nieuws

Lay_out_15.gif
15 jun '11

Eindconferentie Gebouwen voor kinderen

Samenhangende huisvesting van scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen in een gebouwencomplex of in een complex van nabijgelegen gebouwen, stond hoog op de agenda van het Netwerkbureau Kinderopvang. Woensdag 22 juni vindt de eindconferentie plaats: ‘Perspectief op de toekomst’. Hiermee komt een einde aan de driejarige opdracht aan het Netwerkbureau. Er is behoefte aan gebouwen waar kinderen kunnen leren, spelen en overblijven. Die taakstelling blijft overeind, zeker nu. Een onafhankelijk kenniscentrum voor scholenbouw is meer dan ooit nodig.
Woensdag 22 juni vindt de eindconferentie plaats van het Netwerkbureau Kinderopvang: ‘Perspectief op de toekomst’. Hiermee komt een einde aan de driejarige opdracht aan het Netwerkbureau om op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar). Er is behoefte aan gebouwen waar kinderen kunnen leren, spelen en overblijven. Die taakstelling blijft overeind, zeker nu. Veel bestaande gebouwen moeten hiervoor worden aangepast. In een enkele situatie kan een multifunctionele accommodatie worden gebouwd die rekening houdt met de vereisten.

Onderzoeksresultaten
Ontwerpend onderzoek speelt een belangrijke rol bij het verkennen van huisvestingsmogelijkheden en het vinden van innovatieve oplossingen. Het verrichten van ontwerpend onderzoek door architecten kent een hoge prioriteit bij het SfA. Bovendien is scholenbouw een belangrijk beleidsthema. Vanaf december 2008 zijn acht onderzoeksteams met subsidie van het fonds van start gegaan om de samenhang tussen onderwijs en schoolomgeving te onderzoeken.

Presentatie
Tijdens de eindconferentie zullen de onderzoeksresultaten van Rik Martens - Humblé Architecten en Berger & Barnett in twee nieuwe nummers van Lay-out beschikbaar zijn.

Lay-out 15 De duurzame School. Verkenning van een nieuw schooltype
Humblé Architecten ontwikkelt vanuit een viertal bekende schooltypologieën een model voor een duurzame school. Daarbij uitgaande van de ruimtelijke mogelijkheden van het klaslokaal als basiseenheid. Het onderzoek gaat in op low-tech oplossingen, gedifferentieerde klimaatzones, flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

Lay-out 16 1+1=3. Op zoek naar de meerwaarde van brede scholen
Berger Barnett Architecten presenteert een vergelijkende analyse van multifunctionele accommodaties in Nederland en Engeland. Betekent het clusteren van voorzieningen een meerwaarde voor onderwijshuisvesting? Welke procesmatige, ruimtelijke en financiële factoren zijn hierin bepalen? De onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt in tien richtlijnen voor het ontwerpproces aan een MFA.

U kunt deze Lay-outs ook opvragen bij het fonds, of abonnee worden op Lay-out: sfa@architectuurfonds.nl

Initiatief
Het SfA maakt deel uit van het netwerk Agenda Gebouwen voor kinderen. Een initiatief van het Netwerkbureau kinderopvang in samenwerking met VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Doel is gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken om zoveel mogelijk effect te bereiken in de verbetering van gebouwen voor kinderen.

Meer informatie over de eindconferentie: www.netwerkbureaukinderopvang.nl
Lay_out_16.gif

StimuleringsfondsOpenOproepOntwerpenDeme.jpg
30 jul '14

Selectie Open Oproep Ontwerp en Dementie

Met de Open Oproep Ontwerp en Dementie nodigden Het Stimuleringsfonds en zorgaanbieder Cordaan ontwerpers uit om deel te nemen aan ‘The Art and Science of Dementia Care’, een project gericht op verbetering van de verblijfsomgeving van mensen met dementie. In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten op drie concrete zorglocaties. Een integrale en interdisciplinaire aanpak is daarbij het uitgangspunt.
Het Stimuleringsfonds ontving in totaal 183 reacties en was onder de indruk van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de inzendingen. De reikwijdte van de gepresenteerde expertise was groot en toonde een diversiteit aan benaderingen ten aanzien van de thematiek. Caro van Dijk, architect, onderzoeker en docent aan de TU Delft, en Henri Snel, architect, onderzoeker op het gebied van alzheimer en architectuur en hoofd van de afdeling inter-architecture van de Gerrit Rietveld Academie, leiden het project. In samenwerking met Cordaan en het Stimuleringsfonds selecteerden zij de deelnemers.

De selectie vond plaats op basis van kennis, ervaring, ambitie en engagement ten aanzien van de thematiek. Uiteindelijk zijn er niet zes maar twaalf ontwerpers voor het project geselecteerd om in de zes interdisciplinaire teams plaats te nemen. De geselecteerde ontwerpers/architecten zijn: Marthe Biezen, Samira Boon, Ricky van Broekhoven, Femke Feenstra, Laura Lynn Janssen, Beatrice Montesano, Jarrik Ouburg, René van Raalte, Mechtild Stuhlmacher, Marnix Tavenier, Jetske Visser en Eric Vreedenburgh.

meer >

StimuleringsfondsOpenOproepOntwerpenDeme.jpg
30 jul '14

Selectie Open Oproep Ontwerp en Dementie

Met de Open Oproep Ontwerp en Dementie nodigden Het Stimuleringsfonds en zorgaanbieder Cordaan ontwerpers uit om deel te nemen aan ‘The Art and Science of Dementia Care’, een project gericht op verbetering van de verblijfsomgeving van mensen met dementie. In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten op drie concrete zorglocaties. Een integrale en interdisciplinaire aanpak is daarbij het uitgangspunt.

meer >

Beijing_city.jpg
22 jul '14

Open Oproep Werkweek Qinghe Station in Beijing

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 14 tot 20 september 2014. Tot uiterlijk 7 augustus kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.
Context van de Open Oproep
Tijdens de werkweek ontwerpen Chinese en Nederlandse experts aan een concrete opgave: de ontwikkeling van het Qinhe Station in Beijing. De Beijing Municipal Commission of Urban Planning (BMCUP) is geïnteresseerd in een integrale ontwerpbenadering, onder meer om de kwaliteit van de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Mobiliteit neemt hierin een belangrijke plaats in. BMCUP ziet Transit Oriented Development (TOD) als een kansrijke benadering en verwacht dat Nederlandse experts hen hierin kunnen bijstaan. Bij dit traject zijn Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), de Tsinghua Universiteit en VenhoevenCS als curatoren betrokken. Meer informatie kunt u vinden in het Engelstalige projectplan, als PDF te downloaden onderaan deze pagina.

Oproep gericht op Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen
Deze Open Oproep is gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. In totaal selecteert het fonds samen met VenhoevenCS negen ontwerpers die kunnen deelnemen aan deze werkweek. Zij zullen worden geselecteerd op basis van hun ontwerpvaardigheden, hun ervaringen met TOD en ervaring met het werken in een Chinese context. Het Stimuleringsfonds verstrekt per voorstel een bedrag van maximaal € 2.150 (incl. BTW). Dit is bestemd als vergoeding voor de vlucht (retourvlucht Amsterdam-Beijing) en overnachting in Beijing. Bij de selectie zal gestreefd worden naar het samenstellen van een gevarieerde delegatie ten aanzien van leeftijd en ervaring.

Meer informatie
De volledige beschrijving van deze open oproep vindt u op: www.stimuleringsfonds.nl/nl/open_oproepen .


meer >

Beijing_city.jpg
22 jul '14

Open Oproep Werkweek Qinghe Station in Beijing

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 14 tot 20 september 2014. Tot uiterlijk 7 augustus kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.

meer >

HedydAnconaPublicatie.jpg
21 jul '14

Publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014

Tijdens de prijsuitreiking van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur op 5 juni werd het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014 gepresenteerd. Deze uitgave schetst, aan de hand van een aantal essays, de huidige ontwikkelingen in de zorgarchitectuur en gaat in op nieuwe kansen voor de architect, toepassingen van technologie voor een menselijke maat en hoe architectuur kan bijdragen aan meer zelfredzaamheid.
Dagelijks haalt de zorg de voorpagina’s van kranten en andere media. Van de burgers wordt verwacht dat ze meer doen om zelf gezond te blijven en tegelijk meer tijd besteden aan mantelzorg in welke vorm dan ook. De vraag is hoe dit ideaal, waarin zorg het hart vormt van de samenleving, samen kan gaan met een internationaal concurrerende, lerende economie. Hoe valt de zorg voor familie, vrienden en buren te combineren met een geïndividualiseerde netwerksamenleving? De differentiatie en decentralisatie van het zorgaanbod, vaak gekoppeld aan allerlei andere functies, is een stap in de goede richting. Een zorgende samenleving is een humane samenleving; dat zou het overtuigende perspectief moeten zijn. Maar zover zijn we zeker nog niet. Wel gonst het van de experimenten, zoals blijkt uit de verschillende essays in deze publicatie.

Lees ook meer over de nominaties, eervolle vermelding en de prijswinnaar in het gepubliceerde juryrapport. Er is eveneens beeldmateriaal opgenomen van alle inzendingen. De publicatie, met een persoonlijk voorwoord van Hedy d'Ancona, is kosteloos te bestellen door een mail te sturen naar info@stimuleringsfonds.nl, onder vermelding van naam, adres en (wanneer toepasselijk) organisatie.

>> Winnaar Hedy d'Ancona-prijs 2014

>> Publicaties Stimuleringsfonds

>> Meer over de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur
Hedy_dAncona_publicatie_2.jpg

meer >

HedydAnconaPublicatie.jpg
21 jul '14

Publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014

Tijdens de prijsuitreiking van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur op 5 juni werd het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014 gepresenteerd. Deze uitgave schetst, aan de hand van een aantal essays, de huidige ontwikkelingen in de zorgarchitectuur en gaat in op nieuwe kansen voor de architect, toepassingen van technologie voor een menselijke maat en hoe architectuur kan bijdragen aan meer zelfredzaamheid.

meer >

Jorn_Konijn.jpg
21 jul '14

Selectie Open Oproep Internationale Talentontwikkeling

De voorstellen van ontwerpers Gionata Gatto, Claudy Jongstra, curator Jorn Konijn en grafisch ontwerper Ruben Pater zijn geselecteerd in het kader van de Open Oproep Internationale Talentontwikkeling. De Open Oproep richt zich op de gehele breedte van de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur); ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef in april dit jaar deze Open Oproep uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De voorstellen werden voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit grafisch vormgever Nikki Gonnissen (medeoprichter Thonik), architect Anne Holtrop (studio Holtrop) en digitale media-ontwerper Janine Huizenga, onder voorzitterschap van Margriet Schavemaker, curator en hoofd onderzoek & publicaties bij het Stedelijk Museum te Amsterdam.
De externe adviseurs merken op dat de meeste voorstellen zijn ingediend door ontwerpers en makers; curatoren en critici zijn minder goed vertegenwoordigd. Toch is er een breed palet aan voorstellen ingediend, van ontwerpend onderzoek tot toegepast ontwerp en het ontwikkelen van autonoom werk. Per voorstel kan een maximale bijdrage van € 25.000,- verleend worden. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zal in april 2015 wederom een Open Oproep uitschrijven binnen dit programma.

De geselecteerde voorstellen van 2014:

Gionata Gatto & LINV - Florence, Italië
Lichtontwerper Gionata Gatto (Italië, 1982) doet een ontwerpend onderzoek naar het gebruik van planten als sensor. De output van deze sensoren wordt ingezet voor het aansturen van een lichtgevend gordijn. Hiervoor werkt Gatto samen met het Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV), een laboratorium dat onderzoek doet naar de elektrische signalen die planten voortbrengen als reactie op veranderingen in hun omgeving.

Claudy Jongstra & Hammer Museum - Los Angeles, USA
Claudy Jongstra (Nederland, 1963) maakt een permament werk, een wandtapijt, voor het Hammer Museum in Los Angeles. De ontwerper wil met haar werk de notie van zachtheid en de verwondering over de natuur terugbrengen in de stad Los Angeles.

Jorn Konijn & Centro Brasil Design - Florianopolis, Brazilië
Jorn Konijn (Nederland, 1977) is co-curator van de designbiënnale in Brazilië in 2015. Met deze subsidie wil Konijn een onderzoek doen waarvan hij de resultaten presenteert in de tentoonstelling Home Sweet Home (werktitel), waarin de ontmoeting tussen design en het alledaagse leven centraal staat. De tentoonstelling laat zien hoe de huiskamer door nieuwe technologie van functie verandert en meer hybride is geworden in gebruik.

Ruben Pater & Isuma TV - Nunavut , Canada
Grafisch ontwerper Ruben Pater (Nederland) maakt een storytelling applicatie waarmee met een collectief een beeldverhaal kan worden gecreëerd. Pater maakt samen met de lokale bevolking uit het noord Canadese Nunavut een graphic novel over de traditionele beeldtaal om daarmee hun eigen verhalen aan jonge Inuiten te kunnen vertellen. Naast het beeldverhaal dat in de gemeenschappen wordt gedistribueerd, resulteert het project in een mobiele tentoonstelling en een applicatie die met minimale aanpassing ook geschikt is voor andere culturele contexten.

Reactie van de selectiecommissie op alle ingediende voorstellen
De commissie stelt vast dat de ingediende voorstellen veel modisch werk bevat en zich weinig richt op de persoonlijke culturele en artistieke ontwikkeling. Veel aanvragers richten zich op hun professionele carrière en laten in ongewis wat de beoogde artistieke output en het duurzame karakter van het voorgestelde project is. Ook merkt de commissie op dat maar weinig aanvragers kritisch reflecteren op de eigen werkwijze en de voorgenomen ontwikkeling.

De commissie hecht tevens veel belang aan een sterke motivatie van de locatiekeuze en de internationale partner. Enkele voorstellen omschrijven waarom het voorgestelde project past in de internationale context wat betreft de locatie en het werkveld. Bij een aantal voorstellen missen de adviseurs een oprechte verbinding met de plek waardoor er vragen rijzen over de betekenis van de resultaten voor die plek en het vakgebied.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs gelet op de kwaliteit van de artistieke visie van de aanvrager. Voorstellen die uitzonderlijke artistieke visie, professionele ontwikkeling en de wisselwerking tussen aanvrager en internationale partner combineren tot een elkaar versterkend geheel had de voorkeur van de adviseurs. Ook de maatschappelijke en culturele relevantie van de voorstellen is getoetst. Er is gekeken naar de expertise van de samenwerkingspartners en de aard en vorm van de samenwerking. De adviseurs zagen bij veel voorstellen dat de partners een uitstekende reputatie hebben, maar dat de opzet van de samenwerking vaak niet gericht was op het versterken van de professionele en artistieke ontwikkeling van het talent. Voor een aantal voorstellen geldt dat ze in de uitwerking van het plan onvoldoende inzicht geven in de aanpak en opzet van het project waardoor de mogelijke resultaten zich niet goed lieten beoordelen.

De adviseurs zien deze selectie als een representatieve weergave van de breedte van de creatieve industrie op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur. Er zijn zowel makers, ontwerpers en een curator geselecteerd die zich in verschillende fasen van hun ontwikkeling bevinden.

meer >

Jorn_Konijn.jpg
21 jul '14

Selectie Open Oproep Internationale Talentontwikkeling

De voorstellen van ontwerpers Gionata Gatto, Claudy Jongstra, curator Jorn Konijn en grafisch ontwerper Ruben Pater zijn geselecteerd in het kader van de Open Oproep Internationale Talentontwikkeling. De Open Oproep richt zich op de gehele breedte van de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur); ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef in april dit jaar deze Open Oproep uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De voorstellen werden voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit grafisch vormgever Nikki Gonnissen (medeoprichter Thonik), architect Anne Holtrop (studio Holtrop) en digitale media-ontwerper Janine Huizenga, onder voorzitterschap van Margriet Schavemaker, curator en hoofd onderzoek & publicaties bij het Stedelijk Museum te Amsterdam.

meer >

country_korea.jpg
15 jul '14

Tips voor ontwerpers over ondernemen in Zuid-Korea

De creatieve economie van Zuid-Korea groeit in razend tempo. In 2008 sprak het land de ambitie uit om de designhub van Zuidoost-Azië te worden. Op 25 juni organiseerde East-West Education Center (EWEC) een informatiebijeenkomst over marktkansen voor ontwerpers in Zuid-Korea.
EWEC en de ontwerpers Ineke Hans, Samira Boon en Anne Miltenburg spraken deze middag over de kansen die er in Korea liggen, noemden relevante thema’s voor een Nederlands-Koreaanse samenwerking en de do’s en don’ts voor ondernemen in Korea.

In 2008 sprak Zuid-Korea de ambitie uit om de designhub van Zuidoost-Azië te worden. Sindsdien heeft een grote cultureel-economische infrastructuur zich ontvouwen, met Seoul als epicentrum. De creatieve ondernemers poppen uit de grond, aangespoord door recent overheidsbeleid waarin de creatieve economie wordt bestempeld als een van de Koreaanse topsectoren. Koreaanse bedrijven zoals LG en Samsung zijn aanjagers van de crossover tussen technologische innovatie en design. Dit alles is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer designers zetten voet aan wal in Korea en gaan samenwerkingen aan met Koreaanse bedrijven, designers of universiteiten.

Zo liggen er bijvoorbeeld kansen voor een Nederlands-Koreaanse samenwerking op het gebied van sociaal-maatschappelijke problemen waar Korea mee te kampen heeft. Ineke Hans stipt een drietal thema’s aan; de afval- en grondstoffenproblematiek, een vergrijzende samenleving en snel toenemende urbanisatie.

Vijf tips
Nederlandse designers Samira Boon en Anne Miltenburg, die al eerder in Korea woonden en werkten, benadrukken dat er vooral veel te leren valt van de Koreanen. Vijf tips van de twee ervaringsdeskundigen voor beginnende ontwerpers in Zuid-Korea.
1. zoek samenwerkingen op met lokale partijen, zoals designuniversiteiten, ambachtsorganisaties en het bedrijfsleven; de Koreaanse markt is voor nieuwkomers vrij hermetisch gesloten. Door samen te werken met Koreaanse partijen bouw je een netwerk op, leer je de Koreaanse gebruiken kennen en verschaf je jezelf toegang tot de markt.
2. ga altijd mee uiteten met Koreaanse werkrelaties en eet alles wat ze je voorschotelen; zo investeer je in je werkrelaties en toon je aan dat je intenties serieus zijn.
3. investeer in het opbouwen van een band met je directe collega’s; er wordt veel waarde gehecht aan informele werkrelaties.
4. wees je bewust van de hiërarchische bedrijfsstructuur in Zuid-Korea; inspraak, discussie en groepsbeslissingen worden overschaduwd door status en een snelle besluitvormingscultuur.
5. laat je meevoeren in de 24-uurswerkcultuur; kijk niet verbaasd op als je collega’s de nacht doorwerken terwijl jij van plan was om om 18.00 uit te klokken. Opdrachtgevers kunnen om 20.00 bellen met de mededeling dat ze een opdracht voor je hebben, maar dat die wel de volgende middag al af moet zijn.

Open Oproep Deelname Seoul Design Festival
Het Stimuleringsfonds roept product-, industrieel- en modeontwerpers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival. Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal tijdens het festival, dat van 26 tot 30 november 2014 plaatsvindt in Seoul. In vijf subcategorieën Sharing, Healthcare, Hospitality, Healing en Heritage worden mogelijke antwoorden en oplossingen vanuit een designperspectief gepresenteerd. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de deelname van 10 ontwerpers aan het Holland Paviljoen en een achtdaags verblijf in Seoul gedurende het festival.
Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.

Lees meer over de oproep op: >> Open Oproep Deelname Seoul Design Festival
EWEC_25juni_1.jpg

Informatiebijeenkomst East-West Education Center

EWEC_25juni_2.jpg

Informatiebijeenkomst East-West Education Center

EWEC_25juni_3.jpg

Informatiebijeenkomst East-West Education Center


meer >

country_korea.jpg
15 jul '14

Tips voor ontwerpers over ondernemen in Zuid-Korea

De creatieve economie van Zuid-Korea groeit in razend tempo. In 2008 sprak het land de ambitie uit om de designhub van Zuidoost-Azië te worden. Op 25 juni organiseerde East-West Education Center (EWEC) een informatiebijeenkomst over marktkansen voor ontwerpers in Zuid-Korea.

meer >

SXSW.jpg
8 jul '14

Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Let op: de open oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; één oproep voor de panelpicker (conferentie) en één oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.
SXSW 2015 vindt plaats van 13 tot en met 22 maart 2015 in Austin, Texas. SXSW is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, startups en artistieke producties. Het festival is sterk gericht op innovatie en heeft voor verschillende sectoren een belangrijke netwerkfunctie.
Link: sxsw.com

Oproep
Het Stimuleringsfonds is met name geïnteresseerd in interessante voorstellen van Nederlandse deelnemers aan het Interactive programma dat plaatsvindt van 13 tot en met 17 maart 2015, en het Digital Domain programma dat onderdeel is van aan het Filmprogramma en gelijktijdig plaatsvindt.

De maximale bijdrage van het fonds is 6.000 euro per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie en deel uit maakt van het officiële programma. U kunt een voorstel indienen voor één van de onderstaande programmaonderdelen:

 Deelname aan de conferentie (panels/sessies/talks) voor de onderdelen Interactive en Digital Domain – Let op! Inschrijving voor de panelpicker bij SXSW sluit op 25 juli 2014, zie: sxsw.com/music-film-interactive/news/2014/sxsw-panelpicker-open
 Deelname aan het Accelerator programma;
 Deelname aan de Interactive Trade Show;
 Deelname aan de Gaming Expo.

De open oproep is opgedeeld in twee indienmomenten. De eerste sluitingsdatum is uitsluitend gericht op de panelpicker (conferentie) en sluit op 10 augustus 2014. (Let op! Inschrijving voor de panelpicker bij SXSW sluit zelf op 25 juli 2014).
De tweede ronde is gericht op de overige programmaonderdelen, en sluit op 7 november 2014. Hiervoor verspreidt het fonds t.z.t. een nieuwe oproep.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie.
Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
 Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
 Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
 Vergroten internationale werkterrein.

Beoordeling
Elk projectvoorstel wordt schriftelijk beoordeeld door drie onafhankelijke adviseurs. Zij toetsen of het project voldoende aansluit bij de algemene doelstellingen van het Stimuleringsfonds en in het bijzonder de doelstellingen voor Internationalisering. Ook beoordelen zij de kwaliteit van het plan en de mate waarin het project aansluit bij de context van SXSW.
Bij een positief advies vindt ondersteuning plaats op voorwaarde dat het project of de persoon daadwerkelijk wordt toegelaten tot het officiële SXSW programma.

Het Stimuleringsfonds beoogt tien projecten te ondersteunen en maakt een budget vrij van € 60.000. De maximale ondersteuning per project/deelnemers bedraagt € 6.000. Indien de opzet van het plan of de begroting daartoe aanleiding geven, kan de bijdrage op een lager bedrag worden vastgesteld.
Projectvoorstellen die niet bij de eerste selectie zitten kunnen in overleg met de indiener op een wachtlijst worden geplaatst zodat deze – wanneer er middelen vrijkomen van positief beoordeelde projecten die niet tot het officiële programma worden toegelaten – alsnog kunnen worden ondersteund. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
 NAW- en bankgegevens (Naam, Adres, Woonplaats, IBAN);
 een plan/beschrijving van het project of activiteiten, gericht op één van de officiële festivalprogramma’s;
 een begroting en dekkingsplan;
 motivatie voor deelname;
 cv (max. twee pagina’s)
 een uitdraai van de inschrijving bij de KvK.

Het Stimuleringsfonds stelt twee rondes open voor het indienen van voorstellen voor deelname.De eerste ronde, uitsluitend gericht op de panelpicker, sluit op 10 augustus 2014. De tweede ronde, gericht op de overige programmaonderdelen, sluit op 7 november.

Per geselecteerd voorstel vergoedt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van € 6.000. Dit bedrag is een bijdrage aan de totale kosten en wordt besteed aan:
 reis- en verblijfskosten voor twee personen tijdens SXSW;
 maximaal twee extra festivalbadges per project;
 kosten voor beursdeelname;
 materiaalkosten die direct samenhangen met deelname aan SXSW.

Deadline
Stuur het voorstel, inclusief motivatie, voor 10 augustus 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan het SXSW Festival. De selectie van de voorstellen in deze eerste ronde wordt uiterlijk 8 september 2014 per e-mail aan de deelnemers bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Deelname SXSW 2015. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen/.

Het voorstel bevat naast de NAW- KvK- en bankgegevens, een beschrijving van het project of de activiteiten, een beknopte begroting, cv en motivatie voor deelname. Als het voorstel niet aan deze beschrijving voldoet, zal er mogelijk geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

De procedure van een open oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.

Verder ter informatie:
 Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig boeken van reis en verblijf.
 Toelating tot het officiële SXSW programma is een voorwaarde voor ondersteuning, maar biedt geen garantie.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Hugo van de Poel, 010-4361600, h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl

meer >

SXSW.jpg
8 jul '14

Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Let op: de open oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; één oproep voor de panelpicker (conferentie) en één oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

meer >

oproep_SeoulDesignFestival.jpg
8 jul '14

Open Oproep Deelname Seoul Design Festival in Zuid-Korea

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.
Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal tijdens de 12e editie van het Seoul Design Festival, dat van 26 tot 30 november 2014 plaatsvindt in Seoul. In vijf subcategorieën Sharing, Healthcare, Hospitality, Healing en Heritage worden mogelijke antwoorden en oplossingen vanuit een designperspectief gepresenteerd. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de deelname van 10 ontwerpers aan het Holland Paviljoen en een achtdaags verblijf in Seoul gedurende het festival. Het paviljoen is een officieel programmaonderdeel van het Seoul Design Festival en wordt meegenomen in de communicatie-uitingen van het festival.

Oproep
De oproep staat open voor product-, industrieel, grafisch, interieur- en modeontwerpers, mits het ingezonden werk aansluit op het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design en van excellente kwaliteit is. Het traject omvat een gezamenlijke voorbereiding in Nederland. Tevens is er een natraject waarin de deelnemers zich inspannen om de vergaarde kennis met vakgenoten te delen in Nederland.

Context
Het Stimuleringsfonds werkt samen met East-West Education Center aan deze groepspresentatie in Zuid-Korea. De presentatie is een opvolger van het project van East-West Education Center in maart 2014, waarin de ontwerp- en marktkansen voor Nederlandse ontwerpers in Zuid-Korea in kaart zijn gebracht, in het kader van de Open Oproep Verkennen Kansen Internationalisering die is uitgezet in het najaar van 2013.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Vanuit dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds deelname aan het Seoul Design Festival met een groepspresentatie in het Holland Paviljoen.
Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
 Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
 Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
 Vergroten internationale werkterrein.

Het fonds beoogt met deze open oproep voort te bouwen op de gelegde contacten vanuit de eerdere verkenning en nieuwe internationale podia in kaart te brengen die relevant zijn voor het positioneren van Nederlandse vormgeving. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om langdurige relaties op te bouwen in Zuid-Korea en hun internationale werkterrein te vergroten.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs maximaal 10 voorstellen. Het Stimuleringsfonds ondersteunt in het geval van een ontwerpersduo enkel de kosten van één afgevaardigde. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de doelstellingen van deze open oproep en samenhangen met het thema ‘Well-Aged Life, Well-Balanced Design’. Daarbij letten zij met name op de kwaliteit van het te presenteren werk, de motivatie van de deelnemers en kennis van/affiniteit met Zuid-Korea. De adviseurs streven ernaar om een gevarieerde delegatie samen te stellen op het gebied van leeftijd en ervaring.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen maximaal 10 voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
 De ingevulde NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats); zie formulier;
 Motivatie voor deelname, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de deelname zich verhoudt tot het ontwikkelen van de eigen ontwerppraktijk en waaruit affiniteit met Zuid-Korea blijkt;
 Plan / beschrijving van de activiteiten: Bij deze oproep een voorstel voor presentatie van een designobject tijdens het Seoul Design Festival, dat aansluit op het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design, + duidelijk beeldmateriaal van het object;
 Indicatie van transportmogelijkheden van het geselecteerde object;
 CV
 Uittreksel KvK

Het Stimuleringsfonds verstrekt per voorstel een stimuleringssubsidie van maximaal €2800.
Deze subsidie vergoedt:
Reis- en overnachtingskosten voor het achtdaagse verblijf in Zuid-Korea
Transportkosten van het geselecteerde object voor verzending naar Seoul

Deadline
Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 31 augustus 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds van deelname aan het Seoul Design Festival. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 22 september 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Deelname Seoul Design Festival. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen/.

De procedure van een open oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.

Verder ter informatie:
 Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
 Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
 Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
 Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Jasmijn van Weenen, 010-4361600, j.vanweenen@stimuleringsfonds.nl

meer >

oproep_SeoulDesignFestival.jpg
8 jul '14

Open Oproep Deelname Seoul Design Festival in Zuid-Korea

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.

meer >

Tuttobene.jpg
8 jul '14

Vooraankondiging Open Oproep Salone del Mobile 2015

In oktober schrijft het Stimuleringsfonds de Open Oproep Salone del Mobile 2015 uit voor Nederlandse presentaties tijdens Salone del Mobile in Milaan, een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het fonds roept ontwerpers op om innovatieve voorstellen in te dienen voor de presentatie van hun werk op deze beurs.
Met deze oproep stimuleert het fonds het opbouwen van een netwerk van duurzame, relevante relaties in binnen- en buitenland en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie.

Ben jij van plan met jouw ontwerp(-en) naar Milaan te gaan? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten.

Voor meer informatie neem contact op met Nazanin Hedayati, secretaris Deelregeling Internationalisering: n.hedayati@stimuleringsfonds.nl

Let op: Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan de Salone del Mobile 2015.

meer >

Tuttobene.jpg
8 jul '14

Vooraankondiging Open Oproep Salone del Mobile 2015

In oktober schrijft het Stimuleringsfonds de Open Oproep Salone del Mobile 2015 uit voor Nederlandse presentaties tijdens Salone del Mobile in Milaan, een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het fonds roept ontwerpers op om innovatieve voorstellen in te dienen voor de presentatie van hun werk op deze beurs.

meer >

smartcity.jpg
8 jul '14

Selectie open oproep Ontwerpen aan de Smart City

Aan de hand van de open oproep Ontwerpen aan de Smart City riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Uit 29 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd.
Het Stimuleringsfonds schreef de oproep uit in maart 2014, in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AAARO). De voorstellen werden voorgelegd aan twee externe adviseurs, te weten: Frank Alsema - directeur 4xM (Mixed Media) en regisseur Urban Labs - en Oswald Devisch - hoofddocent stedenbouw en onderzoeker Universiteit Hasselt, specialisaties: coproductie, ruimtelijke simulatiemodellen, nieuwe media, urban games, particuliere stedenbouw.

De externe adviseurs constateren dat aan het merendeel van de voorstellen valt af te lezen dat er veel energie in is gestoken. De voorstellen behandelen verschillende thema’s zoals zorg, stad, mobiliteit, burgeremancipatie, educatie, game en kunst, waarbij vaak een koppeling wordt gemaakt tussen de digitale en fysieke wereld. Vaak is veel aandacht besteed aan het beschrijven van de context van de voorstellen. Aanvragers weten het begrip Smart City over het algemeen goed te omschrijven, maar de vertaling naar een concreet projectvoorstel dat aansluit bij de doelstellingen van deze open oproep blijkt vaak minder eenvoudig. Zo zijn veel inzendingen gericht op het ontwikkelen van applicaties, waarvan de toegevoegde waarde niet altijd even overtuigend is toegelicht. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het in deze voorstellen ontbreekt aan multidisciplinaire teams met systeem- en interactie ontwerpers. Ze concentreren zich op comfort en gebruikersgemak, met hier en daar een onverwachte invalshoek, maar de beschikbaarheid van data, de techniek van het ontsluiten, de fysieke impact en de betekenis voor het vakgebied blijven veelal onderbelicht.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. De geselecteerde voorstellen snijden relevante onderwerpen en thema’s aan en weten data, technologie en fysieke ruimte op een interessante manier met elkaar te verbinden. De onderzoeksteams beschikken over relevante kennis en betrekken externe deskundigheid om de vraagstellingen in de startfase verder aan te scherpen, data beschikbaarheid te inventariseren en nieuwe media toepassingen te verkennen.

Na uitvoerig beraad werden de volgende vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:
Studio Bliq/Archibliq: De analoge winkelstad in tijden van digitale euforie
Waar het online winkelen met 9% per jaar groeit, kampen winkeliers in binnensteden van kleine gemeentes met dalende omzetten en faillissementen met een verschraling van het winkelaanbod tot gevolg. Voor kleine gemeentes is een goed functionerend handelsapparaat belangrijk voor een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Volgens Studio Bliq/Archibliq biedt ‘Smart retail’ een oplossing voor deze kleine binnensteden. Het ontwerpend onderzoek verdiept zich in de vraag hoe ambities van een smart retail city kunnen worden vertaald in ruimtelijke ingrepen en hoe deze kunnen worden gestuurd. De gemeente Roosendaal dient daarbij als casestudy. In Roosendaal wordt via een breed platform, waarin markt, techniek en bestuur vertegenwoordigd zijn, nagedacht over de ontwikkeling van Roosendaal als smart retail city. Het ontbreekt hierbij aan een conceptueel-ruimtelijke vertaling en verbeelding van plannen en ideeën. Studio Bliq/Archibliq zal aan de hand van zeven thema’s de potentie en consequenties van smart retail op de binnenstad onderzoeken; minder ruimte - meer beleving, Smart Distributie, signing & narrowcasting, de analoge tegenhanger, nieuwe functies en maakindustrie in de binnenstad. Het onderzoeksproject zal een exemplarisch voorbeeld zijn voor het nieuwe winkelen en haar ruimtelijke impact. Belangrijk onderdeel van het project is inzicht krijgen in de mechanismen van innoverende trajecten van referentieprojecten en studies uit de recente geschiedenis. Het onderzoeksteam beschikt over relevante deskundigheid. Tijdens het onderzoek wordt aanvullende kennis aan de hand van interviews met experts en lokale stakeholders ingewonnen.
NPK Design: Van Smart City naar Civic City
Door een toename van het aantal datastromen, sociale interacties en een groeiende hoeveelheid informatie is een extra laag aan het stedelijk netwerk toegevoegd die bepalend kan worden voor de fysieke inrichting. De technologie om al deze data te verzamelen en lokale condities te meten is beschikbaar en vraagt volgens NPK Design om nieuwe toepassingen. Ze vraagt zich af wat ontwerpers hierin kunnen betekenen en welke
competenties en attitude daarbij benodigd zijn. In het onderzoeksproject wordt verkend hoe nieuwe ‘slimme’ technologie zo kan worden ingezet dat deze adequate oplossingen biedt voor lokale wensen en behoeften van inwoners. Door de Smart City als open platform te beschouwen wil het onderzoeksteam de burger in staat stellen zijn of haar goede ideeën om te zetten in toepassingen en zo, ondersteund door de ICT industrie en ontwerpers, direct invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht via een casestudy gekoppeld aan de Dutch Design Week (DDW) in de binnenstad van Eindhoven. Hier wordt een fysiek gebied gedefinieerd waaraan een digitale laag van datastromen wordt toegevoegd, de ‘playground’. Dit wordt aangevuld met de juiste sensoren en actuatoren waarop gebruikers van de ruimte in kunnen pluggen met hun Civic Interventions. In de startfase wordt de ‘playground’ van het onderzoek gedefinieerd, worden datastromen geïnventariseerd, een toolkit ontwikkelt en reeds bestaande initiatieven onderzocht. Vervolgens wordt een hackathon georganiseerd om snel tot ideeën voor interventies te komen. Na afloop worden de ervaringen in een manifest verzameld, waarin de rol van de ontwerper binnen de Smart City op beschouwende en praktische wijze wordt vastgelegd. Het project is een samenwerking tussen Lustlab, info.nl en NPK Design. De gemeente Eindhoven en de TU/e zijn als partners bij het onderzoek betrokken.
One Architecture: Smart City Business Models
Samen met The Mobile City, OSCity en THNK doet One Architecture onderzoek naar de smart city via het begrip ‘hackable metropolis’. De hackable metropolis staat voor een stad die haar institutionele werking toegankelijk maakt en openstaat voor systemische verandering geïnitieerd door haar burgers. Een gehackte stad fungeert als een platform dat kan worden toegeëigend en stapsgewijs verbeterd door diverse belanghebbenden. Een nog onderbelicht aspect bij veel ontwikkelingen zijn de nieuwe verdienmodellen die in deze context kunnen ontstaan. Digitale media kunnen een rol spelen in meerdere stadia van stad maken, bijvoorbeeld in alternatieve financiering van het project, in netwerk consortia, dienstverlening, eindproduct en onderhoudsregelingen. Met dit project wil het onderzoeksteam de gehele driehoek tussen ruimtelijk ontwerp, smart cities en verdienmodellen onderzoeken en in kaart brengen. Hierbij wordt geredeneerd vanuit ‘toegevoegde waarde’; wat dragen technologieën, mensen, organisaties, etc. bij en hoe kun je de waarde ervan kwalificeren en monetariseren? En; welke partijen zijn bereid om ook in die ‘zachtere waarden’ te investeren? Resultaten uit eerdere en andere onderzoeken worden gebruikt als basis. Buiksloterham in Amsterdam-Noord wordt gebruikt als testsite. In dit ‘living lab’ wordt geëxperimenteerd met de mogelijkheden, uitdagingen en condities voor de ‘hackable city’.
Superuse Studios: Pulsapp
Volgens Superuse Studios kampen bedrijventerreinen, gebouwd in jaren 70 t/m 90, veelal met leegstand en oudere terreinen met inefficiëntie. De gevestigde bedrijven vertonen grote verschillen in dynamiek, ruimtevraag, levensduur en ambities; cumulatief ook wel puls genoemd. Dit heeft bedrijventerreinen gemaakt tot verzamelingen van individualisten, waarbij wisselwerking en gezamenlijk profijt ver te zoeken is. Superuse Studios wil onderzoeken welke aanknopingspunten te bedenken zijn die aanvullend, ondersteunend en verbindend programma kunnen generen om betreffende gebieden veerkrachtiger te maken en hun relatie met de omgeving te versterken. Als casestudy kiest het onderzoeksteam ‘De Spaanse Polder’, een 190 hectare groot bedrijventerrein tussen Schiedam en Rotterdam met 650 zeer uiteenlopende bedrijven. De aanvrager onderzoekt verschillende data applicaties als middel om inzage te krijgen in mogelijke verbindingen tussen bedrijven om zo de potentiele ontwikkelruimte van het gebied in beeld te brengen. Door realtime data over verkeersbewegingen, materiaalstromen, energiebehoefte etc. in te zetten kan voortdurend op veranderingen in bedrijvigheid, behoeften van verschillende actoren en bijbehorende ruimtelijke implicaties worden geanticipeerd. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen; het in kaart brengen van de Puls, het verbeelden en toepasbaar maken van de dataselectie via een platform en het formuleren van een nieuwe ruimtelijke agenda. Deze drie fasen van het onderzoek resulteren in een pulse-app, een platform voor bestaande en nieuwe bedrijven en een strategie of parametrisch ontwerp dat is toegespitst op de dynamiek van het gebied en de wenselijke ontwikkelrichting. Voor online communicatie is Lettow Studios als partner bij het project betrokken.
Spektor: Smart Towns
Spektor, een bureau voor transmedia storytelling, stelt dat steden al smart genoeg zijn en wil zich richten op het vitaler, leefbaarder en rendabel maken van het platteland door middel van Smart City tactieken. Ze werkt daarbij samen met Harvest, Sue I&D en Martijn Duineveld (WUR). Het team wil technologie en nieuwe media gebruiken om nieuwe culturele en politieke arena’s te scheppen, om zo tot gedragen besluiten te komen bij transformatiekeuzes die in krimpgebieden per definitie moeten worden gemaakt. Hiertoe worden feiten (data) verzameld over het gebruik van de ruimte, de verbondenheid met de omgeving en de stem van
belanghebbenden. In en rondom een aantal dorpen in noordwestelijk Friesland plaatst het onderzoeksteam een oranje mystery box van 1 kubieke meter. Via technologie zijn de boxen in verschillende dorpen met elkaar verbonden, zo wordt een fysiek en virtueel netwerk gevormd. Het netwerk aan boxen faciliteert zelforganisatie, interactie en samenkomst en helpt zo een gebied te worden dat draait op many-to-many empowerment. Via Gps, Gprs, Geofencing of iBeacons krijgen de gebruikers alleen toegang tot het netwerk in de buurt van de box en binnen de dorpsgrenzen, dit vergroot de kans tot menselijke interactie en kennisdeling in de nabije omgeving. Het concept wordt toegepast op een aantal functionaliteiten zoals; vraag en aanbod, collectief organiseren, beleid, data-analyse en -implementatie en zorg. In het onderzoek wordt tevens getest wat er gebeurt als een oranje box in een grote stad wordt geplaatst; welke interactie ontstaat tussen stedelingen en inwoners van krimpgebieden en wat kunnen ze van elkaar leren?

Volgens de adviseurs beschikken de geselecteerde voorstellen over de potentie om met een startsubsidie uitgewerkt te worden tot een gedegen projectplan, waarmee in een later stadium een subsidieaanvraag voor de daadwerkelijke uitvoering van het project kan worden ingediend. Zij verwachten dat de uitkomsten van de resulterende projecten bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van de Smart City en inzicht geven in de rol die de ontwerpende disciplines daarbij kunnen vervullen.

>> Open oproep Ontwerpen aan de Smart City

meer >

smartcity.jpg
8 jul '14

Selectie open oproep Ontwerpen aan de Smart City

Aan de hand van de open oproep Ontwerpen aan de Smart City riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Uit 29 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd.

meer >

sleutelenaandestad.jpg
7 jul '14

Selectie open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad

In maart 2014 riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd, aan de hand van de open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad. Uit 38 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd
Het Stimuleringsfonds schreef de oproep uit in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AAARO). De voorstellen werden voorgelegd aan twee externe adviseurs, te weten: Derk Loorbach - directeur DRIFT en bijzonder hoogleraar Socio-economische Transities Erasmus Universiteit Rotterdam - en Chris van der Zwet – winnaar ‘Best Young Scientist Paper’ (IWW), prijswinnaar ‘Energetic City 2050’ en EMVI redacteur VolkerInfra (VolkerWessels). De externe adviseurs constateren dat het bevorderen van een circulaire economie vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd. De breedte van de vraagstelling komt duidelijk terug in een grote diversiteit aan onderzoeksvoorstellen. De voorstellen kennen een grote spreiding en laten gezamenlijk een landelijke dekking zien. Ook het schaalniveau van de voorstellen varieert sterk. Voorstellen voor grootschalige visionaire ideeën worden afgewisseld door concrete kleinschalige projectplannen.

Veel voorstellen zijn ingediend door ontwerpers; opdrachtgevers zijn minder goed vertegenwoordigd en de rol van opdrachtgevers wordt in de voorstellen vrijwel niet ter discussie gesteld. Meer algemeen neemt het proces in weinig voorstellen een prominente rol in. Wel tonen enkele voorstellen een kritische houding tegenover de rol van de ontwerper. Het merendeel van de voorstellen heeft aandacht voor fysieke en ruimtelijke ontwerp gerelateerde aspecten van een circulaire economie. Daar waar gewerkt wordt met interdisciplinaire teams en stakeholders worden betrokken in het proces krijgen sociale en economische aspecten wel nadrukkelijker een plaats in het onderzoek. Deze voorstellen schetsen een meer integrale benaderingen van de opgave.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. De adviseurs beoordeelden van veel voorstellen de deskundigheid van de aanvragers positief en zijn van mening dat er enkele goed uitgewerkte voorstellen zijn ingediend. Voor een aantal voorstellen geldt dat ze in de uitwerking van methode en aanpak onvoldoende inzicht geven in de volgende fase van het onderzoek, waardoor de mogelijke resultaten van het onderzoek zich niet goed lieten beoordelen.

Na uitvoerig beraad werden de volgende vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:
Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw: Feeding the City
Samen met Trends & Concepts vraagt Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw een startsubsidie aan om een ontwerpend onderzoek uit te voeren dat zich richt op nieuwe analysemethoden, ruimtelijke concepten en ontwerpinstrumenten voor de organisatie van de voedselketen op regionale schaal. Het onderzoek betreft de voedselkringloop in al zijn facetten, van primaire productie tot afvalverwerking en van stadslandbouw tot mondiale ketens en richt zich niet alleen het organiseren van meer gesloten kringlopen, maar nadrukkelijk ook op het versterken van lokale en regionale bedrijvigheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de volgende twee regio’s: Netwerkstad Zwolle-Kampen en Netwerkstad Twente. De aanvragers werken in dit project samen met o.a. Provincie Overijssel, WUR Livestock Research en CSTM Universiteit Twente.
David Dooghe i.s.m. Buro Boris: Van consumptiemaatschappij naar gebruikersmaatschappij
In de vele onderzoeken over de toepassing van een circulaire economie in stedelijke context wordt veel aandacht besteed aan het sluiten van de kringloop van goederen. David Dooghe en Buro Boris signaleren dat er in mindere mate wordt nagegaan hoe deze circulair geproduceerde goederen vervolgens aansluiten bij de behoeftes van mensen, terwijl de gebruiker een belangrijke schakel vormt binnen de circulaire economie. De aanvragers doen een voorstel voor een onderzoek dat uitgaat van de transformatie van een consumptie- naar een gebruikersmaatschappij. Het onderzoek valt uiteen in drie delen. In de eerste verkennende fase wordt vanuit drie algemene consumentenbehoeftes (voeding, kleding en producten) onderzoek gedaan naar de nieuwe rol van de gebruiker, de economische ketens van goederen en diensten en de ruimtelijke implicaties van deze ketens voor nu en in de toekomst. In deze eerste fase worden de aanvragers inhoudelijk bijgestaan door een interdisciplinair expertteam. De tweede en derde fase maken deel uit van vervolgonderzoek. De tweede fase betreft een ontwerpfase met Rotterdam en Antwerpen als casestudiegebieden, waarin wordt
onderzocht hoe het circulaire proces rondom de drie behoeftes ruimtelijk geoptimaliseerd kan worden. In de derde fase worden onderzoeksresultaten gedeeld en aangewend om het algemene debat rond de circulaire economie te voeden.
M3H architecten: Een netwerk van circulaire monumenten
In dit project bundelen de ontwerpers en onderzoekers van M3H architecten, HOSPER, Remco Rolvink en GIDZ hun krachten om te onderzoeken hoe kloosters, kastelen en hoeven in de steden Brunssum, Heerlen en Kerkrade als katalysator kunnen dienen voor een duurzaam metabolisme in Parkstad Limburg. De ambitie voor Parkstad is dat de regio zich ontwikkelt tot een grensoverschrijdende regio, met nieuwe verdienmogelijkheden die zich richten op schone energie, duurzame mobiliteit, stadslandbouw, hergebruik en upcycling van materialen, gebouwen en ruimtes. Welke kansen bieden het erfgoed en de oude circulaire systemen voor het in praktijk brengen van een duurzaam metabolisme van Parkstad? Het onderzoeksteam wil het sociaalruimtelijk systeem van de kloosters, kastelen en hoeven met hun gebouwen, productielandschappen, routes, tradities en ambachten meer zichtbaar maken en principes van hergebruik, kleine kringlopen, ecosysteem diensten en zelfvoorziening herinterpreteren en nieuwe betekenis geven. Duurzame transitie strategieën en sociale innovaties zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Het vooronderzoek resulteert niet alleen in een werkboek met een programma voor geleidelijke transitie naar een duurzaam metabolisme, maar ook tot enkele proefprojecten binnen het netwerk van kloosters, kastelen en hoeven, en in een voorstel voor een breed co-creatief ontwerpend vervolgonderzoek.
Delva Landscape Architects: Circulair Buiksloterham
Buiksloterham in Amsterdam Noord ontwikkelt zich van monofunctioneel industriegebied naar bruisend nieuw stadsdeel. Delva Landscape Architects, Metabolic en studioninedots zien potentie om deze ontwikkelingen te kaderen tot een integrale circulaire toekomstvisie voor Buiksloterham. De aanvragers stellen zich ten doel om voor Buiksloterham een voorbeeldstellende gebiedsaanpak te ontwikkelen waarmee de transitie naar de circulaire stad vorm kan worden gegeven. Mobiliseren van lokale inbreng maakt fundamenteel deel uit van het onderzoek. Het onderzoek stelt daarmee ook de veranderende rol van de ontwerper centraal. De eerste fase bestaat uit een inventarisatie van bestaande initiatieven en plannen, het openen van een BSH-atelier en het uitwisselen van kennis met shareholders. Deze kennisuitwisseling vindt plaats in vijf workshops, gericht op sanitatie, energie, grondstoffen, regen en drinkwater en bouw. Er wordt gewerkt aan een potentiekaart op basis waarvan onderzoeksgebieden worden geselecteerd: thema’s of gebieden met de grootste potentie voor het sluiten van kringlopen en de grootste kans op gedeelde belangen en collectiviteit. Na de eerste fase zijn de meest kansrijke ontwikkelingsrichtingen voor een circulair Buiksloterham zichtbaar gemaakt. Uitwerking van de ontwikkelingsrichtingen maakt deel uit van vervolgonderzoek.
The Beach: Wijkecologie Wildeman - ontwerpen voor delen als sleutel tot de circulaire stad
The Beach, Dp-a, Amsterdam Smart City en Michiel Schwarz/Sustainism Lab nemen gezamenlijk initiatief om te onderzoeken hoe ontwerpen voor een ‘wijkeconomie gericht op delen’ kan bijdragen aan de circulaire stad. Terwijl er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid in fysieke zin, blijven de sociale factoren die een duurzame leefomgeving bevorderen veelal onderbelicht. Met dit onderzoeksproject willen de aanvragers vanuit het perspectief van social design een bijdrage leveren aan duurzame ontwerpprocessen. Het onderzoeksvoorstel beoogt het kader voor de ontwikkeling van een prototype ‘deelwijk’ op te stellen en richt zich daartoe op de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Tijdens workshops wordt op een herkenbare, toegankelijke locatie in de buurt in co-creatie met buurtbewoners, professionele ontwerpers en andere betrokkenen gewerkt aan verschillende ontwerpoplossingen. Het onderzoek resulteert in een projectplan dat aanstuurt op concrete duurzame oplossingen voor een circulaire wijk, met producten, diensten, plekken en processen voor delen. In de uitvoering van het onderzoek maakt het onderzoeksteam gebruik van circa 30 buurtexperts. Daarnaast werkt ze samen met Stadsdeel Nieuw-West, Stadgenoot, Caland Lyceum, Dr. Prof. Kraemerschool, Urbaniahoeve, verschillende welzijnsinstellingen en buurtondernemers.

Volgens de adviseurs beschikken de geselecteerde voorstellen over de potentie om met een startsubsidie uitgewerkt te worden tot een gedegen projectplan, waarmee in een later stadium een subsidieaanvraag voor de daadwerkelijke uitvoering van het project kan worden ingediend. Zij verwachten dat de uitkomsten van de resulterende projecten bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van het metabolisme van de stad en inzicht geven in de rol die de ontwerpende disciplines daarbij kunnen vervullen.

>> Open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad

meer >

sleutelenaandestad.jpg
7 jul '14

Selectie open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad

In maart 2014 riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd, aan de hand van de open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad. Uit 38 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd

meer >

foto_carol_factory2.jpg
7 jul '14

Carol Factory Boekarest

De voormalige ‘rode ster’ hydraulische pompenfabriek in het centrum van Boekarest wordt getransformeerd tot een culturele fabriek. Een team van Nederlandse ondernemers, met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Nederlandse Ambassade, is in 2013 het proces van transformatie opgestart. Tijdens de openingsavond van Carol Factory op 23 mei 2014 kwamen meer dan 2000 bezoekers naar de fabriek voor een sneak-preview van wat komen gaat.
Niet slopen maar transformeren. Dat wil de eigenaar, maar hoe weet hij eigenlijk niet en bovendien is hij nog veel te druk met zijn productie van hydraulische pompen in de nog werkende fabriek. Meta van Drunen en Joep de Roo van Eurodite samen met Constantin Goagea van Zeppelin en Liesbeth Jansen, voormalig directeur van de Westergasfabriek, zijn in 2013 het proces opgestart voor stapsgewijze transformatie en het creëren van nieuwe gebruiksfuncties voor de leegstaande historische hallen. De recente opening van Carol Factory is de eerste stap in de ambitie om de fabriek te openen voor het publiek en een plek te zijn voor ontmoeting, inspiratie en vermaak. Boekarest en Zuidoost Europa kennen veel industrieel erfgoed met potentie voor transformatie. Met de Nederlandse expertise en vaardigheden op dit gebied worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de Nederlandse creatieve industrie.

Dit project werd ondersteund vanuit de Deelregeling Architectuur: >> Creative Factories Bucharest

meer >

foto_carol_factory2.jpg
7 jul '14

Carol Factory Boekarest

De voormalige ‘rode ster’ hydraulische pompenfabriek in het centrum van Boekarest wordt getransformeerd tot een culturele fabriek. Een team van Nederlandse ondernemers, met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Nederlandse Ambassade, is in 2013 het proces van transformatie opgestart. Tijdens de openingsavond van Carol Factory op 23 mei 2014 kwamen meer dan 2000 bezoekers naar de fabriek voor een sneak-preview van wat komen gaat.

meer >

playthecity.jpg
6 jul '14

Play Khayelitsha, Kaapstad

Het citygaming-initiatief Play Khayelitsha daagt stakeholders uit om van een township een echte stad te maken. Van 8 tot en met 15 juli speelden de gemeente Kaapstad, lokale NGO’s die actief zijn in Khayelitsha, land- en huiseigenaren in KDB, informele handelsorganisaties en meer geëngageerde spelers Play Khayelitsha. ‘Game Room Play Khayelitsha’ is een onderdeel van World Design Capital Cape Town 2014.
Khayelitsha, het Xhosa woord voor ‘ons nieuwe huis’, is de op een na grootste township van Zuid-Afrika en maakt deel uit van Kaapstad. Ondanks dat de jonge bevolking van Khayelitsha streeft naar het verbeteren van hun leefomgeving, worstelt de gemeenschap in het Khayelitsha Business District (KDB) met het verbeteren van de omgeving. Het proces wordt vertraagd door grote stukken land die blijven leegstaan, beperkte infrastructuur en het gebrek aan investeringen.

Worden het de gepassioneerde lokale zakenmensen die het lege hart gaan redden? Of wordt het de overheid die zoekt naar betere samenwerkingen met lokale organisaties? Of een Chinese investeerder die besluit om een risico te nemen in Khayelitsha? Of worden het de stedelijke ontwikkelaars met hun innovatieve zone regels?

Van 8 tot en met 15 juli speelden de gemeente Kaapstad, lokale NGO’s die actief zijn in Khayelitsha, land- en huiseigenaren in KDB, informele handelsorganisaties en meer geëngageerde spelers het citygaming initiatief ‘Play Khayelitsha’. ‘Game Room Play Khayelitsha’ is ook een programmaonderdeel van World Design Capital Cape Town 2014. Dit is gevestigd in het Department of Design, een initiatief van het Nederlands Consulaat in Kaapstad.

Projectpartners
Play Khayelitsha is een citygaming-initiatief van Play the City en het African Centre for Cities (ACC) met steun vanuit het stadsbestuur van Kaapstad, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en het Nederlands Consulaat in Kaapstad.

meer >

playthecity.jpg
6 jul '14

Play Khayelitsha, Kaapstad

Het citygaming-initiatief Play Khayelitsha daagt stakeholders uit om van een township een echte stad te maken. Van 8 tot en met 15 juli speelden de gemeente Kaapstad, lokale NGO’s die actief zijn in Khayelitsha, land- en huiseigenaren in KDB, informele handelsorganisaties en meer geëngageerde spelers Play Khayelitsha. ‘Game Room Play Khayelitsha’ is een onderdeel van World Design Capital Cape Town 2014.

meer >

meer >