kaart gebracht. Voor drie locaties is een integraal ontwerp uitgewerkt.

meer >

layout17_.jpg
Lay-out #17

Eiland IJsselmonde

Nieuwe vormen voor oude dijken

LOLA landscape architects onderzoekt nieuwe gebruiksvormen voor de oude dijken op het eiland IJsselmonde. Op basis van drie thema’s – waterwerken, netwerken en bouwwerken – zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor herstel en herontwikkeling van de dijkenstructuur in kaart gebracht. Voor drie locaties is een integraal ontwerp uitgewerkt.

meer >

Layout16.jpg
Lay-out #16

1+1=3

Op zoek naar de meerwaarde van brede scholen
Berger Barnett Architecten presenteert een vergelijkende analyse van multifunctionele accommodaties in Nederland en Engeland. Betekent het clusteren van voorzieningen een meerwaarde voor onderwijshuisvesting en welke procesmatige, ruimtelijke en financiële factoren zijn hierin bepalend? De onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt in tien richtlijnen voor het ontwerpproces aan een MFA. Deze lay-out is niet meer in print te bestellen, maar enkel digitaal via onderstaande pdf te downloaden.

meer >

Layout16.jpg
Lay-out #16

1+1=3

Op zoek naar de meerwaarde van brede scholen

Berger Barnett Architecten presenteert een vergelijkende analyse van multifunctionele accommodaties in Nederland en Engeland. Betekent het clusteren van voorzieningen een meerwaarde voor onderwijshuisvesting en welke procesmatige, ruimtelijke en financiële factoren zijn hierin bepalend? De onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt in tien richtlijnen voor het ontwerpproces aan een MFA. Deze lay-out is niet meer in print te bestellen, maar enkel digitaal via onderstaande pdf te downloaden.

meer >

Layout15.jpg
Lay-out #15

De duurzame school

Verkenning van een nieuw schooltype
Humblé Architecten ontwikkelt vanuit een viertal bekende schooltypologieën een model voor een duurzame school. Daarbij uitgaande van op de ruimtelijke mogelijkheden van het klaslokaal als basiseenheid. Het onderzoek gaat in op low-tech oplossingen, gedifferentieerde klimaatzones, flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

meer >

Layout15.jpg
Lay-out #15

De duurzame school

Verkenning van een nieuw schooltype

Humblé Architecten ontwikkelt vanuit een viertal bekende schooltypologieën een model voor een duurzame school. Daarbij uitgaande van op de ruimtelijke mogelijkheden van het klaslokaal als basiseenheid. Het onderzoek gaat in op low-tech oplossingen, gedifferentieerde klimaatzones, flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

meer >

Layout14_KL.jpg
Lay-out #14

Van A naar F. Onderzoek

Ontwerp en inspiratie voor snelle fietsinfrastructuur
Artgineering onderzoekt samen met het adviesbureau Goudappel Coffeng de mogelijkheden van de fietssnelweg. Vanuit literatuuronderzoek en expertinterviews is een breed scala aan referenties en voorbeeldprojecten verzameld. Analyse van deze gegevens aangevuld met verkeerskundige eisen en potenties hebben geleid tot een integraal instrumentarium voor een snelle fietsinfrastructuur. Aan de hand van drie testcases in Nederland zijn thema’s en ontwerpstrategieën verder uitgewerkt.

meer >

Layout14_KL.jpg
Lay-out #14

Van A naar F. Onderzoek

Ontwerp en inspiratie voor snelle fietsinfrastructuur

Artgineering onderzoekt samen met het adviesbureau Goudappel Coffeng de mogelijkheden van de fietssnelweg. Vanuit literatuuronderzoek en expertinterviews is een breed scala aan referenties en voorbeeldprojecten verzameld. Analyse van deze gegevens aangevuld met verkeerskundige eisen en potenties hebben geleid tot een integraal instrumentarium voor een snelle fietsinfrastructuur. Aan de hand van drie testcases in Nederland zijn thema’s en ontwerpstrategieën verder uitgewerkt.

meer >

Layout13_KL.jpg
Lay-out #13

Mid-Size Utopia

Ontwerpconcept voor dynamische stedelijke regio's
Het bureau Zandbelt&vandenBerg nam het initiatief voor een ontwerpend onderzoek naar de ontluikende dynamische regio’s in de luwte van de Randstad. In Mid-Size Utopia wordt de relatie tussen mobiliteit en verstedelijking onderzocht. Er zijn zeven verstedelijkte regio’s in dit onderzoek meegenomen, van Zwolle tot Breda.

meer >

Layout13_KL.jpg
Lay-out #13

Mid-Size Utopia

Ontwerpconcept voor dynamische stedelijke regio's

Het bureau Zandbelt&vandenBerg nam het initiatief voor een ontwerpend onderzoek naar de ontluikende dynamische regio’s in de luwte van de Randstad. In Mid-Size Utopia wordt de relatie tussen mobiliteit en verstedelijking onderzocht. Er zijn zeven verstedelijkte regio’s in dit onderzoek meegenomen, van Zwolle tot Breda.

meer >

Lay_out12.jpg
Lay-out #12

Ontwerpen aan de regionale opgave

De Amsterdam Region
Ontwerpen aan de regionale opgave is een studie waarin een nieuwe en inspirerende aanpak voor regionale planvorming is verkend. Het onderzoek is een initiatief van Inbo – onder leiding van Frank Suurenbroek, Pieter van Wesemael en Armando Pais do Amaral – dat voortbouwt op een studie waarin de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het Noordzeekanaal zijn onderzocht.

meer >

Lay_out12.jpg
Lay-out #12

Ontwerpen aan de regionale opgave

De Amsterdam Region

Ontwerpen aan de regionale opgave is een studie waarin een nieuwe en inspirerende aanpak voor regionale planvorming is verkend. Het onderzoek is een initiatief van Inbo – onder leiding van Frank Suurenbroek, Pieter van Wesemael en Armando Pais do Amaral – dat voortbouwt op een studie waarin de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het Noordzeekanaal zijn onderzocht.

meer >

Lay_out11.jpg
Lay-out #11

Architectuur als tweede lichaam

De rol van architectuur bij de verzorging van kanker
Architectuur als tweede lichaam is een ontwerpend onderzoek van kopvol architecture & psychology, over de rol van architectuur bij de verzorging van kanker. Het onderzoek resulteerde in een nieuwe typologie ter verbetering van de gezondheidszorg en levenskwaliteit van kankerpatiënten. Daarbij is architectuur een integraal onderdeel van het verzorgingsconcept.

meer >

Lay_out11.jpg
Lay-out #11

Architectuur als tweede lichaam

De rol van architectuur bij de verzorging van kanker

Architectuur als tweede lichaam is een ontwerpend onderzoek van kopvol architecture & psychology, over de rol van architectuur bij de verzorging van kanker. Het onderzoek resulteerde in een nieuwe typologie ter verbetering van de gezondheidszorg en levenskwaliteit van kankerpatiënten. Daarbij is architectuur een integraal onderdeel van het verzorgingsconcept.

meer >

meer >