• SCIWebsite.gif
  nieuws 18 december 2014

  Open Oproep Crossovers beeldende kunst en creatieve industrie

  Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars op voorstellen in te dienen die betrekking hebben op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur. Het kan gaan om plannen voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied. De sluitingsdatum is 21 januari 2015.

  meer >

 • IMG8106.jpg
  nieuws 15 december 2014

  Terugblik Literatuur op het Scherm

  Op zaterdag 13 december presenteerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de resultaten van hun programma Literatuur op het Scherm. Vier duo’s die de mogelijkheden van digitale literatuur onderzochten, werden zowel inhoudelijk als financieel ondersteund. Kon u niet aanwezig zijn bij de presentatie? Bekijk dan hier de introductiefilmpjes van de vier projecten en de beelden van de middag. De projecten zelf worden later deze maand gepubliceerd op www.literatuurophetscherm.nl.

  meer >

 • Openoproeponderwijs2.jpg
  nieuws 8 september 2014

  Open Oproep Onderwijsomgeving

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).

  meer >

 • refugeerepublic.jpg
  nieuws 10 december 2014

  Refugee Republic

  Hoe ziet het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp er uit? Refugee Republic is een nieuwe interactieve online documentaire over het leven in het Syrische vluchtelingenkamp Domiz in Noord-Irak. Ongeveer 58.000 overwegend Koerdische-Syrische vluchtelingen hebben hier onderdak gezocht en transformeren geleidelijk het kamp van een tijdelijk onderkomen naar een geïmproviseerde stad waar mensen wonen en werken, naar school gaan, een bedrijf starten, trouwen, ruzie maken en plezier hebben.

  meer >

 • SeoulHollandPavilionPhotobyJacquesandre.jpgSeoul Design Festival Holland Pavilion. Foto door Jacques & André
  nieuws 4 december 2014

  Verslag #2 Seoul: het Holland Pavilion

  In het kader van het verkennen van nieuwe internationale presentatiemogelijkheden voor Nederlandse vormgeving heeft het Stimuleringsfonds dit jaar tien ontwerpers ondersteund voor deelname aan het Seoul Design Festival. De ontwerpers presenteerden hun projecten in het Holland Pavilion. Bruno Vermeersch (Jacques & André) ontwierp het paviljoen als een plein, een ontmoetingsplek met lantarenpalen en bankjes die het publiek de mogelijkheid biedt elkaar te treffen en te spreken over de tentoongestelde projecten en de thematiek.

  meer >

 • LOGO3.jpg
  nieuws 1 december 2014

  The Art of Impact van start

  Op initiatief van het ministerie van OCW is vanaf 1 december The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg, welzijn, life sciences en circulaire economie? Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  meer >

 • Sluitingsdata2015.jpg
  nieuws 29 oktober 2014

  Sluitingsdata 2015

  Een groot deel van sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2015 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering hebben in 2015 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma's en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde.

  meer >


SCIWebsite.gif
nieuws

Open Oproep Crossovers beeldende kunst en creatieve industrie

18 december 2014
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars op voorstellen in te dienen die betrekking hebben op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur. Het kan gaan om plannen voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied. De sluitingsdatum is 21 januari 2015.
Met de oproep willen beide fondsen recht doen aan de bestaande werkpraktijk binnen de creatieve industrie en de beeldende kunsten, waar grensoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn en vernieuwingen vaak gevonden worden in crossovers, interdisciplinaire samenwerkingen en uitwisseling. Het grensgebied tussen de disciplines is een belangrijke plek van ontwikkeling. Met het ondersteunen van relevante en innovatieve initiatieven en ambities willen de fondsen dit gebied versterken en beter zichtbaar maken naast de bestaande regelingen van beide fondsen.

Budget
Het project waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, duurt maximaal 1 jaar. Binnen de Open Oproep kan worden aangevraagd voor een standaard bijdrage van maximaal € 2.500 per maand. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage is bestemd voor projectkosten zoals onderzoeks-, materiaal-, productiekosten, honoraria voor derden en tijdsinvestering. Cofinanciering is verplicht.

Aanvragen
U kunt uw aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds of bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie via het online aanvraagformulier. NB: Wees er tijdig bij met het aanmaken van een account voor de online aanvraagomgeving.

Meer weten?
Voor de uitgebreide beschrijving van deze open oproep zie:
>> open oproepen

meer >

SCIWebsite.gif
nieuws

Open Oproep Crossovers beeldende kunst en creatieve industrie

18 december 2014

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars op voorstellen in te dienen die betrekking hebben op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur. Het kan gaan om plannen voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied. De sluitingsdatum is 21 januari 2015.

meer >

IMG8106.jpg
nieuws

Terugblik Literatuur op het Scherm

15 december 2014
Op zaterdag 13 december presenteerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de resultaten van hun programma Literatuur op het Scherm. Vier duo’s die de mogelijkheden van digitale literatuur onderzochten, werden zowel inhoudelijk als financieel ondersteund. Kon u niet aanwezig zijn bij de presentatie? Bekijk dan hier de introductiefilmpjes van de vier projecten en de beelden van de middag. De projecten zelf worden later deze maand gepubliceerd op www.literatuurophetscherm.nl.


Fotografie door Nienke Doekes
IMG80092.jpg

Introductie en moderatie door Margriet Schavemaker (Hoofd Collecties en Onderzoek Stedelijk Museum Amsterdam)

IMG8013.jpg

Een uitverkocht Auditorium Stedelijk Museum Amsterdam

IMG8068.jpg

Presentatie Het land binnen de muren over het voor publiek verboden marineterrein in Amsterdam

IMG8134.jpg

De Virtual Reality bril voor project Zonder Handen

IMG8028.jpg

Schrijfster Pauline Genee licht de literaire luisterloop Laatste woord toe

IMG8150.jpg

Digitaal schrijver/journalist Niels 't Hooft leest column voor

IMG7978.jpg

Try out Oculus Rift project Zonder Handen


meer >

IMG8106.jpg
nieuws

Terugblik Literatuur op het Scherm

15 december 2014

Op zaterdag 13 december presenteerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de resultaten van hun programma Literatuur op het Scherm. Vier duo’s die de mogelijkheden van digitale literatuur onderzochten, werden zowel inhoudelijk als financieel ondersteund. Kon u niet aanwezig zijn bij de presentatie? Bekijk dan hier de introductiefilmpjes van de vier projecten en de beelden van de middag. De projecten zelf worden later deze maand gepubliceerd op www.literatuurophetscherm.nl.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
nieuws

Open Oproep Onderwijsomgeving

8 september 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).
Een groot aantal onderwijsgebouwen voor het beroepsonderwijs is in de afgelopen twee decennia gebouwd. De vraag is of deze gebouwen qua locatie, schaal, opzet en inrichting wel voldoen aan de huidige eisen. Welke visie lag ten grondslag aan deze bouwgolf? En in hoeverre kunnen de gebouwen worden aangepast aan de nieuwe visies op het beroepsonderwijs? Voor welke beroepen worden de huidige jongeren opgeleid? En wat voor omgeving hoort daarbij?

De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft de ruimtelijke, bouwtechnische én de onderwijskundige kwaliteit van gebouwen en hun omgeving. Nog te vaak wordt het gebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie niet meer los kunnen worden gezien van andere maatschappelijke ontwikkelingen en voorzieningen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Een oproep aan ontwerpers en architecten
De oproep staat open voor ontwerpers en architecten die zich willen richten op onderzoek naar de nieuwbouw van schoolgebouwen (VMBO/MBO/ROC) die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij om analyse, evaluatie en ontwerpvoorstellen van zowel het gebouw als de omgeving: ruimtelijk, economisch, technologisch, programmatisch en sociaal. Welke keuzecriteria, naast bereikbaarheid en de aanwezigheid van omliggende infrastructuur, waren leidend voor de locatie van deze schoolgebouwen? Wat is het effect van het gebouw? In hoeverre is de omgeving van belang en wat is de invloed ervan op het onderwijs zelf? Wat kunnen deze gebouwen naast onderwijsrendement nog meer aan rendement opleveren? Hoe kan je de resultaten van het onderzoek inzetten voor nieuw onderwijs? En hoe kan dit type schoolgebouw geschikt worden gemaakt voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs?

Indienen en deadline Open Oproep
Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan. Op basis van dit onderzoeksplan kan een subsidie van maximaal €40.000,-aangevraagd worden voor de uitvoering van het onderzoek. Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 5 januari 2015 in. Lees op deze pagina meer over deze Open Oproep.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
nieuws

Open Oproep Onderwijsomgeving

8 september 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).

meer >

onderhuidsTransmediaregelingStimulerings.jpg
nieuws

Acht non-fictie transmedia producties gehonoreerd

15 december 2014
In de tweede helft van 2014 hebben acht projecten een bijdrage ontvangen voor een transmedia productie:
>> VerticalCitizens.com
De oprichting van een nieuwe gemeenschap komt online in beeld aan de hand van ervaringen van de eerste bewoners en gebruikers van het Koolhaas-gebouw De Rotterdam: het gebouw als organisme, data als hartmonitor, fotografie en audio als ECG en thermometer.

>> Onderhuids
Dit project is ontwikkeld naar aanleiding van Zwart als roet, een documentaire van Sunny Bergman over onbewust racisme. Via verschillende platforms komen verborgen voorkeuren en vooroordelen aan de oppervlakte.

>> De Asielzoekmachine
Een project over het Nederlandse asielbeleid, waar bijna iedereen een mening over heeft, en een poging om de complexe wereld en de dilemma’s van het Nederlandse asielbeleid te onderzoeken binnen een transmediale vertelstructuur.

>> Magic Carpet
Een interactief online tapijt verbindt ervaringen van jonge vrouwen in Iran met die van jonge vrouwen en mannen in Nederland. Zo ontstaat de mogelijkheid persoonlijke verhalen en verbogen boodschappen uit te wisselen en van nieuwe betekenis te voorzien.

>> Het controversiële excellente zaadje
Een zoektocht vanuit Europees perspectief naar de gevolgen van de opmars van genetische modificatie in de voedselketen. De bevindingen worden in kaart gebracht in een interactieve webdocumentaire met een discussieplatform.

>> Maar ik stop niet
Het verhaal van markante 70-plussers die boven hun gerechtigde pensioenleeftijd nog steeds met plezier aan het werk zijn. In een online omgeving geven een inspirerende visie op werken na je zeventigste.

>> De stoel van de laatste jaren
Een virtual reality documentaire over vijf autonome ouderen en de stoel waarin zij gedurende hun laatste levensjaren steeds meer tijd doorbrengen. Met 360° video kan de bezoeker met een Oculus Rift bril de ruimte beleven; de bewoner vertelt in een audioverhaal van 4 à 5 minuten over zijn leven.

>> EXIT
Een interactieve tablet-based documentaire die de gebruiker een uitweg biedt uit een zee aan doemscenario’s die onze positieve kijk op de wereld dreigen te vertroebelen. De ongebruikelijke interface van EXIT nodigt de gebruiker uit tot het inzetten van zijn eigen creativiteit en probleemoplossend vermogen.

De non-fictie transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De gezamenlijke regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. De volgende indiendatum is 3 februari 2015. Meer informatie: www.mediafonds.nl/transmedia.
» website

meer >

LOGO1.jpg
nieuws

Vacature Intendant The Art of Impact

10 december 2014
Op initiatief van het ministerie van OCW en in samenwerking met de zes landelijke, publieke cultuurfondsen wordt de komende jaren een extra investering gedaan in kunst en maatschappij. Het programma The Art of Impact investeert in bestaande en nieuwe projecten die de relatie tussen kunst en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en meer zichtbaarheid geven.
Voor het selecteren en begeleiden van bestaande projecten is het Mondriaanfonds op zoek naar een:

intendant (m/v)

De intendant…
is eindverantwoordelijk voor de selectie van bestaande projecten uit het kunstenveld die in aanmerking komen voor ondersteuning-op-maat vanuit het programma;
is (mede) verantwoordelijk voor de verdere invulling van een beoordelingskader voor de projecten die geselecteerd worden;
is publiek aanspreekbaar op zijn/haar keuze;
is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de projecten voor een breed publiek;
maakt met de initiatiefnemers van de geselecteerde projecten een programma op maat;
participeert in de voorbereiding en uitvoering van expertmeetings en andere projecten die verband houden met het programma.
onderhoudt nauw contact met het programmateam: de projectmedewerkers van de zes fondsen en de programmasecretaris;
rapporteert maandelijks aan de stuurgroep, bestaande uit de zes fondsdirecteuren en wekelijks aan zijn directe contactpersoon in de stuurgroep: de directeur van het Mondriaan Fonds.

Functie-eisen
grondige kennis van en ervaring in de kunsten/culturele sector en goede kennis van initiatieven en ontwikkelingen binnen andere maatschappelijke domeinen;
kennis van en ervaring met co-creatie; werken in partnerschappen;
aantoonbare ervaring in projectleiderschap;
uitstekende communicatieve vaardigheden;
zeer goed in staat tot verbinden, ook bij ongelijksoortige partners en in flexibele werkstructuren.

Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband: tijdelijke aanstelling
Contractduur: tot 1 januari 2016, met mogelijke verlenging tot 1 januari 2017
Maximaal aantal uren: 24 uur per week
Salaris: maximaal €4.200 bruto per maand, afhankelijk van ervaring

Sollicitaties kunt u o.v.v. ‘vacature intendant’ richten aan Floris Lieshout, (floris@theartofimpact.nl) en versturen naar het postadres:

Mondriaan Fonds
The Art of Impact
T.a.v. Floris Lieshout
Postbus 773
1000 AT Amsterdam

De sluitingstermijn is 2 januari 2015. De eerste gesprekken zullen worden gevoerd in januari 2015.

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met of mailen naar het Mondriaanfonds, Floris Lieshout, 020-523 15 23 of f.lieshout@mondriaanfonds.nl.
» website

meer >

LOGO1.jpg
nieuws

Vacature Intendant The Art of Impact

10 december 2014

Op initiatief van het ministerie van OCW en in samenwerking met de zes landelijke, publieke cultuurfondsen wordt de komende jaren een extra investering gedaan in kunst en maatschappij. Het programma The Art of Impact investeert in bestaande en nieuwe projecten die de relatie tussen kunst en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en meer zichtbaarheid geven.

meer >

refugeerepublic.jpg
nieuws

Refugee Republic

10 december 2014
Hoe ziet het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp er uit? Refugee Republic is een nieuwe interactieve online documentaire over het leven in het Syrische vluchtelingenkamp Domiz in Noord-Irak. Ongeveer 58.000 overwegend Koerdische-Syrische vluchtelingen hebben hier onderdak gezocht en transformeren geleidelijk het kamp van een tijdelijk onderkomen naar een geïmproviseerde stad waar mensen wonen en werken, naar school gaan, een bedrijf starten, trouwen, ruzie maken en plezier hebben.
We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden op hulp wachten, maar die beelden laten slechts een gedeelte van de werkelijkheid zien. Wereldwijd wonen vluchtelingen gemiddeld zeventien jaar in een of andere vorm van opvang (bron: Norwegian Refugee Council). Refugee Republic neemt je mee naar de wereld achter de posters van de hulporganisaties, en die wereld hebben maar weinig mensen met eigen ogen gezien.

Beeldend kunstenaar Jan Rothuizen, multimedia journalist Martijn van Tol en fotograaf Dirk-Jan Visser onderzochten Domiz Kamp van A tot Z. Samen met web developer Aart Jan van der Linden, hebben ze het dagelijks leven in het kamp tot leven gebracht in een multidimensionale mix van tekeningen, foto’s, film, geluid en tekst.

Verken de straten en de steegjes van het kamp door te dwalen door de met soundscapes verrijkte tekeningen, scroll door audio-visuele verhalen en ontmoet een aantal van de bewoners van kamp Domiz. Via de interactieve multimediale kaart leer je onder andere Ahmad kennen, die spijbelt van school omdat hij een vogelwinkeltje is begonnen, loop je een dag mee met de drukbezette besnijdenisarts Shixmous, drink je thee tussen de motorblokken van tuk-tuk garagist Mahmoud en val je stil bij Fatma die hoopt door te breken als zangeres op Youtube.

Het multimedia project is nu te bekijken in het Nederlands en het Engels op >> Refugee Republic

Dit project wordt ondersteund vanuit de Non-fictie Transmediaregeling: >> Refugee Republic

meer >

refugeerepublic.jpg
nieuws

Refugee Republic

10 december 2014

Hoe ziet het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp er uit? Refugee Republic is een nieuwe interactieve online documentaire over het leven in het Syrische vluchtelingenkamp Domiz in Noord-Irak. Ongeveer 58.000 overwegend Koerdische-Syrische vluchtelingen hebben hier onderdak gezocht en transformeren geleidelijk het kamp van een tijdelijk onderkomen naar een geïmproviseerde stad waar mensen wonen en werken, naar school gaan, een bedrijf starten, trouwen, ruzie maken en plezier hebben.

meer >

EKWCandSagaCeramics.jpg
nieuws

Uitwisseling Japan - NL op gebied van Arita keramiek

28 november 2014
Het Europees Keramisch Werkcentrum heeft een samenwerking opgezet met het Saga Ceramics Research Laboratory in Arita, Saga Prefectuur, een regio in het Zuidwesten van Japan beroemd om haar keramische producten. Deze samenwerking valt binnen een overeenkomst tussen Saga Prefectuur en de Nederlandse Ambassade in Tokio ondertekend vorig jaar november met het doel de uitwisseling op het gebied van Creative Industries tussen Saga en Nederland te initiëren. Het doel is om talentvolle designers te laten samenwerken met de (ambachtelijke) producenten uit deze regio en uitwisselingen tussen Nederlandse instellingen en die in Saga tot stand te brengen.
Saga Prefectuur viert in 2016 het 400 jarig bestaan van het zogenaamde Arita porselein. Het Arita porselein werd vanaf het midden van de zeventiende eeuw door de VOC via Nederland over heel Europe geëxporteerd. Met deze historische band in het achterhoofd wil Saga met Nederlandse designers en instellingen samenwerken om de productie van het gebied een nieuwe impuls te geven en uit te breiden naar de Europese markt.

De samenwerkingsovereenkomst van het EKWC met het Saga Ceramics Research Laboratory is getekend tijdens het bezoek van directeur van het EKWC Ranti Tjan aan Arita. Van 19 tot en met 23 oktober bezocht hij meerdere lokale producenten van het beroemde keramiek, het Kyushu Ceramics Museum en het Arita College of Ceramics. Dit bezoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds. Het EKWC en de onderzoeksinstelling beogen met de overeenkomst de uitwisseling van technologie en ontwerpkwaliteit te bevorderen en een Artist in Residence-programma mogelijk te maken.

meer >

EKWCandSagaCeramics.jpg
nieuws

Uitwisseling Japan - NL op gebied van Arita keramiek

28 november 2014

Het Europees Keramisch Werkcentrum heeft een samenwerking opgezet met het Saga Ceramics Research Laboratory in Arita, Saga Prefectuur, een regio in het Zuidwesten van Japan beroemd om haar keramische producten. Deze samenwerking valt binnen een overeenkomst tussen Saga Prefectuur en de Nederlandse Ambassade in Tokio ondertekend vorig jaar november met het doel de uitwisseling op het gebied van Creative Industries tussen Saga en Nederland te initiëren. Het doel is om talentvolle designers te laten samenwerken met de (ambachtelijke) producenten uit deze regio en uitwisselingen tussen Nederlandse instellingen en die in Saga tot stand te brengen.

meer >

SeoulHollandPavilionPhotobyJacquesandre.jpgSeoul Design Festival Holland Pavilion. Foto door Jacques & André
nieuws

Verslag #2 Seoul: het Holland Pavilion

4 december 2014
In het kader van het verkennen van nieuwe internationale presentatiemogelijkheden voor Nederlandse vormgeving heeft het Stimuleringsfonds dit jaar tien ontwerpers ondersteund voor deelname aan het Seoul Design Festival. De ontwerpers presenteerden hun projecten in het Holland Pavilion. Bruno Vermeersch (Jacques & André) ontwierp het paviljoen als een plein, een ontmoetingsplek met lantarenpalen en bankjes die het publiek de mogelijkheid biedt elkaar te treffen en te spreken over de tentoongestelde projecten en de thematiek.
Het festival had dit jaar als thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design; ook Zuid Korea heeft te kampen met een vergrijzende samenleving. Het festival trok meer dan 100.000 bezoekers en het Holland Pavilion was een druk bezocht onderdeel van dit evenement. De gesprekken die de ontwerpers met publiek voerden met hulp van tolken bleek een waardevolle ervaring, zo ook voor Juliette Huygen die haar project over euthanasie presenteerde. “Alleen al het spreken met mensen over het thema is een belangrijke ervaring voor de ontwikkeling van dit project. In het begin wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten en vond ik het spannend hoe mensen zouden reageren. Uiteindelijk bleek dat veel publiek bekend is met euthanasie en dat ze geïnteresseerd zijn in een open gesprek daarover.”

Op zaterdag 29 november bezocht een groep senioren van het Gangnam Senior Plaza het paviljoen. Voor de ontwerpers een hoogtepunt omdat dit de doelgroep is waar ze hun projecten voor hebben ontworpen. De senioren waren enthousiast. Het project van Michou Nanon de Bruijn sprak tot de verbeelding bij de senioren. Zo werd er in de groep al gesproken over de kosten van deelname aan de BrainTrain en of de trein ook in Zuid-Korea zou gaan rijden. Julia van Zanten sprak met een oudere Koreaanse vrouw over haar project Protective Underwear, die geëmotioneerd aangaf dat ze geloofde dat ze door deze projecten ook echt gelukkiger oud zou kunnen worden.

Interactie onderdeel van designprojecten
Het bezoek van de senioren werd door Jules van den Langenberg met beide handen aangegrepen om met de bezoekers een spelletje bingo te spelen met zijn speciaal ontworpen bingoset. Bij het Koreaanse publiek vielen de lampen van Studio Toer, die reageren op beweging en geluid, in de smaak. “We willen in onze ontwerpen ervoor zorgen dat objecten die normaliter statisch zijn autonoom gedrag kunnen vertonen. Hierdoor richten we ons op interactie en het creëren van een dynamische sfeer. Veel van onze projecten ontstaan doordat we spelenderwijs ontdekken”, aldus Castor Bours en Wouter Widdershoven van Studio Toer. “Onze lampen brengen levendigheid in huis, waardoor we laten zien dat meubels gezelschap bieden aan bijvoorbeeld alleenstaande ouderen.”

Over het algemeen bleek het festival meer een consumentenbeurs te zijn waar bedrijven hun nieuwste gadgets aan de man brachten. Toch bood deze setting juist kansen voor de ontwerpers om zich te onderscheiden. Doordat het paviljoen de thematiek wel sterk uitdroeg kwamen er veel bezoekers langs. Ook sprak de Nederlandse aanpak de pers aan en hebben verschillende ontwerpers interviews kunnen doen voor magazines en tv en zijn er verschillende persaanvragen binnengekomen.

Het Holland Pavilion is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Nederlandse Ambassade in Zuid Korea, Design House en East West Education Center.
SeoulHollandPavilionPhoto2byJacquesandre.jpg

Seoul Design Festival Holland Pavilion. Foto door Jacques & André

SeoulDesignFestivalLisaMandemaker.jpg

Lisa Mandemaker - Zero Hour. Foto door Jacques & André

SeoulDesignFestivalHarmRensink.jpg

Harm Rensink - Bed of Olfaction. Foto door Michou Nanon de Bruijn

SeoulDesignFestivalStudioToer.jpg

Studio Toer - Moti. Foto door Jacques & André

BingoSeoulDesignFestivalFotodoorMichouNa.jpg

Bingoproject door Jules van den Langenberg - The Medicine Called Fun. Foto door Michou Nanon de Bruijn

BingoFotodoorMichouNanondeBruijn.jpg

Deelnemers aan het Bingoproject. Foto door Michou Nanon de Bruijn

HollandPavilionmetvooraanprojectRecovere.jpg

Holland Pavilion met vooraan project Re-covered - Anne Feikje Weidema. Foto door Jacques & André

SeoulHollandPavilionPhotobyJulietteHuyge.jpg

Juliette Huygen - Euthanasia. Tales of Happily Ever After. Foto door Juliette Huygen

SeoulDesignFestivalJuliavanZanten.jpg

Julia van Zanten - Protective Underwear. Foto door Michou Nanon de Bruijn

Seouldesignstandjacquesandre2.jpg

Holland Pavilion met vooraan de presentatie van Tea-set Touch - Inge Kuipers. Foto door Jacques & André

SeoulDesignFestivalBrainTrain.jpg

Afbeelding van Brain Train uit het project Het NieuwGrijs - Michou Nanon de Bruijn


meer >

SeoulHollandPavilionPhotobyJacquesandre.jpgSeoul Design Festival Holland Pavilion. Foto door Jacques & André
nieuws

Verslag #2 Seoul: het Holland Pavilion

4 december 2014

In het kader van het verkennen van nieuwe internationale presentatiemogelijkheden voor Nederlandse vormgeving heeft het Stimuleringsfonds dit jaar tien ontwerpers ondersteund voor deelname aan het Seoul Design Festival. De ontwerpers presenteerden hun projecten in het Holland Pavilion. Bruno Vermeersch (Jacques & André) ontwierp het paviljoen als een plein, een ontmoetingsplek met lantarenpalen en bankjes die het publiek de mogelijkheid biedt elkaar te treffen en te spreken over de tentoongestelde projecten en de thematiek.

meer >

SeoulDesignWeek20141.jpg
nieuws

Verslag #1 Seoul: introductie van erfgoed en ambacht

1 december 2014
In het kader van de Open Oproep Deelname Seoul Design Festival zijn tien geselecteerde Nederlandse ontwerpers vorige week afgereisd naar Zuid Korea. Zij presenteren tijdens het Seoul Design Festival niet alleen hun producten en concepten, maar namen voorafgaand aan deze week ook deel aan kennisverdiepende activiteiten.
Vorige week maandag was de start van het officiële programma voor de Nederlandse ontwerpers in Zuid Korea, twee dagen voordat het Seoul Design Festival (26 t/m 30 november) begon. Het eerste deel van het programma bestond uit een kennisverdiepende bijeenkomst over erfgoed en ambacht. “Om te werken in een land waar vooruitgang en innovatie hoog in het vaandel staan is het van belang om te weten waar het land vandaan komt”, aldus Jasmijn van Weenen, adjunct secretaris Internationalisering van het Stimuleringsfonds en projectleider binnen het fonds. “Zo brachten we een bezoek aan Korea Culture and Heritage Foundation, een overheidsinstelling die zich bezighoudt met het behoud en de overdracht van Koreaans erfgoed. Zij zetten zich in om meer mensen in aanraking te brengen met materieel en immaterieel erfgoed. Ook wil de instelling een breder internationaal publiek informeren over de eeuwenlange tradities en werkmethodes.”

Workshop Koreaans Hanji papier en traditionele houttechniek Ieum
Na de rondleiding door de tentoonstellingszaal van de Korea Culture and Heritage Foundation kreeg de groep inzicht in verscheidene productietechnieken, materialen en bewerkingsprocessen uit het Koreaanse erfgoed. In een workshop onder begeleiding van ambachtslieden konden de ontwerpers experimenteren met en kennis opdoen van het Koreaanse erfgoed en werkproces. Zo leerden de ontwerpers om te werken met Hanji, Koreaans papier dat is gemaakt van moerbeien, en objecten te vervaardigen in de traditionele houttechniek Ieum. Kenmerkend voor die techniek is dat er geen spijkers worden gebruikt, maar dat de verschillende onderdelen in elkaar worden geschoven. Deze techniek zie je terug in de traditionele Hanok huizen.

Bezoek aan verzorgingstehuis in de wijk Gangnam
Thema van het Seoul Design Festival dit jaar is Well-Aged Life, Well-Balanced Design. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking boven de vijfenzestig. Het bezoek van het verzorgingstehuis Gangnam Senior Plaza was dan ook het tweede onderdeel in het programma van de ontwerpers. Van Weenen: “Slogan van Gangnam Senior Plaza is Healthy Aging, Active Aging, Productive Aging, Integrative Aging. Het centrum biedt naast creatieve cursussen medische zorg, goedkope maaltijden en zelfs een datingservice voor ouderen. Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler binnen het Gangnam Senior Plaza zodat de bewoners iets terug kunnen doen voor de samenleving, zich nuttig voelen en hun kennis en jarenlange ervaring nog steeds kunnen inzetten.”

Na een korte introductie en een presentatie over de verschillende activiteiten in het centrum werd de groep rondgeleid door het zes verdiepingen tellende gebouw. “Het centrum was licht en ruimtelijk ingericht, de voorzieningen waren uitstekend. De sfeer was er ontspannen en vrolijk.” Ouder worden met behoud van kwaliteit van leven is de aanpak van dit centrum. Dat is in de lijn van het project The Medicine Called Fun dat Jules van den Langenberg tijdens het Seoul Design Festival presenteert: hoe kan je plezier terugbrengen in het leven van ouderen? Ook The NewGrey van Michou Nanon de Bruijn schetst verschillende utopische werelden waarin ouderen nog steeds een waardevol leven kunnen leiden. “Een bezoek aan het Gangnam Senior Plaza bood onze groep een waardevolle inkijk in hoe we andere vormen kunnen vinden in de benadering van de ouder wordende mens, hoe je kwaliteiten kunt blijven benutten en hoe we de laatste levensfase gelukkig kunnen doorbrengen.”
SeoulDesignWeek20142.jpg

Activiteiten in het Gangnam Senior Plaza

SeoulDesignWeek20143.jpg

Schilderles in het verzorgingstehuis


meer >

SeoulDesignWeek20141.jpg
nieuws

Verslag #1 Seoul: introductie van erfgoed en ambacht

1 december 2014

In het kader van de Open Oproep Deelname Seoul Design Festival zijn tien geselecteerde Nederlandse ontwerpers vorige week afgereisd naar Zuid Korea. Zij presenteren tijdens het Seoul Design Festival niet alleen hun producten en concepten, maar namen voorafgaand aan deze week ook deel aan kennisverdiepende activiteiten.

meer >

Adviseursgezocht.jpg
nieuws

Gezocht: adviseurs gamefonds en tax-videoclipfonds

3 december 2014
Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn voor de regelingen TAX-videoclipfonds en Gamefonds op zoek naar een nieuw adviescommissielid. Reageren kan tot uiterlijk 8 januari.
Het TAX-videoclipfonds is op zoek naar een adviseur die met name deskundig is op het gebied van videoclips en vormgeving. De adviseur is bijvoorbeeld als maker, ontwerper of kunstenaar betrokken bij de productie van videoclips of is iemand die vanuit een culturele invalshoek reflecteert op de vormgeving van videoclips.

Het Gamefonds is op zoek naar een adviseur die met name deskundig is op het gebied van de ontwikkeling en productie van games. De adviseur is bijvoorbeeld als (business) developer, art director of producer betrokken bij de ontwikkeling en productie van games.

Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn om als adviseur voor deze regelingen op te treden, neem dan contact op met het fonds. Lees hier meer over deze vacatures:
>> vacatures

meer >

LOGO3.jpg
nieuws

The Art of Impact van start

1 december 2014
Op initiatief van het ministerie van OCW is vanaf 1 december The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg, welzijn, life sciences en circulaire economie? Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Tijdens het evenement Cultuur in Beeld op 1 december presenteerde minister Bussemaker dit nieuwe programma. “Kunst, cultuur én samenleving hebben elkaar nodig", aldus Bussemaker. "Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit, maar ook omdat kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder te maken.”

The Art of Impact… richt zich op initiatieven die kunst en maatschappij verbinden en wil de impact van bestaande projecten versterken en meer publiek te bereiken. Daarnaast ondersteunt het nieuwe initiatieven die vanuit een culturele invalshoek een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken.

The Art of Impact… roept kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele instellingen én opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector op om plannen in te dienen die de relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Begin 2015 volgt een open oproep voor nieuwe projecten.

The Art of Impact… is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Het programma is een extra impuls, naast de reguliere regelingen van deze fondsen.

De programmaleider is Michiel Munneke. Hij werkte twintig jaar voor World Press Photo, waarvan de laatste twaalf jaar als directeur. Zie voor meer informatie de nieuwe website: www.theartofimpact.nl.

Het ministerie van OCW lanceert samen met de zes landelijke publieke cultuurfondsen: The Art of Impact. Met dit programma worden nieuwe en bestaande kunstprojecten met een duidelijke maatschappelijke impact onderzocht en gestimuleerd. Doe je mee?
» website

meer >

LOGO3.jpg
nieuws

The Art of Impact van start

1 december 2014

Op initiatief van het ministerie van OCW is vanaf 1 december The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg, welzijn, life sciences en circulaire economie? Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

meer >

LOSstdSCI.gif
nieuws

Presentatie Literatuur op het Scherm

13 november 2014
Op zaterdag 13 december organiseren het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de presentatie Literatuur op het Scherm. Wat gebeurt er wanneer een auteur en vormgever samen digitale literatuur maken? De schrijver of dichter krijgt te maken met een 3D-omgeving, algoritmes of invloed van de lezer. Ook de vormgever wordt uit zijn comfortzone gehaald door de toepassing van interaction design op een literair verhaal of gedicht. Vier duo’s zijn de uitdaging aangegaan en presenteren hun werk c.q. prototypes in een speciaal middagprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Deze samenwerking tussen schrijvers en vormgevers resulteerde in vier verschillende coproducties. Op zaterdag 13 december worden de volgende projecten gepresenteerd en gedemonstreerd: Dichtbij: een app die dagelijks persoonlijke gedichten voor je schrijft; Laatste woord: een literaire luisterloop door het Amsterdamse Bos waarbij de wandelaar het perspectief kan kiezen; Het land binnen de muren: een interactieve website brengt het verborgen Marineterrein in Amsterdam via verhalen in kaart; Zonder handen: een filosofisch 3D-gedicht voor en over de virtuele wereld van de Oculus Rift.

Meer informatie
Datum en tijdstip: zaterdag 13 december, 15.00 - 17.00u
Locatie en adres: Auditorium Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10

Meld je aan
Op dit moment is het maximale aantal inschrijvingen voor deze presentatie bereikt. Indien u reeds op de reservelijst staat dan hoort u uiterlijk donderdag 11 december of het toch mogelijk is om deel te nemen.

Over Literatuur op het Scherm
Bovengenoemde projecten zijn geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Literatuur op het Scherm van afgelopen april. Het doel van dit programma is om vormgevers samen met auteurs literaire of poëtische producties te laten ontwikkelen voor de tablet of smartphone. Met Literatuur op het Scherm versterken de fondsen talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines. Literatuur op het Scherm is een voortzetting van Poëzie op het Scherm en is een samenwerking van het Nederlands Letterenfonds, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De technische begeleiding van de workshops is in handen van SETUP. Het concept werd in 2005 door het Fonds voor de Letteren ontwikkeld. De resultaten van de vorige edities zijn hier verzameld.
» website

meer >

LOSstdSCI.gif
nieuws

Presentatie Literatuur op het Scherm

13 november 2014

Op zaterdag 13 december organiseren het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de presentatie Literatuur op het Scherm. Wat gebeurt er wanneer een auteur en vormgever samen digitale literatuur maken? De schrijver of dichter krijgt te maken met een 3D-omgeving, algoritmes of invloed van de lezer. Ook de vormgever wordt uit zijn comfortzone gehaald door de toepassing van interaction design op een literair verhaal of gedicht. Vier duo’s zijn de uitdaging aangegaan en presenteren hun werk c.q. prototypes in een speciaal middagprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam.

meer >