nieuws

Lustlab_urban_echo.jpg
24 mei '12

Open Oproep: Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Nederlands Architectuurinstituut nodigen architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, vormgevers, specialisten in nieuwe media en beschouwers uit zich aan te melden voor een onderzoeksperiode in de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture. De voorkeur gaat uit naar interdisciplinaire teams. Zij kunnen een voorstel indienen waarin een maatschappelijk-ruimtelijk vraagstuk centraal staat, dat in Nederland aan de orde is en bovendien een publiek belang dient.
De oproep speelt in op de vraag hoe digitale media een rol kunnen spelen binnen ruimtelijk onderzoek. De vraag naar integrale oplossingen voor brede maatschappelijke vraagstukken, is groot.

Zelfinitiatief
Unsolicited staat voor het onderzoeken van een nieuwe beroepspraktijk. Een praktijk die niet langer is gebaseerd op een afwachtende en opdrachtnemende houding van de ontwerper, maar die vanuit een proactieve en ondernemende instelling nieuwe opgaven formuleert en oplossingen aandraagt. De Studio wil een bijdrage leveren aan de toenemende ontwikkeling van zelfinitiatieven binnen de ontwerpsector. Het biedt een podium voor experiment en innovatie op het gebied van complexe maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.

Selectie
Voorstellen voor ontwerpend onderzoek waarvoor geen directe opdrachtgever beschikbaar is, maar die de potentie van een marktgericht voorstel in zich hebben, maken een goede kans. De uiteindelijke onderzoeksresultaten worden kenbaar gemaakt aan kennispartners en andere opdrachtgevers, met het doel de proposities tot daadwerkelijke opdrachten om te buigen. Maximaal drie teams worden geselecteerd. Bij de selectie wordt vooral gelet op omschrijving en motivatie van het voorstel, de onderzoeksvraag en stellingname, interdisciplinaire aanpak, onderbouwing van de realisatiekansen en maatschappelijke relevantie van het voorstel.

Derde ronde
Deze oproep volgt op twee eerdere rondes die in samenwerking met (voorheen) het Fonds BKVB tot stand kwamen. Het SfA zet de samenwerking met het NAi voort onder de nieuwe noemer ‘Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture’, en sluit aan bij de nieuwe domeinen die zowel het fonds als het sectorinstituut (gaan) bedienen. Net als bij de vorige rondes is er voor de geselecteerde teams een werkruimte beschikbaar in het Schieblock Rotterdam. De onderzoeksperiode wordt afgesloten met een publiekspresentatie in het NAi.

Procedure
Tot en met maandag 16 juli 2012 kunnen voorstellen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, ter attentie van Anne Hoogewoning (A.Hoogewoning@architectuurfonds.nl).

Voor aanmelding is het niet nodig een aanvraagformulier in te vullen, wel dient de aanmelding aan een aantal (formele) eisen te voldoen. (zie bijlage)

Vereisten
Een voorstel omvat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:
het onderzoeksvoorstel (doel en opzet onderzoek met onderzoeksvragen/stellingname)
motivatie en onderbouwing van de realisatiekansen
interdisciplinaire samenstelling en deskundigheid van het team (minimaal drie en maximaal vijf leden), eventuele samenwerking met opdrachtgevende partijen en andere professionals
opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek.

Uitslag
Uiterlijk 10 augustus 2012 wordt de selectie van maximaal drie teams bekendgemaakt. Per team is een bedrag van € 18.000 beschikbaar voor onderzoekskosten gedurende de onderzoeksperiode van zes maanden op parttime basis.
logo_studioforunsolicitedar.jpg

Stimuleringsfonds_Open_oproep_Internationale_Talentontwikkeling_.jpg
15 apr '14

Open Oproep: vier beurzen voor internationale talentontwikkeling

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het Ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur) kunnen binnen dit programma een aanvraag voor een bijdrage indienen van maximaal € 25.000.
Het programma Talentontwikkeling in Internationale Context is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie. Voorwaarde voor deelname is de samenwerking met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Jaarlijks is er slechts één ronde.

De aanvraag bestaat uit:
een motivatiebrief;
een portfolio.

Bovendien wordt gevraagd naar:
een heldere, beknopte omschrijving van de te ondernemen internationale activiteiten;
een beknopte omschrijving van een of meerdere betrokken buitenlandse instellingen, organisaties of bedrijven;
een motivatie van de keuze van deze partner(s);
een toelichting van de buitenlandse instelling, organisatie of bedrijf op de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat;
een beknopt overzicht van begrote kosten, inkomsten en planning.

De aanvraag telt niet meer dan 12 pagina’s, formaat A4, staand. De aanvraag kan tot 1 juni 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


Beoordeling
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een aantal externe adviseurs geraadpleegd. Zij beoordelen:
in hoeverre de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur) tot de internationale top behoren en een onderscheidende positie innemen;
in hoeverre het voorgestelde plan bijdraagt aan hun verdere artistieke en professionele ontwikkeling;
in hoeverre het voorstel consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid en mate en wijze van cofinanciering.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

De Open Oproep volgt de procedure die is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Talentontwikkeling, waarbij de artikelen 4 en 5 niet van toepassing zijn op deze procedure.

Beschikbaar budget
Voor deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maximaal € 100.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per aanvraag is € 25.000. De subsidie is nadrukkelijk bestemd voor internationale activiteiten die bijdragen aan de artistieke en/of professionele ontplooiing van de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie.

Indienen
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl met als onderwerp: Inzending Internationale Talentontwikkeling.
het voorstel als 1 bestand aan te leveren van niet meer dan 12 pagina’s, formaat A4, staand. Dit bestand heeft een maximale omvang van 5 MB en is een pdf-bestand;
geen gebruik te maken van services als Wetransfer, maar alleen per directe mail met bijlage naar het fonds te sturen.

Verder ter informatie:
u kunt geen conceptaanvraag aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie wordt uiterlijk 15 juli 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief en van het Stimuleringsfonds bekend gemaakt. Vanaf dat moment kan het project pas van start gaan. Het streven is dat het project in 2014 en/of 2015 plaatsvindt. In ieder geval moet het in 2015 zijn afgerond.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u vanaf 14 april 2014 contact opnemen met Anselm van Sintfiet, secretaris Deelregeling Talentontwikkeling, via a.vansintfiet@stimuleringsfonds.nl.

meer >

Stimuleringsfonds_Open_oproep_Internationale_Talentontwikkeling_.jpg
15 apr '14

Open Oproep: vier beurzen voor internationale talentontwikkeling

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het Ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur) kunnen binnen dit programma een aanvraag voor een bijdrage indienen van maximaal € 25.000.

meer >

fairfashionlab2.jpg
15 apr '14

Fair Fashion Lab

Vanaf 25 april vindt in Den Haag de tentoonstelling 'Fair Fashion Lab' plaats. In 'Fair Fashion Lab' nodigt Humanity House ontwerpers en ontwerpexperts uit verschillende disciplines uit om hun visie op de toekomst van de mode-industrie te presenteren. Naar aanleiding van nieuwsberichten over fabrieken met slechte werkomstandigheden in verschillende delen van de wereld agendeert ‘Fair Fashion Lab’ de toekomst van de kledingproductie.
Humanity House
Het Humanity House, opgericht in 2011, is een initiatief van het Rode Kruis en brengt aan de hand van programma's en exposities maatschappelijke thema's onder de aandacht. Naar aanleiding van nieuwsberichten over fabrieken met slechte werkomstandigheden voor de medewerkers in verschillende delen van de wereld, agendeert ‘Fair Fashion Lab’ de toekomst van de kledingproductie en mogelijkheden van eerlijke mode. In de tentoonstelling nodigt Humanity House ontwerpers en ontwerpexperts uit verschillende disciplines uit om in een speciaal voor de gelegenheid ontworpen ruimte hun visie op de toekomst van de mode-industrie te presenteren. Verwacht wordt dat vanuit hun visie nieuwe ideeën voor duurzaam en verantwoorde productie ontstaan. Per toekomstvisie wordt een publieksavond georganiseerd, waarin de visie wordt toegelicht en onderzocht.

Fair Fashion Lab
Fair Fashion Lab toont vanuit zes invalshoeken de kracht van ontwerp, kunst en technologie in de zoektocht naar ongewone en verrassende oplossingen voor de problemen in de kledingindustrie. Humanity House zoekt daarbij de dialoog met de kledingindustrie en de bezoeker van de tentoonstelling:
Arne Hendriks vraagt de bezoekers van de tentoonstelling een belofte te doen om voortaan aan de winkelier te vragen onder welke omstandigheden de kleding is gemaakt.
TINKEBELL brengt in de maand april een bezoek aan Dhaka, Bangladesh en probeert daar de wereld te redden. In de tentoonstelling doet ze daarvan dagelijks verslag.
Monique van Heist geeft bezoekers via de ‘protest coat’ een stem voor een eerlijke kledingindustrie. Voor het eerst maakt ze haar ontwerp patronen openbaar en maakt inzichtelijk wat er komt kijken bij het maken van kleding.
Trendwatcher Hilde Roothart probeert de relatie tussen ontwerper, maker en consument te verbeteren. Aan de hand van een weefinstallatie maken bezoekers gezamenlijk een kledingkunstwerk.
Architectenbureau space&matter laat via een installatie zien wat transparantie in de kledingindustrie teweeg kan brengen.
Natascha van der Velden is onderzoeker aan de TU Delft en is specialist in duurzame stoffen. Met studenten onderzoekt ze wat de impact van verschillend stofgebruik is op de maatschappij en creëert hierover bewustzijn bij ontwerpers en consumenten.

De tentoonstelling vindt plaats van 25 april t/m 31 december 2014 in het Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag. Zie voor meer informatie: www.humanityhouse.org

Humanity House ontving vanuit de Deelregeling Vormgeving een bijdrage voor de ontwikkeling, de realisatie en het publieksprogramma van drie visies.

meer >

fairfashionlab2.jpg
15 apr '14

Fair Fashion Lab

Vanaf 25 april vindt in Den Haag de tentoonstelling 'Fair Fashion Lab' plaats. In 'Fair Fashion Lab' nodigt Humanity House ontwerpers en ontwerpexperts uit verschillende disciplines uit om hun visie op de toekomst van de mode-industrie te presenteren. Naar aanleiding van nieuwsberichten over fabrieken met slechte werkomstandigheden in verschillende delen van de wereld agendeert ‘Fair Fashion Lab’ de toekomst van de kledingproductie.

meer >

bijeenkomst_e_cultuur_1.jpg
15 apr '14

Terugblik bijeenkomst e-cultuur

Het Stimuleringsfonds organiseerde op woensdag 2 april een publieke bijeenkomst voor makers, instellingen, geïnteresseerden en beleidsmakers op het gebied van e-cultuur. Belangrijke vragen die centraal stonden, waren onder meer: Hoe kan het fonds bijdragen aan de ontwikkeling en betekenis van e-cultuur? Wat zijn de belangrijke en actuele thema’s in deze discipline?
E-cultuur is een onderzoekend werkterrein dat zich continu opnieuw uitvindt. Een wezenlijke taak van het Fonds is om met deze veranderingen mee te bewegen. Naast deze conclusie werden als belangrijkste verantwoordelijkheden van het Fonds het stimuleren van de ontwikkeling van jonge en nieuwe makers, en de ruimte voor experiment genoemd. Binnen de overheid wordt veel waarde gehecht aan cultureel ondernemerschap, terwijl compromisloos experimenteren net zo belangrijk is, en misschien wel vooraf gaat aan dit cultureel ondernemerschap.

Het Fonds had een aantal sprekers uitgenodigd die diverse thema’s en ontwikkelingen aankaartten en daarmee de discussie op gang brachten. De middag stond onder leiding van moderator Ruben Maes. Directeur-bestuurder Janny Rodermond gaf een introductie op de plek die e-cultuur binnen het Stimuleringsfonds inneemt. Sinds 2013 voert het Fonds de opdracht van het Ministerie uit om onder andere e-cultuur als werkterrein te bedienen. E-cultuur verhoudt zich continu tot verschillende onderdelen in de maatschappij en dringt door in diverse andere sectoren. Maar is e-cultuur als werkterrein an sich daardoor nog wel herkenbaar? Wellicht is een bredere definitie van het werkterrein nodig om goed beleid uit te kunnen voeren.

Dick Rijken, directeur van STEIM en docent aan de Haagse Hogeschool, gaf in zijn presentatie een voorzet voor deze nieuwe definiëring. Binnen e-cultuur draait het volgens hem om betekenis maken. De definitie van e-cultuur is al vaker onderhevig geweest aan verandering. Daar waar het zich eerst richtte op het digitale domein, is de ‘e’ langzaam verandert van elektronisch naar emergent, waarbij emergent zich richt op nieuwe technologieën. Inmiddels bevindt e-cultuur zich op het gebied waar cultuur en betekenis worden meegegeven aan innovatie en creativiteit, daar waar artistiek onderzoek plaatsvindt. Maar hoe omschrijf je e-cultuur vanuit een betekenisperspectief? Rijken definieert e-cultuur als ‘onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe betekenis op basis van ontwikkelingen in samenleving, wetenschap en technologie’.

De discussie over e-cultuur werd vervolgens voortgezet met programmamaker en commissielid Veerle Devreese, kunstenaar en curator Martijn van Boven, curator en commissielid Nat Muller, e-cultuurmaker Richard Vijgen en het publiek. De maatschappij waarin we wonen, werken en leven is een informatiemaatschappij, die in een totale staat van flux is. E-cultuur probeert daar een uiting aan te geven. Moderator Ruben Maes vat dit samen als ‘het vermoeden van e-cultuur’. Janny Rodermond geeft aan dat het Fonds projecten juist op basis van een vermoeden stimuleert. Belangrijk blijft de dialoog tussen het veld en het fonds, waarbij betekenisvolle aanbevelingen gedaan moeten worden.

Tijdens de vraag-maar-raak sessie benadrukt secretaris van de Deelregeling E-cultuur Joris van Ballegooijen dat het altijd mogelijk is contact op te nemen met fondsmedewerkers over het doen van een aanvraag. Er is altijd een gesprek mogelijk, ook wanneer een eerdere aanvraag is afgewezen.

Dit publieke debat was de tweede in een reeks publieke debatten over de verschillende werkterreinen van het Stimuleringsfonds. De presentatie van Dick Rijken kunt u hier vinden. Er is eveneens eens complete videoregistratie van deze middag, u kunt het moment in de tijdslijn kiezen:

Deel 1
00.00.00: Welkom door Ruben Maes
00.11.30: Inleiding door Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds
00.26.20: Dick Rijken, directeur STEIM, docent aan de Haagse Hogeschool
00.58.10: Veerle Devreese, programmaleider De Brakke Grond, en Martijn van Boven, curator, experimentele filmmaker en computerkunstenaar

Deel 2
00.00.00: Rondvraag door Ruben Maes
00.06.30: Nat Muller, curator / criticus, lid adviescommissie e-cultuur
00.08.50: Richard Vijgen, maker / onderzoeker
00.44.10: Joris van Ballegooijen, secretaris E-cultuur
00.53.30: Vragen aan het fonds

Bijeenkomst_e_cultuur_Stimuleringsfonds2.jpg
Debat met Nat Muller en Richard Vijgen
Bijeenkomst_e_cultuur_Stimuleringsfonds1.jpg
Gesprek Ruben Maes met Martijn van Boven en Veerle Devreese
Bijeenkomst_e_cultuur_Stimuleringsfonds3.jpg
Vraaggesprek met Joris van Ballegooijen en Janny Rodermond
Bijeenkomst_e_cultuur_Stimuleringsfonds4.jpg
Publiek tijdens e-cultuur @ Stimuleringsfonds

meer >

bijeenkomst_e_cultuur_1.jpg
15 apr '14

Terugblik bijeenkomst e-cultuur

Het Stimuleringsfonds organiseerde op woensdag 2 april een publieke bijeenkomst voor makers, instellingen, geïnteresseerden en beleidsmakers op het gebied van e-cultuur. Belangrijke vragen die centraal stonden, waren onder meer: Hoe kan het fonds bijdragen aan de ontwikkeling en betekenis van e-cultuur? Wat zijn de belangrijke en actuele thema’s in deze discipline?

meer >

gamescom.jpg
14 apr '14

Open Oproep: deelname Gamescom Keulen

Het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association roepen makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen dat gericht is op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom Keulen 2014, de belangrijkste beurs in Europa op gamesgebied. Stuur de game, inclusief motivatie, uiterlijk 15 mei in.
Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds heeft als missie om vanuit een culturele invalshoek de maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten van de Nederlandse creatieve industrie, waar ook de games toe behoren. De geselecteerde games bevorderen door hun excellente kwaliteit de internationale reputatie en vergroten de wereldwijde marktpositie van de Nederlandse creatieve industrie. Deelnemende gamebedrijven krijgen de mogelijkheid om structurele relaties in binnen- en buitenland op te bouwen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
• de ingevulde NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats); zie Deelnameformulier;
• een demo van de game die getoond gaat worden op de Gamescom;
• een omschrijving van de game;
• een omschrijving van betrokken studio's, ontwerpers, makers;
• motivatie voor deelname;

De omvang van het voorstel beslaat - naast het NAW-formulier en de demo - maximaal 8 A4-pagina’s. Voorstellen voor deelname kunnen tot 15 mei 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Per geselecteerd voorstel vergoedt het Stimuleringsfonds:
reis en overnachtingskosten voor twee personen tijdens de Gamescom Keulen;
één toegangspas voor de Independent Games Summit tijdens de GDC Europe;
deelname aan het Holland Paviljoen om de game te tonen (inclusief twee toegangspassen);
opname in het internationale tijdschrift over independent games uit Nederland, door Control Magazine;
deelname aan een verdiepend programma.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs van Control Magazine en Dutch Game Garden maximaal 10 voorstellen. Deze adviseurs beoordelen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de doelstellingen van deze Open Oproep. Daarbij letten zij met name op de kwaliteit van de te presenteren game en de motivatie van de deelnemers.

Deelnemers voldoen bij voorkeur aan de volgende richtlijnen:
bedrijf niet ouder dan 5 jaar;
niet eerder deelgenomen aan een Holland Paviljoen op Gamescom (organisaties die hebben deelgenomen aan INDIGO op Gamescom 2013 kunnen wel indienen).
niet meer dan 5 werknemers;
de rechtsvorm van de aanvrager is een eenmanszaak, zzp of VOF.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen maximaal 10 voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Context
Het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association werken samen met Control Magazine aan een programma voor jonge makers tijdens de Gamescom Keulen 2014. Hierin worden zij ondersteund door Dutch Game Garden. De Dutch Games Association organiseert ook dit jaar het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom. Geselecteerde deelnemers krijgen de mogelijkheid hun game te tonen op een demoplek in het open gedeelte van het Holland Paviljoen. Tevens krijgen zij één toegangspas voor de Independent Games Summit op dinsdag 12 augustus, gehouden tijdens de GDC Europe. Control Magazine verzorgt een internationaal tijdschrift over independent games uit Nederland, waar de geselecteerde deelnemers in worden opgenomen. Hiernaast organiseren zij een verdiepend programma. Te denken valt aan een vraag-maar-raak sessie met bekende developers. De definitieve invulling hiervan wordt na de selectie bekend gemaakt.

Gamescom Keulen is de belangrijkste beurs in Europa op gamesgebied, waar niet alleen Europeanen, maar ook mensen uit Azië en Noord-Amerika op afkomen. De beurs kent een consumenten en een B2B deel. Hierdoor is Gamescom een ideale plek voor mensen in de gamesindustrie om nuttige contacten op te doen. De Dutch Games Association (DGA) organiseert reeds enkele jaren het Holland Paviljoen, waar zowel gevestigde als jonge makers zich kunnen presenteren.

De deelname aan de GamesCom maakt deel uit van het Programma Internationalisering Creatieve Industrie van het Stimuleringsfonds. Voorwaarde voor deelname is dat de geselecteerde projecten door hun excellente kwaliteit bijdragen aan het versterken van de internationale reputatie en het verbeteren van de internationale marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie, of aan de opbouw van structurele relaties in binnen- en buitenland die deze doelstelling ondersteunen. In dit kader past ondersteuning van deelname aan internationale toonaangevende manifestaties.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend door ze te sturen naar: internationaal@stimuleringsfonds.nl, onder vermelding van Open Oproep Gamescom Keulen.
Het voorstel bestaat naast het NAW-formulier en de demo uit maximaal 1 bestand: een pdf-bestand op A4-formaat met maximaal 8 pagina’s en niet groter dan 5 mb. Als het voorstel niet aan deze beschrijving voldoet, zal er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Verder ter informatie:
• er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 30 mei 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association bekendgemaakt;
• het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Marjoleine Timmer, 010-4361600 / M.Timmer@stimuleringsfonds.nl.
gamescom4.jpg

meer >

Bernotat_Radiolaria__.jpg
MIKRO/MAKROKOSMOS - BERNOTAT&Co
12 apr '14

Verslag Milan Design Week #1: Zona Lambrate

In de wijk Lambrate in Milaan is tijdens de Salone del Mobile het Nederlandse ontwerp ruim vertegenwoordigd. Naar aanleiding van de Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin zijn in het kader van de Deelregeling Internationalisering van het Stimuleringsfonds negentien projecten gehonoreerd. Negen van deze ondersteunde projecten tonen op diverse locaties in Lambrate hun nieuwste objecten aan een jong en enthousiast publiek.
MIKRO/MAKROKOSMOS
BERNOTAT&Co

Via G. Ventura 6
De focus van de installatie MIKRO/MAKROKOSMOS in Lambrate is Radiolaria, een collectie lampen van 3D geprint textiel met een glow-in-the-dark effect. Geïnspireerd op microscopische organismen roept deze installatie associaties op met de onderwaterwereld waar organismes verschijnen en weer verdwijnen.

Cloud Table
Marieke Kums / Studio MAKS

Via G. Ventura 6
Speciaal voor de ruime tentoonstellingshal in Ventura Lambrate creëerde Marieke Kums een grote, architecturale maar toch lichte tafel. Een sociaal experiment in de ruimte waar je door de fysieke vorm van de tafel onverwachte contacten legt.

Brain_manufacturing
Merel Bekking

Via dei Canzi 19
Bekking gebruikt een MRI-scanner als designtool om het ‘perfecte’ ontwerp te benaderen. Ze onderzocht bij proefpersonen hun voorkeuren van kleur, vorm en materiaal. Blijkbaar houden we van rode, plastic, dichte en organische vormen. De objecten die vanuit dit onderzoek zijn ontstaan zijn op Via dei Canzi te zien.

REVIVE
By rENs en DESSO

Via Massimiano 23
Dit ontwerpduo presenteert samen met tapijtfabrikant DESSO in Lambrate een nieuwe collectie tapijten. REVIVE bestaat uit tapijt van collecties die uit de mode zijn geraakt. Een machine kleurt dagelijks op locatie deze tapijten in de signaalkleur rood waardoor verfrissende gradaties ontstaan.

Folded Lampshade
Pepe Heykoop

Via dei Canzi 19
Een gemeenschap van 700 mensen in een sloppenwijk in Mumbai leven in armoede en verdienen ongeveer een euro per dag. Heykoop ontwerpt samen met stichting Tiny Miracles producten om hun armoede te bestrijden, de Folded Lampshade is er een van.

Nowruz Rituals
Hozan Zangana

Via dei Canzi 19
Voor de Perzische traditie rondom Nieuwjaar ontwierp de Irakees Hozan Zangana een nieuwe Haft Sin tafelsetting, zeven objecten die verwijzen naar de komst van de lente: een oude traditie op een moderne wijze vormgegeven.

WORKMATES
Atelier Rick Tegelaar, Studio Joris de Groot, Studio Casper Tolhuisen, Klaas Kuiken Design

Via G. Ventura 2
Dit collectief presenteert in Lambrate de tentoonstelling Depicted, een tentoonstelling die het proces achter de producten en de producten zelf toont.

SUPERMODELS
Concern

Via G. Ventura 5
Deze reizende tentoonstelling presenteert 120 iconische werken uit een eeuw Nederlands productontwerp en binnenhuisarchitectuur in de vorm van 3D geprinte schaalmodellen. Gepresenteerd in de context van poppenhuizen, laten de schaalmodellen overeenkomsten zien tussen onder meer de ontwerpen van Richard Hutten, Marcel Wanders, Rietveld en Berlage.

010-020
David Derksen, Earnest Studio, Jeroen van Leur, Lex Pott, Mae Engelgeer, Phil Procter, studio WM

Via G. Ventura 3
De drukbezochte presentatie van 010-020 dit jaar toont werk van zeven jonge ontwerpers met ieder een eigen aanpak, maar allemaal met een duidelijk Nederlands handschrift. Hun prototypes en producten geven inzicht in deze nieuwe generatie ontwerpers.
STUDIO_MAKS_Cloud_table.jpg
Cloud Table - Marieke Kums / Studio MAKS
Merel_Bekking_Brain_manufacturing_.jpg
Brain_manufacturing - Merel Bekking
Revive_by_Studio_rENs_Photo_Cecile_Poignant.jpg
REVIVE By rENs en DESSO
pepe_Heykoop_Paper_Lampshade.jpg
Folded Lampshade - Pepe Heykoop
Hozan_Zangana_Nowruz_Rituals.jpg
Nowruz Rituals - Hozan Zangana
Depicted_exhibition_in_Milan.jpg
WORKMATES - Atelier Rick Tegelaar, Studio Joris de Groot, Studio Casper Tolhuisen, Klaas Kuiken Design
Concern_Supermodels.jpg
SUPERMODELS - Concern
010_020_exhibition_Milan.jpg
010 - 020 - David Derksen, Earnest Studio, Jeroen van Leur, Lex Pott, Mae Engelgeer, Phil Procter, studio WM

meer >

Bernotat_Radiolaria__.jpg
MIKRO/MAKROKOSMOS - BERNOTAT&Co
12 apr '14

Verslag Milan Design Week #1: Zona Lambrate

In de wijk Lambrate in Milaan is tijdens de Salone del Mobile het Nederlandse ontwerp ruim vertegenwoordigd. Naar aanleiding van de Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin zijn in het kader van de Deelregeling Internationalisering van het Stimuleringsfonds negentien projecten gehonoreerd. Negen van deze ondersteunde projecten tonen op diverse locaties in Lambrate hun nieuwste objecten aan een jong en enthousiast publiek.

meer >

Netwerkborrel_Milaan_Foto_Ilco_Kemmere.jpg
9 apr '14

Netwerkborrel viert Nederlands ontwerp

De start van de Design Week en Salone del Mobile in Milaan wordt traditiegetrouw ingeluid met een borrel ter viering van het Nederlandse ontwerp. Dit jaar werd de netwerkborrel georganiseerd door het Nederlandse Consulaat-generaal in Milaan, Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Speciale gast van de avond was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker.
De netwerkborrel vond plaats in Lambretto Art Project in de wijk Lambrate. Deze ruimte werd voor de gelegenheid beschikbaar gesteld door de Design Academy Eindhoven, Het Nieuwe Instituut, het Textielmuseum, het Zuiderzeemuseum en CHP…? jewelry in context, waar tijdens de hele Design Week hun presentaties te bezoeken zijn.

De Design Week in Milaan is bij uitstek het moment waar de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse ontwerp in een internationale context tot zijn recht komt. Tijdens de Salone del Mobile staat heel Milaan in het teken van meubel- en productdesign. Naast de beurs zelf zijn er honderden kleinere evenementen en presentaties te vinden van meubelmerken en ontwerpers. Producenten, inkopers, journalisten en andere designprofessionals van over de hele wereld bezoeken jaarlijks dit grote evenement. Iedere bezoeker zal het opvallen hoe aanwezig het Nederlandse ontwerp hier is.

Dit jaar bezoekt ook minister Jet Bussemaker dit evenement. Zo kan zij met eigen ogen aanschouwen hoe Nederlandse ontwerpers en merken, zowel gevestigde namen als jonge makers, in een internationale setting werken aan culturele initiatieven en commerciële successen.

Voor deze bijzondere gelegenheid was de minister ook aanwezig bij de borrel, die drukbezocht werd door Nederlandse en internationale gasten. De borrel vond plaats temidden van alle presentaties van de Design Academy Eindhoven, Het Nieuwe Instituut, TextielMuseum, Zuiderzee Museum en chp…?. De minister sprak er met de ontwerpers die hier de Nederlandse creatieve industrie vertegenwoordigen.

De samenwerking tussen alle partijen leverden een goedbezochte en levendige avond op, waarbij het ontwerp centraal stond. Het Stimuleringsfonds wil graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het slagen van deze avond.

Auteur: Eva Roolker, stafmedewerker Vormgeving, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Fotografie: Ilco Kemmere
Entree_tentoonstelling_HNI.jpg
Netwerkborrel_met_Jet_Bussemaker.jpg
Entree_netwerkborrel.jpg
Netwerkborrel_in_tentoonstelling_DAE.jpg

meer >

Netwerkborrel_Milaan_Foto_Ilco_Kemmere.jpg
9 apr '14

Netwerkborrel viert Nederlands ontwerp

De start van de Design Week en Salone del Mobile in Milaan wordt traditiegetrouw ingeluid met een borrel ter viering van het Nederlandse ontwerp. Dit jaar werd de netwerkborrel georganiseerd door het Nederlandse Consulaat-generaal in Milaan, Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Speciale gast van de avond was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker.

meer >

STIM_hedydanconaprijs2014_NIEUW.jpg
2 apr '14

Hedy d'Anconaprijs 2014 - datum prijsuitreiking en Zie Zorg

Op donderdag 5 juni zal tijdens een feestelijke bijeenkomst de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 worden uitgereikt. In de weken voorafgaand aan deze datum zendt KunstUur de serie ZieZorg uit op Ned2.
Hoe belangrijk is het creëren van een healing environment, het scheppen van een aangenaam onderkomen voor mensen die tijdelijk of voorgoed zijn aangewezen op zorg. De achterliggende gedachte is dat een uitgesproken visie op hoe die zorg moet worden verleend, (...) kan leiden tot bijzondere architectuur. (Hedy d'Ancona)

Save the date: 5 juni
Op donderdag 5 juni zal tijdens een feestelijke bijeenkomst de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 worden uitgereikt. In de weken voorafgaand aan deze datum zendt KunstUur de serie ZieZorg uit. Iedere week ziet u een van de zeven genomineerde projecten in beeld gebracht. Te beginnen op zondag 13 april 18:50 uur, Ned2, met de Daklozenopvang Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

Reserveer alvast 5 juni in uw agenda en veel kijkplezier met ZieZorg.
Meer informatie over locatie en het programma van de prijsuitreiking volgt spoedig.

Uitzendingen Zie Zorg
Om 18:50 uur, op Ned2.
13 april: Daklozenopvang Anton de Komplein, Amsterdam
20 april: KinderOOGcentrum, Rotterdam
27 april: Het Dorp, Arnhem
11 mei: Veilige Veste, Leeuwarden
18 mei: De Keyzer, Amsterdam
25 mei: Koninklijke Kentalis, Sint Michielsgestel
1 juni: Victas Nieuwbouw, Utrecht
8 juni: Bekendmaking Winnaar
Kijk voor meer informatie op: avro.nl/kunstuur.

meer >

bijeenkomst_e_cultuur_1.jpg
2 apr '14

Video bijeenkomst e-cultuur

Op woensdag 2 april 2014 organiseerde het Stimuleringsfonds een bijeenkomst rondom e-cultuur in het Muntgebouw in Utrecht, bekijk hier de complete videoregistratie. De presentatie van Dick Rijken is toegevoegd als bijlage.
U kunt het moment in de tijdslijn kiezen:

Deel 1
00.00.00: Welkom door Ruben Maes
00.11.30: Inleiding door Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds
00.26.20: Dick Rijken, directeur STEIM, docent aan de Haagse Hogeschool
00.58.10: Veerle Devreese, programmaleider De Brakke Grond, en Martijn van Boven, curator, experimentele filmmaker en computerkunstenaar

Deel 2
00.00.00: Rondvraag door Ruben Maes
00.06.30: Nat Muller, curator / criticus, lid adviescommissie e-cultuur
00.08.50: Richard Vijgen, maker / onderzoeker
00.44.10: Joris van Ballegooijen, secretaris E-cultuur
00.53.30: Vragen aan het fonds


meer >

bijeenkomst_e_cultuur_1.jpg
2 apr '14

Video bijeenkomst e-cultuur

Op woensdag 2 april 2014 organiseerde het Stimuleringsfonds een bijeenkomst rondom e-cultuur in het Muntgebouw in Utrecht, bekijk hier de complete videoregistratie. De presentatie van Dick Rijken is toegevoegd als bijlage.

meer >

055.jpg
31 mrt '14

Failed Architecture

Failed Architecture onderzoekt ‘falende’ architectuur en stedenbouw. De website is recent vernieuwd en verbeterd.
Met het onderzoek wil Failed Architecture nieuwe perspectieven bieden op de onderzochte locaties. Het onderzoek doet zij o.a. ter plekke door middel van lezingen en workshops waarbij de lokale gemeenschap wordt betrokken. Via de website www.failedarchitecture.com deelt zij de resultaten met de vakgemeenschap en een breed publiek. Met steun van het Stimuleringsfonds is de website recent vernieuwd en beter doorzoekbaar gemaakt. Daarnaast biedt de website nu ook een platform voor bredere discussies over architectuur en stedenbouw.

>> www.failedarchitecture.com

Dit project werd ondersteund vanuit de Deelregeling Architectuur: >> Failed Architecture

meer >

055.jpg
31 mrt '14

Failed Architecture

Failed Architecture onderzoekt ‘falende’ architectuur en stedenbouw. De website is recent vernieuwd en verbeterd.

meer >

GDFB_2.jpg
31 mrt '14

Spreekuur @ Graphic Design Festival Breda

Van 17 tot en met 27 april vindt voor de vierde maal het festival over grafisch ontwerp en beeldcultuur plaats. Op verschillende locaties in de stad, zowel bij instellingen als in de openbare ruimte, zijn presentaties en interventies van ontwerpers te zien. Op woensdag 23 april houdt het Stimuleringsfonds een spreekuur op het festival om vragen over subsidiemogelijkheden te beantwoorden.
Graphic Design Festival Breda (GDFB) is een tweejaarlijks, internationaal festival over grafisch ontwerp. Het festival gaat in op hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied en laat je via exposities, workshops en rondleidingen ervaren wat beeld met je doet. Door confrontaties met grafische interventies op straat en presentaties in galeries en tijdelijke locaties ervaar je hoe een nieuwe generatie ontwerpers omgaat met grafisch ontwerp, illustratie, motion graphics, data visualisatie, typografie en visual storytelling. Workshops, rondleidingen en lezingen bieden verdere verdieping.

Thema GDFB2014
Door recente ontwikkelingen in politiek en economie en door toenemende invloed van technologie en internet ontstaat maatschappelijke onrust over ons welzijn en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen voor bestaande systemen en problemen. Het GDFB 2014 presenteert aansprekende voorbeelden van ontwerpers die onze omgeving kunnen veranderen. Door het proces voorafgaand aan het ontwerp te tonen wordt inzichtelijk gemaakt hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan een nieuwe omgeving. In de voorbeelden wordt duidelijk hoe grafisch ontwerpers oplossingsgericht werken en hoe zij technologie, cultuur en sociale aspecten integreren.
Meer informatie over het festival is te vinden op www.graphicdesignfestival.nl

Spreekuur
Het Stimuleringsfonds kan vanuit haar deelregelingen Architectuur, Vormgeving, E-cultuur en Internationalisering subsidies verstrekken voor culturele projecten in binnen- en buitenland. Ben jij een ontwerper met een idee voor een innovatief project? Of heb je vragen over de deelregeling talentontwikkeling? Het Stimuleringsfonds beantwoordt je vragen en kan je daarnaast adviseren over het opstellen van een projectplan of het indienen van een subsidieaanvraag. Loop bij ons langs of maak van te voren een afspraak d.m.v. een e-mail naar Eva Roolker (e.roolker@stimuleringsfonds.nl) onder vermelding van 'spreekuur @ GDFB2014', je naam en het onderwerp van gesprek.
Het spreekuur vindt plaats op woensdag 23 april van 13.00 tot 16.00 uur in de Stadsgalerij, Oude Vest 34..

Het Graphic Design Festival werd ondersteund vanuit de Deelregeling Vormgeving: >> Graphic Design Festival Breda

meer >

GDFB_2.jpg
31 mrt '14

Spreekuur @ Graphic Design Festival Breda

Van 17 tot en met 27 april vindt voor de vierde maal het festival over grafisch ontwerp en beeldcultuur plaats. Op verschillende locaties in de stad, zowel bij instellingen als in de openbare ruimte, zijn presentaties en interventies van ontwerpers te zien. Op woensdag 23 april houdt het Stimuleringsfonds een spreekuur op het festival om vragen over subsidiemogelijkheden te beantwoorden.

meer >

Open_oproep_onderwijs.jpg
31 mrt '14

Open oproep: Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners

Het Stimuleringsfonds voert in opdracht van het ministerie van OCW een programma uit, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving. Voor het Stimuleringsfonds is dit geen nieuw onderwerp. In het verleden is de aandacht vooral uitgegaan naar het verbeteren van de kwaliteit van scholen en schoolomgeving in het primair onderwijs. Nu is de aandacht verlegd naar beroepsonderwijs voor jongeren ( vmbo, mbo, ROC). Bovendien wordt het vraagstuk niet alleen vanuit de architectuur maar vanuit de breedte van de creatieve industrie benaderd.
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Eigenlijk is het onduidelijk voor welke beroepen we de jongeren van nu moeten opleiden. Het Stimuleringsfonds en Waag Society werken samen in een programma om de kennis en kunde van de creatieve industrie te benutten voor het denken over de inrichting van het beroepsonderwijs voor jongeren (MBO/ROC) en de omgeving die daarbij hoort. Tot die omgeving behoren evengoed de inrichting, het meubilair, het gebruik van digitale media en werkplaatsen tot en met de relatie met de buurt of de aansluiting op de infrastructuurnetwerken. Daarbij zien we de creatieve industrie als een laboratorium voor het toekomstige onderwijs en voor het denken over economische innovatie.

Het recente Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) -rapport Naar een lerende economie constateert dat het onderwijs nu nog te veel trekjes heeft van een industriële aanpak: de school als leerfabriek. De opgave is om het onderwijs te transformeren: onderwijs moet geen disciplineringoefening zijn die jongeren geschikt maakt om te werken in grote bedrijven. In een kennis- en dienstensamenleving zijn differentiatie en creativiteit veel belangrijker; het leren zien van kansen. Innovatie is het vermogen om te zien hoe iets beter, sneller of goedkoper kan. Onderwijs moet ‘competente rebellen’ afleveren. De leerfabriek maakt plaats voor onderwijs dat wellicht minder afhankelijk is van tijd en plaats.

Schrijf een voorstel
Het Stimuleringsfonds en Waag Society vragen van deelnemende teams een visie te formuleren op de betekenis van creativiteit in het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de leeromgeving. In hoeverre is het bevorderen van creativiteit gekoppeld aan onderwijsconcepten, die zich richten op ‘denken en doen’? Van de teams wordt gevraagd een voorstel te schrijven waarin wordt ingegaan op de visie en vraagstelling, de werkwijze en de betrokken deskundigheid. Samenwerking met andere creatieve c.q. wetenschappelijke disciplines en met onderwijsinstellingen is gewenst.

Indienen
De voorstellen voor deelname kunnen tot 15 mei 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Onderwijsomgeving dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.

Uit de inzendingen selecteren het Stimuleringsfonds en Waag Society samen met drie externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan. Op basis van dit projectplan kan een subsidie van maximaal € 40.000 aangevraagd worden voor de uitvoering van het project.

Een voorstel bestaat minimaal uit:
een heldere, beknopte omschrijving van de probleemstelling, de opzet en organisatie van het project
een beknopte omschrijving van de werkwijze: hoe wordt de verbinding gelegd tussen de visie op het onderwijs en de omgeving
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag
een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek

Beoordeling
Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.
De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: onderwijs@stimuleringsfonds.nl, met als onderwerp: Onderwijs Challenge
het voorstel als 1 bestand aan te leveren, dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb, telt niet meer dan 12 pagina’s (inclusief opmaak) en is bij voorkeur een pdf-bestand.

Verder ter informatie:
u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 30 mei 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds en Waag Society bekendgemaakt.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Marjoleine Timmer of Anouk Laverge, projectteam AARO-programma Onderwijsomgeving
(010-4361600 / M.Timmer@stimuleringsfonds.nl / A.Laverge@stimuleringsfonds.nl).

meer >

Open_oproep_onderwijs.jpg
31 mrt '14

Open oproep: Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners

Het Stimuleringsfonds voert in opdracht van het ministerie van OCW een programma uit, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving. Voor het Stimuleringsfonds is dit geen nieuw onderwerp. In het verleden is de aandacht vooral uitgegaan naar het verbeteren van de kwaliteit van scholen en schoolomgeving in het primair onderwijs. Nu is de aandacht verlegd naar beroepsonderwijs voor jongeren ( vmbo, mbo, ROC). Bovendien wordt het vraagstuk niet alleen vanuit de architectuur maar vanuit de breedte van de creatieve industrie benaderd.

meer >

The_Milan_Breakfasts_2013_.jpg
26 mrt '14

Breakfast Talks

In de afgelopen jaren ontwikkelde de Design Academy Eindhoven (DAE) de gezonde traditie om de drukke dagen tijdens de Milan Design Week te beginnen met een Breakfast Talk. Dit jaar ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dit voedende evenement, dat van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 april plaatsvindt.
In drie ochtend- en een middagsessie zal DAE bespreken hoe het designonderwijs een gezond ego kan stimuleren, welke rol ontwerpers kunnen spelen in maatschappelijke vraagstukken en de creatieve economie, en hoe we een bloeiende cultuur kunnen creëren voor designcuratoren en -critici. De gesprekken zijn ook een goed moment om de nieuwe bestuurders van DAE Thomas Widdershoven (creatief directeur) en Tonny Holtrust (onderwijs) voor te stellen, evenals de introductie van de nieuwe masteropleiding Design Curating en Writing die zal starten vanaf september van dit jaar.

Moderator is Tracy Metz, journalist en auteur op het gebied van stedelijke en ruimtelijke vraagstukken. Radiozender Radio Emma zal zorg dragen voor de speciaal ontworpen intermezzo 's.
Entree: gratis, inclusief koffie en croissants
Voertaal: Engels

U bent van harte welkom om uw lichaam en geest te voeden!


BREAKFAST TALK 1:
EDUCATING THE SELF
woensdag 9 april
10.00-11.30

FORUM
Tonny Holtrust, directeur onderwijs & onderzoek Design Academy Eindhoven
Jurgen Bey, directeur Sandberg Instituut Amsterdam en ontwerpstudio Makkink & Bey
Jan Pieter Kaptein, student Design Academy Eindhoven over het project the Second Self Laboratory
Eugenie Delariviere, student Design Academy Eindhoven over het project My Education FrustrationBREAKFAST TALK 2:
DESIGN FOR THE UNSELF
donderdag 10 april
10.00-11.30

FORUM
Thomas Widdershoven, creatief directeur Design Academy Eindhoven en directeur studio Thonik
Alexandra Midal, freelance curator en hoofd van de masteropleiding HEAD (Haute Ecole d'art) in Genève
Dave Hakkens, student Design Academy Eindhoven over afstudeerproject PhoneBloks
Bora Hong, student Design Academy Eindhoven over afstudeerproject Cosmetische Chirurgie

Inleiding tot de tentoonstelling van Jan Konings, curator tentoonstelling Self Unself (tezamen met Thomas Widdershoven)


TEA TALK:
QUESTIONING & CURATING THE SELF & UNSELF
vrijdag 11 april
15.30-17.00

FORUM
Jan Boelen, hoofd van de master Social Design en van de nieuwe Master Design Curating & Writing.
Justin McGuirk, designcriticus, curator, schrijver en directeur van Strelka Pers
Tamar Shafir, designcriticus en alumni Design Academy Eindhoven


BREAKFAST TALK 4:
RESEARCH OURSELVES
zaterdag 12 april
10.00-11.30

FORUM
Bas Raijmakers, lecturer Strategic Creativity op Design Academy Eindhoven en creatief directeur van STBY
Anne Meroni, onderzoeker Design en Innovatie voor Duurzaamheid van het Departement INDACO (Industrial Design, Arts, Communication and Fashion) van de Politecnico di Milano
Desiree Majoor, vice-voorzitter College van Bestuur Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en lid Topteam Creatieve Industrie

Meer informatie:

meer >

The_Milan_Breakfasts_2013_.jpg
26 mrt '14

Breakfast Talks

In de afgelopen jaren ontwikkelde de Design Academy Eindhoven (DAE) de gezonde traditie om de drukke dagen tijdens de Milan Design Week te beginnen met een Breakfast Talk. Dit jaar ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dit voedende evenement, dat van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 april plaatsvindt.

meer >

meer >