totalload:1472310016.3835t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

nieuws

MMCAresidencyChangdon.jpg

Open Oproep Residency MMCA, Seoul 2017

25 augustus 2016

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden gezamenlijk twee residency perioden aan in het MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea: één voor een beeldend kunstenaar en één voor een ontwerper. Dien je voorstel in vóór 30 september 2016.
Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen gedurende de residency een eigen project of onderzoek uitvoeren dat gericht is op de verdieping van de eigen praktijk. Tegelijkertijd biedt de residency de mogelijkheid om je netwerk verder uit te bouwen en je te verdiepen in de Koreaanse kunst- en cultuursector. Per periode wordt een bijdrage van € 10.000 ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. De huur van de studio en de begeleiding worden door het MMCA betaald.

De werkperioden die worden aangeboden zijn:
- 17 januari tot 28 april 2017
- 11 mei tot 30 augustus 2017

Informatie over de residency
Deze residency is onderdeel van het National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) in Seoul, Zuid-Korea. De MMCA Residency Changdong heeft 9 studio’s, twee tentoonstellingsruimten en een grote buitenruimte waar gewerkt kan worden. De residents maken deel uit van een (inter)nationale residencyprogramma waar naast Koreaanse kunstenaars meestal twee tot drie internationale kunstenaars verblijven. Het MMCA organiseert per periode een ‘field trip’ voor de (inter)nationale kunstenaars en ontwerpers. Er worden Open Studios georganiseerd en er vinden geregeld studio visits plaats, onder andere door de curatoren van het MMCA.

Klik hier voor meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen.
MMCAresidencyChangdon2.jpg
MakingSchoolwebsite.jpg

Making School op Dutch Design Week

19 augustus 2016

De expositie Making School onderzoekt de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leermethode hoort daarbij? Op de Dutch Design Week 2016 presenteren dertien ontwerpteams hun onderzoeken in een tentoonstelling die elke dag groeit.
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren. De expositie Making School toont hoe de kennis en kunde van de creatieve industrie kan bijdragen aan een stimulerende onderwijsomgeving. Tot die onderwijsomgeving behoort het interieur, het meubilair, het gebruik van digitale media en werkplaatsen tot en met de relatie met de buurt of de aansluiting op infrastructuur. Van 22 t/m 30 oktober presenteren de multidisciplinaire teams van ontwerpers, culturele instellingen en onderwijsprofessionals hun onderzoeken op dit gebied. Tijdens de looptijd van de tentoonstelling zullen zij hun ideeën in nauwe samenwerking met docenten, leerlingen en publiek doorontwikkelen. Studio Makkink & Bey en Dirk Osinga (do|ob) cureren en ontwerpen de tentoonstelling op de 8e verdieping van het Veemgebouw in Eindhoven.

Making School
De expositie bestaat uit een landschap van tafels waar het publiek kan kijken, maar ook kan aanschuiven bij de dertien onderzoeksprojecten die door het Stimuleringsfonds zijn ondersteund. Video’s, maquettes, publicaties, online platforms en producten tonen de resultaten van de onderzoeken. Het project De Ambachtsschool Revisited presenteert bijvoorbeeld drie cases waarmee de initiatiefnemers pleiten voor een ambachtsschool die in direct contact staat met het beroepenveld, zoals een school gekoppeld aan een zorgtehuis. Een aantal andere projecten richt zich juist meer op het interieur van de school, zoals Je Eigen Gang Gaan. De initiatiefnemers van dit project dagen leerlingen uit zelf na te denken over de inrichting van hun directe leeromgeving. De flexibele meubels die hier het resultaat van zijn zorgen dat een statisch schoolgebouw toch kan meebewegen met toekomstige ontwikkelingen.

Ontmoetingen tussen onderwijs en ontwerpveld
Het Stimuleringsfonds nodigt tijdens de Dutch Design Week leraren, leerlingen, onderwijsinstellingen, beleidsmakers, lokale overheden en bedrijven uit, met als doel inspirerende ontmoetingen met het ontwerpveld tot stand te brengen. In een rijk programma aan workshops, lezingen, debatten en excursies komen onderwerpen aan bod zoals de beroepen van de toekomst, de potentie van makersonderwijs en de verbinding met het bedrijfsleven.

Programma Onderwijsomgeving
Met deze expositie presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de resultaten uit het programma Onderwijsomgeving. Dit programma richt zich op het verbeteren van de onderwijsomgeving door de inzet van ontwerpers uit de gehele breedte van de creatieve industrie. Het Stimuleringsfonds voert het programma Onderwijsomgeving uit in opdracht van OCW, als onderdeel van de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het fonds deelt de kennis uit het programma ook via stimuleringsfonds.nl/onderwijs.

Stimuleringsfonds @ DDW16: expo & events
Tijdens de Dutch Design Week 2016 toont het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het werk van 34 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. Bovendien neemt het fonds bezoekers mee in de zoektocht naar de rol van ontwerpers in het verbeteren van de onderwijs- en zorgomgeving, met de tentoonstellingen Making School en Intensive Care. De drie tentoonstellingen en diverse events zijn van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw. Lees hier meer.
4197MONGetaGrantblauw.gif

Get a Grant Events 2016

18 augustus 2016

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren dit jaar opnieuw vier gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor recent afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers en makers in Rotterdam, Enschede, Eindhoven en Maastricht. De Get a Grant Events geven een overzicht wat de twee publieke cultuurfondsen te bieden hebben. Beeldend kunstenaars en ontwerpers geven tips voor het indienen van aanvragen en medewerkers van de fondsen zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
Data Get a Grant Events 2016:

22 september 2016
Locatie: Willem de Kooning Academie, Rotterdam
Sprekers: kunstenaar Lucian Wester en ontwerper Rens Muis
Moderator: Eelco van der Lingen (directeur NEST)

29 september 2016
Locatie: ArtEZ Enschede
Sprekers: kunstenaar Sam Samiee en ontwerper Rens Muis
Moderator: Dennis Elbers (directeur Graphic Design Festival Breda en freelance curator)

27 oktober 2016
Locatie: Dutch Design Week, Eindhoven
Sprekers: kunstenaar Olivier van Breugel en ontwerper Klasien van de Zandschulp
Moderator: Dennis Elbers (directeur Graphic Design Festival Breda en freelance curator)

15 december 2016
Locatie: Marres, Maastricht
Sprekers: kunstenaar Kristina Benjocki en ontwerper Klasien van de Zandschulp
Moderator: Valentijn Byvanck (directeur Marres)
Met een extra presentatie van Fonds Kwadraat
IntensiveCarepersbeeldlandscapelores.jpg

Intensive Care op Dutch Design Week

17 augustus 2016

De tentoonstelling Intensive Care op de Dutch Design Week 2016 toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers en makers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg. De complexiteit van deze opgaven en de kwetsbaarheid van mensen met een zorgbehoefte vergt de ultieme inspanning van ontwerpers: intensive care. De expositie laat een rijke verscheidenheid zien aan projecten die de afgelopen jaren door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn ondersteund. De expositie is te zien van 22 t/m 30 oktober op de 8e verdieping van het Veemgebouw.
De gezondheidszorg is in transitie. De combinatie van decentralisatie, privatisering en bezuinigingen heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg en de omgeving waarin zorg wordt verleend. Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor de beleving van zorg en het perspectief van de patiënt. Binnen deze context kunnen ontwerpers nieuwe visies, werkwijzen of toepassingen introduceren, juist omdat zij vrij van de gangbare kaders kunnen denken. De tentoonstelling Intensive Care toont aan de hand van producten, video's, multimediaproducties en installaties wat de aanjagende rol van de ontwerper kan zijn binnen de zorg.

De tentoonstelling
Curator Bruno Vermeersch ontwerpt de tentoonstelling als een paviljoen met ruimtes die refereren aan een wachtkamer, een spreekkamer of behandelruimtes. In dit fictieve zorggebouw brengt Vermeersch zowel toegepast als autonoom werk samen. Te zien zijn onder meer de Waiting Room Survival Kit van Philip Lüschen en de schommelbank van Samira Boon voor mensen met dementie. De multimediale productie Modular Body van Floris Kaayk verhaalt over het creëren van menselijke organen via biotechnologie en de Healing Prints van Pinar & Viola bieden een toekomstvisie op dokterskleding met een helend effect. Ook wordt speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk gemaakt, zoals het audiovisuele werk van Tom Loois dat de bezoeker verwelkomt in het zorgpaviljoen, of een kort verhaal geschreven door Daniël Rovers als literaire, fictieve beschouwing op de zorg.

Bijeenkomsten
Tijdens de tentoonstelling nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in twee bijeenkomsten
zorgprofessionals uit om samen met ontwerpers in gesprek te gaan over de transitie van de zorg. Inzet is om de agenderende rol van ontwerpers hierin scherp te stellen, te bevragen en te vieren.

Programma Zorgomgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van zorggerelateerde ontwerpprojecten door middel van subsidies. Bovendien initieert het fonds binnen het programma Zorgomgeving de Hedy d’Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur en diverse onderzoekstrajecten zoals Ontwerp & Dementie. In deze trajecten werken ontwerpers samen met zorgbehoevenden, zorgprofessionals, instellingen, kennisplatforms en andere stakeholders aan actuele ontwerpopgaven. Het programma Zorgomgeving wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, binnen de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het fonds deelt de kennis uit het programma op stimuleringsfonds.nl/zorg.

Stimuleringsfonds @ DDW16: expo & events
Tijdens de Dutch Design Week 2016 toont het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het werk van 34 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. Bovendien neemt het fonds bezoekers mee in de zoektocht naar de rol van ontwerpers in het verbeteren van de zorg- en onderwijsomgeving, met de tentoonstellingen Intensive Care en Making School. De drie tentoonstellingen en diverse events zijn van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw. Lees hier meer.
PhilipLuschenwaitingroom2zorgbebouwcurat.jpg
Philip Lüschen, Waiting Room Survival Kit
pinarviolaweb.jpg
Pinar & Viola, Healing Prints, Silent Dress. Foto Wendelin Spiess
04TestenSchommelbankSamiraBoonfotoSofieG.jpg
Testen Schommelbank Samira Boon. Foto Sofie Greevenbroek
stimuleringsfondsddw162.jpg

[email protected]; expo & events

9 augustus 2016

Tijdens de Dutch Design Week 2016 toont het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het werk van 34 jonge talentvolle ontwerpers en neemt bezoekers mee in de zoektocht naar de rol van ontwerpers in het verbeteren van de zorg- en onderwijsomgeving. Het fonds is van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw in Eindhoven.
Exposities Veemgebouw
In het Veemgebouw zijn drie tentoonstellingen te zien, gemaakt in opdracht van het Stimuleringsfonds:

In No Particular Order
In No Particular Order is de derde editie van de jaarlijkse talentenpresentatie. De ontwerpers zijn afkomstig uit alle disciplines van de creatieve industrie en geselecteerd door een onafhankelijke commissie. Zij zijn door het Stimuleringsfonds een jaar lang ondersteund in hun artistieke en professionele ontwikkeling. De resultaten hiervan zijn te zien in een tentoonstelling, gecureerd door Agata Jaworska.

Making School
Making School richt zich op de emancipatie van het beroepsonderwijs voor jongeren. Inherent aan de praktijken van de creatieve industrie is het combineren van denken en doen. Kunnen ontwerpers en makers op basis van hun praktijkervaring bijdragen aan een meer stimulerende onderwijsomgeving? Veertien ontwerpteams presenteren hun onderzoeken op dit terrein. Tijdens de tentoonstelling zullen zij in nauwe samenwerking met docenten, leerlingen en publiek de resultaten doorontwikkelen. Curator en ontwerper van de tentoonstelling is Studio Makkink & Bey i.s.m. Dirk Osinga (do|ob).

Lees hier meer over deze tentoonstelling.

Intensive Care
Intensive Care toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers en makers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg. De complexiteit van deze opgaven en de kwetsbaarheid van mensen met een zorgbehoefte vergt de ultieme inspanning van ontwerpers: intensive care. De expositie toont een rijke verscheidenheid aan projecten die de afgelopen jaren door het Stimuleringsfonds zijn ondersteund. Curator en ontwerper van de tentoonstelling is Bruno Vermeersch.

Lees hier meer over deze tentoonstelling.

Let’s give the floor to…
Tussen de exposities in het Veemgebouw programmeert het Stimuleringsfonds gedurende de DDW lezingen, debatten en workshops. Inzet is om de bijdrage van ontwerpers aan actuele maatschappelijke opgaven scherp te stellen, te bevragen en te vieren.

Breakfast talks bij MU
In samenwerking met MU continueert het Stimuleringsfonds de reeks ochtendsessies over actuele thema’s uit de hele breedte van de creatieve industrie, zoals de rol van ontwerpend onderzoek en de positie van instellingen in de vakgebieden architectuur, vormgeving en digitale cultuur.

Het programma dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. De thema’s zorg en onderwijs zijn uitgevoerd binnen het programma Zorg- en Onderwijsomgeving van de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp, eveneens gefinancierd door het ministerie van OCW.

Terugblik naar 2015
Lees hier een terugblik op de tentoonstelling In No Particular Order van vorig jaar. Hier vind je de verslagen en registraties van de bijeenkomsten in MU in 2015.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist

het fonds

subsidies

actueel

MakingSchoolwebsite.jpg
De expositie Making School onderzoekt de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leer... meer >
IntensiveCarepersbeeldlandscapelores.jpg
De tentoonstelling Intensive Care op de Dutch Design Week 2016 toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers en makers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg. De complexiteit van deze op... meer >
FotoJonathanGruger2.jpg
Onderzoekt jouw werk de grens tussen mens en technologie en heb je interesse om je werk te presenteren tijdens het Transmediale Festival in Berlijn? Makers en organisaties op het terrein van digitale ... meer >
loader
loader
MakingSchoolwebsite_th.jpg
[email protected]: expo & events
IntensiveCarepersbeeldlandscapelores_th.jpg
[email protected]: expo & events
loader