nieuws

crossover3.jpg
22 okt '14

Crossover Works 3 - Innoveren met de creatieve industrie

Tijdens de Dutch Design Week, als heel Eindhoven in het teken staat van de kracht van ontwerp, wordt deel 3 van Crossover Works gelanceerd. Een boekje over bijzondere samenwerkingen tussen de creatieve industrie en andere topsectoren. Wie zijn de game changers van dit moment? Wat zijn hun vondsten? En waar kunnen die toe leiden?
‘Omdenken’, daar zijn ontwerpers meester in. Het maakt ze soms lastig, maar vooral vindingrijk. En dat kunnen we goed gebruiken bij het tackelen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Dit derde deel van Crossover Works geeft actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren. Projecten die hebben geleid tot mooie vondsten die de maatschappij een beetje verder helpen: van games en toiletten die levens redden tot spijkerbroeken die de zee opschonen.

CLICKNL, Dutch Creative Council, Federatie Dutch Creative Industries, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie willen met deze reeks laten zien wat de toegevoegde waarde van design kan zijn. Dat wordt niet alleen geïllustreerd met succesvolle cases, maar ook met een aantal verdiepende essays waarin vakexperts zich over grotere vragen buigen. Hoe kunnen creativiteit en ontwerpdenken bijdragen aan bewustzijn, hoe aan duurzaamheid? Wat zijn de ontwikkelingen rond wearables? Hoe om te gaan met de elementen en anticiperen op natuurrampen? Allemaal uitdagingen die schreeuwen om de cross-over mentaliteit die dit boekje wil stimuleren.

Benieuwd naar Crossover Works 3?
Deze nieuwe editie werd op woensdag 22 oktober gelanceerd tijdens DRIVE, het Design Research & Innovation Festival van CLICKNL in Eindhoven. De publicatie is gratis te verkrijgen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: U kunt een gedrukt exemplaar opvragen door een mail te sturen aan info@stimuleringsfonds.nl, of u kunt een PDF-versie downloaden op stimuleringsfonds.nl/nl/fondsinitiatieven/publicaties.

Auteurs: Conny Bakker, Bas van Lier, Henk Ovink, Iskander Smit, Willemijn de Jonge
Taal: Verkrijgbaar in Engels en Nederlands
Bestellen: Gratis op te vragen bij info@stimuleringsfonds.nl

meer >

crossover3.jpg
22 okt '14

Crossover Works 3 - Innoveren met de creatieve industrie

Tijdens de Dutch Design Week, als heel Eindhoven in het teken staat van de kracht van ontwerp, wordt deel 3 van Crossover Works gelanceerd. Een boekje over bijzondere samenwerkingen tussen de creatieve industrie en andere topsectoren. Wie zijn de game changers van dit moment? Wat zijn hun vondsten? En waar kunnen die toe leiden?

meer >

INPOStimuleringsfondsExhibition1.jpg
21 okt '14

Talent Exhibition Stimuleringsfonds hit DDW

De opening van de Talent Exhibition In No Particular Order van het Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week was een groot succes. Ook trok de tentoonstelling met werk van talenten uit de Deelregeling Talentontwikkeling in de eerste helft van de Dutch Design Week al veel (internationale) bezoekers.
Op vrijdag 24 oktober vinden er tours door en presentaties over deze tentoonstelling in de Schellensfabriek Eindhoven plaats. Meer informatie over de tentoonstelling vindt u hier.

Bekijk hier de beelden van de opening door Ben Nienhuis en de installatiefoto's (Johannes Schwartz) van de tentoonstelling. Meer beelden zijn te downloaden via deze pagina.
OpeningINPO19.jpg
OpeningINPO14.jpg
OpeningINPO06.jpg
OpeningINPO01.jpg
OpeningINPO20.jpg
OpeningINPO04.jpg
OpeningINPO09.jpg
OpeningINPO13.jpg
OpeningINPO23.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition2.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition3.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition4.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition5.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition6.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition8.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition24.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition9.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition18.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition11.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition12.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition13.jpg
INPOStimuleringsfondsExhibition14.jpg

meer >

INPOStimuleringsfondsExhibition1.jpg
21 okt '14

Talent Exhibition Stimuleringsfonds hit DDW

De opening van de Talent Exhibition In No Particular Order van het Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week was een groot succes. Ook trok de tentoonstelling met werk van talenten uit de Deelregeling Talentontwikkeling in de eerste helft van de Dutch Design Week al veel (internationale) bezoekers.

meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds1.jpg
13 okt '14

Terugblik bijeenkomst Architectuur

Het Stimuleringsfonds organiseerde op 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. Vragen die centraal stonden, waren onder meer: welke tendensen en benaderingen zijn er momenteel binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? En welke bijdrage kan het Stimuleringsfonds leveren aan de ontwikkeling van het steeds breder wordende werkterrein van architectuur. Zie hier een terugblik en de complete videoregistratie van de bijeenkomst.
De belangrijkste aanbevelingen voor het fonds tijdens het debat onder leiding van Ruben Maes op een rij:
Intensiveer de relatie tussen ontwerpers en (semi-)publieke opdrachtgevers
Bouw aan een netwerk rondom actuele en toekomstige maatschappelijke thema’s
Bied maatwerk aan voor de verscheidenheid van projecten
Geef aandacht voor talentontwikkeling
Organiseer kwalitatief debat en reflecteer op de praktijk

Doorstart
Janny Rodermond stipte tijdens de introductie aan dat het Stimuleringsfonds voor Architectuur een doorstart heeft gevonden in het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Zij gaf een toelichting op de beschikbare budgetten voor deze beleidsperiode (2013 – 2016). En vertelde over thema’s en projecten die volgen uit het AARO programma (Actie-agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp). Een meerjarig programma dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Janny benadrukte het belang van projecten die zich bevinden op het snijvlak van cultuur, economie en maatschappij, volgens haar is dit inherent aan de praktijk van de architectuur. De Deelregeling Architectuur biedt mogelijkheden voor ontwerpers om zelf met voorstellen hiervoor te komen.

Ervaring sprekers
Ruimtelijk denken op verschillende schaalniveaus en thematieken is eigen aan het vak. Dat is de ervaring van Rick ten Doeschate van ontwerpers collectief The Cloud Collective, Marnix van der Meer, partner Zecc Architecten en Marco Vermeulen, oprichter van Studio Marco Vermeulen. Zij voedden het debat door te vertellen over hun benadering van de praktijk.
Rick onderschreef het belang van samenwerken met andere experts aan complexe opgaven om te komen tot een innovatief en overtuigend eindproduct. Daarbij ziet hij de rol van de ontwerper als die van initiator, verbinder en ‘verbeelder’.
Marnix pleitte voor bouwend onderzoek, waarin het experiment plaatsvindt tijdens de bouw. Om tot de essentie van de opgave te komen is de relatie met de opdrachtgever cruciaal. Dit op zichzelf vraagt om onderzoek.
Marco vertelt hoe hij als ruimtelijk ontwerper een bijdrage levert aan een actueel onderwerp: Biobased Economy. Door zijn brede rol ziet hij kans om bij verschillende partijen, waaronder toekomstige opdrachtgevers, aan tafel te schuiven en het belang van een ruimtelijke benadering onder de aandacht brengen.

Ontwerponderwijs
Na de pauze spraken Aglaée Degros van Artgineering en Jarrik Ouburg, Office Jarrik Ouburg. Beiden geven naast hun praktijk vorm aan het ontwerponderwijs. Aglaée sprak zich kritisch uit over de kloof tussen ontwerponderwijs en praktijk. Vanuit haar internationale praktijk en docentschap aan Europese onderwijsinstellingen constateert zij dat ontwerpers veelal worden opgeleid tot ‘klassiek’ architect. Een gevolg daarvan is dat het maatschappelijk gerelateerd ontwerpend onderzoek onderbelicht blijft. Terwijl ontwerpers juist in staat moeten zijn om de maatschappelijke opgave te articuleren en daarmee de ontwerpvraag scherp te stellen.
Jarrik geeft aan dat de Academie van Bouwkunst daarin beter slaagt, omdat de academie functioneert als netwerkschool. Vraagstukken uit de ontwerppraktijk van docenten worden ingebracht voor onderzoek door de studenten. Hij geeft wel aan dat er behoefte is aan een kennisverdieping en netwerkverbreding van recent afgestudeerden in de praktijk.

Conclusie
Het Stimuleringsfonds herkent de thema’s van de middag uit de eigen praktijk en neemt de aanbevelingen mee in het opstellen van activiteiten voor 2015. Zo ziet zij kansen in het bouwen van een kennisnetwerk rondom actuele en maatschappelijke thema’s door aandacht te besteden aan het ontsluiten van de resultaten van afgeronde projecten.
Het fonds voert, in opdracht van ministeries OC&W en I&M, een meerjarig programma uit over innovatieve vormen van opdrachtgeverschap. Hierin ziet zij mogelijkheden om vorm te geven aan het intensiveren van de relatie tussen ontwerpers en opdrachtgevers met een maatschappelijk belang.
Daarnaast is het Stimuleringsfonds voornemens een cahier uit te brengen waarin aandacht wordt besteed aan actuele thema’s die het fonds signaleert uit de praktijk van aanvragers binnen de Deelregelingen Architectuur, Vormgeving en E-cultuur. Hierin ziet zij mogelijkheden om kwalitatief debat en reflectie op de praktijk aan te jagen.

Dit publieke debat was de derde in een reeks publieke debatten over de verschillende werkterreinen van het Stimuleringsfonds. Er is een videoregistratie van deze middag gemaakt. Kijk hier de registratie van het deel vóór de pauze en het deel na de pauze.

Fotografie: Tim van Bentum


ArchitectuurStimuleringsfonds8.jpg

Introductie directeur Janny Rodermond

ArchitectuurStimuleringsfonds2.jpg

Rick ten Doeschate - The Cloud Collective

ArchitectuurStimuleringsfonds3.jpg

Moderator Ruben Maes in gesprek met het publiek

ArchitectuurStimuleringsfonds4.jpg

Marco Vermeulen - Studio Marco Vermeulen

ArchitectuurStimuleringsfonds5.jpg

Maes in gesprek met Jarrik Ouburg

ArchitectuurStimuleringsfonds6.jpg

Aglaée Degros - Artgineering & Roland Rainer ch. Academy of fine arts Vienna

ArchitectuurStimuleringsfonds7.jpg

Jarrik Ouburg - Office Jarrik & Ouburg & Academie van Bouwkunst Amsterdam


meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds1.jpg
13 okt '14

Terugblik bijeenkomst Architectuur

Het Stimuleringsfonds organiseerde op 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. Vragen die centraal stonden, waren onder meer: welke tendensen en benaderingen zijn er momenteel binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? En welke bijdrage kan het Stimuleringsfonds leveren aan de ontwikkeling van het steeds breder wordende werkterrein van architectuur. Zie hier een terugblik en de complete videoregistratie van de bijeenkomst.

meer >

annewenzel2.jpg
7 okt '14

Anne Wenzel winnaar European Ceramic Context 2014 Prize

Van 13 sept. t/m 23 nov. presenteert de European Ceramic Context een overzicht van hedendaags keramiek van Europese ontwerpers en kunstenaars in Bornholm (Denemarken). Het werk van Anne Wenzel werd geselecteerd als winnaar van de European Ceramic Context 2014 Prize in de categorie Established Artist. De jury prijst de sterke technische kwaliteiten en het begrip van het maakproces die uit het werk spreken en die tot een krachtig en bijna verontrustend eindresultaat leiden.
European Ceramic Context
De European Ceramic Context 2014 is een samenwerkingsverband van de Danish Royal Academy of Design Bornholm, School of Design Bornholm, Bornholm Art Museum en de expositieruimte Gronbechs Gard. Eens per drie jaar organiseert dit samenwerkingsverband een Europese keramiektentoonstelling in Bornholm (Denemarken). 'National commissioner' Liesbeth den Besten selecteerde namens Nederland voor deze tentoonstelling ook het werk van Anton Reijnders, Floris Wubben (categorie New Talent) en Tim Breukers (categorie New Talent). Met deze selectie beoogt zij actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied van het Nederlandse keramiek in een internationale context naar voren te brengen.

Een andere opvatting van keramiek
Deze vier tonen ieder een andere opvatting van keramiek, die meestal niet de schone vorm benadrukt maar eerder de plastische en expressieve mogelijkheden van het materiaal. Anne Wenzel voegt in haar experimenten met schuimglazuur een nieuwe opvatting aan de functie van glazuren: dit glazuur tast de onderliggende kleilaag aan en wordt daarmee een expressief middel. Anton Reijnders gebruikt keramiek voor werk dat de grenzen van de toegepaste kunst overschrijdt. Ook Tim Breukers, die op dit moment op de Rijksacademie werkt, bestudeert het materiaal en de technieken en benadrukt de plastische kwaliteiten daarvan. Floris Wubben ontwikkelde en bouwde een extrusiemachine, waarmee hij grote hoeveelheden klei (tot zo’n 30 kilo per keer) door mallen perst.

Meer informatie is te vinden op www.europeanceramiccontext.com

Dit project werd ondersteund vanuit de Deelregeling Vormgeving: >> European Ceramic Context

meer >

annewenzel2.jpg
7 okt '14

Anne Wenzel winnaar European Ceramic Context 2014 Prize

Van 13 sept. t/m 23 nov. presenteert de European Ceramic Context een overzicht van hedendaags keramiek van Europese ontwerpers en kunstenaars in Bornholm (Denemarken). Het werk van Anne Wenzel werd geselecteerd als winnaar van de European Ceramic Context 2014 Prize in de categorie Established Artist. De jury prijst de sterke technische kwaliteiten en het begrip van het maakproces die uit het werk spreken en die tot een krachtig en bijna verontrustend eindresultaat leiden.

meer >

ingekuipers3.jpg
7 okt '14

Selectie deelnemers Seoul Design Festival

Van 26 tot 30 november vindt in Korea het Seoul Design Festival plaats. Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat hierbij de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal. Het Stimuleringsfonds schreef in juli een open oproep uit voor deelname aan het festival. De volgende tien projecten zullen zich met ondersteuning van het Stimuleringsfonds presenteren in Seoul:


Studio Toer – Moti
De ontwerpstudio Toer presenteert de lichtinstallatie Moti. Deze installatie bestaat uit een opblaasbare lamp, waarvan de binnenzijde met servo’s in beweging wordt gebracht. Door de licht opgeblazen vorm beweegt de lamp mee, zodra hij beweging signaleert. De lamp reageert zo op de sfeer van de omgeving door middel van de bewegingen van de gebruiker. De designers beogen met hun werk aan te sluiten op de Oosterse ontwerptraditie door gebruik te maken van subtiele materialen en een verfijnde vormentaal. Volgens de makers verwelkomt de lamp de aanwezigen in de ruimte en creëert hij levendigheid. Hiermee sluit het werk aan op het subthema ‘Hospitality’ van het Seoul Design Festival. Studio Toer presenteerde al eerder in 2013 een lichtinstallatie in Seoul. Ze willen door deel te nemen aan het Holland Paviljoen de Zuid-Koreaanse designwereld verder leren kennen.

Inge Kuipers – Tea-set Touch
Ontwerper Inge Kuipers ontwikkelde met ‘Tea-set Touch’ een thee set voor mensen met artritis. Het ontwerp is bedoeld als hulpmiddel voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om gebruik te maken van alledaagse objecten, zoals een theepot. Kuipers beoogt met dit project een ontwerp te maken dat de nadruk op de handicap wegneemt en waarvan de vormgeving niet de klinische verschijningsvorm heeft als de meeste hulpmiddelen. De set is gemaakt zonder handgrepen, waardoor de gebruiker het object met twee handen dient te gebruiken en zo het gebruiksgemak doet toenemen. Door deel te nemen aan het Holland Paviljoen wil Kuipers onderzoeken hoe de Koreaanse markt reageert op haar project. Zij verwacht dat het project goed aansluit op de Aziatische theecultuur en –ceremonies.

Juliette Huijgen – Euthanasia. Tales of Happily Ever After
Juliette Huijgen noemt zichzelf een designantropoloog. Deze term verwijst naar haar sociale en geëngageerde benadering van design, waarin de mens en zijn rituelen centraal staan. Zij beoogt verbindingen te zoeken tussen maatschappelijke discussies door tastbare media te creëren. Zo heeft Huijgen met het project ‘Euthanasia. Tales of Happily Ever After’ een collectie ontwikkeld waarmee ze verschillende facetten van euthanasie wil visualiseren. Zij toont hiermee zonder te oordelen de gevoelens, angsten en taboes die omtrent euthanasie bestaan. Ook wil zij andere perspectieven bieden en bij de toeschouwer een reflectie op zijn eigen normen en waarden uitlokken.

Drytex Consultancy – Protective Underwear
Julia Veldhuijzen van Zanten biedt met het project Protective Underwear oplossingen voor mensen die de ongemakken van urineverlies ervaren. Zij constateerde in haar directe omgeving dat mensen met incontinentie eerder geneigd zijn om zich te isoleren van het sociale leven, vanwege onzekerheden en angsten. Volgens Veldhuijzen van Zanten gaan de praktische oplossingen, zoals incontinentieluiers, voorbij aan de emotionele impact die mensen ervaren door urineverlies. Bovendien zijn de incontinentieluiers niet duurzaam, aantrekkelijk en comfortabel om te dragen. Protective Underwear bestaat uit speciaal ontworpen incontinentietextiel voor vrouwen dat comfortabel zit en wasbaar is. Ze werkte hiervoor samen met Artofil, een bedrijf gespecialiseerd in absorbeerbare stoffen. Het Audax Textielmuseum sponsorde de eerste presentatie van het project. Veldhuijzen van Zanten wil in Zuid-Korea het gesprek aangaan over de potentiele dagelijkse hulpmiddelen voor ouderen in een snel vergrijzende samenleving en ontdekken hoe Koreanen met deze problematiek omgaan.

Lisa Mandemaker – The Continuous Drama of the Minutes Passing
Zero Hour is de afstudeercollectie van Lisa Mandemaker die bestaat uit een reeks bewegende objecten die aangedreven worden door uurwerkmechanismen. Hiermee wil de maker de abstractie van het tijdsbesef en het verstrijken van de tijd aanschouwelijk en ervaarbaar maken. Ze startte dit project met een onderzoek naar de toenemende overdiagnostisering van kinderen en richtte zich met name op de symptomen van dyscalculie. Twee werken uit de collectie worden vertoond op het Seoul Design Festival. ‘Sequential Elapse in Blue Divided by Blue’ is een flipklok waarbij de getallen zijn vervangen door kleuren, wat bij de kijker een andere vorm van tijdsbesef dient te creëren. De wandinstallatie ‘The Continuous Drama of the Minutes Passing’ is een ruimtelijke verbeelding van het verstrijken van de minuten. Mandemaker ziet overeenkomsten tussen haar alternatieve benadering van tijd en de vergrijzende samenleving. Zij wil met haar twee werken het publiek uitnodigen zich meer te associëren met het ouder worden, zodat zij het verouderingsproces op andere wijze zullen ervaren. Hiermee wil ze aantonen dat het een onontkoombare ontwikkeling is waar de mens mee om moeten leren gaan.

Studio Dumbar – Visual Identity Alzheimer Nederland
Studio Dumbar ontwikkelde de nieuwe visuele identiteit en communicatiestijl voor Alzheimer Nederland. Deze dient bij te dragen aan de kwaliteit van de communicatie met Alzheimerpatiënten en mensen in hun omgeving. Voor het Seoul Design Festival ontwikkelt het ontwerpbureau een motion graphic die de kenmerkende typografische effecten van de nieuwe identiteit bevat en aansluit bij de Zuid-Koreaanse context. Studio Dumbar heeft een partnerbureau in Seoul en voerde al eerder projecten uit in Zuid-Korea. Door deel te nemen aan het Seoul Design Festival ambieert het bureau bij te dragen aan de designsector in Zuid-Korea en hoopt zij de bezoekers van het festival te inspireren.

Jules van den Langenberg – The Medicine Called Fun
Ontwerper, curator en tentoonstellingsmaker Jules van den Langenberg onderzocht het leven van zijn grootmoeder en haar medebewoners in een Nederlandse zorginstelling. De kern van zijn onderzoek is de transformaties binnen de sociale architectuur, specifiek de collectieve woonvormen voor ouderen, en de invloed die hospitalisering en vercommercialisering daarop hebben. Van den Langenberg stelde zichzelf het doel om de levensstijl van de senioren te verfrissen, door plezier toe te voegen. Dit resulteerde in een samenwerking met ontwerpcollectief La Bolleur. Samen ontdekten zij dat het bingospel, dat vaak gespeeld wordt in zorginstellingen, het contact tussen mensen versterkt en daardoor plezier garandeert. Het project The Medicine Called Fun is een herinterpretatie van het spel doordat het als ervaring is ontworpen. De ontworpen bingoset bestaat uit een multifunctioneel meubel, waaraan extra spelelementen zijn toegevoegd. Door deel te nemen aan het Seoul Design Festival beoogt Van den Langenberg de collectieve woonvormen voor ouderen in Korea te onderzoeken en de bingoset verder te ontwikkelen.

Michou Nanon de Bruijn – Het NieuwGrijs
Ontwerper Michou Nanon de Bruijn zet design in als een medium om haar onderzoek en toekomstvisie te communiceren en discussie aan te wakkeren over lokale en globale problemen. Haar boek NieuwGrijs is ontstaan na een drieweeks verblijf in de parochie Oostburg en toont het onderzoek dat ze deed naar de toenemende bevolkingskrimp in Oostburg. Ze constateert dat jonge bewoners naar urbane gebieden trekken, waardoor het inwonersaantal daalt en de toekomstige haarkleur van de parochie steeds grijzer lijkt te worden. De ontwerper vroeg zich tijdens haar verblijf af wat deze ontwikkeling betekent voor een klein dorpje en hoe de woonkwaliteit beschermd kan worden. De Bruijn schetst in haar boek een aantal oplossingen voor dit vraagstuk, zo gaat ze bijvoorbeeld in op de mogelijkheden die leegstand biedt voor het verstevigen van sociale structuren. In Zuid-Korea wil ze de lokale problematiek omtrent vergrijzing en bevolkingskrimp in rurale gebieden in kaart brengen.

Harm Rensink – Urban Spa
Harm Rensink richt zich in zijn praktijk als ontwerper op het versterken van de gebruikservaring, waarbij hij alle zintuigen in acht neemt. In zijn exposities, installaties en interieurconcepten probeert hij zo dicht mogelijk bij de mens zelf te blijven en probeert daadwerkelijke ontspanning te realiseren bij de gebruiker. Binnen dit kader heeft hij verschillende ontwerpen gemaakt als resultaat van zijn lopende onderzoek naar badcultuur. Met het project Urban Spa creëert hij een totaalbeleving rondom zijn visie op ontspanning in dichtbevolkte gebieden. De spa bestaat uit een inpandig meer en een opblaasbaar stoombad. Door middel van spiegeling ontstaat er voor de gebruiker een lichtelijk surreële en ruimtelijke ervaring. Rensink ontwierp badtextiel dat bestaat uit een katoenviscose mix. De gemalde Turkse zepen zijn omhult met wolvilt dat voor een licht verzorgende scrub zorgt tijdens het wassen. Hij wil zijn lopende onderzoek naar badcultuur ook in Zuid-Korea verrichten en de lokale cultuur verkennen.

Anne Feikje Weidema – Re-covered
Anne Feikje Weidema constateerde in haar ontwerppraktijk dat producten die gericht zijn op ouderenzorg nog weinig rekening houden met zintuigelijke elementen, zoals gevoeligheid en tastbaarheid, omdat ze nog grotendeels uitgaan van functie en doel. Zij wilde met haar ontwerp Re-covered het klinische en functionele karakter van deze zorgproducten doorbreken. Re-covered is een door haar ontwikkelde deken die het contact met de stof prikkelt, zacht van materiaal is en zwaar aanvoelt. De deken stimuleert de zintuigen, doordat hij contact maakt met bepaalde drukpunten in het lichaam. Hierdoor wordt het gevoel, de spieren en gewrichten gestimuleerd. Het gewicht van de deken heeft een kalmerend effect op Alzheimerpatiënten en stimuleert het emotionele en fysieke welzijn van mensen.

meer >

ingekuipers3.jpg
7 okt '14

Selectie deelnemers Seoul Design Festival

Van 26 tot 30 november vindt in Korea het Seoul Design Festival plaats. Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat hierbij de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal. Het Stimuleringsfonds schreef in juli een open oproep uit voor deelname aan het festival. De volgende tien projecten zullen zich met ondersteuning van het Stimuleringsfonds presenteren in Seoul:

meer >

TalentExhibitionStimuleringsfonds.jpg
2 okt '14

Talent Exhibition Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week van 18 t/m 26 oktober presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie jong talent. De tentoonstelling In No Particular Order laat werk zien van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een werkbeurs van het Stimuleringsfonds ontvingen. De tentoonstelling richt zich op actueel werk, maar geeft ook een beeld van een huidige generatie creatieven die actief is op het gebied van vormgeving, architectuur en e-cultuur.
Wat maakt iemand tot een talent? Hoe wordt talent gevormd? Dat is de centrale vraag in deze tentoonstelling in de Schellensfabriek. Factoren die bij talentvorming een rol spelen zijn voor deze presentatie onderzocht en verzameld; van gereedschap tot maakprocessen, invloedrijke boeken, rolmodellen tot aan correspondentie. Want ontwikkel je talent door praktijkervaring of word je ermee geboren? ‘Met deze tentoonstelling wil ik de notie van talent scheiden van het mysterieuze, en de daadwerkelijke kwaliteiten en andere factoren ontleden die bijdragen aan talentvorming,’ licht curator Agata Jaworska toe.

Nieuw werk en duiding van actuele trends
In No Particular Order presenteert niet alleen werk van de individuele talenten maar legt ook trends en onderlinge overeenkomsten bloot. Schetsboeken, persoonlijke bibliotheken, studio’s, werkwijzen en gedachten leveren een verrassend beeld op van de jonge generatie makers. Overkoepelende thema's zoals een interdisciplinaire werkwijze en kritische visies komen naar voren. Ontwerper Jólan van der Wiel: ‘Ik wil niet in een designwereld overleven die volledig is gefixeerd op productie en massaproductie’. Modeontwerpster Pauline van Dongen: ‘De mode-industrie is zo dominant dat bijna niemand de manier waarop we produceren en distribueren heroverweegt’, en stelt daarmee het veld waarin ze werkt ter discussie.

De tentoonstelling toont werk van Adriaan Aarnoudse, Aliki van der Kruijs, Arna Mackic, Beer van Geer, Boris de Beijer, Danny Cremers, Deniz Terli, Elisabeth Klement, Foteini Setaki, Irma Földényi, Jinhyun Jeon, Jólan van der Wiel, Jorge Bakker, Linda Valkeman, Maaike Fransen, Pauline van Dongen, Pieter Stoutjesdijk, Pinar Demirdag, Rick van der Linden, Rogier Delfos en Viola Renate.

Rondleidingen
Op woensdag 22 oktober vinden er op de volgende tijdstippen rondleidingen op de expositie plaats:
13.00-14.00 architect Adriaan Aarnoudse, architect Pieter Stoutjesdijk, architect Foteini Setaki
14.00-15.00 Tour In No Particular Order
15.00-16.00 grafisch ontwerper Elisabeth Klement, grafisch ontwerper Rogier Delfos, social designer Irma Foldenyi, hybrid media artist Beer van Geer
16.00-17.00 Tour In No Particular Order

Regeling talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een van de vijf doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Jaarlijks worden maximaal 30 veelbelovende ontwerpers/makers geselecteerd voor een werkbeurs. Daarnaast biedt het fonds een ondersteunend programma om de aansluiting op de beroepspraktijk te verbeteren. Als groep en individueel is er begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van ondernemerschap en professionaliteit. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de individuele wensen en behoeften.

18 t/m 26 oktober 2014
Schellensfabriek, Vestdijk 280, Eindhoven
dagelijks 11.00 - 20.00

De begeleidende publicatie is te verkrijgen in de tentoonstelling of te bestellen via info@stimuleringsfonds.nl.

Het persbericht (Nederlands- en Engelstalig) en beeldmateriaal is op deze pagina van Organisation in Design te downloaden: https://organisationindesign.getbynder.com/web/stimuleringsfonds-in-no-particular-order/

meer >

TalentExhibitionStimuleringsfonds.jpg
2 okt '14

Talent Exhibition Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week van 18 t/m 26 oktober presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie jong talent. De tentoonstelling In No Particular Order laat werk zien van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een werkbeurs van het Stimuleringsfonds ontvingen. De tentoonstelling richt zich op actueel werk, maar geeft ook een beeld van een huidige generatie creatieven die actief is op het gebied van vormgeving, architectuur en e-cultuur.

meer >

Schellensfabriek.jpg
30 sep '14

Spreekuren bij Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week houdt het Stimuleringsfonds op vrijdag 24 oktober spreekuur in de Schellensfabriek Eindhoven om te informeren en te adviseren. Meer weten over de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Maak van tevoren een afspraak en kom langs!
Het Stimuleringsfonds kan vanuit haar deelregelingen vormgeving, e-cultuur en internationalisering subsidies verstrekken voor culturele projecten in binnen- en buitenland. Kom jij naar de DDW en ben jij een ontwerper met een idee voor een innovatief project? Het Stimuleringsfonds beantwoordt je vragen en kan je daarnaast adviseren over het opstellen van een projectplan of het indienen van een subsidieaanvraag.

Spreekuur Vormgeving: vrijdag 24 oktober, van 16:00 - 18:00 uur
Spreekuur Talentontwikkeling: vrijdag 24 oktober, van 16:00 - 18:00 uur
Spreekuur Internationalisering: vrijdag 24 oktober, van 16:00 - 18:00 uur
Spreekuur Voordekunst: vrijdag 24 oktober. Meld je aan voor het spreekuur van Voordekunst door dit formulier in te vullen. Lees hier mee over de samenwerking tussen het Stimuleringsfonds en Voordekunst.

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Kom dan langs op 24 oktober en maak voor de spreekuren Vormgeving, Talentontwikkeling en Internationalisering van tevoren een afspraak via info@stimuleringsfonds.nl.

Het spreekuur zal plaatsvinden in de tentoonstelling van het Stimuleringsfonds in Schellensfabriek, gelegen op de centrumroute van DDW, vlakbij het Van Abbemuseum. De tentoonstelling is gelegen op de tweede verdieping in de Schellensfabriek.

Schellensfabriek
Vestdijk 280
Eindhoven

meer >

Schellensfabriek.jpg
30 sep '14

Spreekuren bij Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week houdt het Stimuleringsfonds op vrijdag 24 oktober spreekuur in de Schellensfabriek Eindhoven om te informeren en te adviseren. Meer weten over de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Maak van tevoren een afspraak en kom langs!

meer >

cucalu1.jpg
30 sep '14

Ondersteunde projecten op Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week worden verschillende projecten gepresenteerd die ondersteund zijn vanuit de regelingen van het Stimuleringsfonds.
De volgende werken zijn tijdens Dutch Design Week te zien:

Cucalu
Digitale games laten je aan de werkelijkheid ontsnappen en brengen je in een virtuele wereld. Cucalu heeft het tegenovergestelde effect. Dit nieuwe iPhone spel combineert spel en fotografie in de echte wereld. Je krijgt de opdracht een bepaalde vorm te spotten. Die fotografeer je en wordt vervolgens door anderen beoordeeld. Zo maak je een interactieve collage van de werkelijkheid in een virtuele context. Cucalu is een spel dat je verleidt om creatief te zijn.
>> Cucalu op DDW

Aliki van der Kruijs
Het project Weer Blauw is een tastbare uiting van kleur en seizoensveranderingen. In opdracht van het Zuiderzeemuseum ontwikkelde Aliki van der Kruijs in situ een serie stoffen. Het project vond zijn inspiratie in de stoomwasserij van het museum, waar blauwsel en zonlicht lakens bleken. Mode, fotografie, blog en publicatie komen in het eindresultaat samen. Tijdens de Dutch Design Week wordt de serie voltooid met de live productie van een blouse uit de verweerde stof.
>> Weer Blauw op DDW

Harm Rensink
Tijdens een artist-in-residence in Japan onderzoekt Harm Rensink de vormgeving binnen de lokale badcultuur. Hierbij richt hij het onderzoek voornamelijk op natuurlijke warmtebaden. Op basis van het onderzoek maakt de aanvrager een installatie, die getoond zal worden tijdens de Dutch Design Week 2014.
>> Harm Rensink op DDW

Rop van Mierlo
Rop van Mierlo heeft een animatietechniek ontwikkeld waarbij hij inktvlekken door een stapel papier laat vloeien. Iedere laag papier krijgt zo een andere afbeelding. Van Mierlo is voornemend de volgende stap te zetten in deze techniek door verschillende beelden in lagen over elkaar heen te schilderen. Hij onderzoekt in hoeverre het resultaat nog herkenbaarheid heeft en wat het totaalbeeld oplevert. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week.
>> Rop van Mierlo op DDW

Jesse Kirschner
Jesse Kirschner doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe ontwerpmethodiek voor parametrisch ontwerp binnen het 3D printen. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week 2014.
>> Onderzoek parametrisch ontwerp

meer >

OpenOproepWerkweekBeijingSCI.jpg
23 sep '14

Towards 2050 editie 2014 van start

De komende twee weken staan in het teken van Chinees-Nederlandse samenwerking op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Op 14 september is de 2014 editie van Towards2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation van start gegaan. Het programma bestaat uit workshops en seminars waaraan Chinese en Nederlandse ontwerpers en experts deelnemen en is onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan de Beijing Design Week.
Towards2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation is een meerjarig programma dat in juli 2013 is geïnitieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het doel van dit initiatief is om de toepasbaarheid van Nederlandse kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling te testen in de context van Chinese grootstedelijke regio’s. In het kader van dit programma worden Chinees Nederlandse ontwerpprojecten, onderzoeken, werkweken, seminars en uitwisselingen georganiseerd.

Verkenning 2013
De eerste verkennende werkweek vond vorig jaar plaats tijdens de Beijing Design Week in september 2013. Nederlandse en Chinese deelnemers werkten aan drie proefprojecten in Beijing, ingebracht door een lokale stakeholder, het Fengtai District Planning Bureau. Lees hier meer over de editie 2013.

Sindsdien neemt de interesse in Towards2050 toe, bij zowel Nederlandse als Chinese organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Dit laat zien dat er een toenemend besef is dat de huidige complexe stedelijke vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak en internationale samenwerking.

Transit-Oriented Development
Het thema dit jaar is Transit-Oriented Development (TOD). Daarvoor werkt Towards2050 met: Beijing Municipal Commission of Urban Planning, Ministry of Housing, Urban and Rural Development, Ministry of Transportation, Ministry of Land and Resources, World Bank Beijing Office, Tsinghua University, China Railway Corporation, Beijing Institute of Architectural Design, China Architecture Design & Research Group, Beijing Municipal Institute of City Planning & Design, China Academy of Urban Planning & Design, UED Magazine, CMoDA en Beijing Design Week.

Curator van het programma Ton Venhoeven: “Ik ben blij met de brede achtergrond en expertise van de Chinese en Nederlandse deelnemers. Er zijn verschillende soorten specialisten, generalisten, beleidsmakers en ontwerpers, van zowel publieke als private instellingen. Met professoren en studenten werken zij samen aan projecten die bijdragen aan slimme, competitieve, duurzame en gezonde stedelijke regio’s.”

Samenwerking
Bijzonder in het programma is de intensieve samenwerking tussen ontwerpers en financieel specialisten. De samenwerking wordt mede ingegeven door de behoefte van de Chinese overheid om de leefkwaliteit van steden te verbeteren met een marktgerichte, in plaats van een planeconomische benadering. De Nederlandse stedelijke agglomeraties en hun onderlinge connecties vormen voor China een interessante praktijk. Een praktijk die een goede basis biedt voor de uitwisseling van kennis- en kapitaalstromen, ook vanuit China naar Nederland.

Betrokken organisaties:
Beijing Municipal Commission on Urban Planning, Tsinghua University, Beijing Institute for Architectural Design, China Academy for Urban Planning and Design, China Architectural Design Research Group, Beijing Municipal Institute of City Planning & Design, Nederlandse Ambassade Beijing, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, MVO Nederland, Vereniging Deltametropool, Gemeente Utrecht, VenhoevenCS architecture+urbanism, René Kuiken Urbanism, Fabric, KCAP, MLA+, GroupA, Benthem Crouwel, Urhahn Urbanism, Fakton, Benthem Crouwel.

Initiatiefnemer project:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

meer >

OpenOproepWerkweekBeijingSCI.jpg
23 sep '14

Towards 2050 editie 2014 van start

De komende twee weken staan in het teken van Chinees-Nederlandse samenwerking op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Op 14 september is de 2014 editie van Towards2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation van start gegaan. Het programma bestaat uit workshops en seminars waaraan Chinese en Nederlandse ontwerpers en experts deelnemen en is onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan de Beijing Design Week.

meer >

WerkweekQinghestationBeijing.jpg
22 sep '14

Verslag werkweek Beijing Qinghe station

Afgelopen week hebben dertig professionals uit Nederland en China in het kader van de Open Oproep Werkweek Qinghe Station intensief samengewerkt aan een strategie voor een stationslocatie Beijing. Deze Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die tijdens deze werkweek (14 tot 20 september) in opdracht van de Beijing Municipal Commission on Urban Planning (BMCUP) een TOD-strategie mochten ontwikkelen voor Qinghe Station voor een nieuw aan te leggen hogesnelheidslijn.
Een verslag van Thijs van Spaandonk

Op dit moment wordt er in China enorm geïnvesteerd in infrastructuur voor hogesnelheidstreinen. De stations voor deze treinen zijn ontworpen als vliegvelden (met bijbehorende beveiliging en wachttijden) en niet als stedelijke bronpunten. Veel tijd en comfort gaat hiermee verloren. De overstap op andere modaliteiten is suboptimaal. Ook is door de groei van de stad het metrosysteem overbelast en zijn de reistijden en -afstanden te groot.

Tijdens de werkweek zijn er op verschillende schaalniveaus strategieën ontwikkeld die proberen oplossingsrichtingen te vinden voor bovenstaande opgaven. Deze strategieën zijn:

Een integrale OV-structuur voor Beijing waarin een betere koppeling plaatsvindt tussen HSL, metro en een nieuw te introduceren modaliteit: de Rapid Train (vergelijkbaar met de Nederlandse Sprinter).
Wat levert deze koppeling op voor de twee stations op de lijn die tot onze opgave behoorde: Beijing North Station (bestaand) en Qinghe Station (nieuw)? Er is hier nagedacht over de verknoping van de verschillende modaliteiten in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit en reizigerscomfort.
De kansen voor gebiedsontwikkeling rondom de twee stations. De nadruk lag hier op het verbinden van verschillende programmatische gebieden rondom de stations, de kwaliteit van de openbare ruimte en het ontwikkelen van een programmatische mix die de werking van het station en het gebied verder kunnen ontwikkelen.

Op vrijdag 19 september zijn de bovenstaande bevindingen door de verschillende deelnemers gepresenteerd aan een enthousiast publiek. Komende week zullen de resultaten besproken worden met de verschillende stakeholders zoals de lokale overheid en de World Bank en worden bediscussieerd tijdens verschillende events zoals een International Forum on Transit Oriented Development en de Beijing Design Week.

Deelnemers werkweek:
Ton Venhoeven, Wu Weijia, Wu Chen, Cui Kai, Du Liqun, Zhang Bing, Huang He, Chen Yulin, Thijs van Spaandonk, Martijn de Geus, An Yue, Ni Jian, Dai Tianxing, Ren Yue, He Junqiao, Song Jing, Zhao Wenning, Liang Yingya, Sun Yuan, Yang Xu, Qiu Jie, Li Minhui, Wamg Liang, Zhen Tian, LI Jing, LV Wenjun, Liu Gang, Zhang Yizhang, Michel Duinmayer, Heleen Wijtmans, Joek Kruiderink, Marten Wassmann, Eric Frijters, Miriam Ram, Adam Visser, Brechtje Spreeuwers, John Breen, René Kuiken, Mark Dekker, Xun Huan, Ye Zhang.

Betrokken organisaties:
Beijing Municipal Commission on Urban Planning, Tsinghua University, Beijing Institute for Architectural Design, China Academy for Urban Planning and Design, China Architectural Design Research Group, Beijing Municipal Institute of City Planning & Design, Nederlandse Ambassade Beijing, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, MVO Nederland, Vereniging Deltametropool, Gemeente Utrecht, VenhoevenCS architecture+urbanism, René Kuiken Urbanism, Fabric, KCAP, MLA+, GroupA, Benthem Crouwel, Urhahn Urbanism, Fakton, Benthem Crouwel.

Initiatiefnemer project:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

meer >

WerkweekQinghestationBeijing.jpg
22 sep '14

Verslag werkweek Beijing Qinghe station

Afgelopen week hebben dertig professionals uit Nederland en China in het kader van de Open Oproep Werkweek Qinghe Station intensief samengewerkt aan een strategie voor een stationslocatie Beijing. Deze Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die tijdens deze werkweek (14 tot 20 september) in opdracht van de Beijing Municipal Commission on Urban Planning (BMCUP) een TOD-strategie mochten ontwikkelen voor Qinghe Station voor een nieuw aan te leggen hogesnelheidslijn.

meer >

BeelduitfilmBeijingBicycle.jpg
17 sep '14

AFFR organiseert architectuurfilmfestival China

Van 25 tot en met 28 september gaat in Beijing het eerste filmfestival over architectuur en stadsontwikkeling in China plaatsvinden. Het festival wordt georganiseerd door het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR), in samenwerking met de Beijing Design Week (BJDW). Leidraad voor het programma is het beheersen van de extreme groei van Chinese steden.
Titel van het filmfestival is 'We are the city', curator Jord den Hollander heeft het programma samengesteld. Naast Nederlandse en Chinese films zullen er ook producties te zien zijn over stedelijke ontwikkelingen vanuit de hele wereld. “Bovendien zal speciaal voor het festival een film worden geproduceerd over de parallellen tussen twee uitgesproken fietssteden: Amsterdam en Beijing. Deze film wordt dagelijks op een van de grootste projectieschermen van de stad vertoond”, laat het AFFR weten.

De BJDW behoort met meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar tot de grootste evenementen voor architecten, stedenbouwkundigen en vormgevers ter wereld. Tijdens het filmfestival worden dagelijks debatten georganiseerd en zijn er workshops film en architectuur voor architectuurstudenten en jonge professionals. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt dit filmfestival. Kijk hier voor het uitgebreide programma.

meer >

BeelduitfilmBeijingBicycle.jpg
17 sep '14

AFFR organiseert architectuurfilmfestival China

Van 25 tot en met 28 september gaat in Beijing het eerste filmfestival over architectuur en stadsontwikkeling in China plaatsvinden. Het festival wordt georganiseerd door het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR), in samenwerking met de Beijing Design Week (BJDW). Leidraad voor het programma is het beheersen van de extreme groei van Chinese steden.

meer >

OpenOproepStadslabs.jpg
16 sep '14

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.
De ontwikkeling van steden ligt van oudsher bij de gemeentelijke diensten. Maar als gevolg van gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden beschikken deze afgeslankte organisaties over weinig vrije ruimte. Urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. In meerdere steden en regio’s springen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in het ontstane gat. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan urgente ruimtelijke opgaven. Gemeenten maken in sommige gevallen gebruik van de verzamelde kennis en ervaring van dergelijke netwerken. Het opbouwen en uitwisselen van expertise kan bovendien worden verbeterd.

Een oproep voor stadslabs, collectieven en innovatieve samenwerkingsverbanden
Het Stimuleringsfonds roept initiatiefnemers van stadslabs, ateliers en andere innovatieve samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor de opzet, dan wel continuering van lokaal verankerde werkvormen. Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling van bestaande stadslabconcepten en het opzetten van experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen ontwerpers, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen, bewoners en andere stakeholders aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.

Het Stimuleringsfonds selecteert samen met twee externe adviseurs maximaal 8 voorstellen, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. Stuur het voorstel uiterlijk 24 oktober 2014 in. De uitgebreide Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs vindt u op de pagina Open Oproepen.

meer >

OpenOproepStadslabs.jpg
16 sep '14

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.

meer >

meer >