nieuws

Lay_out_15.gif
15 jun '11

Eindconferentie Gebouwen voor kinderen

Samenhangende huisvesting van scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen in een gebouwencomplex of in een complex van nabijgelegen gebouwen, stond hoog op de agenda van het Netwerkbureau Kinderopvang. Woensdag 22 juni vindt de eindconferentie plaats: ‘Perspectief op de toekomst’. Hiermee komt een einde aan de driejarige opdracht aan het Netwerkbureau. Er is behoefte aan gebouwen waar kinderen kunnen leren, spelen en overblijven. Die taakstelling blijft overeind, zeker nu. Een onafhankelijk kenniscentrum voor scholenbouw is meer dan ooit nodig.
Woensdag 22 juni vindt de eindconferentie plaats van het Netwerkbureau Kinderopvang: ‘Perspectief op de toekomst’. Hiermee komt een einde aan de driejarige opdracht aan het Netwerkbureau om op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar). Er is behoefte aan gebouwen waar kinderen kunnen leren, spelen en overblijven. Die taakstelling blijft overeind, zeker nu. Veel bestaande gebouwen moeten hiervoor worden aangepast. In een enkele situatie kan een multifunctionele accommodatie worden gebouwd die rekening houdt met de vereisten.

Onderzoeksresultaten
Ontwerpend onderzoek speelt een belangrijke rol bij het verkennen van huisvestingsmogelijkheden en het vinden van innovatieve oplossingen. Het verrichten van ontwerpend onderzoek door architecten kent een hoge prioriteit bij het SfA. Bovendien is scholenbouw een belangrijk beleidsthema. Vanaf december 2008 zijn acht onderzoeksteams met subsidie van het fonds van start gegaan om de samenhang tussen onderwijs en schoolomgeving te onderzoeken.

Presentatie
Tijdens de eindconferentie zullen de onderzoeksresultaten van Rik Martens - Humblé Architecten en Berger & Barnett in twee nieuwe nummers van Lay-out beschikbaar zijn.

Lay-out 15 De duurzame School. Verkenning van een nieuw schooltype
Humblé Architecten ontwikkelt vanuit een viertal bekende schooltypologieën een model voor een duurzame school. Daarbij uitgaande van de ruimtelijke mogelijkheden van het klaslokaal als basiseenheid. Het onderzoek gaat in op low-tech oplossingen, gedifferentieerde klimaatzones, flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

Lay-out 16 1+1=3. Op zoek naar de meerwaarde van brede scholen
Berger Barnett Architecten presenteert een vergelijkende analyse van multifunctionele accommodaties in Nederland en Engeland. Betekent het clusteren van voorzieningen een meerwaarde voor onderwijshuisvesting? Welke procesmatige, ruimtelijke en financiële factoren zijn hierin bepalen? De onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt in tien richtlijnen voor het ontwerpproces aan een MFA.

U kunt deze Lay-outs ook opvragen bij het fonds, of abonnee worden op Lay-out: sfa@architectuurfonds.nl

Initiatief
Het SfA maakt deel uit van het netwerk Agenda Gebouwen voor kinderen. Een initiatief van het Netwerkbureau kinderopvang in samenwerking met VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Doel is gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken om zoveel mogelijk effect te bereiken in de verbetering van gebouwen voor kinderen.

Meer informatie over de eindconferentie: www.netwerkbureaukinderopvang.nl
Lay_out_16.gif

DesigningaCountryCreativeindustriesinthe.jpg
21 nov '14

Publicatie OCW over creatieve industrie

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers.
Voor deze bijeenkomst, die van 18 - 21 oktober in Rotterdam plaatsvond, stelde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een publicatie samen. De publicatie gaat in op de sector creatieve industrie in Nederland, beschrijft de spelers op dit gebied en geeft een aantal voorbeelden van crossovers tussen verschillende (top)sectoren. Download hier de Engelstalige PDF. Een Nederlandse en Duitse vertaling volgt.meer >

DesigningaCountryCreativeindustriesinthe.jpg
21 nov '14

Publicatie OCW over creatieve industrie

In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers.

meer >

juliavanzantenelements2.jpg
21 nov '14

Presentatie ontwerpers Seoul Design Festival

Een van de grote uitdagingen voor de moderne samenleving is vergrijzing. Niet alleen in Nederland leven de mensen langer en is bijna de helft van de huidige bevolking ouder dan vijftig. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking van boven de vijfenzestig. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft tien Nederlandse ontwerpers geselecteerd om hun visie te geven op de uitdagingen van een vergrijzende samenleving. Zij presenteren hun producten en concepten tijdens het Seoul Design Festival 2014: Well-Aged Life, Well-Balanced Design.
De projecten worden gepresenteerd op het Holland Pavilion tijdens het Seoul Design Festival (26 t/m 30 november). Om de projecten en producten van de Nederlandse ontwerpers onder de aandacht te brengen heeft het Stimuleringsfonds een brochure met projectbeschrijvingen samengesteld, zie de PDF onderaan deze pagina. Tijdens het festival nemen de ontwerpers ook deel aan een uitgebreid programma om interculturele uitwisseling te stimuleren. Welke parallellen kunnen worden getrokken tussen de Nederlandse en Koreaanse ontwerpbenaderingen? Hoe kunnen ontwerpers uit beide landen elkaar steunen in het vinden van passende antwoorden op deze urgente maatschappelijke kwesties? Het fonds zal de komende weken op deze website verslag doen van het festival.

De geselecteerde ontwerpers en projecten
Jules van den Langenberg - The Medicine Called Fun
Studio Dumbar - Visual Identity Alzheimer Nederland
Anne Feikje Weidema - Re-covered
Inge Kuipers - Tea-Set Touch
Studio Toer - Moti
Julia van Zanten - Protective Underwear
Juliette Huygen - Euthanasia. Tales of Happily Ever After
Lisa Mandemaker - Zero Hour
Harm Rensink - Bed of Olfaction
Michou Nanon de Bruijn - Het NieuwGrijs

Samenwerking met East West Education Center
Dit project is een samenwerking met East-West Education Center (EWEC) en is ontstaan uit een verkenning van marktkansen voor Nederlandse ontwerpers in Zuid-Korea. Doel is om bestaande contacten te versterken en nieuwe internationale platforms voor Nederlands design in kaart te brengen. De deelnemers krijgen de kans om duurzame relaties in Zuid-Korea op te bouwen en om hun professionele activiteiten internationaal uit te breiden. Het Holland Pavilion wordt gefinancierd door het Design House en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer >

juliavanzantenelements2.jpg
21 nov '14

Presentatie ontwerpers Seoul Design Festival

Een van de grote uitdagingen voor de moderne samenleving is vergrijzing. Niet alleen in Nederland leven de mensen langer en is bijna de helft van de huidige bevolking ouder dan vijftig. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking van boven de vijfenzestig. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft tien Nederlandse ontwerpers geselecteerd om hun visie te geven op de uitdagingen van een vergrijzende samenleving. Zij presenteren hun producten en concepten tijdens het Seoul Design Festival 2014: Well-Aged Life, Well-Balanced Design.

meer >

studiodriftbelgradedesignweekdesignboom0.jpg
21 nov '14

Verslag Nederlands ontwerp Belgrado Design Week

Zuzanna Skalska (VanBerlo, 360inspiration), Ralph Nauta en Lonneke Gordijn (Studio Drift) en Ido Garini (Studio Appétit) waren door de organisatie van de Belgrado Design Week 2014 uitgenodigd om workshops en lezingen te geven tijdens de Belgrado Design Week 2014.
De Belgrado Design Week neemt jaarlijks Nederlandse designprofessionals op in hun programma en beoogt daarmee katalysator te zijn voor creativiteit en kennisuitwisseling voor de gehele Zuidoost-Europese regio. Studio Drift sprak er over hun winnende voorstel voor de Zwitserse Kapellbrücke. Zuzanna Skalska (Head of Trends bij 360inspiration) besprak technology design als een uniek Nederlands netwerkmodel. Ido Garini (Studio Appétit) lichtte zijn innovatieve eetbenadering toe en ging in op hoe onze meest intense eetlust te beheersen. Designboom interviewde Garini over deze 'food cravings'.

Dutch Design at Belgrade Design Week is ondersteund in het kader van de Deelregeling Internationalisering. De verslaglegging leest u in onderstaande PDF. Lees hier een interview van Icon Magazine met Studio Drift.

meer >

studiodriftbelgradedesignweekdesignboom0.jpg
21 nov '14

Verslag Nederlands ontwerp Belgrado Design Week

Zuzanna Skalska (VanBerlo, 360inspiration), Ralph Nauta en Lonneke Gordijn (Studio Drift) en Ido Garini (Studio Appétit) waren door de organisatie van de Belgrado Design Week 2014 uitgenodigd om workshops en lezingen te geven tijdens de Belgrado Design Week 2014.

meer >

KARSSKII8KantoorSamarangscheZeeenBrandAs.jpgArchitect Thomas Karsten
17 nov '14

Een tussenstand van ondersteunde projecten in Indonesië

Het Stimuleringsfonds heeft onlangs vanuit de Deelregeling Internationalisering en de Deelregeling Architectuur een aantal projecten in Indonesië ondersteund. Drie projecten brengen een tussentijds verslag uit:
>> Verslag workshop Proto Tamansari in Yogyakarta
Krill architectuur organiseerde een workshop in Yogyakarta om gereedschap voor spontane verstedelijking te ontwikkelen. Met resultaat: Bantul, één van de betrokken gemeentes, heeft gevraagd het gereedschap te realiseren.

>> Verslag huisvesting Indonesische arbeiders
Mo Smit (COCOCAN) en Annebregje Snijders onderzochten voor het project Home at Work de mogelijkheden voor een ontwerpend onderzoek naar de huisvesting van arbeiders van Nederlandse multinationals in opkomende economieën. Smit schreef een verslag van deze verkenning;

>> Verslag publicatie Thomas Karsten
Stichting August Kemme Fonds brengt een boek uit over het leven en werk van architect Thomas Karsten (1884 – 1945). De publicatie is onderdeel van de erfgoedcampagne voor de kwalificatie van de stad Semarang als UNESCO-werelderfgoedstad in 2020.
Krillarchitectuur2.jpg

Workshop Proto Tamansari in Yogyakarta

homeatworkbeeldnieuwsbriefStiFo2.jpg

Huisvesting Indonesische arbeiders


meer >

KARSSKII8KantoorSamarangscheZeeenBrandAs.jpgArchitect Thomas Karsten
17 nov '14

Een tussenstand van ondersteunde projecten in Indonesië

Het Stimuleringsfonds heeft onlangs vanuit de Deelregeling Internationalisering en de Deelregeling Architectuur een aantal projecten in Indonesië ondersteund. Drie projecten brengen een tussentijds verslag uit:

meer >

LOSstdSCI.gif
13 nov '14

Presentatie Literatuur op het Scherm

Op zaterdag 13 december organiseren het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de presentatie Literatuur op het Scherm. Wat gebeurt er wanneer een auteur en vormgever samen digitale literatuur maken? De schrijver of dichter krijgt te maken met een 3D-omgeving, algoritmes of invloed van de lezer. Ook de vormgever wordt uit zijn comfortzone gehaald door de toepassing van interaction design op een literair verhaal of gedicht. Vier duo’s zijn de uitdaging aangegaan en presenteren hun werk c.q. prototypes in een speciaal middagprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Deze samenwerking tussen schrijvers en vormgevers resulteerde in vier verschillende coproducties. Op zaterdag 13 december worden de volgende projecten gepresenteerd en gedemonstreerd: Dichtbij: een app die dagelijks persoonlijke gedichten voor je schrijft; Laatste woord: een literaire luisterloop door het Amsterdamse Bos waarbij de wandelaar het perspectief kan kiezen; Het land binnen de muren: een interactieve website brengt het verborgen Marineterrein in Amsterdam via verhalen in kaart; Zonder handen: een filosofisch 3D-gedicht voor en over de virtuele wereld van de Oculus Rift.

Meer informatie
Datum en tijdstip: zaterdag 13 december, 15.00 - 17.00u
Locatie en adres: Auditorium Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10
Meer informatie over het programma volgt spoedig per nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds en op deze website.

Meld je aan
De presentatie vindt plaats in het Auditorium van het Stedelijk. Indien u deze presentatie gratis wilt bijwonen dan dient u zich t/m 6 december aan te melden via info@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ´Deelname presentatie Literatuur op het Scherm´. Vermeld daarbij het aantal personen (max. 4 per reservering). U ontvangt dan een bevestigingsmail met gegevens over toegang. Na 6 december vervalt die mogelijkheid en kunt u enkel als reguliere bezoeker het museum betreden en de presentatie bijwonen. Zonder de Museumjaarkaart kost de entree € 17,50.

Over Literatuur op het Scherm
Bovengenoemde projecten zijn geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Literatuur op het Scherm van afgelopen april. Het doel van dit programma is om vormgevers samen met auteurs literaire of poëtische producties te laten ontwikkelen voor de tablet of smartphone. Met Literatuur op het Scherm versterken de fondsen talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines. Literatuur op het Scherm is een voortzetting van Poëzie op het Scherm en is een samenwerking van het Nederlands Letterenfonds, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De technische begeleiding van de workshops is in handen van SETUP. Het concept werd in 2005 door het Fonds voor de Letteren ontwikkeld. De resultaten van de vorige edities zijn hier verzameld.

meer >

LOSstdSCI.gif
13 nov '14

Presentatie Literatuur op het Scherm

Op zaterdag 13 december organiseren het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de presentatie Literatuur op het Scherm. Wat gebeurt er wanneer een auteur en vormgever samen digitale literatuur maken? De schrijver of dichter krijgt te maken met een 3D-omgeving, algoritmes of invloed van de lezer. Ook de vormgever wordt uit zijn comfortzone gehaald door de toepassing van interaction design op een literair verhaal of gedicht. Vier duo’s zijn de uitdaging aangegaan en presenteren hun werk c.q. prototypes in een speciaal middagprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam.

meer >

controlconference.jpg
11 nov '14

Stimuleringsfonds aanwezig bij Control Conference 2014

Op 25 november wordt de Control Conference en het Dutch Game Awards Industry Dinner gehouden in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Na een succesvolle première in 2013, is dit de tweede editie van het op game developers gerichte congres. Het Stimuleringsfonds organiseert tijdens de conferentie een publieke paneldiscussie over subsidiemogelijkheden met developers en beleidsmakers uit de gamesindustrie.
Control Conference verwacht tussen de 500 en 750 bezoekers en presenteert tracks met internationale keynotes en diepgaande workshops. Het Stimuleringsfonds heeft voor deze sessie verschillende ontwikkelaars en beleidsmakers uit de game-industrie uitgenodigd om de behoeften vanuit de industrie en de verschillende mogelijkheden voor financiële steun binnen de doelstellingen van het fonds te bespreken. Wat zijn de behoeften vanuit de gamesindustrie op het gebied van ondersteuning van bijvoorbeeld kennisdeling, startkapitaal en presentaties in het buitenland? Sluiten de huidige mogelijkheden voor ondersteuning aan op deze behoeften?

Sprekers tijdens deze sessie zullen zijn:
J.P. van Seventer, Dutch Game Garden en lid van de Creative Industries Council
Bas van Berkesteijn, Woedend en voormalig voorzitter van het Gamefonds
Eva van Nieuwdorp, Codeglue en de Dutch Games Association
Karel Millenaar, FourceLabs
Marjoleine Timmer, adjunct secretaris van het Gamefonds en de Deelregeling E-cultuur.
Daarnaast wordt ook het publiek uitgenodigd om mee te discussiëren.

De discussie vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur en wordt gemodereerd door Joris van Ballegooijen, secretaris Deelregeling E-cultuur van het Stimuleringsfonds.

Het programma van Control Conference is te vinden op: www.controlconference.com/schedule
Meer informatie op www.controlconference.com en www.dutchgameawards.nl/2014

meer >

controlconference.jpg
11 nov '14

Stimuleringsfonds aanwezig bij Control Conference 2014

Op 25 november wordt de Control Conference en het Dutch Game Awards Industry Dinner gehouden in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Na een succesvolle première in 2013, is dit de tweede editie van het op game developers gerichte congres. Het Stimuleringsfonds organiseert tijdens de conferentie een publieke paneldiscussie over subsidiemogelijkheden met developers en beleidsmakers uit de gamesindustrie.

meer >

CityforsterAlbanie.jpg
3 nov '14

Kansen voor architecten en stedenbouwers in Albanië

CITYFÖRSTER architecture + urbanism rondde onlangs hun verkenning in het kader van de Open Oproep: Verkennen kansen internationalisering af. Martin Sobota (CITYFÖRSTER) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) vertrokken op een zesdaagse verkenning naar Albanië met als doel om kansen voor stedenbouw te onderzoeken.
De verkenning vond plaats naar aanleiding van de verkiezing van Edi Rama -voormalig burgermeester van Tirana en promoter van architectuur en stedenbouw- tot premier van Albanië. 'Er is veel voor ons vak om te winnen en de timing is geweldig: de nieuwe regering streeft naar een verbetering van stedenbouw aan de kust en de lokale stakeholders ondersteunen dit. De steden Divjakë en Xarre waren bijzonder inspirerend en de lokale gemeenschap was zeer geïnteresseerd in samenwerking’, aldus Sobota. Een belangrijk punt dat uit deze verkenning naar voren kwam was onder andere datacollectie, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 'slimme burger' app die gegevens kan verzamelen over waterkwaliteit en meer lokale bevolking bij het project kan betrekken.

meer >

PICNIC.jpg
3 nov '14

Activiteiten PICNIC tijdens Catapulta festival Mexico

In het kader van de Open Oproep: Verkennen kansen internationalisering onderzocht PICNIC de mogelijkheid om een festival te organiseren in Mexico en Brazilië. Naar aanleiding van deze verkenning organiseerde PICNIC al een aantal activiteiten tijdens Catapulta social innovation festival, een Mexicaans festival in Oaxaca dat sociale investeerders en sociale ondernemers bijeen brengt om zo duurzame sociale ondernemingen te realiseren.
Oaxaca is een hub voor organisaties die werken aan armoedeproblematiek om het leven van de armsten in de Mexicaanse maatschappij te verbeteren. Onder het motto ‘Redefine Growth’ daagde PICNIC sociaal-maatschappelijke ondernemers uit Mexico en Latijns-Amerika uit om zakelijk duurzame en creatieve oplossingen te ontwikkelen voor sociaal-maatschappelijke problemen en milieuproblematiek. Zo organiseerde PICNIC tijdens Catapulta onder andere een discussie met panelleden Gustavo Madrid (directeur van Casa de Ciudad), Juan Jose Consejo Duenas (directeur van INSO), Carlos Hernandez (directeur en oprichter van Fundacion En Via) en Salime Harp (directeur en oprichter van Studio Xaquixe).

Naast een bezoek aan de PICNIC Mexico Marketplace, een showcase van twintig sociale ondernemingen in Mexico, kon het publiek deelnemen aan de volgende workshops:
Make Sense Holdup sessies: festivaldeelnemers gebruiken hun contacten, resources en netwerken om sociale ondernemers in de Marketplace actief te ondersteunen bij hun specifieke, zakelijke uitdagingen.
‘Re-designing Growth, One Social Enterprise at a Time’ Design Thinking Workshop: samen met CO_, de initiatiefnemers van PICNIC Mexico, organiseerde PICNIC deze ‘design thinking workshop’ voor jonge sociale ondernemers om hen te helpen hun eigen bedrijven een stap verder te brengen.
‘Designing for the Anthropocene’ Workshop: PICNIC gaf samen met het Buckminster Fuller Institute uit New York een designworkshop gericht op het vinden van nieuwe kansen in de Anthropocene. Directeur en oprichter David McConville begeleidde de deelnemers bij het identificeren van onverwachte perspectieven op oplossingen voor sociale en milieugerelateerde uitdagingen in hun eigen sector.
‘Re-design Growth for Watermanagement’ Workshop: op uitnodiging van PICNIC en de Nederlandse ambassade in Mexico, gaf Deltares een demo van hun interactieve ‘waterkaart’ tafel en watermanagementgame voor overheidsvertegenwoordigers en lokale watermanagement experts.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

meer >

PICNIC.jpg
3 nov '14

Activiteiten PICNIC tijdens Catapulta festival Mexico

In het kader van de Open Oproep: Verkennen kansen internationalisering onderzocht PICNIC de mogelijkheid om een festival te organiseren in Mexico en Brazilië. Naar aanleiding van deze verkenning organiseerde PICNIC al een aantal activiteiten tijdens Catapulta social innovation festival, een Mexicaans festival in Oaxaca dat sociale investeerders en sociale ondernemers bijeen brengt om zo duurzame sociale ondernemingen te realiseren.

meer >

Sluitingsdata2015.jpg
29 okt '14

Sluitingsdata 2015

Een groot deel van sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2015 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering hebben in 2015 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma's en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert drie subsidieregelingen naar discipline (Architectuur, Vormgeving en E-cultuur), vier multidisciplinaire subsidieregelingen (Talentontwikkeling, Meerjarige programma's, Activiteitenprogramma's en Internationalisering) en drie regelingen i.s.m. het Mediafonds en/of Filmfonds (Transmediaregeling, Gamefonds en TAX-videoclipfonds) uit.

De sluitingsdata per regeling:

Basisregeling Architectuur:
4 februari
13 mei
5 augustus
7 oktober

Basisregeling Vormgeving:
7 januari
8 april
10 juni
12 augustus
14 oktober

Basisregeling E-cultuur:
4 februari
13 mei
5 augustus
7 oktober

Deelregeling Internationalisering:
4 februari
13 mei
5 augustus
7 oktober

Deelregeling Talentontwikkeling:
4 maart

Deelregeling Activiteitenprogramma's:
14 oktober

Gamefonds:
5 februari
7 mei
20 augustus
22 oktober

TAX-Videoclipfonds:
5 februari
7 mei
20 augustus
22 oktober

Non-Fictie Transmediaregeling:
3 februari
9 juni
13 oktober

Naast de deelregelingen worden er in 2015 diverse Open Oproepen uitgeschreven, o.a. in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp. Houdt hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.

Advies
Het is raadzaam om voorafgaand aan een sluitingsdatum een conceptplan of conceptaanvraag aan het Stimuleringsfonds voor te leggen. Let op: vanaf heden vraagt u uw subsidie aan via de online aanvraagomgeving. Vraag tijdig uw inloggegevens aan en raak vertrouwd met het nieuwe online aanvraagformulier op da.stimuleringsfonds.nl.

meer >

Sluitingsdata2015.jpg
29 okt '14

Sluitingsdata 2015

Een groot deel van sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2015 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering hebben in 2015 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma's en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde.

meer >

OpeningINPO20.jpg
29 okt '14

Terugblik Talent Exhibition Stimuleringsfonds

De tentoonstelling In No Particular Order van het Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week in de Schellensfabriek was een groot succes. De reacties van zowel de talenten als de bezoekers en pers waren positief.
Ook trok de tentoonstelling met werk van talenten uit de Deelregeling Talentontwikkeling veel (internationale) bezoekers. Het bezoekersaantal over negen dagen (18 t/m 26 oktober) was naar schatting 8.000 personen en boven verwachting hoog. Ruim 250.000 mensen bezochten de Dutch Design Week. Op de opening van de Talent Exhibition waren alle 21 talenten aanwezig. Curator Agata Jaworska en de jonge makers zelf gaven gedurende de week diverse rondleidingen over hun werk in de tentoonstelling.

Talent Exhibition in Kunstuur
Kunstuur wijdde in het eerste weekend van de Design Week een item aan de tentoonstelling met modeontwerper Pauline van Dongen en ontwerper Jólan van der Wiel.

Bekijk hier de foto’s van de opening en de tentoonstelling.

Foto: Ben Nienhuis, Performance door Jinhyun Jeon, Exploration of developing Tableware as Sensorial Stimuli

meer >

OpeningINPO20.jpg
29 okt '14

Terugblik Talent Exhibition Stimuleringsfonds

De tentoonstelling In No Particular Order van het Stimuleringsfonds tijdens de Dutch Design Week in de Schellensfabriek was een groot succes. De reacties van zowel de talenten als de bezoekers en pers waren positief.

meer >

SXSW.jpg
27 okt '14

Selectie panelpicker SXSW

Het Stimuleringsfonds heeft vier projecten geselecteerd vanuit de eerste ronde van de Open Oproep Deelname SXSW, gericht op het panelpicker programma. Op 7 november sluit de tweede ronde van deze open oproep, gericht op alle overige programmaonderdelen van SXSW binnen het Interactive en het Digital Domain programma.
South by Southwest festival 2015 (SXSW) vindt plaats van 13 tot en met 22 maart 2015 in Austin, Texas. SXSW is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, startups en artistieke producties. Het festival is sterk gericht op innovatie en heeft voor verschillende sectoren een belangrijke netwerkfunctie. Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het SXSW 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

Selectie eerste ronde
In de eerste ronde van de Open Oproep SXSW, die exclusief gericht was op deelname aan het panelpicker programma, ontving het Stimuleringsfonds 8 voorstellen. Het fonds is verheugd dat 4 partijen daadwerkelijk tot het programma zijn toegelaten en daarmee in aanmerking komen voor een reisbeurs van het fonds. Het gaat om voorstellen van Pauline van Dongen, SETUP, Ludomotion en Headmade. De organisatie van SXSW ontving 3300 voorstellen voor de Panelpicker en heeft slechts 15% van de voorstellen een plek kunnen bieden in het programma. De keuze is gemaakt door een programma jury en het publiek.

Sluitingsdatum tweede ronde
Op 7 november sluit de tweede ronde van deze open oproep, gericht op alle overige programmaonderdelen van SXSW binnen het Interactive en het Digital Domain programma.

>> Open Oproep Deelname SXSW

>> Open oproepen Stimuleringsfonds

meer >

SXSW.jpg
27 okt '14

Selectie panelpicker SXSW

Het Stimuleringsfonds heeft vier projecten geselecteerd vanuit de eerste ronde van de Open Oproep Deelname SXSW, gericht op het panelpicker programma. Op 7 november sluit de tweede ronde van deze open oproep, gericht op alle overige programmaonderdelen van SXSW binnen het Interactive en het Digital Domain programma.

meer >

crossover3.jpg
22 okt '14

Crossover Works 3 - Innoveren met de creatieve industrie

Tijdens de Dutch Design Week, als heel Eindhoven in het teken staat van de kracht van ontwerp, wordt deel 3 van Crossover Works gelanceerd. Een boekje over bijzondere samenwerkingen tussen de creatieve industrie en andere topsectoren. Wie zijn de game changers van dit moment? Wat zijn hun vondsten? En waar kunnen die toe leiden?
‘Omdenken’, daar zijn ontwerpers meester in. Het maakt ze soms lastig, maar vooral vindingrijk. En dat kunnen we goed gebruiken bij het tackelen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Dit derde deel van Crossover Works geeft actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren. Projecten die hebben geleid tot mooie vondsten die de maatschappij een beetje verder helpen: van games en toiletten die levens redden tot spijkerbroeken die de zee opschonen.

CLICKNL, Dutch Creative Council, Federatie Dutch Creative Industries, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie willen met deze reeks laten zien wat de toegevoegde waarde van design kan zijn. Dat wordt niet alleen geïllustreerd met succesvolle cases, maar ook met een aantal verdiepende essays waarin vakexperts zich over grotere vragen buigen. Hoe kunnen creativiteit en ontwerpdenken bijdragen aan bewustzijn, hoe aan duurzaamheid? Wat zijn de ontwikkelingen rond wearables? Hoe om te gaan met de elementen en anticiperen op natuurrampen? Allemaal uitdagingen die schreeuwen om de cross-over mentaliteit die dit boekje wil stimuleren.

Benieuwd naar Crossover Works 3?
Deze nieuwe editie werd op woensdag 22 oktober gelanceerd tijdens DRIVE, het Design Research & Innovation Festival van CLICKNL in Eindhoven. U kunt de publicatie in PDF-versie downloaden op stimuleringsfonds.nl/nl/fondsinitiatieven/publicaties.

Auteurs: Conny Bakker, Bas van Lier, Henk Ovink, Iskander Smit, Willemijn de Jonge
Taal: Verkrijgbaar in Engels en Nederlands
Bestellen: Gratis op te vragen bij info@stimuleringsfonds.nl

meer >

crossover3.jpg
22 okt '14

Crossover Works 3 - Innoveren met de creatieve industrie

Tijdens de Dutch Design Week, als heel Eindhoven in het teken staat van de kracht van ontwerp, wordt deel 3 van Crossover Works gelanceerd. Een boekje over bijzondere samenwerkingen tussen de creatieve industrie en andere topsectoren. Wie zijn de game changers van dit moment? Wat zijn hun vondsten? En waar kunnen die toe leiden?

meer >

meer >