nieuws

SCIWebsite.gif
18 dec '14

Open Oproep Crossovers beeldende kunst en creatieve industrie

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars op voorstellen in te dienen die betrekking hebben op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur. Het kan gaan om plannen voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied. De sluitingsdatum is 21 januari 2015.
Met de oproep willen beide fondsen recht doen aan de bestaande werkpraktijk binnen de creatieve industrie en de beeldende kunsten, waar grensoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn en vernieuwingen vaak gevonden worden in crossovers, interdisciplinaire samenwerkingen en uitwisseling. Het grensgebied tussen de disciplines is een belangrijke plek van ontwikkeling. Met het ondersteunen van relevante en innovatieve initiatieven en ambities willen de fondsen dit gebied versterken en beter zichtbaar maken naast de bestaande regelingen van beide fondsen.

Budget
Het project waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, duurt maximaal 1 jaar. Binnen de Open Oproep kan worden aangevraagd voor een standaard bijdrage van maximaal € 2.500 per maand. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage is bestemd voor projectkosten zoals onderzoeks-, materiaal-, productiekosten, honoraria voor derden en tijdsinvestering. Cofinanciering is verplicht.

Aanvragen
U kunt uw aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds of bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie via het online aanvraagformulier. NB: Wees er tijdig bij met het aanmaken van een account voor de online aanvraagomgeving.

Meer weten?
Voor de uitgebreide beschrijving van deze open oproep zie:
>> open oproepen

meer >

SCIWebsite.gif
18 dec '14

Open Oproep Crossovers beeldende kunst en creatieve industrie

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars op voorstellen in te dienen die betrekking hebben op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur. Het kan gaan om plannen voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied. De sluitingsdatum is 21 januari 2015.

meer >

onderhuidsTransmediaregelingStimulerings.jpg
15 dec '14

Acht non-fictie transmedia producties gehonoreerd

In de tweede helft van 2014 hebben acht projecten een bijdrage ontvangen voor een transmedia productie:
>> VerticalCitizens.com
De oprichting van een nieuwe gemeenschap komt online in beeld aan de hand van ervaringen van de eerste bewoners en gebruikers van het Koolhaas-gebouw De Rotterdam: het gebouw als organisme, data als hartmonitor, fotografie en audio als ECG en thermometer.

>> Onderhuids
Dit project is ontwikkeld naar aanleiding van Zwart als roet, een documentaire van Sunny Bergman over onbewust racisme. Via verschillende platforms komen verborgen voorkeuren en vooroordelen aan de oppervlakte.

>> De Asielzoekmachine
Een project over het Nederlandse asielbeleid, waar bijna iedereen een mening over heeft, en een poging om de complexe wereld en de dilemma’s van het Nederlandse asielbeleid te onderzoeken binnen een transmediale vertelstructuur.

>> Magic Carpet
Een interactief online tapijt verbindt ervaringen van jonge vrouwen in Iran met die van jonge vrouwen en mannen in Nederland. Zo ontstaat de mogelijkheid persoonlijke verhalen en verbogen boodschappen uit te wisselen en van nieuwe betekenis te voorzien.

>> Het controversiële excellente zaadje
Een zoektocht vanuit Europees perspectief naar de gevolgen van de opmars van genetische modificatie in de voedselketen. De bevindingen worden in kaart gebracht in een interactieve webdocumentaire met een discussieplatform.

>> Maar ik stop niet
Het verhaal van markante 70-plussers die boven hun gerechtigde pensioenleeftijd nog steeds met plezier aan het werk zijn. In een online omgeving geven een inspirerende visie op werken na je zeventigste.

>> De stoel van de laatste jaren
Een virtual reality documentaire over vijf autonome ouderen en de stoel waarin zij gedurende hun laatste levensjaren steeds meer tijd doorbrengen. Met 360° video kan de bezoeker met een Oculus Rift bril de ruimte beleven; de bewoner vertelt in een audioverhaal van 4 à 5 minuten over zijn leven.

>> EXIT
Een interactieve tablet-based documentaire die de gebruiker een uitweg biedt uit een zee aan doemscenario’s die onze positieve kijk op de wereld dreigen te vertroebelen. De ongebruikelijke interface van EXIT nodigt de gebruiker uit tot het inzetten van zijn eigen creativiteit en probleemoplossend vermogen.

De non-fictie transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De gezamenlijke regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. De volgende indiendatum is 3 februari 2015. Meer informatie: www.mediafonds.nl/transmedia.

meer >

IMG8106.jpg
15 dec '14

Terugblik Literatuur op het Scherm

Op zaterdag 13 december presenteerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de resultaten van hun programma Literatuur op het Scherm. Vier duo’s die de mogelijkheden van digitale literatuur onderzochten, werden zowel inhoudelijk als financieel ondersteund. Kon u niet aanwezig zijn bij de presentatie? Bekijk dan hier de introductiefilmpjes van de vier projecten en de beelden van de middag. De projecten zelf worden later deze maand gepubliceerd op www.literatuurophetscherm.nl.


Fotografie door Nienke Doekes
IMG80092.jpg

Introductie en moderatie door Margriet Schavemaker (Hoofd Collecties en Onderzoek Stedelijk Museum Amsterdam)

IMG8013.jpg

Een uitverkocht Auditorium Stedelijk Museum Amsterdam

IMG8068.jpg

Presentatie Het land binnen de muren over het voor publiek verboden marineterrein in Amsterdam

IMG8134.jpg

De Virtual Reality bril voor project Zonder Handen

cardboard2.jpg

Cardboard Virtual Reality bril

IMG8028.jpg

Schrijfster Pauline Genee licht de literaire luisterloop Laatste woord toe

IMG8150.jpg

Digitaal schrijver/journalist Niels 't Hooft leest column voor

oculus2.jpg

Try out Oculus Rift project Zonder Handen

oculus3.jpg

Try out Oculus Rift


meer >

IMG8106.jpg
15 dec '14

Terugblik Literatuur op het Scherm

Op zaterdag 13 december presenteerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de resultaten van hun programma Literatuur op het Scherm. Vier duo’s die de mogelijkheden van digitale literatuur onderzochten, werden zowel inhoudelijk als financieel ondersteund. Kon u niet aanwezig zijn bij de presentatie? Bekijk dan hier de introductiefilmpjes van de vier projecten en de beelden van de middag. De projecten zelf worden later deze maand gepubliceerd op www.literatuurophetscherm.nl.

meer >

LOGO1.jpg
10 dec '14

Vacature Intendant The Art of Impact

Op initiatief van het ministerie van OCW en in samenwerking met de zes landelijke, publieke cultuurfondsen wordt de komende jaren een extra investering gedaan in kunst en maatschappij. Het programma The Art of Impact investeert in bestaande en nieuwe projecten die de relatie tussen kunst en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en meer zichtbaarheid geven.
Voor het selecteren en begeleiden van bestaande projecten is het Mondriaanfonds op zoek naar een:

intendant (m/v)

De intendant…
is eindverantwoordelijk voor de selectie van bestaande projecten uit het kunstenveld die in aanmerking komen voor ondersteuning-op-maat vanuit het programma;
is (mede) verantwoordelijk voor de verdere invulling van een beoordelingskader voor de projecten die geselecteerd worden;
is publiek aanspreekbaar op zijn/haar keuze;
is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de projecten voor een breed publiek;
maakt met de initiatiefnemers van de geselecteerde projecten een programma op maat;
participeert in de voorbereiding en uitvoering van expertmeetings en andere projecten die verband houden met het programma.
onderhoudt nauw contact met het programmateam: de projectmedewerkers van de zes fondsen en de programmasecretaris;
rapporteert maandelijks aan de stuurgroep, bestaande uit de zes fondsdirecteuren en wekelijks aan zijn directe contactpersoon in de stuurgroep: de directeur van het Mondriaan Fonds.

Functie-eisen
grondige kennis van en ervaring in de kunsten/culturele sector en goede kennis van initiatieven en ontwikkelingen binnen andere maatschappelijke domeinen;
kennis van en ervaring met co-creatie; werken in partnerschappen;
aantoonbare ervaring in projectleiderschap;
uitstekende communicatieve vaardigheden;
zeer goed in staat tot verbinden, ook bij ongelijksoortige partners en in flexibele werkstructuren.

Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband: tijdelijke aanstelling
Contractduur: tot 1 januari 2016, met mogelijke verlenging tot 1 januari 2017
Maximaal aantal uren: 24 uur per week
Salaris: maximaal €4.200 bruto per maand, afhankelijk van ervaring

Sollicitaties kunt u o.v.v. ‘vacature intendant’ richten aan Floris Lieshout, (floris@theartofimpact.nl) en versturen naar het postadres:

Mondriaan Fonds
The Art of Impact
T.a.v. Floris Lieshout
Postbus 773
1000 AT Amsterdam

De sluitingstermijn is 2 januari 2015. De eerste gesprekken zullen worden gevoerd in januari 2015.

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met of mailen naar het Mondriaanfonds, Floris Lieshout, 020-523 15 23 of f.lieshout@mondriaanfonds.nl.

meer >

LOGO1.jpg
10 dec '14

Vacature Intendant The Art of Impact

Op initiatief van het ministerie van OCW en in samenwerking met de zes landelijke, publieke cultuurfondsen wordt de komende jaren een extra investering gedaan in kunst en maatschappij. Het programma The Art of Impact investeert in bestaande en nieuwe projecten die de relatie tussen kunst en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en meer zichtbaarheid geven.

meer >

refugeerepublic.jpg
10 dec '14

Refugee Republic

Hoe ziet het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp er uit? Refugee Republic is een nieuwe interactieve online documentaire over het leven in het Syrische vluchtelingenkamp Domiz in Noord-Irak. Ongeveer 58.000 overwegend Koerdische-Syrische vluchtelingen hebben hier onderdak gezocht en transformeren geleidelijk het kamp van een tijdelijk onderkomen naar een geïmproviseerde stad waar mensen wonen en werken, naar school gaan, een bedrijf starten, trouwen, ruzie maken en plezier hebben.
We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden op hulp wachten, maar die beelden laten slechts een gedeelte van de werkelijkheid zien. Wereldwijd wonen vluchtelingen gemiddeld zeventien jaar in een of andere vorm van opvang (bron: Norwegian Refugee Council). Refugee Republic neemt je mee naar de wereld achter de posters van de hulporganisaties, en die wereld hebben maar weinig mensen met eigen ogen gezien.

Beeldend kunstenaar Jan Rothuizen, multimedia journalist Martijn van Tol en fotograaf Dirk-Jan Visser onderzochten Domiz Kamp van A tot Z. Samen met web developer Aart Jan van der Linden, hebben ze het dagelijks leven in het kamp tot leven gebracht in een multidimensionale mix van tekeningen, foto’s, film, geluid en tekst.

Verken de straten en de steegjes van het kamp door te dwalen door de met soundscapes verrijkte tekeningen, scroll door audio-visuele verhalen en ontmoet een aantal van de bewoners van kamp Domiz. Via de interactieve multimediale kaart leer je onder andere Ahmad kennen, die spijbelt van school omdat hij een vogelwinkeltje is begonnen, loop je een dag mee met de drukbezette besnijdenisarts Shixmous, drink je thee tussen de motorblokken van tuk-tuk garagist Mahmoud en val je stil bij Fatma die hoopt door te breken als zangeres op Youtube.

Het multimedia project is nu te bekijken in het Nederlands en het Engels op >> Refugee Republic

Dit project wordt ondersteund vanuit de Non-fictie Transmediaregeling: >> Refugee Republic

meer >

refugeerepublic.jpg
10 dec '14

Refugee Republic

Hoe ziet het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp er uit? Refugee Republic is een nieuwe interactieve online documentaire over het leven in het Syrische vluchtelingenkamp Domiz in Noord-Irak. Ongeveer 58.000 overwegend Koerdische-Syrische vluchtelingen hebben hier onderdak gezocht en transformeren geleidelijk het kamp van een tijdelijk onderkomen naar een geïmproviseerde stad waar mensen wonen en werken, naar school gaan, een bedrijf starten, trouwen, ruzie maken en plezier hebben.

meer >

SeoulHollandPavilionPhotobyJacquesandre.jpgSeoul Design Festival Holland Pavilion. Foto door Jacques & André
4 dec '14

Verslag #2 Seoul: het Holland Pavilion

In het kader van het verkennen van nieuwe internationale presentatiemogelijkheden voor Nederlandse vormgeving heeft het Stimuleringsfonds dit jaar tien ontwerpers ondersteund voor deelname aan het Seoul Design Festival. De ontwerpers presenteerden hun projecten in het Holland Pavilion. Bruno Vermeersch (Jacques & André) ontwierp het paviljoen als een plein, een ontmoetingsplek met lantarenpalen en bankjes die het publiek de mogelijkheid biedt elkaar te treffen en te spreken over de tentoongestelde projecten en de thematiek.
Het festival had dit jaar als thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design; ook Zuid Korea heeft te kampen met een vergrijzende samenleving. Het festival trok meer dan 100.000 bezoekers en het Holland Pavilion was een druk bezocht onderdeel van dit evenement. De gesprekken die de ontwerpers met publiek voerden met hulp van tolken bleek een waardevolle ervaring, zo ook voor Juliette Huygen die haar project over euthanasie presenteerde. “Alleen al het spreken met mensen over het thema is een belangrijke ervaring voor de ontwikkeling van dit project. In het begin wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten en vond ik het spannend hoe mensen zouden reageren. Uiteindelijk bleek dat veel publiek bekend is met euthanasie en dat ze geïnteresseerd zijn in een open gesprek daarover.”

Op zaterdag 29 november bezocht een groep senioren van het Gangnam Senior Plaza het paviljoen. Voor de ontwerpers een hoogtepunt omdat dit de doelgroep is waar ze hun projecten voor hebben ontworpen. De senioren waren enthousiast. Het project van Michou Nanon de Bruijn sprak tot de verbeelding bij de senioren. Zo werd er in de groep al gesproken over de kosten van deelname aan de BrainTrain en of de trein ook in Zuid-Korea zou gaan rijden. Julia van Zanten sprak met een oudere Koreaanse vrouw over haar project Protective Underwear, die geëmotioneerd aangaf dat ze geloofde dat ze door deze projecten ook echt gelukkiger oud zou kunnen worden.

Interactie onderdeel van designprojecten
Het bezoek van de senioren werd door Jules van den Langenberg met beide handen aangegrepen om met de bezoekers een spelletje bingo te spelen met zijn speciaal ontworpen bingoset. Bij het Koreaanse publiek vielen de lampen van Studio Toer, die reageren op beweging en geluid, in de smaak. “We willen in onze ontwerpen ervoor zorgen dat objecten die normaliter statisch zijn autonoom gedrag kunnen vertonen. Hierdoor richten we ons op interactie en het creëren van een dynamische sfeer. Veel van onze projecten ontstaan doordat we spelenderwijs ontdekken”, aldus Castor Bours en Wouter Widdershoven van Studio Toer. “Onze lampen brengen levendigheid in huis, waardoor we laten zien dat meubels gezelschap bieden aan bijvoorbeeld alleenstaande ouderen.”

Over het algemeen bleek het festival meer een consumentenbeurs te zijn waar bedrijven hun nieuwste gadgets aan de man brachten. Toch bood deze setting juist kansen voor de ontwerpers om zich te onderscheiden. Doordat het paviljoen de thematiek wel sterk uitdroeg kwamen er veel bezoekers langs. Ook sprak de Nederlandse aanpak de pers aan en hebben verschillende ontwerpers interviews kunnen doen voor magazines en tv en zijn er verschillende persaanvragen binnengekomen.

Het Holland Pavilion is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Nederlandse Ambassade in Zuid Korea, Design House en East West Education Center.
SeoulHollandPavilionPhoto2byJacquesandre.jpg

Seoul Design Festival Holland Pavilion. Foto door Jacques & André

SeoulDesignFestivalLisaMandemaker.jpg

Lisa Mandemaker - Zero Hour. Foto door Jacques & André

SeoulDesignFestivalHarmRensink.jpg

Harm Rensink - Bed of Olfaction. Foto door Michou Nanon de Bruijn

SeoulDesignFestivalStudioToer.jpg

Studio Toer - Moti. Foto door Jacques & André

BingoSeoulDesignFestivalFotodoorMichouNa.jpg

Bingoproject door Jules van den Langenberg - The Medicine Called Fun. Foto door Michou Nanon de Bruijn

BingoFotodoorMichouNanondeBruijn.jpg

Deelnemers aan het Bingoproject. Foto door Michou Nanon de Bruijn

HollandPavilionmetvooraanprojectRecovere.jpg

Holland Pavilion met vooraan project Re-covered - Anne Feikje Weidema. Foto door Jacques & André

SeoulHollandPavilionPhotobyJulietteHuyge.jpg

Juliette Huygen - Euthanasia. Tales of Happily Ever After. Foto door Juliette Huygen

SeoulDesignFestivalJuliavanZanten.jpg

Julia van Zanten - Protective Underwear. Foto door Michou Nanon de Bruijn

Seouldesignstandjacquesandre2.jpg

Holland Pavilion met vooraan de presentatie van Tea-set Touch - Inge Kuipers. Foto door Jacques & André

SeoulDesignFestivalBrainTrain.jpg

Afbeelding van Brain Train uit het project Het NieuwGrijs - Michou Nanon de Bruijn


meer >

SeoulHollandPavilionPhotobyJacquesandre.jpgSeoul Design Festival Holland Pavilion. Foto door Jacques & André
4 dec '14

Verslag #2 Seoul: het Holland Pavilion

In het kader van het verkennen van nieuwe internationale presentatiemogelijkheden voor Nederlandse vormgeving heeft het Stimuleringsfonds dit jaar tien ontwerpers ondersteund voor deelname aan het Seoul Design Festival. De ontwerpers presenteerden hun projecten in het Holland Pavilion. Bruno Vermeersch (Jacques & André) ontwierp het paviljoen als een plein, een ontmoetingsplek met lantarenpalen en bankjes die het publiek de mogelijkheid biedt elkaar te treffen en te spreken over de tentoongestelde projecten en de thematiek.

meer >

Adviseursgezocht.jpg
3 dec '14

Gezocht: adviseurs gamefonds en tax-videoclipfonds

Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn voor de regelingen TAX-videoclipfonds en Gamefonds op zoek naar een nieuw adviescommissielid. Reageren kan tot uiterlijk 8 januari.
Het TAX-videoclipfonds is op zoek naar een adviseur die met name deskundig is op het gebied van videoclips en vormgeving. De adviseur is bijvoorbeeld als maker, ontwerper of kunstenaar betrokken bij de productie van videoclips of is iemand die vanuit een culturele invalshoek reflecteert op de vormgeving van videoclips.

Het Gamefonds is op zoek naar een adviseur die met name deskundig is op het gebied van de ontwikkeling en productie van games. De adviseur is bijvoorbeeld als (business) developer, art director of producer betrokken bij de ontwikkeling en productie van games.

Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn om als adviseur voor deze regelingen op te treden, neem dan contact op met het fonds. Lees hier meer over deze vacatures:
>> vacatures

meer >

LOGO3.jpg
1 dec '14

The Art of Impact van start

Op initiatief van het ministerie van OCW is vanaf 1 december The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg, welzijn, life sciences en circulaire economie? Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Tijdens het evenement Cultuur in Beeld op 1 december presenteerde minister Bussemaker dit nieuwe programma. “Kunst, cultuur én samenleving hebben elkaar nodig", aldus Bussemaker. "Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit, maar ook omdat kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder te maken.”

The Art of Impact… richt zich op initiatieven die kunst en maatschappij verbinden en wil de impact van bestaande projecten versterken en meer publiek te bereiken. Daarnaast ondersteunt het nieuwe initiatieven die vanuit een culturele invalshoek een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken.

The Art of Impact… roept kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele instellingen én opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector op om plannen in te dienen die de relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Begin 2015 volgt een open oproep voor nieuwe projecten.

The Art of Impact… is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Het programma is een extra impuls, naast de reguliere regelingen van deze fondsen.

De programmaleider is Michiel Munneke. Hij werkte twintig jaar voor World Press Photo, waarvan de laatste twaalf jaar als directeur. Zie voor meer informatie de nieuwe website: www.theartofimpact.nl.

Het ministerie van OCW lanceert samen met de zes landelijke publieke cultuurfondsen: The Art of Impact. Met dit programma worden nieuwe en bestaande kunstprojecten met een duidelijke maatschappelijke impact onderzocht en gestimuleerd. Doe je mee?

meer >

LOGO3.jpg
1 dec '14

The Art of Impact van start

Op initiatief van het ministerie van OCW is vanaf 1 december The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg, welzijn, life sciences en circulaire economie? Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

meer >

SeoulDesignWeek20141.jpg
1 dec '14

Verslag #1 Seoul: introductie van erfgoed en ambacht

In het kader van de Open Oproep Deelname Seoul Design Festival zijn tien geselecteerde Nederlandse ontwerpers vorige week afgereisd naar Zuid Korea. Zij presenteren tijdens het Seoul Design Festival niet alleen hun producten en concepten, maar namen voorafgaand aan deze week ook deel aan kennisverdiepende activiteiten.
Vorige week maandag was de start van het officiële programma voor de Nederlandse ontwerpers in Zuid Korea, twee dagen voordat het Seoul Design Festival (26 t/m 30 november) begon. Het eerste deel van het programma bestond uit een kennisverdiepende bijeenkomst over erfgoed en ambacht. “Om te werken in een land waar vooruitgang en innovatie hoog in het vaandel staan is het van belang om te weten waar het land vandaan komt”, aldus Jasmijn van Weenen, adjunct secretaris Internationalisering van het Stimuleringsfonds en projectleider binnen het fonds. “Zo brachten we een bezoek aan Korea Culture and Heritage Foundation, een overheidsinstelling die zich bezighoudt met het behoud en de overdracht van Koreaans erfgoed. Zij zetten zich in om meer mensen in aanraking te brengen met materieel en immaterieel erfgoed. Ook wil de instelling een breder internationaal publiek informeren over de eeuwenlange tradities en werkmethodes.”

Workshop Koreaans Hanji papier en traditionele houttechniek Ieum
Na de rondleiding door de tentoonstellingszaal van de Korea Culture and Heritage Foundation kreeg de groep inzicht in verscheidene productietechnieken, materialen en bewerkingsprocessen uit het Koreaanse erfgoed. In een workshop onder begeleiding van ambachtslieden konden de ontwerpers experimenteren met en kennis opdoen van het Koreaanse erfgoed en werkproces. Zo leerden de ontwerpers om te werken met Hanji, Koreaans papier dat is gemaakt van moerbeien, en objecten te vervaardigen in de traditionele houttechniek Ieum. Kenmerkend voor die techniek is dat er geen spijkers worden gebruikt, maar dat de verschillende onderdelen in elkaar worden geschoven. Deze techniek zie je terug in de traditionele Hanok huizen.

Bezoek aan verzorgingstehuis in de wijk Gangnam
Thema van het Seoul Design Festival dit jaar is Well-Aged Life, Well-Balanced Design. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking boven de vijfenzestig. Het bezoek van het verzorgingstehuis Gangnam Senior Plaza was dan ook het tweede onderdeel in het programma van de ontwerpers. Van Weenen: “Slogan van Gangnam Senior Plaza is Healthy Aging, Active Aging, Productive Aging, Integrative Aging. Het centrum biedt naast creatieve cursussen medische zorg, goedkope maaltijden en zelfs een datingservice voor ouderen. Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler binnen het Gangnam Senior Plaza zodat de bewoners iets terug kunnen doen voor de samenleving, zich nuttig voelen en hun kennis en jarenlange ervaring nog steeds kunnen inzetten.”

Na een korte introductie en een presentatie over de verschillende activiteiten in het centrum werd de groep rondgeleid door het zes verdiepingen tellende gebouw. “Het centrum was licht en ruimtelijk ingericht, de voorzieningen waren uitstekend. De sfeer was er ontspannen en vrolijk.” Ouder worden met behoud van kwaliteit van leven is de aanpak van dit centrum. Dat is in de lijn van het project The Medicine Called Fun dat Jules van den Langenberg tijdens het Seoul Design Festival presenteert: hoe kan je plezier terugbrengen in het leven van ouderen? Ook The NewGrey van Michou Nanon de Bruijn schetst verschillende utopische werelden waarin ouderen nog steeds een waardevol leven kunnen leiden. “Een bezoek aan het Gangnam Senior Plaza bood onze groep een waardevolle inkijk in hoe we andere vormen kunnen vinden in de benadering van de ouder wordende mens, hoe je kwaliteiten kunt blijven benutten en hoe we de laatste levensfase gelukkig kunnen doorbrengen.”
SeoulDesignWeek20142.jpg

Activiteiten in het Gangnam Senior Plaza

SeoulDesignWeek20143.jpg

Schilderles in het verzorgingstehuis


meer >

SeoulDesignWeek20141.jpg
1 dec '14

Verslag #1 Seoul: introductie van erfgoed en ambacht

In het kader van de Open Oproep Deelname Seoul Design Festival zijn tien geselecteerde Nederlandse ontwerpers vorige week afgereisd naar Zuid Korea. Zij presenteren tijdens het Seoul Design Festival niet alleen hun producten en concepten, maar namen voorafgaand aan deze week ook deel aan kennisverdiepende activiteiten.

meer >

EKWCandSagaCeramics.jpg
28 nov '14

Uitwisseling Japan - NL op gebied van Arita keramiek

Het Europees Keramisch Werkcentrum heeft een samenwerking opgezet met het Saga Ceramics Research Laboratory in Arita, Saga Prefectuur, een regio in het Zuidwesten van Japan beroemd om haar keramische producten. Deze samenwerking valt binnen een overeenkomst tussen Saga Prefectuur en de Nederlandse Ambassade in Tokio ondertekend vorig jaar november met het doel de uitwisseling op het gebied van Creative Industries tussen Saga en Nederland te initiëren. Het doel is om talentvolle designers te laten samenwerken met de (ambachtelijke) producenten uit deze regio en uitwisselingen tussen Nederlandse instellingen en die in Saga tot stand te brengen.
Saga Prefectuur viert in 2016 het 400 jarig bestaan van het zogenaamde Arita porselein. Het Arita porselein werd vanaf het midden van de zeventiende eeuw door de VOC via Nederland over heel Europe geëxporteerd. Met deze historische band in het achterhoofd wil Saga met Nederlandse designers en instellingen samenwerken om de productie van het gebied een nieuwe impuls te geven en uit te breiden naar de Europese markt.

De samenwerkingsovereenkomst van het EKWC met het Saga Ceramics Research Laboratory is getekend tijdens het bezoek van directeur van het EKWC Ranti Tjan aan Arita. Van 19 tot en met 23 oktober bezocht hij meerdere lokale producenten van het beroemde keramiek, het Kyushu Ceramics Museum en het Arita College of Ceramics. Dit bezoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds. Het EKWC en de onderzoeksinstelling beogen met de overeenkomst de uitwisseling van technologie en ontwerpkwaliteit te bevorderen en een Artist in Residence-programma mogelijk te maken.

meer >

EKWCandSagaCeramics.jpg
28 nov '14

Uitwisseling Japan - NL op gebied van Arita keramiek

Het Europees Keramisch Werkcentrum heeft een samenwerking opgezet met het Saga Ceramics Research Laboratory in Arita, Saga Prefectuur, een regio in het Zuidwesten van Japan beroemd om haar keramische producten. Deze samenwerking valt binnen een overeenkomst tussen Saga Prefectuur en de Nederlandse Ambassade in Tokio ondertekend vorig jaar november met het doel de uitwisseling op het gebied van Creative Industries tussen Saga en Nederland te initiëren. Het doel is om talentvolle designers te laten samenwerken met de (ambachtelijke) producenten uit deze regio en uitwisselingen tussen Nederlandse instellingen en die in Saga tot stand te brengen.

meer >

OpenOproepStadslabs2.jpg
27 nov '14

Selectie Open Oproep Experimenteren met Stadslabs

De open oproep ‘Experimenteren met Stadslabs’, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vlak na de zomer uitschreef in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft een overweldigende hoeveelheid inzendingen opgeleverd. In totaal werden vanuit het hele land maar liefst negenentachtig voorstellen ingediend. Om tot een goede selectie te komen zijn al deze voorstellen ter advies voorgelegd aan een deskundige groep van externe adviseurs bestaande uit: Kristiaan Borret - decaan Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen en voormalig stadsbouwmeester Antwerpen, Pieter Klomp - teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam en Saskia Beer - Voile Architecten en oprichter Glamourmanifest.
In eerste instantie zouden acht projecten worden geselecteerd, uitgegaan van circa veertig tot vijftig inzendingen. Omdat zowel het aantal inzendingen als de kwaliteit van de inzendingen de verwachtingen sterk heeft overtroffen bleek ook het budget dat aanvankelijk voor deze Open Oproep gereserveerd stond niet toereikend te zijn. Daarop is besloten om het beschikbare budget te verdubbelen, zodat nu verspreid over het land zoveel mogelijk verschillende projecten gelijktijdig van start kunnen gaan en er volgend jaar een solide basis is voor de opbouw van een overkoepelend kennisnetwerk. Inzendingen die nu niet zijn geselecteerd zullen overigens wel onderdeel uitmaken van het kennisnetwerk en over de ontwikkelde kennis beschikken.

Algemene indruk van inzendingen
Tijdens de beoordeling van de inzendingen constateert de adviescommissie dat de oproep tot veel inhoudelijk belangwekkende voorstellen heeft geleid. De geformuleerde opgaven en gekozen werkwijzen zijn vaak relevant en sluiten goed op elkaar aan. In enkele gevallen is voor een verrassende thematische insteek van een bottom-up initiatief gekozen waardoor lokaal ontwikkelde kennis een bredere relevantie krijgt en ook elders toepasbaar is. Dit geldt ook voor projecten waarin eigen werkwijzen kritisch tegen het licht worden gehouden voor toepassing op andere locaties of in nieuwe edities. Verder is het aantal inzendingen waarin gemeenten als initiatiefnemende partij of als partner in het project optreden boven verwachting hoog. Daarnaast is vaak goed nagedacht over open organisatievormen waarin innovatieve samenwerkingen en participatieve of co-creatieve processen een plek kunnen krijgen.

Selectie
Bij de beoordeling van de inzendingen hebben de adviseurs in eerste instantie gelet op de relevantie van de geformuleerde opgaven, de organisatievorm van het initiatief, de deskundigheid en de multidisciplinariteit van de betrokken projectpartners, het plan van aanpak en de coherentie tussen deze onderdelen. Pas in tweede instantie hebben de adviseurs, met het op te zetten kennisnetwerk in gedachten, gekeken naar de deelbaarheid van de te verwachten resultaten en de geografische spreiding van de geselecteerde voorstellen.
In enkele voorstellen ontbrak het aan een goede balans tussen het nadenken over alternatieve organisatievormen en de ontwikkeling van de inhoud. Soms werd te zwaar ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden. Terwijl de focus in andere voorstellen op de interne organisatie lag waarbij weinig juist verbanden werden gelegd met relevante externe partijen. De invulling en betekenis van de term stadslab is in een aantal voorstellen vooral gericht op de ontwikkeling en programmering van een object of gebouw. In sommige voorstellen werd het stadslab ingestoken als plek voor (product)makers. Dit sloot niet aan bij de omschrijving in de Open Oproep.

De commissie heeft uiteindelijk de volgende zeventien voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:
 • Stichting De Dépendance - Torre Hofplein, Rotterdam
 • Samen met ontwerpbureau ZUS initieert De Dépendance stadslaboratorium 'Torre Hofplein'. Het team wil de leegstaande Hofpoort, het voormalige Shellkantoor in het centrum van Rotterdam, en zijn directe omgeving door middel van programma tot leven wekken. De initiatiefnemers bouwen hiermee voort op de kennis die zij hebben opgedaan bij de herprogrammering van het tegenovergelegen Schieblock. Het project bestaat uit een tentoonstelling, een experimentele reeks publieke gesprekken en een ontwerpend onderzoek. Met het project willen beide partijen een kennisnetwerk opbouwen en aanbevelingen doen voor actuele ruimtelijk-economische vraagstukken die spelen in de stad Rotterdam. De aanvraag is met name gericht op de experimentele reeks publieke gesprekken.
 • Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam
 • De Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonenden te verbeteren, werden in 2011 vanwege de hoge kosten op de lange baan geschoven. Maar in de stad van de toekomst gaat men anders om met mobiliteit. Vervoersstromen worden anders georganiseerd en auto’s zijn minder vervuilend. Stadslab Luchtkwaliteit wil inspiratie bieden voor ruimtelijke ingrepen in de stad die op relatief korte termijn bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor organiseert Stek een aantal evenementen en richt zij een online platform op voor uitwisseling tussen experts, bewoners, ondernemers en politici. Het programma focust op thema's zoals groen, water en techniek.
 • Stichting Amsterdam Midwest - Open Coop MidWest, Amsterdam
 • In 2012 werd stichting Amsterdam MidWest door ondernemende buurtbewoners opgericht om ‘De Wissel’, een voormalig schoolgebouw in de Baarsjes, te beheren en te programmeren. MidWest is inmiddels uitgegroeid tot een wijkonderneming die de sociale cohesie versterkt, de wijkeconomie stimuleert en talentontwikkeling mogelijk maakt. Om de maatschappelijke impact en de professionaliteit te vergroten krijgt MidWest eind 2014 een coöperatieve vorm, waarbij men ernaar streeft het lokale draagvlak te verstevigen. Hiertoe is een verdienmodel ontwikkeld, waarbij het gesloten gebouw zich als een toegankelijke ontmoetingsplek moet presenteren. Om dit mogelijk te maken is een ruimtelijke optimalisatie noodzakelijk; MidWest laat hiertoe een verkennend onderzoek uitvoeren.
 • Stichting Donkeypedia - Stadslab BSH, Amsterdam
 • Buiksloterham (BSH) is een industriegebied annex bedrijventerrein in Amsterdam Noord dat in de komende decennia wordt omgevormd tot een gemengd woon/werkgebied. Deze gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een open bestemmingsplan, veel mogelijkheden voor zelfbouw, een coöperatief proces en ruimte voor experiment. Toekomstige bewoners zijn samen met creatieve professionals reeds van start gegaan met verschillende initiatieven die eraan moeten bijdragen dat Buiksloterham een circulaire wijk wordt. Kwartiermaker Frank Alsema wil aan alle initiatieven een platform bieden en zet Stadslab BSH op om ze te organiseren, samen met stakeholders een sociale en culturele agenda voor het gebied te ontwikkelen en zo het (zelf)organiserend vermogen van Circulair Buiksloterham te vergroten.
 • KAW - Stadslab St. Joseph, Eindhoven
 • In 2007 werd de Eindhovense wijk Doornakkers als aandachtswijk bestempeld. Sindsdien heeft men veel energie gestoken in het verhogen van de leefbaarheid. In 2013 gaf de gemeente opdracht om het voormalig parochiecluster St. Joseph via een open planproces te transformeren tot een aantrekkelijk semi-openbaar gebied. Vrijwel gelijktijdig zijn in de wijk verschillende bottom-up initiatieven ontstaan. Tijdens de analysefase werd duidelijk dat deze ontwikkelingen elkaar goed zouden kunnen versterken. Geen top-down of bottom-up benadering, maar een coöperatief proces met een gezamenlijk perspectief. De kern van het voorgestelde transitieplan wordt gevormd door de wisselwerking tussen de top-down opgave (herontwikkeling van het gebied) en de bottom-up sturing (vraaggericht programma). In Stadslab St. Joseph vervult KAW een intermediaire rol bij het aanjagen, afstemmen en coachen van activiteiten en partijen.
 • VPRO - VPRO Medialab Strijp S, Eindhoven
 • De VPRO constateert dat Strijp-S internationaal voorloper is op het gebied van technologische innovatie, maar stelt ook dat er een zekere beslotenheid in het gebied is geslopen. Om de ontwikkelingen van Strijp-S zichtbaarder te maken wil de VPRO op het Strijp-S terrein in Eindhoven een medialab bouwen. Makers en producenten komen zo in nauw contact te staan met de creatieve en hightech gemeenschap op Strijp-S. Binnen het medialab wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van mediagebruik, die het gebied een gezicht naar buiten geven. Tevens kan het lab unieke content leveren aan diverse VPRO programma’s en producties.
 • Stroom Den Haag - Stadsklas 2015. Learning by doing, Den Haag
 • De Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag. Het is in 2014 opgezet als een ‘learning by doing’ programma over vaardigheden die nodig zijn om de stad op andere manieren tot ontwikkeling te brengen. De Stadsklas heeft een uitgesproken interactief en mobiel karakter. Gidsen uit de wereld van kunst en architectuur nemen deelnemers mee naar projecten waar zij deze vaardigheden (bewust of onbewust) hebben ontwikkeld en/of ingezet. In gesprek met elkaar worden zowel de projecten als de vaardigheden tegen het licht gehouden en in relatie gebracht met de praktijken van deelnemers. Stroom wil de Stadsklas verder ontwikkelen tot een platform waarin niet zo zeer aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt, maar vooral aan het ontwikkelen en aanleren van vaardigheden waarmee actuele ruimtelijke opgaven opgepakt kunnen worden.
 • Stadskwekerij de Groene Helden - Groene Helden Buurtlaboratorium, Den Haag
 • Stadskwekerij de Groene Helden is betrokken bij de Zeeheldentuin, een groot buurtparticipatie project in Den Haag. Deze buurttuin is een bewonersinitiatief dat door vrijwilligers is opgezet, en is uitgewerkt door onder andere Stadskwekerij de Groene Helden, DGJ Architects & Landscapes en Tiessens Gebiedsontwikkeling. De kennis en ervaring die daarbij is opgedaan wil men gebruiken om de ontwikkeling van soortgelijke groene buurtinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. In een serie openbare buurtlaboratoria met workshops over buurtgroen en stadslandbouw richten de Groene Helden zich onder andere op bewoners, gemeenten en ruimtelijke professionals. Hiermee ondersteunen zij initiatiefnemers van groene buurtprojecten in de verschillende fasen van planvorming, realisatie en nazorg.
 • Gemeente Maastricht - Maastricht-LAB Next, Maastricht
 • Het M-lab is sinds 2012 actief als externe denktank van de gemeente Maastricht. Het is opgericht om de transitie naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling te stimuleren en een impuls te geven aan stedelijke (her)ontwikkeling. In de eerste twee jaar zijn interessante resultaten behaald en is men tot nieuwe inzichten gekomen die bijdragen aan de doorontwikkeling van het M-lab. Om het debat over nieuwe stadsontwikkeling verder te stimuleren kiest men in de volgende fase voor een meer open werkwijze c.q. co-creatief proces met open oproepen, publieke bijeenkomsten, het Stadmakersnetwerk en nieuwe samenwerkingsverbanden met individuele partijen, organisaties en kennisinstellingen.
 • Stadslab Roermond - Van experiment naar realisatie, Roermond
 • Stadslab Roermond is begin 2013 opgericht en functioneert als open platform en kennisnetwerk voor nieuwe stedelijke opgaven. In 2015 wil dit initiatief onderzoek doen naar haar eigen organisatie en positionering binnen de actuele lokale context en naar het bestaansrecht van stadslabs in het algemeen. Voor dit onderzoek put ze hoofdzakelijk uit eigen ervaringen. In 2013 schreef het Stadslab de prijsvraag ‘Roermond in de Steigers’ uit voor de ontwikkeling van een viertal vergeten locaties in de binnenstad van Roermond. Twee van de vier winnende voorstellen hebben inmiddels geleid tot productieve samenwerking met verschillende partners en zullen in 2015 als project doorgang vinden.
 • Departement Tijdelijke Ordening - DTO college, Arnhem
 • Het DTO college van het Departement Tijdelijke Ordening uit Arnhem is een alternatief kennisontwikkelingstraject voor ruimtelijke professionals, waarin zogenaamde 'Middle-up-down' ruimtelijke ontwikkelingsprojecten centraal staan. Dit zijn stedelijke ontwikkelingsprojecten waarbij vanuit een gemeenschappelijk belang wordt samengewerkt tussen overheden, ondernemers, culturele instellingen en betrokken inwoners en professionals. Het DTO college bestaat uit twee fasen; het bezoeken en analyseren van een aantal 'Middle-up-down' projecten en het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor vier locaties die om deze aanpak vragen. Naast DTO zijn ook architectuurcentrum CASA in Arnhem en lokale overheden aangehaakt.
 • Zijaanzicht - Veluwse stoofpot in Uddel, Apeldoorn
 • De gemeente Apeldoorn en Zijaanzicht willen met een gebiedsLAB aansluiting zoeken bij de hechte gemeenschap in en om Uddel en samen met de bewoners werken aan het versterken van de economische weerbaarheid van het gebied. De agrarische en militaire economie is langzaam uit het gebied aan het verdwijnen. Dit komt tot uitdrukking in een toenemend aantal vrijkomende en van functie veranderende agrarische erven en kazernes. De optelsom van separate initiatieven voor herprogrammering resulteert nog niet in een nieuwe economische motor voor het gebied. De behoefte om nieuwe initiatieven op gebiedsniveau met elkaar in verband te brengen is daarom groot. Het gebiedsLAB moet de lokale dialoog op gang brengen en kansen voor het gebied in kaart brengen. Zo werkt men toe naar een concrete eerste stap in de transformatie van dorp en buitengebied.
 • Stichting Lenteveld - Stadslab Nijmegen
 • Stadslab Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lenteveld, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Het heeft tot doel bottom-up initiatieven en top-down kwaliteitskaders met elkaar te verenigen. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem wordt aan de hand van drie concrete casussen een methodiek ontwikkeld om burgerinitiatieven in te bedden in ruimtelijke planontwikkelingen binnen gemeenten. Stadslab Nijmegen wil zo een fundament leggen om projecten in de toekomst succesvol aan te vliegen. De ontwikkelde methodiek, met daaraan gekoppeld het netwerk en de opgedane kennis en ervaring, dient als input voor het vervolg.
 • Gemeente Almelo - Vrije ruimte voor stadslandbouw, Almelo
 • De gemeente Almelo heeft sinds 2012 geëxperimenteerd met het agenderen en mogelijk maken van tijdelijke invullingen van langdurig braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Uit de evaluatie van die experimenten heeft de gemeente belangrijke lessen getrokken die ze nu wil inzetten bij een reeks pilotprojecten rond een duurzame invulling van braakliggende terreinen. Onder de noemer 'Vrije ruimte voor stadslandbouw' wil ze gedurende twee jaar samen met belanghebbende partijen naar de realisatie van vier concrete stadslandbouwprojecten toewerken, daarbij zal ze zelf vooral een faciliterende rol vervullen. Aan de hand van deze pilotprojecten worden de rollen van de diverse betrokken partijen nader gedefinieerd, wordt een kennisnetwerk opgebouwd en een blauwdruk ontwikkeld voor een duurzame ontwikkeling van braakliggende terreinen en gebouwen.
 • Atelier VA - Dorpslab Castricum, Castricum
 • Dorpsslab Castricum is opgezet als een ondersteunende netwerkorganisatie aan de Castricumse gemeenschap. De gemeente Castricum bestaat uit een aantal dorpen en kent met haar vele burgerinitiatieven een enorm potentieel aan burgerkracht. Het ontbreekt deze initiatieven echter aan kennis en onderlinge verbinding om vanuit innovatief meervoudig opdrachtgeverschap een stempel te drukken op de lokale ruimtelijke ordening. Dorpslab Castricum wil daarom de verbindende factor zijn tussen bewoners, ondernemers en de (semi)publieke sector. Het brengt stakeholders of probleemeigenaren samen in proeflabs over specifieke onderwerpen. Deze ontwerplabs hebben een open online karakter en worden ondersteund door intensief gebruik van media en digitale technologie.
 • Platform Duurzaamheid Dordrecht - Stadslab water in de Dordtse ruimte, Dordrecht
 • Platform Duurzaamheid Dordrecht wil een pilot voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad uitvoeren. Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad is een optelsom van vele grote en kleine maatregelen, die stap voor stap genomen moeten worden en gericht zijn op het verlagen van de kwetsbaarheid voor waterschade en -overlast. De pilot wordt uitgewerkt binnen het Stadslab Water in de Dordtse ruimte dat is opgezet als coalitie van verschillende private en publieke partners. De gemeente Dordrecht zal een locatie aanwijzen voor de uitvoering van het pilotproject. Het doel van de pilot is om gebruik te maken van burgerinitiatieven bij de aanpak van de wateropgave in de stad. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet om ideeën, wensen en expertise bij elkaar te brengen en te vertalen naar inspirerende ruimtelijke concepten die het proces aanjagen.
 • Stichting Polderlab - Digitaal Polderlab, Zuiderzeepolders
 • In de voormalige Zuiderzeepolders ontstaan -als gevolg van een terugtredende overheid, economische crisis en vraag naar nieuwe producten- nieuwe samenwerkingsvormen. In het Polderlab wordt vanuit drie invalshoeken (de dorpen, de steden en het landelijke gebied) onderzoek gedaan naar het nieuwe maatschappelijke krachtenveld. Doel is om dat te verbinden met actuele ruimtelijke opgaven en daar effectieve oplossingen voor aan te dragen. Op dit moment werkt het Polderlab reeds samen met bewoners, woningcorporaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en kennisinstituten aan drie deelprojecten die overeenkomen met de drie invalshoeken. De inzending betreft een overkoepelend digitaal en interactief platform, waarop informatie over de projecten met een breed publiek wordt gedeeld en discussies worden aangewakkerd. Hiermee wil het een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de polder.

meer >

OpenOproepStadslabs2.jpg
27 nov '14

Selectie Open Oproep Experimenteren met Stadslabs

De open oproep ‘Experimenteren met Stadslabs’, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vlak na de zomer uitschreef in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft een overweldigende hoeveelheid inzendingen opgeleverd. In totaal werden vanuit het hele land maar liefst negenentachtig voorstellen ingediend. Om tot een goede selectie te komen zijn al deze voorstellen ter advies voorgelegd aan een deskundige groep van externe adviseurs bestaande uit: Kristiaan Borret - decaan Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen en voormalig stadsbouwmeester Antwerpen, Pieter Klomp - teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam en Saskia Beer - Voile Architecten en oprichter Glamourmanifest.

meer >

DesigningaCountryCreativeindustriesinthe.jpg
21 nov '14

Publicatie OCW over creatieve industrie

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers.
Voor deze bijeenkomst, die van 18 - 21 oktober in Rotterdam plaatsvond, stelde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een publicatie samen. De publicatie gaat in op de sector creatieve industrie in Nederland, beschrijft de spelers op dit gebied en geeft een aantal voorbeelden van crossovers tussen verschillende (top)sectoren. Download hier de Engelstalige PDF. Een Nederlandse en Duitse vertaling volgen nog.meer >

DesigningaCountryCreativeindustriesinthe.jpg
21 nov '14

Publicatie OCW over creatieve industrie

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers.

meer >

meer >