totalload:1466869697.2207t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

nieuws

reportingfromVenicebeeldwebsite2.jpg

Bijeenkomst 7 juli > Reporting from Venice

7 juli 2016

Op donderdag 7 juli organiseert het Stimuleringsfonds de bijeenkomst ‘Reporting from Venice – Exchanging experiences from the front’. Hoe ontwikkel je een architectuurpraktijk gebaseerd op een humanitair vraagstuk, persoonlijke fascinatie of maatschappelijke agenda? Deze vraag staat centraal tijdens de middag waarin we reflecteren op het thema van de architectuurbiënnale in Venetië ‘Reporting from the Front’. Met o.a. een keynote lezing door architect Kunlé Adeyemi over verstedelijking in Afrika in relatie tot het watervraagstuk en twee parallelle sessies waarin we dieper ingaan op het werken in de ‘frontlinie’ en de rol van artistiek en speculatief ontwerpend onderzoek. U bent van harte welkom om deel te nemen, aanmelden is noodzakelijk.
Read English version here

Programma
Architect Kunlé Adeyemi geeft een keynote lezing over snelle verstedelijking van Afrikaanse steden in relatie tot het watervraagstuk en de Makoko Floating School. Kunlé en zijn studio NLÉ wonnen dit jaar op de biënnale de Silver Lion voor de ‘NLÉ Waterfront Exhitbition’ presentatie. Voorafgaand draagt Joost Emmerik een gesproken column voor waarin hij zijn reflecties op de biënnale deelt. Emmerik onderzoekt momenteel de rol van representatie van lokale landschappen in tuinen en de openbare ruimte en plaatst deze internationale ontwerpstijl in een sociaal-maatschappelijk kader. De middag staat onder leiding van Afaina de Jong (Afarai), de voertaal bij deze bijeenkomst is Engels.

Parallelsessies
Naast de keynote en de gesproken column gaan we in twee parallelsessies dieper in op het werken aan de ‘frontlinie’ en op de invloed van artistiek en speculatief ontwerpend onderzoek.
Geef bij uw aanmelding op aan welke van de onderstaande sessies u wilt deelnemen.

Sessie I – Working at the front
Om de urgente vraagstukken waar steden voor staan aan te pakken werken ontwerpers steeds vaker in extreme omstandigheden of in conflictgebieden. Met verschillende werkwijzen – op eigen initiatief, in een urban lab of op afstand – zoeken architecten nieuwe werkterreinen op om verschil te maken en positieve verandering teweeg te brengen. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid en invloed van de ontwerper bij deze zaken?

Jan Willem Petersen (Specialists Operations) gaat in gesprek met:
• Martin Sobota (Cityförster) - Build Back Better in Khuza’a, Palestina
• Marieke Kums (MAKS) - Resilience to climate change in Tacloban City, Filipijnen
• Nick Axel (Forensic Architecture) - Tracing wrongdoings back through architectural design logic (centrale paviljoen)

Sessie II – Designing a Nation State
Verschillende presentaties tijdens de architectuurbiënnale tonen herinterpretaties van utopieën binnen de hedendaagse realiteit. Hoe kunnen artistiek en speculatief ontwerp bijdragen aan nieuwe politieke, economische en sociale samenhang?

Lada Hršak (Buro LADA) gaat in gesprek met:
• Behemoth Press and Matteo Mannini - Cereberus, the three-headed Monster (Koeweit paviljoen)
• Ali Karimi and Hamed Bukhamseen - Between East & West: a Gulf (Koeweit paviljoen)
• Elma van Boxel – Permanent Temporality

Tijdstip, locatie, aanmelden en sessiekeuze
7 juli 2016, 15.00-18.00u
Hip Hop Huis, Delftsestraat 19A, Rotterdam
U kunt zich aanmelden bij Zineb Seghrouchni via [email protected], onder vermelding van 'Reporting from Venice'. Vermeld hierbij ook aan welke van de twee deelsessies u wilt deelnemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni via 010-4361600.

Ook op 7 juli: Debat Reflecting on Venice - Design Positions at the Front bij HNI
Aansluitend op deze bijeenkomst organiseert Het Nieuwe Instituut op donderdagavond het debat 'Reflecting on Venice - Design Positions at the Front'. Kan ontwerpkracht een bijdrage leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking van conflictgebieden? Een gesprek met de curatoren van de Oostenrijkse, Duitse en Nederlandse paviljoens op de Biënnale van Venetië en Luke Korlaar van UNHCR. Voorafgaand aan het avondprogramma kunt u reserveren voor een diner bij Het Nieuwe Instituut. Zie voor meer informatie www.hetnieuweinstituut.nl.
01HedydAnconaprijsfotoHilbertKrane.jpg

Jongerenhospice Xenia wint Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur

23 juni 2016

Xenia, het eerste jongerenhospice van Nederland, wint de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur. Hedy d’Ancona maakte vandaag de winnaar bekend van de tweejaarlijkse prijs voor voorbeeldstellende zorggebouwen, een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De jury noemt Xenia een geslaagd voorbeeld van een kleinschalig initiatief dat vernieuwing in de zorg weet te realiseren: ‘Het hospice is een vriendelijk en intiem onderkomen dat ernstig zieke jongeren een plek middenin de samenleving biedt.’
Een deskundige jury onder leiding van Reimar von Meding, partner en architect bij KAW, selecteerde uit 52 inzendingen het project dat er het beste in slaagt een innovatief zorgconcept te verbinden aan architectonische kwaliteit. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking vandaag op Landgoed Zonnestraal in Hilversum, een voormalig sanatorium ontworpen door Jan Duiker, reikte Hedy d’Ancona de prijs van €20.000 uit aan initiatiefneemster en directeur van Xenia Jacqueline Bouts, MuldervanTussenbroek + VanVeen architecten en opdrachtgever DUWO.

Een intiem onderkomen in levendig stadscentrum
Het winnende project is een hospice dat plaats biedt aan zes gasten in de leeftijdscategorie van 16 tot 35 jaar: een primeur in Nederland. Het betreft zorg voor jongeren in de laatste fase van hun ziekte of jongeren met een langdurige behandeling of pijnbestrijding. De jury van de Hedy d’Ancona-prijs spreekt haar bewondering en respect uit voor verpleegkundige Jacqueline Bouts, die een schrijnend hiaat in het zorgaanbod constateerde en besloot het initiatief voor Xenia te nemen. De wensen van de jongeren speelden een belangrijke rol bij het formuleren van de vereisten voor de hospice. Snel internet was bijvoorbeeld een van de belangrijkste behoeften. Door de situering in de binnenstad van Leiden, waar van oudsher veel studenten en jongeren wonen, leeft het gebouw en sluit het aan op de stad. Exemplarisch hiervoor is dat bewoners van Xenia de aangrenzende kroeg gemakkelijk via de achterdeur kunnen bezoeken. Met de komst van Xenia kreeg een verwaarloosde groene ruimte een nieuwe bestemming, waarmee ook voor de omwonenden een toegevoegde waarde is gecreëerd.

Publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2016
Tijdens de prijsuitreiking presenteerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2016. Deze publicatie bevat naast het juryrapport, documentatie van de zeven genomineerde projecten en beeldmateriaal van alle inzendingen. Bovendien is een zestal essays opgenomen die ingaan op actuele thema’s met betrekking tot zorgarchitectuur. De publicatie is kosteloos op te vragen via [email protected] en digitaal te lezen op hedydanconaprijs.nl

Over de Hedy d’Ancona-prijs
De Hedy d’Ancona-prijs wordt sinds 2010 tweejaarlijks uitgereikt aan een voorbeeldige zorgomgeving waarin architectuur, interieur, stedenbouw, tuin- of landschapsarchitectuur het zorgconcept ondersteunt. Met de prijs wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aandacht vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren, bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, overheden, cliënten en het ontwerponderwijs. Opvallend aan deze vierde editie van de prijs is dat het institutionele karakter van zorggebouwen verdwijnt door de vermaatschappelijking van de zorg en de vrijheid die opdrachtgevers hebben om hier vorm aan te geven.

www.hedydanconaprijs.nl
03XeniafotoFrankHanswijk.jpg
01XeniafotoFrankHanswijklores.jpg
05XeniafotoFrankHanswijk.jpg
05XeniafotoFrankHanswijklores.jpg
website
SybGroeneveldliggendLRFotoFrankHanswijk.jpg

Syb Groeneveld nieuwe bestuurder Stimuleringsfonds

21 juni 2016

Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rodermond op.
‘Groeneveld heeft bewezen op inspirerende wijze met ontwerpers tot bijzondere resultaten te komen. De verbreding van het Stimuleringsfonds naar de creatieve industrie is succesvol gerealiseerd. Ik ben ervan overtuigd dat onder leiding van Groeneveld het fonds de sprong kan maken naar een nieuwe volgende ontwikkeling’, aldus voorzitter van de Raad van Toezicht Roelof Bleker.

Groeneveld (1971) was eerder bestuurder bij denktank Kennisland, hoofd nieuwe media bij het Mediafonds en was verantwoordelijk voor de eerste twee interactieve programma’s op het Nederlands Film Festival. Hij is momenteel manager strategie en beleid van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Interdisciplinair en internationale ontwerpcultuur
Groeneveld: ‘Het is een fantastische uitdaging om samen met mijn nieuwe collega’s het fonds verder vorm te geven. De Nederlandse creatieve ontwerppraktijk heeft steeds meer een interdisciplinair karakter en vertrekt minder vaak vanuit rigide beroepskaders. Dat levert nieuwe perspectieven en oplossingen op voor onderwerpen zoals klimaat, verstedelijking en duurzaamheid. Als cultuurfonds zullen we de komende jaren die maatschappelijke impact van ons programma nog beter in kaart brengen en succesvolle initiatieven internationaal presenteren.

Janny Rodermond, die met pensioen gaat, leidde tien jaar het Stimuleringsfonds voor Architectuur en drieënhalf jaar het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Onder haar leiding is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in de afgelopen jaren in omvang en betekenis gegroeid, dankzij haar visie op de veelzijdigheid van de ontwerpcultuur.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur, gevestigd in Rotterdam. Het fonds biedt met verschillende subsidieregelingen en programma’s ruimte aan makers en instellingen in de creatieve industrie voor experiment, onderzoek en innovatie. Het fonds heeft een jaarbudget van ongeveer vijftien miljoen euro. De aanstelling van Groeneveld is voor vijf jaar.

Foto: Frank Hanswijk
OOprofessionaliseringontwerppraktijk.jpg

Selectie Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk

20 juni 2016

Het Stimuleringsfonds riep in maart 2016 ontwerpers en studio's op voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering van de ontwerppraktijk, vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 36 voorstellen zijn tien ontwerppraktijken geselecteerd.
Het doel van deze Open Oproep is om bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van de ontwerper of het bureau, en is zowel gericht op de interne organisatie als de relatie die het bureau heeft of ontwikkelt met opdrachtgevers, industrie en andere partners.

De voorstellen zijn beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit Marleen Engbersen, Niels Schräder en Mascha van Zijverden. Over het algemeen vinden de adviseurs de voorstellen van hoog niveau. De adviseurs achten het thema professionalisering van belang binnen de ontwikkeling van een bloeiend ontwerpveld. Zij merken op dat in de voorstellen, ten opzichte van de voorgaande oproep, meer variatie is gekomen wat betreft de invulling van de professionaliseringsslag.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op de urgentie van de probleemstelling, het plan van aanpak, de deskundigheid van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. Als onderliggend criterium hebben de adviseurs gekeken naar de artistieke kwaliteit van de ontwerper of studio. De adviseurs hebben de voorstellen geselecteerd die het beste scoorden op bovengenoemde punten.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus zijn geselecteerd:
Atelier Monté
Team Thursday
Our Polite Society
Bart Hess
Conny Groenewegen
House of Thol
Atelier NL
OS&OOS
Studio Jetske Visser
Jólan van der Wiel
OOprofessionaliseringontwerpplatforms.jpg

Selectie Open Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms

20 juni 2016

Het Stimuleringsfonds riep in maart 2016 platforms binnen het vakgebied vormgeving op om voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering van het platform, gefinancierd vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 28 voorstellen zijn elf platforms geselecteerd.
Het doel van deze Open Oproep is om bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van het platform, zowel gericht op de interne organisatie als de relatie die het platform heeft of ontwikkelt met partners, ontwerpers en publiek.

De voorstellen zijn beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit Femke Dekker, Dennis Elbers en Ruben Pater. De adviseurs zien in de voorstellen voldoende potentie voor verduurzaming van de platforms, en laat zich positief uit over de methodes die worden ingezet om te professionaliseren. Binnen de voorstellen zien de adviseurs een grote diversiteit aan disciplines terug, evenals een goede landelijke spreiding van platforms.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op de urgentie van de probleemstelling, het plan van aanpak, de deskundigheid van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. Als onderliggend criterium hebben de adviseurs gekeken naar de waarde van het platform voor het culturele veld en specifiek het vakgebied vormgeving, of een deel hiervan. De adviseurs hebben de voorstellen geselecteerd die het beste scoorden op bovengenoemde punten.

De voorstellen van de volgende platforms zijn geselecteerd:
Open Set
Kapitaal
Tante Netty
Extra Extra
Fashionclash
Platform Scenography
Platform Werkplaatsen
Current Obsession
OPA
Quilodico
MacGuffin
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist

het fonds

subsidies

actueel

SybGroeneveldliggendLRFotoFrankHanswijk.jpg
Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rod... meer >
CNlabJanvanEyckacademie.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Jan van Eyck Academie nodigen ontwerpers en makers uit om voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van nieuw, onderzoekend werk. Vier ontwerpers/ma... meer >
loader
loader
loader