nieuws

Psychiatrisch_Ziekenhuis_Wolfheze_1930.jpg
12 okt '10

De woning en het gesticht

Symposium i.s.m. Fonds Psychische Gezondheid
Welke rol speelt de herbestemming van psychiatrische instellingsterreinen bij de zorg voor (langdurig) psychiatrische patiënten?
Op zoek naar de ontbrekende schakel in de relatie tussen architectuur en psychiatrie.
Datum: vrijdag 12 november
Huisvesting van chronisch psychiatrische patiënten is een onderschat probleem. Vanaf de jaren tachtig ligt de nadruk op de resocialisatie van de psychiatrische patiënt en de vermaatschappelijking van de instelling. Sinds die tijd worden wonen en zorg zoveel mogelijk gesplitst. De nadruk ligt op een behandeling van korte duur terwijl de huisvesting elders plaatsvindt. Er is een trek naar de stad en een leegloop van de landelijke instellingen. Inmiddels wordt onderkend dat de instellingsterreinen opnieuw een rol kunnen spelen voor psychiatrische zorgactiviteiten die geen plek kunnen vinden in de stad. Er is dus een nieuwe vraag naar variatie van woonvormen op de instellingsterreinen.

Centrale vragen:
 Wat is de relatie tussen wonen en zorg: kan de psychiatrische patiënt gescheiden worden van zijn ziekte?
 Wat betekent wonen voor de psychiatrische patiënt?
 Hoe om te gaan met het voormalige zorgerfgoed versus nieuwbouw?
 Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van reguliere (luxe)woningen tot de huisvesting van patiënten en het bijzondere karakter van de terreinen?

Tijdens het symposium richten we ons op de architectuur (tevens interieur) en het landschap van drie instellingsterreinen en de beleving van de patiënt. Per case belichten we de psychiatrische zorg in relatie tot het wonen, door steeds een opdrachtgever/psychiater en daarna de architect aan het woord te laten. Vervolgens krijgt een co-referent gelegenheid om kritische vragen te stellen. Dit mondt uit in een debat met de zaal. Gedurende de middag werken we toe naar een onderzoeksagenda.

Programma

10.30 uur Rondleiding op het terrein Den Dolder voor een kleine groep geïnteresseerden (max. 25 personen)

12.30 uur Lunch in de kapel bij het Sanatorium te Zeist

13.00 uur Opening door gespreksleider: Ronald Gorter, directeur Fonds Psychische Gezondheid

13.05 uur Welkom door Richard Janssen, lid Raad van Bestuur Altrecht

13.15 uur Presentatie Nikolaas Vande Keere van UR architects
Het ontwerpend onderzoek De psychiatrische instelling ontmanteld en toelichting van de drie cases.

13.35 uur Case 1: Psychiatrisch Centrum Bloemendaal, Den Haag
Wat betekent wonen voor de psychiatrische patiënt?
  toegespitst op het cliëntenperspectief
  integratie: wonen tussen patiënten, maar ook in een woonwijk met andere mensen
  invloed van familie-initiatieven zoals kleinschalige woonprojecten

Jos van Nieuwkoop, directeur vastgoed Parnassia Bavo Groep, over het functioneren van het terrein, herbestemming en ontwikkeling
Terry van de Heide, architect. Heeft een ontwerpend onderzoek verricht naar de mogelijkheden van huisvesting voor dak- en thuislozen in Nederland, is de architect van een FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling) in Den Haag en van een sportaccommodatie, beide in opdracht van Parnassia Bavo Groep.
Co-referent: Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon (cliënten- en familieperspectief). Stichting Ypsilon is de vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose, heeft ook een Expertisecentrum Wonen.
Debat met zaal

14.20 uur Case 2: Servaashof, Venray
Wat is de rol van het landschap bij zorgarchitectuur?
  sterke segregatie in organisatie terrein
  rol van het landschap: kijkgroen versus gebruik door patiënten
  is dit een juiste aanpak? (gedacht vanuit beheersaanpak)

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur. Over het concept en de inrichting van dit terrein, functioneren en herontwikkeling
Architect Martien van Goor (Greiner Van Goor Huijten Architecten), ontwerpers van nieuwbouw 300 plaatsen
Co-referent: Bas Römgens (woon)zorg ambassadeur bij VenhoevenCS architecture + urbanism. VenhoevenCS werkt momenteel voor GGNet aan masterplannen voor psychiatrische voorzieningen in Apeldoorn en Warnsveld.
Debat met zaal

15.05 uur pauze

15.15 uur Case 3: Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder
Hoe ga je om met het bestaande erfgoed en/of de erfenis van de bouwjaren 70/80/90?
  project Dolderse Hille, samenwerking met woningcorporatie Seyster Veste
  herbestemming
  dorpskern in plaats van zorgkern, gemengd programma

Mariken Govaert, directeur vastgoed Altrecht, bespreekt haar opvatting over architectuur en psychiatrie. Over concepten, gebouw, stromingen
Don Murphy van VMX architecten. Over hun ervaringen met het ontwerpen voor psychiatrische patiënten, in het bijzonder op landelijke locaties
Co-referent: Durk Kooistra, lid Raad van bestuur ’s Heeren Loo en zelf opdrachtgever
Debat met zaal

16.00 uur Slotdebat:
Conclusies en formuleren onderzoeksagenda

16.45 uur Borrel

Locatie: Altrecht, in de voormalige kapel bij het Christelijk Sanatorium te Zeist (max. 105 mensen)

Aanmelden:
sfa@architectuurfonds.nl o.v.v. De woning en het gesticht.
Aanmelden rondleiding:
sfa@architectuurfonds.nl o.v.v. rondleiding Den Dolder. Er kunnen maximaal 25 personen mee, dus reageer snel bij interesse.

Meer informatie naar aanleiding van dit onderwerp leest u in het essay van UR Architects wat als pdf is bijgevoegd op deze pagina.

Het ontwerpend onderzoek De psychiatrische instelling ontmanteld van UR architects is tot stand gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het Fonds Psychische Gezondheid, EFL-stichting, Twijnstra Gudde en Centrum Zorg en Bouw/TNO.

In België wordt naar aanleiding van hetzelfde onderzoek van UR architects op 25 november in Museum Dr. Guislain te Gent de studiedag Het huis van de psychiatrie georganiseerd. Het huis van de psychiatrie zoekt naar nieuwe raakpunten tussen architectuur en geestelijke gezondheidszorg en de betekenis ervan in de 21ste eeuw.
logo_Fonds_Psychische_Gezon.gif

InNoParticularOrder2.jpg
2 okt '14

Talent Exhibition Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week van 18 t/m 26 oktober presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie jong talent. De tentoonstelling In No Particular Order laat werk zien van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een werkbeurs van het Stimuleringsfonds ontvingen. De tentoonstelling richt zich op actueel werk, maar geeft ook een beeld van een huidige generatie creatieven die actief is op het gebied van vormgeving, architectuur en e-cultuur.
Wat maakt iemand tot een talent? Hoe wordt talent gevormd? Dat is de centrale vraag in deze tentoonstelling in de Schellensfabriek. Factoren die bij talentvorming een rol spelen zijn voor deze presentatie onderzocht en verzameld; van gereedschap tot maakprocessen, invloedrijke boeken, rolmodellen tot aan correspondentie. Want ontwikkel je talent door praktijkervaring of word je ermee geboren? ‘Met deze tentoonstelling wil ik de notie van talent scheiden van het mysterieuze, en de daadwerkelijke kwaliteiten en andere factoren ontleden die bijdragen aan talentvorming,’ licht curator Agata Jaworska toe.

Nieuw werk en duiding van actuele trends
In No Particular Order presenteert niet alleen werk van de individuele talenten maar legt ook trends en onderlinge overeenkomsten bloot. Schetsboeken, persoonlijke bibliotheken, studio’s, werkwijzen en gedachten leveren een verrassend beeld op van de jonge generatie makers. Overkoepelende thema's zoals een interdisciplinaire werkwijze en kritische visies komen naar voren. Ontwerper Jólan van der Wiel: ‘Ik wil niet in een designwereld overleven die volledig is gefixeerd op productie en massaproductie’. Modeontwerpster Pauline van Dongen: ‘De mode-industrie is zo dominant dat bijna niemand de manier waarop we produceren en distribueren heroverweegt’, en stelt daarmee het veld waarin ze werkt ter discussie.

De tentoonstelling toont werk van Adriaan Aarnoudse, Aliki van der Kruijs, Arna Mackic, Beer van Geer, Boris de Beijer, Danny Cremers, Deniz Terli, Elisabeth Klement, Foteini Setaki, Irma Földényi, Jinhyun Jeon, Jólan van der Wiel, Jorge Bakker, Linda Valkeman, Maaike Fransen, Pauline van Dongen, Pieter Stoutjesdijk, Pinar Demirdag, Rick van der Linden, Rogier Delfos en Viola Renate.

18 t/m 26 oktober 2014
Schellensfabriek, Vestdijk 280, Eindhoven
dagelijks 11.00 - 20.00

De begeleidende publicatie is te verkrijgen in de tentoonstelling of te bestellen via info@stimuleringsfonds.nl.

meer >

InNoParticularOrder2.jpg
2 okt '14

Talent Exhibition Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week van 18 t/m 26 oktober presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie jong talent. De tentoonstelling In No Particular Order laat werk zien van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een werkbeurs van het Stimuleringsfonds ontvingen. De tentoonstelling richt zich op actueel werk, maar geeft ook een beeld van een huidige generatie creatieven die actief is op het gebied van vormgeving, architectuur en e-cultuur.

meer >

Schellensfabriek.jpg
30 sep '14

Spreekuren bij Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week houdt het Stimuleringsfonds op vrijdag 24 oktober spreekuur in de Schellensfabriek Eindhoven om te informeren en te adviseren. Meer weten over de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Maak van tevoren een afspraak en kom langs!
Het Stimuleringsfonds kan vanuit haar deelregelingen vormgeving, e-cultuur en internationalisering subsidies verstrekken voor culturele projecten in binnen- en buitenland. Kom jij naar de DDW en ben jij een ontwerper met een idee voor een innovatief project? Het Stimuleringsfonds beantwoordt je vragen en kan je daarnaast adviseren over het opstellen van een projectplan of het indienen van een subsidieaanvraag.

Spreekuur Vormgeving: vrijdag 24 oktober, van 16:00 - 18:00 uur
Spreekuur Talentontwikkeling: vrijdag 24 oktober, van 16:00 - 18:00 uur
Spreekuur Internationalisering: vrijdag 24 oktober, van 16:00 - 18:00 uur
Spreekuur Voordekunst: vrijdag 24 oktober. Meld je aan voor het spreekuur van Voordekunst door dit formulier in te vullen. Lees hier mee over de samenwerking tussen het Stimuleringsfonds en Voordekunst.

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Kom dan langs op 24 oktober en maak voor de spreekuren Vormgeving, Talentontwikkeling en Internationalisering van tevoren een afspraak via info@stimuleringsfonds.nl.

Het spreekuur zal plaatsvinden in de Schellensfabriek, gelegen op de centrumroute van DDW, vlakbij het Van Abbemuseum.

Schellensfabriek
Vestdijk 280
Eindhoven

meer >

Schellensfabriek.jpg
30 sep '14

Spreekuren bij Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week houdt het Stimuleringsfonds op vrijdag 24 oktober spreekuur in de Schellensfabriek Eindhoven om te informeren en te adviseren. Meer weten over de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Maak van tevoren een afspraak en kom langs!

meer >

cucalu1.jpg
30 sep '14

Ondersteunde projecten op Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week worden verschillende projecten gepresenteerd die ondersteund zijn vanuit de regelingen van het Stimuleringsfonds.
De volgende werken zijn tijdens Dutch Design Week te zien:

Cucalu
Digitale games laten je aan de werkelijkheid ontsnappen en brengen je in een virtuele wereld. Cucalu heeft het tegenovergestelde effect. Dit nieuwe iPhone spel combineert spel en fotografie in de echte wereld. Je krijgt de opdracht een bepaalde vorm te spotten. Die fotografeer je en wordt vervolgens door anderen beoordeeld. Zo maak je een interactieve collage van de werkelijkheid in een virtuele context. Cucalu is een spel dat je verleidt om creatief te zijn.
>> Cucalu op DDW

Aliki van der Kruijs
Het project Weer Blauw is een tastbare uiting van kleur en seizoensveranderingen. In opdracht van het Zuiderzeemuseum ontwikkelde Aliki van der Kruijs in situ een serie stoffen. Het project vond zijn inspiratie in de stoomwasserij van het museum, waar blauwsel en zonlicht lakens bleken. Mode, fotografie, blog en publicatie komen in het eindresultaat samen. Tijdens de Dutch Design Week wordt de serie voltooid met de live productie van een blouse uit de verweerde stof.
>> Weer Blauw op DDW

Harm Rensink
Tijdens een artist-in-residence in Japan onderzoekt Harm Rensink de vormgeving binnen de lokale badcultuur. Hierbij richt hij het onderzoek voornamelijk op natuurlijke warmtebaden. Op basis van het onderzoek maakt de aanvrager een installatie, die getoond zal worden tijdens de Dutch Design Week 2014.
>> Harm Rensink op DDW

Rop van Mierlo
Rop van Mierlo heeft een animatietechniek ontwikkeld waarbij hij inktvlekken door een stapel papier laat vloeien. Iedere laag papier krijgt zo een andere afbeelding. Van Mierlo is voornemend de volgende stap te zetten in deze techniek door verschillende beelden in lagen over elkaar heen te schilderen. Hij onderzoekt in hoeverre het resultaat nog herkenbaarheid heeft en wat het totaalbeeld oplevert. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week.
>> Rop van Mierlo op DDW

Jesse Kirschner
Jesse Kirschner doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe ontwerpmethodiek voor parametrisch ontwerp binnen het 3D printen. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week 2014.
>> Onderzoek parametrisch ontwerp

meer >

OpenOproepWerkweekBeijingSCI.jpg
23 sep '14

Towards 2050 editie 2014 van start

De komende twee weken staan in het teken van Chinees-Nederlandse samenwerking op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Op 14 september is de 2014 editie van Towards2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation van start gegaan. Het programma bestaat uit workshops en seminars waaraan Chinese en Nederlandse ontwerpers en experts deelnemen en is onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan de Beijing Design Week.
Towards2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation is een meerjarig programma dat in juli 2013 is geïnitieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het doel van dit initiatief is om de toepasbaarheid van Nederlandse kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling te testen in de context van Chinese grootstedelijke regio’s. In het kader van dit programma worden Chinees Nederlandse ontwerpprojecten, onderzoeken, werkweken, seminars en uitwisselingen georganiseerd.

Verkenning 2013
De eerste verkennende werkweek vond vorig jaar plaats tijdens de Beijing Design Week in september 2013. Nederlandse en Chinese deelnemers werkten aan drie proefprojecten in Beijing, ingebracht door een lokale stakeholder, het Fengtai District Planning Bureau. Lees hier meer over de editie 2013.

Sindsdien neemt de interesse in Towards2050 toe, bij zowel Nederlandse als Chinese organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Dit laat zien dat er een toenemend besef is dat de huidige complexe stedelijke vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak en internationale samenwerking.

Transit-Oriented Development
Het thema dit jaar is Transit-Oriented Development (TOD). Daarvoor werkt Towards2050 met: Beijing Municipal Commission of Urban Planning, Ministry of Housing, Urban and Rural Development, Ministry of Transportation, Ministry of Land and Resources, World Bank Beijing Office, Tsinghua University, China Railway Corporation, Beijing Institute of Architectural Design, China Architecture Design & Research Group, Beijing Municipal Institute of City Planning & Design, China Academy of Urban Planning & Design, UED Magazine, CMoDA en Beijing Design Week.

Curator van het programma Ton Venhoeven: “Ik ben blij met de brede achtergrond en expertise van de Chinese en Nederlandse deelnemers. Er zijn verschillende soorten specialisten, generalisten, beleidsmakers en ontwerpers, van zowel publieke als private instellingen. Met professoren en studenten werken zij samen aan projecten die bijdragen aan slimme, competitieve, duurzame en gezonde stedelijke regio’s.”

Samenwerking
Bijzonder in het programma is de intensieve samenwerking tussen ontwerpers en financieel specialisten. De samenwerking wordt mede ingegeven door de behoefte van de Chinese overheid om de leefkwaliteit van steden te verbeteren met een marktgerichte, in plaats van een planeconomische benadering. De Nederlandse stedelijke agglomeraties en hun onderlinge connecties vormen voor China een interessante praktijk. Een praktijk die een goede basis biedt voor de uitwisseling van kennis- en kapitaalstromen, ook vanuit China naar Nederland.

Betrokken organisaties:
Beijing Municipal Commission on Urban Planning, Tsinghua University, Beijing Institute for Architectural Design, China Academy for Urban Planning and Design, China Architectural Design Research Group, Beijing Municipal Institute of City Planning & Design, Nederlandse Ambassade Beijing, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, MVO Nederland, Vereniging Deltametropool, Gemeente Utrecht, VenhoevenCS architecture+urbanism, René Kuiken Urbanism, Fabric, KCAP, MLA+, GroupA, Benthem Crouwel, Urhahn Urbanism, Fakton, Benthem Crouwel.

Initiatiefnemer project:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

meer >

OpenOproepWerkweekBeijingSCI.jpg
23 sep '14

Towards 2050 editie 2014 van start

De komende twee weken staan in het teken van Chinees-Nederlandse samenwerking op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Op 14 september is de 2014 editie van Towards2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation van start gegaan. Het programma bestaat uit workshops en seminars waaraan Chinese en Nederlandse ontwerpers en experts deelnemen en is onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan de Beijing Design Week.

meer >

WerkweekQinghestationBeijing.jpg
22 sep '14

Verslag werkweek Beijing Qinghe station

Afgelopen week hebben dertig professionals uit Nederland en China in het kader van de Open Oproep Werkweek Qinghe Station intensief samengewerkt aan een strategie voor een stationslocatie Beijing. Deze Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die tijdens deze werkweek (14 tot 20 september) in opdracht van de Beijing Municipal Commission on Urban Planning (BMCUP) een TOD-strategie mochten ontwikkelen voor Qinghe Station voor een nieuw aan te leggen hogesnelheidslijn.
Een verslag van Thijs van Spaandonk

Op dit moment wordt er in China enorm geïnvesteerd in infrastructuur voor hogesnelheidstreinen. De stations voor deze treinen zijn ontworpen als vliegvelden (met bijbehorende beveiliging en wachttijden) en niet als stedelijke bronpunten. Veel tijd en comfort gaat hiermee verloren. De overstap op andere modaliteiten is suboptimaal. Ook is door de groei van de stad het metrosysteem overbelast en zijn de reistijden en -afstanden te groot.

Tijdens de werkweek zijn er op verschillende schaalniveaus strategieën ontwikkeld die proberen oplossingsrichtingen te vinden voor bovenstaande opgaven. Deze strategieën zijn:

Een integrale OV-structuur voor Beijing waarin een betere koppeling plaatsvindt tussen HSL, metro en een nieuw te introduceren modaliteit: de Rapid Train (vergelijkbaar met de Nederlandse Sprinter).
Wat levert deze koppeling op voor de twee stations op de lijn die tot onze opgave behoorde: Beijing North Station (bestaand) en Qinghe Station (nieuw)? Er is hier nagedacht over de verknoping van de verschillende modaliteiten in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit en reizigerscomfort.
De kansen voor gebiedsontwikkeling rondom de twee stations. De nadruk lag hier op het verbinden van verschillende programmatische gebieden rondom de stations, de kwaliteit van de openbare ruimte en het ontwikkelen van een programmatische mix die de werking van het station en het gebied verder kunnen ontwikkelen.

Op vrijdag 19 september zijn de bovenstaande bevindingen door de verschillende deelnemers gepresenteerd aan een enthousiast publiek. Komende week zullen de resultaten besproken worden met de verschillende stakeholders zoals de lokale overheid en de World Bank en worden bediscussieerd tijdens verschillende events zoals een International Forum on Transit Oriented Development en de Beijing Design Week.

Deelnemers werkweek:
Ton Venhoeven, Wu Weijia, Wu Chen, Cui Kai, Du Liqun, Zhang Bing, Huang He, Chen Yulin, Thijs van Spaandonk, Martijn de Geus, An Yue, Ni Jian, Dai Tianxing, Ren Yue, He Junqiao, Song Jing, Zhao Wenning, Liang Yingya, Sun Yuan, Yang Xu, Qiu Jie, Li Minhui, Wamg Liang, Zhen Tian, LI Jing, LV Wenjun, Liu Gang, Zhang Yizhang, Michel Duinmayer, Heleen Wijtmans, Joek Kruiderink, Marten Wassmann, Eric Frijters, Miriam Ram, Adam Visser, Brechtje Spreeuwers, John Breen, René Kuiken, Mark Dekker, Xun Huan, Ye Zhang.

Betrokken organisaties:
Beijing Municipal Commission on Urban Planning, Tsinghua University, Beijing Institute for Architectural Design, China Academy for Urban Planning and Design, China Architectural Design Research Group, Beijing Municipal Institute of City Planning & Design, Nederlandse Ambassade Beijing, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, MVO Nederland, Vereniging Deltametropool, Gemeente Utrecht, VenhoevenCS architecture+urbanism, René Kuiken Urbanism, Fabric, KCAP, MLA+, GroupA, Benthem Crouwel, Urhahn Urbanism, Fakton, Benthem Crouwel.

Initiatiefnemer project:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

meer >

WerkweekQinghestationBeijing.jpg
22 sep '14

Verslag werkweek Beijing Qinghe station

Afgelopen week hebben dertig professionals uit Nederland en China in het kader van de Open Oproep Werkweek Qinghe Station intensief samengewerkt aan een strategie voor een stationslocatie Beijing. Deze Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die tijdens deze werkweek (14 tot 20 september) in opdracht van de Beijing Municipal Commission on Urban Planning (BMCUP) een TOD-strategie mochten ontwikkelen voor Qinghe Station voor een nieuw aan te leggen hogesnelheidslijn.

meer >

BeelduitfilmBeijingBicycle.jpg
17 sep '14

AFFR organiseert architectuurfilmfestival China

Van 25 tot en met 28 september gaat in Beijing het eerste filmfestival over architectuur en stadsontwikkeling in China plaatsvinden. Het festival wordt georganiseerd door het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR), in samenwerking met de Beijing Design Week (BJDW). Leidraad voor het programma is het beheersen van de extreme groei van Chinese steden.
Titel van het filmfestival is 'We are the city', curator Jord den Hollander heeft het programma samengesteld. Naast Nederlandse en Chinese films zullen er ook producties te zien zijn over stedelijke ontwikkelingen vanuit de hele wereld. “Bovendien zal speciaal voor het festival een film worden geproduceerd over de parallellen tussen twee uitgesproken fietssteden: Amsterdam en Beijing. Deze film wordt dagelijks op een van de grootste projectieschermen van de stad vertoond”, laat het AFFR weten.

De BJDW behoort met meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar tot de grootste evenementen voor architecten, stedenbouwkundigen en vormgevers ter wereld. Tijdens het filmfestival worden dagelijks debatten georganiseerd en zijn er workshops film en architectuur voor architectuurstudenten en jonge professionals. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt dit filmfestival. Kijk hier voor het uitgebreide programma.

meer >

BeelduitfilmBeijingBicycle.jpg
17 sep '14

AFFR organiseert architectuurfilmfestival China

Van 25 tot en met 28 september gaat in Beijing het eerste filmfestival over architectuur en stadsontwikkeling in China plaatsvinden. Het festival wordt georganiseerd door het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR), in samenwerking met de Beijing Design Week (BJDW). Leidraad voor het programma is het beheersen van de extreme groei van Chinese steden.

meer >

OpenOproepStadslabs.jpg
16 sep '14

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.
De ontwikkeling van steden ligt van oudsher bij de gemeentelijke diensten. Maar als gevolg van gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden beschikken deze afgeslankte organisaties over weinig vrije ruimte. Urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. In meerdere steden en regio’s springen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in het ontstane gat. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan urgente ruimtelijke opgaven. Gemeenten maken in sommige gevallen gebruik van de verzamelde kennis en ervaring van dergelijke netwerken. Het opbouwen en uitwisselen van expertise kan bovendien worden verbeterd.

Een oproep voor stadslabs, collectieven en innovatieve samenwerkingsverbanden
Het Stimuleringsfonds roept initiatiefnemers van stadslabs, ateliers en andere innovatieve samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor de opzet, dan wel continuering van lokaal verankerde werkvormen. Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling van bestaande stadslabconcepten en het opzetten van experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen ontwerpers, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen, bewoners en andere stakeholders aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.

Het Stimuleringsfonds selecteert samen met twee externe adviseurs maximaal 8 voorstellen, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. Stuur het voorstel uiterlijk 24 oktober 2014 in. De uitgebreide Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs vindt u op de pagina Open Oproepen.

meer >

OpenOproepStadslabs.jpg
16 sep '14

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.

meer >

DutchDesignPost.jpg
9 sep '14

Interesse in productie in Taiwan?

Taiwan heeft een opkomende interesse voor design, niet voor niets wordt Taipei in 2016 World Design Capital. Nu de massaproductie is verplaatst naar Taiwanese fabrieken in China werkt Taiwan aan innovatie en kwaliteitsproductie. Het relatief kleine eiland met een hoge dichtheid aan bedrijven biedt kansen voor Nederlandse ontwerpers.
Ben je ontwerper en heb je interesse om in Taiwan te produceren? Dutch Design Post (DDP) is een platform om Nederlands ontwerp internationaal verder te helpen. DDP helpt je in voorbereidingen voor de reis, faciliteert een matchmaking, begeleidt je tijdens je bezoek en zorgt voor aftercare om de nieuw opgedane relaties in stand te houden. Bovendien heeft DDP een residentie in Tainan.

Lees op de website www.dutchdesignpost.com onder het kopje 'How to apply' hoe je je kan aanmelden. Dutch Design Post is ondersteund naar aanleiding van de Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

meer >

DutchDesignPost.jpg
9 sep '14

Interesse in productie in Taiwan?

Taiwan heeft een opkomende interesse voor design, niet voor niets wordt Taipei in 2016 World Design Capital. Nu de massaproductie is verplaatst naar Taiwanese fabrieken in China werkt Taiwan aan innovatie en kwaliteitsproductie. Het relatief kleine eiland met een hoge dichtheid aan bedrijven biedt kansen voor Nederlandse ontwerpers.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
8 sep '14

Open Oproep Onderwijsomgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).
Een groot aantal onderwijsgebouwen voor het beroepsonderwijs is in de afgelopen twee decennia gebouwd. De vraag is of deze gebouwen qua locatie, schaal, opzet en inrichting wel voldoen aan de huidige eisen. Welke visie lag ten grondslag aan deze bouwgolf? En in hoeverre kunnen de gebouwen worden aangepast aan de nieuwe visies op het beroepsonderwijs? Voor welke beroepen worden de huidige jongeren opgeleid? En wat voor omgeving hoort daarbij?

De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft de ruimtelijke, bouwtechnische én de onderwijskundige kwaliteit van gebouwen en hun omgeving. Nog te vaak wordt het gebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie niet meer los kunnen worden gezien van andere maatschappelijke ontwikkelingen en voorzieningen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Een oproep aan ontwerpers en architecten
De oproep staat open voor ontwerpers en architecten die zich willen richten op onderzoek naar de nieuwbouw van schoolgebouwen (VMBO/MBO/ROC) die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij om analyse, evaluatie en ontwerpvoorstellen van zowel het gebouw als de omgeving: ruimtelijk, economisch, technologisch, programmatisch en sociaal. Welke keuzecriteria, naast bereikbaarheid en de aanwezigheid van omliggende infrastructuur, waren leidend voor de locatie van deze schoolgebouwen? Wat is het effect van het gebouw? In hoeverre is de omgeving van belang en wat is de invloed ervan op het onderwijs zelf? Wat kunnen deze gebouwen naast onderwijsrendement nog meer aan rendement opleveren? Hoe kan je de resultaten van het onderzoek inzetten voor nieuw onderwijs? En hoe kan dit type schoolgebouw geschikt worden gemaakt voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs?

Indienen en deadline Open Oproep
Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan. Op basis van dit onderzoeksplan kan een subsidie van maximaal €40.000,-aangevraagd worden voor de uitvoering van het onderzoek. Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 5 januari 2015 in. Lees op deze pagina meer over deze Open Oproep.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
8 sep '14

Open Oproep Onderwijsomgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).

meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds.jpg
4 sep '14

Architectuur @ Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.
Op woensdag 1 oktober organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. Verschillende partijen, waaronder architecten, experimenteren met nieuwe vormen en rollen in de praktijk. Er wordt onder meer gekozen voor specialisatie, voor cross-overs met andere disciplines, voor het verkennen van nieuwe werkterreinen en sommigen stellen het ambacht centraal. Tijdens deze bijeenkomst wil het fonds samen met het veld deze en andere benaderingen van de veranderende beroepspraktijk bespreken en de opgedane kennis en ervaring uitwisselen. Tijdens de bijeenkomst is veel ruimte voor bijdragen van het publiek. De verzamelde inzichten en ideeën dragen bij aan de evaluatie van de subsidieregelingen.

Programma
14.00 - 14.10 welkomstwoord Janny Rodermond
14.10 - 15.30 blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen
15.30 - 15.50 pauze
15.50 - 16.30 blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling
16.30 - 17.30 afronding

Aanmelden
Aanmelden is verplicht via architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ‘1 oktober 2014’. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni, adjunct secretaris Architectuur, via Z.Seghrouchni@stimuleringsfonds.nl of 010-431600.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur in de IJzaal van de Tolhuistuin, Buiksloterweg 5c, in Amsterdam. Vanaf Amsterdam Centraal (achteruitgang) is de Tolhuistuin goed te bereiken met de pont Buiksloterwegveer. De ingang is aan het IJ, via de rode trap en het terras loopt u naar de IJzaal. Ontvangst vanaf 13.30 uur, met aansluitend een borrel.
 • Blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen
 • Rick ten Doeschate - The Cloud Collective
  The Cloud Collective is een collectief van ontwerpers dat de krachten bundelt en ieders netwerk inzet bij verschillende typen projecten. Kenmerkend hierbij is dat The Cloud Collective in staat is om snel multidisciplinaire teams te vormen en zo de architectuur vanuit verschillende invalshoeken – van big data tot interieur – weet te benaderen. Rick ten Doeschate bespreekt Valuelab, een onderzoek naar herbestemming als gebiedsopgave.

  Marnix van der Meer - Zecc Architecten
  Zecc Architecten is gevestigd in Utrecht en heeft een portfolio opgebouwd met herbestemming, nieuwbouw en interieur vanuit een sterke ambachtelijke insteek. In haar dagelijkse praktijk probeert Zecc experiment en onderzoek een natuurlijk onderdeel te laten zijn. Casus: Herbestemmen als ambachtelijke opgave.

  Marco Vermeulen - Studio Marco Vermeulen
  In Vermeulen's praktijk is vaak de vraagstelling onderwerp van onderzoek. Hierin worden nieuwe werkterreinen verkent en creëert hij al doende een positie voor zichzelf als ontwerper in deze terreinen. Deze manier van werken maakt dat Studio Marco Vermeulen de ruimtelijke agenda mee vormgeeft. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt Vermeulen het project Biobased Delta.
 • Blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling
 • Jarrik Ouburg - Office Jarrik & Ouburg & Academie van Bouwkunst Amsterdam
  Aglaée Degros - Artgineering & Roland Rainer ch. Academy of fine arts Vienna
  Aan de hand van twee casi gaan Ouburg en Degros in op de kansen voor kennisontwikkeling in de praktijk en de wisselwerking tussen praktijk en ontwerponderwijs in binnen- en buitenland.

meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds.jpg
4 sep '14

Architectuur @ Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.

meer >

anderhalfjaarecultuur3.jpg
2 sep '14

Anderhalf jaar e-cultuur bij het Stimuleringsfonds

In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij direct een subsidieregeling voor projecten. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld?
“Het fonds heeft begin 2013 met het subsidieprogramma voor e-cultuur een sprong in het diepe genomen”, aldus Joris van Ballegooijen, secretaris van de Deelregeling E-cultuur van het Stimuleringsfonds. “De uitdaging van het eerste jaar was vooral om de juiste doelgroep aan te spreken. In de eerste rondes was het spannend of we goede en relevante projectaanvragen zouden ontvangen. Gelukkig is dat vanaf het begin af aan het geval geweest. In de eerste ronde waren het vooral de bekende namen die de regeling wisten te vinden. Daaronder bevonden zich veel instellingen en festivals maar nog niet zoveel makers. Inmiddels zien we dat ook deze groep de regeling weet te vinden. Ongeveer de helft van de aanvragen is geschreven door de makers zelf. Er zit een stijgende lijn in het aantal aanvragen en de toegekende subsidies. In heel 2013 namen we 127 aanvragen in behandeling. Dit jaar zijn we daar nu met drie rondes al overheen.”

Hoe stel je een deskundige commissie samen die aanvragen kan beoordelen, variërend van game-gerelateerde projecten, hard- en softwareontwikkeling tot crossovers met architectuur, vormgeving en podiumkunsten?
Joris van Ballegooijen (JvB): “Op advies van de onafhankelijke benoemingscommissie zijn we gestart met een minimale bezetting van adviseurs. Na een jaar hebben we de Deelregeling intern en met de aanvragers geëvalueerd (zie hier de terugblik). Daarna zijn specialisten uit het veld benaderd om de commissie te versterken. Elk commissielid brengt specifieke kennis mee. We hebben nu een poule van twaalf adviseurs. Op basis van de binnengekomen voorstellen wordt een optimale commissie bijeengebracht.”

De deelregeling krijgt veel voorstellen binnen voor de bouw van nieuwe websites, apps en online platforms. Is deze regeling bedoeld voor het financieren van een nieuwe bedrijfswebsite of online-platform?
JvB: “De deelregeling trekt grofweg twee type aanvragen aan: projecten die wat betreft vorm met e-cultuur te maken hebben en projecten die inhoudelijk aansluiten bij de deelregeling. De projecten uit deze laatste categorie worden door de commissie over het algemeen interessanter gevonden. We krijgen inderdaad veel voorstellen binnen voor de bouw van nieuwe websites, apps en online platforms. Maar als de inhoud van die website of dat platform geen relevantie heeft voor de culturele en artistieke ontwikkeling van e-cultuur dan is zo’n aanvraag meestal niet op z’n plaats. Daarbij is het Stimuleringsfonds in de eerste plaats een cultuurfonds. De naam ‘creatieve industrie’ triggert tot het indienen van ondernemingsplannen, maar die kunnen we niet in behandeling nemen. Spannender is het als er crossovers worden gemaakt naar nieuwe disciplines, als er vanuit een artistieke invalshoek research wordt gedaan of als er open source hard- en software wordt ontwikkeld. Soms stimuleren we crossovers extra door samen te werken met andere fondsen als het Mediafonds, het Filmfonds en het Letterenfonds.”

Welke tips kun je aanvragers voor deze deelregeling geven?
“Ik raad alle aanvragers aan goed te kijken naar de ondersteunde projecten op de website. Als je twijfelt of je project aansluit bij deze deelregeling, neem dan contact op met het fonds. We zijn altijd bereid om naar concepten te kijken en als het nodig is maken we een afspraak.”

meer >

anderhalfjaarecultuur3.jpg
2 sep '14

Anderhalf jaar e-cultuur bij het Stimuleringsfonds

In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij direct een subsidieregeling voor projecten. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld?

meer >

Voordekunst.jpg
2 sep '14

Samenwerking Stimuleringsfonds en voordekunst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. Het Stimuleringsfonds legt actief verbindingen tussen cultuur, maatschappij en economie. Crowdfunding kan hierbij een rol in spelen. Bij deze manier van publieksfinanciering staat de relatie tussen (potentiele) afnemer of het publiek en de maker centraal.

voordekunst ook crowdfundingplatform voor de creatieve indstrie
voordekunst.nl is de eerste en meest succesvolle Nederlandse crowdfunding website voor kunstprojecten. Sinds de lancering op 4 november 2010 hebben er meer dan 1200 projecten op voordekunst.nl gestaan, waarvan 75% de benodigde financiering wist te behalen. Inmiddels hebben ruim 50.000 overwegend particuliere donateurs een bedrag van bijna € 5 miljoen bijeengebracht.

Doel van de samenwerking met het Stimuleringsfonds is om, door middel van presentaties, workshops en gezamenlijke communicatie, een groei van het aantal projecten uit de creatieve industrie op voordekunst te bewerkstelligen. Een centrale rol binnen de samenwerking vormt de actieve begeleiding van voordekunst met talentvolle makers via een traject voorafgaand, gedurende en vooral ook na hun crowdfundingcampagne. Hiermee wordt beoogd om een meer duurzame relatie tussen makers en hun donateurs tot stand te brengen.

Partnerpagina Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds heeft de partnerpagina www.voordekunst.nl/partner/stimuleringsfonds-creatieve-industrie op de website van voordekunst. De projecten op deze partnerpagina zoeken alternatieve financiering via crowdfunding voor, tijdens of na een subsidietraject bij het fonds.

meer >

Voordekunst.jpg
2 sep '14

Samenwerking Stimuleringsfonds en voordekunst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.

meer >

meer >