• Schellensfabriek.jpg
  nieuws 25 augustus 2014

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.

  meer >

 • Klanttevredenheidsonderzoek.jpg
  nieuws 25 augustus 2014

  Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

  In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.

  meer >

 • AfbeeldingVooraankondigingOpenOproepProd.jpg
  nieuws 25 augustus 2014

  Open Oproep productvormgeving - sluitingsdatum 10 september

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de vijf opdrachten voor meubel- en interieurproducten. Dien uiterlijk 10 september een voorstel in.

  meer >

 • 38nieuwetalenten3.jpg
  nieuws 19 augustus 2014

  38 beurzen talentontwikkeling

  In 2014/2015 ondersteunt het Stimuleringsfonds 38 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, sieradenontwerp, social design, productvormgeving, modevormgeving, schoenenontwerp en interactief media design.
  Elk geselecteerd talent ontvangt € 25.000 vanuit Deelregeling Talentontwikkeling. Na een jaar wordt het werk van alle jonge talenten getoond in een gezamenlijke expositie.

  meer >

 • oproep_SeoulDesignFestival.jpg
  nieuws 8 juli 2014

  Open Oproep Deelname Seoul Design Festival in Zuid-Korea

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.

  meer >

 • StimuleringsfondsOpenOproepOntwerpenDeme.jpg
  nieuws 30 juli 2014

  Selectie Open Oproep Ontwerp en Dementie

  Met de Open Oproep Ontwerp en Dementie nodigden Het Stimuleringsfonds en zorgaanbieder Cordaan ontwerpers uit om deel te nemen aan ‘The Art and Science of Dementia Care’, een project gericht op verbetering van de verblijfsomgeving van mensen met dementie. In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten op drie concrete zorglocaties. Een integrale en interdisciplinaire aanpak is daarbij het uitgangspunt.

  meer >

 • online_aanvragen.jpg
  nieuws 23 juni 2014

  Spelregels online aanvragen

  Subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds? Vanaf 26 juni 2014 dien je je aanvraag online in. Vraag nu alvast je inloggegevens aan en raak tijdig vertrouwd met het nieuwe online aanvraagformulier op: da.stimuleringsfonds.nl.

  meer >

 • SXSW.jpg
  nieuws 8 juli 2014

  Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

  Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Let op: de open oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; één oproep voor de panelpicker (conferentie) en één oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

  meer >


WaterinDwarka2.jpg
nieuws

Ontwerpstrategie voor water in Indiase stad Dwarka

27 augustus 2014
In de eerste helft van 2014 heeft een team bestaande uit arch-I platform, Dutch Water Design consortium, Studio Makkink & Bey en Wageningen Universiteit het project Water in Dwarka geïnitieerd, met als doel het in kaart brengen van de waterproblematiek in Dwarka, een stad nabij New Delhi. Na een ontwerpend onderzoek en een intensief proces met lokale belanghebbenden heeft het team een reeks projecten opgezet die het tekort aan water in deze stad moeten zien tegen te gaan.
De verwachting is dat in 2050 meer dan 1 miljard mensen lijden aan een tekort aan stedelijk water. Dwarka is een goed voorbeeld van een stad waar het watertekort reeds problematisch is voor de verdere stedelijke ontwikkeling. De stad was in 1992 gepland voor 1,2 miljoen inwoners, op dit moment wonen er enkel 400.000 mensen. Grote delen zijn nog steeds onderontwikkeld en gebouwen zijn slechts gedeeltelijk bezet. Veel van het gebruikte water in Dwarka is afgetapt uit het plaatselijke grondwater, hetzij door middel van illegale pompen geïnstalleerd door de bewoners zelf, of aangeboden door illegale tankwagens. In een paar decennia is het waterpeil dusdanig gezakt dat veel van het grondwater onbruikbaar is geworden.

Het team heeft deze waterproblematiek in deze stad integraal benaderd en werkt vanuit een ontwerpgedachte samen met alle betrokken partijen; van de lokale bevolking tot en met de Delhi Development Authority. Het resultaat is onder andere om door middel van ontwerpen en visualisaties, een beter begrip te krijgen van hoe het thema water van invloed is op leefbaarheid (hitte-eilanden, de kwaliteit van de openbare ruimte) en economie (stedelijke landbouw, logistiek). Het team zal tezamen met de gemeente in concrete projecten verder werken aan de ontwikkeling van een ontwerp dat het regenwatersysteem verbindt met de publieke ruimte, die vervolgens kan worden gebruikt voor wateropvang en -opslag.

Dit project is ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering.

meer >

WaterinDwarka2.jpg
nieuws

Ontwerpstrategie voor water in Indiase stad Dwarka

27 augustus 2014

In de eerste helft van 2014 heeft een team bestaande uit arch-I platform, Dutch Water Design consortium, Studio Makkink & Bey en Wageningen Universiteit het project Water in Dwarka geïnitieerd, met als doel het in kaart brengen van de waterproblematiek in Dwarka, een stad nabij New Delhi. Na een ontwerpend onderzoek en een intensief proces met lokale belanghebbenden heeft het team een reeks projecten opgezet die het tekort aan water in deze stad moeten zien tegen te gaan.

meer >

LIODEBRUINxDESIGNAFRIKA.jpg
nieuws

Nieuw design in samenwerking met Zuid-Afrikaanse ontwerpers

27 augustus 2014
Het Common Methods project is opgestart om Nederlandse creatieven te verbinden met Zuid Afrikaanse ontwerpers en fabrikanten rond de drie thema's wonen, ontwerp en productie. Het programma is opgezet om ontwerpers met diverse nationaliteiten en achtergronden met elkaar in contact te brengen en lokale ambachten te implementeren in hedendaagse ontwerp.
De samenwerking van ontwerpers Lio de Bruin en Phil Procter met hun Zuid-Afrikaanse partners Mathew Neilson van Matblac en Natalie Du Toit van Indigi Designs startte zo'n maand geleden. De twee teams gaven in samenwerking met de lokale producenten en makers Woodheads, Bronze Age en Design Afrika vorm aan een serie van elf producten. Deze objecten zijn tussen 15 en 24 augustus in Kaapstad tentoongesteld.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van [Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin].

Beeld: Michael Currin Photography
CMOPENING1.jpg
CMOPENING4.jpg
CMOPENINGLIODEBRUINJOPJAPENGA.jpg
CMOPENING3.jpg
CMFinalTeam.jpg
CMOPENING7.jpg

meer >

LIODEBRUINxDESIGNAFRIKA.jpg
nieuws

Nieuw design in samenwerking met Zuid-Afrikaanse ontwerpers

27 augustus 2014

Het Common Methods project is opgestart om Nederlandse creatieven te verbinden met Zuid Afrikaanse ontwerpers en fabrikanten rond de drie thema's wonen, ontwerp en productie. Het programma is opgezet om ontwerpers met diverse nationaliteiten en achtergronden met elkaar in contact te brengen en lokale ambachten te implementeren in hedendaagse ontwerp.

meer >

Klanttevredenheidsonderzoek.jpg
nieuws

Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

25 augustus 2014
In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.
“De medewerkers bij Stimuleringsfonds zijn betrokken en zeer service gericht. Zij reageren snel op mails en denken mee met jouw ideeën”, aldus een ondervraagde. Uit het rapport is gebleken dat 72% van de aanvragers positief is over de dienstverlening van het fonds in het algemeen. Een belangrijk deel is zelfs enthousiast te noemen. Met een respons van 173 aanvragers vormt dit voor het onderzoeksbureau een representatieve afspiegeling van de totale groep aanvragers bij het Stimuleringsfonds. De resultaten in dit rapport vormen een 0-meting en kunnen worden gezien als een evaluatie van de start die het Stimuleringsfonds heeft gemaakt in de ogen van aanvragers.

Aanvraagprocedure kost moeite
63% van de aanvragers vindt dat het doen van een aanvraag hen veel moeite kost. De tijd die in de aanvraag gaat zitten in combinatie met de slagingskans zorgt soms voor negatieve gevoelens. De mogelijkheid die het Stimuleringsfonds biedt om een conceptaanvraag voor te leggen aan een stafmedewerker wordt als prettig ervaren, maar zorgt ook voor extra werk om de aanvraag definitief te maken.

Een aantal praktische verbeteringen ten aanzien van het aanvragen zijn inmiddels opgelost in de nieuwe online aanvraagomgeving die sinds 26 juni 2014 beschikbaar is. Toelichting per item moet de procedure rond het invullen van een aanvraag vergemakkelijken. Een kritiekpunt van de aanvragers is dat niet altijd duidelijk is wat de richtlijnen en voorwaarden zijn van een regeling. Het Stimuleringsfonds wil hierin met de komst van de nieuwe website in het najaar verbetering brengen.

Besluitprocedure
Waar 92% van de gehonoreerde aanvragers positief is over het besluit in het algemeen, geldt dat slechts voor 13% van de niet-gehonoreerde aanvragers. Deze perceptie hangt zoals verwacht sterk samen met het feit of de aanvraag al dan niet gehonoreerd is. Zowel gehonoreerde als niet-gehonoreerde aanvragers zijn het meest kritisch over de volledigheid van het besluit. Het uiteindelijke advies van de commissie die aanvragers per brief ontvangen is een juridisch document, dat onderdeel uitmaakt van de besluitprocedure. Daarin is beperkt ruimte voor directe terugkoppeling op inhoudelijke onderdelen van het project.

Communicatiemiddelen goed beoordeeld
De (online) nieuwsbrief wordt door 71% van de aanvragers (deels) gelezen en goed beoordeeld. Driekwart van de aanvragers is te spreken over de website van het fonds. Zes op de tien aanvragers (63%) is positief over de manier waarop het Stimuleringsfonds verantwoording aflegt voor haar activiteiten. "Het is een publieke instelling die op een verantwoorde wijze met belastinggeld om moet gaan. Transparantie en informatievoorziening zijn daarbij cruciaal. Op deze twee punten vervult stimuleringsfonds prima haar taak als subsidieverstrekker."

Lees hier het complete rapport van dit klanttevredenheidsonderzoek.

meer >

Klanttevredenheidsonderzoek.jpg
nieuws

Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

25 augustus 2014

In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.

meer >

Schellensfabriek.jpg
nieuws

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

25 augustus 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.
“Er bestaat geen onbetwiste maatstaf voor talent. Talent kan iedere gedaante aannemen, in iedere kwaliteit schuilen en is altijd vatbaar voor verandering”, stelt curator van de tentoonstelling Agata Jaworska, contentmanager bij Droog en alumna van de Design Academy Eindhoven. Deelnemers aan de tentoonstelling zijn de Stimuleringsfonds talenten Adriaan Aarnoudse, Jorge Bakker, Boris de Beijer, Danny Cremers, Rogier Delfos, Pinar Demirdag, Pauline van Dongen, Irma Földényi, Maaike Fransen, Beer van Geer, Jinhyun Jeon, Elisabeth Klement, Aliki van der Kruis, Rick van der Linden, Arna Mackic, Viola Renate, Foteini Setaki, Pieter Stoutjesdijk, Deniz Terli, Linda Valkeman en Jólan van der Wiel.

Eerste gezamenlijke presentatie vanuit regeling Talentontwikkeling
Het Stimuleringsfonds geeft jaarlijks een podium aan veelbelovende ontwerpers, architecten en makers die een ontwikkelbijdrage uit de deelregeling Talentontwikkeling hebben ontvangen. Deze eerste presentatie tijdens de Dutch Design Week in de Schellensfabriek biedt zowel een breed publiek als een vakpubliek de kans om kennis te maken met creatief talent. Tevens toont de presentatie wat er bereikt kan worden dankzij ondersteuning met publieke gelden.

18 t/m 26 oktober 2014
Schellensfabriek, Vestdijk 280, Eindhoven
dagelijks 11.00 - 20.00

meer >

Schellensfabriek.jpg
nieuws

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

25 augustus 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.

meer >

AfbeeldingVooraankondigingOpenOproepProd.jpg
nieuws

Open Oproep productvormgeving - sluitingsdatum 10 september

25 augustus 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de vijf opdrachten voor meubel- en interieurproducten. Dien uiterlijk 10 september een voorstel in.
Oproep
Deze oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DK Home. Deze opdrachtgevers zijn tevens producenten en schrijven ieder een opdracht uit voor een nieuw product (of een kleine serie producten) voor hun bestaande collectie. Kan jouw ontwerp de bestaande collecties van deze opdrachtgevers verrijken? Reageer op een of meerdere opdrachten door een ontwerpvoorstel in te dienen.

Opdrachten

Michiel Drijver Keramiek: De bestaande collectie mag verrijkt worden met meer uitgesproken producten die het merk meer zichtbaarheid geven. Michiel Drijver is op zoek naar een onderscheidend ontwerp of kleine collectie ontwerpen op het gebied van keramiek met eventueel de toepassing van bladgoud en/of een ontwerp voor een kaars met kaarsenstandaard. Er zal gewerkt worden met een keramiste in Nederland en een kaarsenfabriek in België. Michiel Drijver Keramiek is een kleine firma, die zich met het assortiment met name richt op het hogere segment bloemen- en interieurwinkel. Er zijn verkooppunten in Nederland, België en Duitsland.

DutZ collection: Ontwerp een kleine lampencollectie van 2-4 stuks van glas in lijn van de bestaande Dutz Collectie. De nieuwe lamp moet het merk Dutz steviger profileren in de zin dat deze zich moet onderscheiden ten aanzien van soortgelijk glaswerk. Binnen de collectie mogen de lampen variëren van tijdloos tot experimenteel, maar wel met behoud van het DutZ karakter van het glas, namelijk ambachtelijk geblazen glas deels geblazen in houten mallen en handmatig gevormd. De lamp moet als vernieuwend en fris worden gezien door de uiteindelijke klanten. De afzet is voornamelijk voor de Duitse markt, en de producten worden voornamelijk bij bloemisten verkocht. Het ontwerp mag schetsmatig zijn. Het is wel van belang om rekening te houden met de beperkte mogelijkheden van het handgemaakte glas in combinatie met de techniek van de lamp. Er zijn productiemogelijkheden in Oekraïne, Polen en Roemenië.

Van Esch: Ontwerp een modulaire garderobe-wandoplossing met 1 tot 4 kleerhangers. Houd in gedachte dat het ontwerp later uitgebreid kan worden tot een programma met bijvoorbeeld een staand garderoberek, een garderobestandaard en/of een haak. Het product moet ingezet kunnen worden in projectinrichtingen, maar ook toepasbaar zijn in woon- en werksituaties. Je kunt de bestaande kleerhangers van Van Esch in je voorstel gebruiken of zelf een nieuwe kleerhanger ontwerpen. Tussen het strakke design van Tree Hooked en Circus en het zakelijke garderobesysteem Tertio wil Van Esch met dit product een zachtere kant aan de Van Esch collectie toevoegen. Denk hierbij aan ander materiaalgebruik, vormentaal of toepassing. Er zijn productiemogelijkheden in Nederland, Duitsland en Azië. Van Esch is zowel in binnen- als buitenland werkzaam.

Pols Potten: Pols Potten is op zoek naar uitbreiding van de collectie op het gebied van verlichting (denk aan bureaulamp, staande lamp, kap met bijvoorbeeld innovatieve toepassing van techniek, materiaal en schakelaar), kleine meubelen (denk aan bureau, sidetable, displaymeubel, stoel, kruk) en kleine opbergsystemen met slimme functionaliteit (denk aan tijdschriftbakken, spiegel met kastje), die passen in het assortiment. Houd rekening met veiligheids- en milieukeuringen, logistieke, commerciële en andere praktische vereisten). Pols Potten hecht veel waarde aan duurzaamheid; waar mogelijk geeft Pols Potten de voorkeur aan milieuvriendelijke oplossingen. Er zijn productiemogelijkheden met diverse materialen (bijvoorbeeld glas, metalen, porselein, steengoed en aardewerk, houtsoorten, ratan, plastics en polyester) en technieken in China, Vietnam, India en Indonesië. Pols Potten heeft een groot internationaal distributie- en verkoopnetwerk, maar richt zich met name op Nederland en Europa.

DK Home: De opdrachten waarvan DK Home gebruik maakt zijn divers en van een onnavolgbare kwaliteit. Vazen, meubels, lampen, spiegels en kunstplanten bestaan al in overvloed in de collectie. Ontwerp een kleine uitgesproken collectie van verschillende producten die tezamen een familie vormen. De collectiestukken mogen zowel groot of klein zijn, zolang de producten in een container te vervoeren zijn. De fabriek waarmee voor deze opdracht wordt samengewerkt is gespecialiseerd in het ambachtelijk werken met schelp. Een uitwerking in schelp moet daardoor leidend zijn in het voorstel. Er zijn productiemogelijkheden in Azië.

Locatiebezoeken
In de week van 18 tot en met 24 augustus vonden bezoeken plaats aan deze opdrachtgevers. Tijdens deze bezoeken gaven de opdrachtgevers uitleg over hun bedrijf en over de opdracht. Wie niet bij deze bezoeken aanwezig is geweest, kan toch een ontwerpvoorstel indienen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteren het fonds en de opdrachtgevers minimaal één voorstel per opdrachtgever. Daarvoor betrekt het fonds eveneens vijf deskundigen om hen te adviseren. Deze adviseurs zijn productontwerpers Bas van Beek, Chris Kabel, Michiel van der Kley, Tejo Remy en Christoph Seyferth. De opdrachtgevers en adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de opdrachten. Daarbij letten zij met name op de ontwerpkwaliteit van het voorstel en hoe het voorstel aansluit bij de visie en voorwaarden van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de doorslaggevende stem.
Na de eerste selectie is het mogelijk dat de opdrachtgevers contact opnemen met de indieners van de geselecteerde voorstellen om het ontwerp te bespreken alvorens er een definitieve keuze wordt gemaakt.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de opdrachtgevers en de adviseurs verkiezen minimaal vijf voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en zal niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
De ingevulde NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats): zie formulier
Een ontwerpvoorstel in een pdf-bestand van maximaal vijf pagina’s: geef aan op welke opdracht je voorstel is gericht, licht je voorstel toe in zowel woord als beeld, geef toelichting op o.a. functie/toepassing, techniek, materiaal en uitgangspunten
CV
Uittreksel KvK

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk 10 september 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 2 oktober 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Productvormgeving. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen.

De geselecteerde voorstellen ontvangen een opdracht op basis van het flankerend programma van de Deelregeling Vormgeving.

Na de selectie
Het Stimuleringsfonds verstrekt per geselecteerd voorstel een subsidie van maximaal € 6.500 (incl. BTW). Het honorarium bedraagt € 1.500. De kosten voor onderzoek, materiaal, reis- en verblijfskosten in het buitenland worden vergoed met een maximum van € 5.000. De opdrachtgevers voorzien in de kosten voor productie en distributie.

Je wordt in de gelegenheid gesteld om in enkele maanden op locatie je ontwerp in samenwerking met de opdrachtgever uit te werken. De adviseurs staan tijdens dit traject als onafhankelijke coach tot je beschikking. Zij kunnen je helpen met bijvoorbeeld technische en praktische oplossingen voor je ontwerp, reflectie op de uitwerking van je voorstel en communicatie met de opdrachtgever.
Je ontwerp wordt door de opdrachtgever in productie genomen, gedistribueerd en in de winkel aangeboden. Met iedere geselecteerde ontwerper wordt in een vroeg stadium afspraken gemaakt over te ontvangen royalties per verkocht product. Aan het eind van het project wordt een presentatie van de uitgevoerde ontwerpen georganiseerd.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden. Het project is een onderdeel van de Deelregeling Vormgeving.

Ter informatie:
De ontwerpvoorstellen worden tijdens de selectievergadering in geprinte versie op A3 formaat voorgelegd en geprojecteerd op een groot scherm.

Je mag meerdere voorstellen indienen, zowel per opdracht als voor verschillende opdrachten.

Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven. Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd; Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. ?

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Eva Roolker: 010-4361600 of e.roolker@stimuleringsfonds.nl

Noot 1: Het Stimuleringsfonds heeft in een vroeg stadium afspraken met de opdrachtgevers gemaakt. Ontwerpvoorstellen die niet geselecteerd zijn, mogen dan ook niet in een later stadium door de opdrachtgever zelf geproduceerd worden.

Noot 2: Deze Open Oproep betreft een pilotproject. De opdrachtgevers hebben zich verbonden aan de voorwaarden voor dit eenmalige project. Alle partijen die hieraan meedoen, werken samen om kennis en ervaring te delen. Alle kennis die eruit voortkomt (m.u.v. de ontwerpvoorstellen) wordt gedeeld en openbaar gemaakt. Het fonds gebruikt deze kennis mogelijk voor vervolgprojecten.

meer >

38nieuwetalenten3.jpg
nieuws

38 beurzen talentontwikkeling

19 augustus 2014
In 2014/2015 ondersteunt het Stimuleringsfonds 38 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, sieradenontwerp, social design, productvormgeving, modevormgeving, schoenenontwerp en interactief media design.
Elk geselecteerd talent ontvangt € 25.000 vanuit Deelregeling Talentontwikkeling. Na een jaar wordt het werk van alle jonge talenten getoond in een gezamenlijke expositie.
Subsidie
Het grootste deel van de toegekende subsidie is vrij te besteden aan de verdere ontwikkeling van een eigen werkwijze of methodiek en/of het ontwikkelen van ideeën, prototypes of producten. Geselecteerde talenten krijgen bovendien de kans om gericht aandacht te besteden aan hun professionele ontwikkeling en de presentatie van hun werk. Dit kan het schrijven van een businesscase, het maken van een ondernemingsplan of het opzetten van een eigen praktijk zijn. De vouchers bieden ook de mogelijkheid tot productontwikkeling in bestaande studio’s, labs, ateliers en werkplaatsen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van expertise van (ervaren) collega’s. Een laatste deel van de subsidie is bestemd voor de gezamenlijke eindpresentatie.

En de talenten 2014 zijn:
Alicia Ongay-Perez (social design)
Amber Veel (mode, sieraden, accessoires)
Anne Dessing (architectuur)
Anton Lamberg (vormgeving)
Arnout Meijer (licht vormgeving)
Barbara Langendijk (mode, sieraden, accessoires)
Bennie Meek (landschapsarchitectuur)
Bora Hong (product vormgeving)
Britt Tan (mode, sieraden, accessoires)
Christa van der Meer (mode, sieraden, accessoires)
Donna Verheijden (grafische vormgeving)
Femke Herregraven (e-cultuur in relatie tot grafisch ontwerp)
Gijs de Heij (grafische vormgeving)
Henriette Waal (architectuur / social design)
Henrik van Leeuwen (e-cultuur in relatie tot grafisch ontwerp)
Hozan Zangana (product vormgeving)
Jelle Mastenbroek (product vormgeving)
Jesse Howard (social design)
Jon Stam (e-cultuur)
Jonas Lund (e-cultuur)
Joris Strijbos (e-cultuur)
Joris Suk (mode, sieraden en accessoires)
Jurjen Versteeg (visuele communicatie)
Marjan van Aubel (product vormgeving)
Mark Sturkenboom (product vormgeving)
Matthijs Munnik (e-cultuur)
Maurizio Montalti (product vormgeving)
Nicky Assmann (e-cultuur)
Noon Passama Sanpatchayapong (mode, sieraden en accessoires)
Ricky Rijkenberg (architectuur)
Ricky van Broekhoven (architectuur)
Rogier Arents (grafische vormgeving)
Sander Wassink (product vormgeving)
Sjoerd ter Borg (architectuur)
Studio Vailly (product vormgeving)
Tuomas Markunpoika (product vormgeving)
Viktor Hachmang (illustratie)
Yuri Veerman (grafische vormgeving)

Selectieprocedure
Op basis van portfolio’s en cv’s heeft de selectiecommissie Talentontwikkeling onder leiding van voorzitter Margriet Schavemaker, uit 260 inzendingen een eerste selectie van 76 kandidaten gemaakt. Deze kandidaten is gevraagd om een aanvullende motivatie en een ontwikkelplan. In de tweede ronde heeft de commissie na zorgvuldig beraad en afweging gekozen voor de uiteindelijke 38 uitzonderlijke talenten. Hiermee heeft het Stimuleringsfonds het resterende budget uit 2013 gebruikt om meer talent de kans te bieden zich verder artistiek en professioneel te ontwikkelen.

Talentontwikkeling 2015
In 2015 is er opnieuw een kans om als jong talent te worden erkend. Het Stimuleringsfonds organiseert één subsidieronde voor talentontwikkeling. De sluitingsdatum is 1 maart 2015. Let op: alleen ontwerpers/ vormgevers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd komen in aanmerking voor het indienen van een aanvraag binnen de Deelregeling Talentontwikkeling.

Gedurende het lopende jaar wordt de ontwikkeling van de talenten gevolgd. Houd onze nieuwsbrief in de gaten!

meer >

38nieuwetalenten3.jpg
nieuws

38 beurzen talentontwikkeling

19 augustus 2014

In 2014/2015 ondersteunt het Stimuleringsfonds 38 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, sieradenontwerp, social design, productvormgeving, modevormgeving, schoenenontwerp en interactief media design.
Elk geselecteerd talent ontvangt € 25.000 vanuit Deelregeling Talentontwikkeling. Na een jaar wordt het werk van alle jonge talenten getoond in een gezamenlijke expositie.

meer >

StimuleringsfondsGamescom1.jpg
nieuws

Gamescom verslag #3: Ik zag een bezoeker een traan wegpinken.

13 augustus 2014
Deelname aan de Gamescom kan veel opleveren voor de jonge kleine independent gamestudio's. Het vinden van een uitgever voor de game, partners zoeken voor doorontwikkeling, het opdoen van contacten of pogen om een aantal van de honderden journalisten die rondlopen op de beurs je game te laten spelen.
Nick Aarts van Lionade Games: "We hebben vanochtend al afspraken kunnen regelen met publishers, vanmiddag zitten we met Sony. Bezoekers noemen onze game Check In, Knock Out al een developers hit en de medewerker van Sony gaat het spel spelen met collega's."

Op de Gamescom zijn de ondersteunde games ook zelf te spelen op de stand van het Holland Paviljoen. Roel Ezendam van Ragesquid: "Bezoekers hier op de beurs worden vrolijk van Action Henk. De game is kleurrijk en makkelijk op te pakken."

Maar niet iedere game is luchtig. Fragments of Him van SassyBot Studio gaat over rouwverwerking. Tino van der Kraan: "Iemand van Dutch Cowboys liep voorbij en wilde de game eigenlijk niet spelen toen hij hoorde wat de thematiek was. Maar toch intrigeerde deze game hem en hij besloot het te gaan spelen. En op een gegeven moment zag ik dat hij een traan moest wegpinken. De game is ontroerend en gaat over het verkennen van empathie en emotie. Pas als je de game speelt ontdek je wat het met je doet. Dat is wat anders dan de explosies en rondvliegende ledematen die je veel ziet in games hier op de Gamescom. En er komt hier voldoende pers langs, van De Huffington Post tot het Nederlands Dagblad zijn vanochtend al geweest."
StimuleringsfondsGamescom.jpg
StimuleringsfondsGamescom2.jpg
StimuleringsfondsGamescom3.jpg
StimuleringsfondsGamescom5.jpg
StimuleringsfondsGamescom6.jpg
StimuleringsfondsGamescom7.jpg

meer >

StimuleringsfondsGamescom1.jpg
nieuws

Gamescom verslag #3: Ik zag een bezoeker een traan wegpinken.

13 augustus 2014

Deelname aan de Gamescom kan veel opleveren voor de jonge kleine independent gamestudio's. Het vinden van een uitgever voor de game, partners zoeken voor doorontwikkeling, het opdoen van contacten of pogen om een aantal van de honderden journalisten die rondlopen op de beurs je game te laten spelen.

meer >

StimuleringsfondsOpenOproepOntwerpenDeme.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Ontwerp en Dementie

30 juli 2014
Met de Open Oproep Ontwerp en Dementie nodigden Het Stimuleringsfonds en zorgaanbieder Cordaan ontwerpers uit om deel te nemen aan ‘The Art and Science of Dementia Care’, een project gericht op verbetering van de verblijfsomgeving van mensen met dementie. In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten op drie concrete zorglocaties. Een integrale en interdisciplinaire aanpak is daarbij het uitgangspunt.
Het Stimuleringsfonds ontving in totaal 183 reacties en was onder de indruk van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de inzendingen. De reikwijdte van de gepresenteerde expertise was groot en toonde een diversiteit aan benaderingen ten aanzien van de thematiek. Caro van Dijk, architect, onderzoeker en docent aan de TU Delft, en Henri Snel, architect, onderzoeker op het gebied van alzheimer en architectuur en hoofd van de afdeling inter-architecture van de Gerrit Rietveld Academie, leiden het project. In samenwerking met Cordaan en het Stimuleringsfonds selecteerden zij de deelnemers.

De selectie vond plaats op basis van kennis, ervaring, ambitie en engagement ten aanzien van de thematiek. Uiteindelijk zijn er niet zes maar twaalf ontwerpers voor het project geselecteerd om in de zes interdisciplinaire teams plaats te nemen. De geselecteerde ontwerpers/architecten zijn:
Marthe Biezen
Samira Boon
Ricky van Broekhoven
Femke Feenstra
Laura Lynn Jansen
Beatrice Montesano
Jarrik Ouburg
René van Raalte
Mechtild Stuhlmacher
Marnix Tavenier
Jetske Visser
Eric Vreedenburgh.

>> Open Oproep Ontwerp en Dementie

meer >

StimuleringsfondsOpenOproepOntwerpenDeme.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Ontwerp en Dementie

30 juli 2014

Met de Open Oproep Ontwerp en Dementie nodigden Het Stimuleringsfonds en zorgaanbieder Cordaan ontwerpers uit om deel te nemen aan ‘The Art and Science of Dementia Care’, een project gericht op verbetering van de verblijfsomgeving van mensen met dementie. In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten op drie concrete zorglocaties. Een integrale en interdisciplinaire aanpak is daarbij het uitgangspunt.

meer >

oproep_SeoulDesignFestival.jpg
nieuws

Open Oproep Deelname Seoul Design Festival in Zuid-Korea

8 juli 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.
Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal tijdens de 12e editie van het Seoul Design Festival, dat van 26 tot 30 november 2014 plaatsvindt in Seoul. In vijf subcategorieën Sharing, Healthcare, Hospitality, Healing en Heritage worden mogelijke antwoorden en oplossingen vanuit een designperspectief gepresenteerd. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de deelname van 10 ontwerpers aan het Holland Paviljoen en een achtdaags verblijf in Seoul gedurende het festival. Het paviljoen is een officieel programmaonderdeel van het Seoul Design Festival en wordt meegenomen in de communicatie-uitingen van het festival.

Oproep
De oproep staat open voor product-, industrieel, grafisch, interieur- en modeontwerpers, mits het ingezonden werk aansluit op het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design en van excellente kwaliteit is. Het traject omvat een gezamenlijke voorbereiding in Nederland. Tevens is er een natraject waarin de deelnemers zich inspannen om de vergaarde kennis met vakgenoten te delen in Nederland.

Context
Het Stimuleringsfonds werkt samen met East-West Education Center aan deze groepspresentatie in Zuid-Korea. De presentatie is een opvolger van het project van East-West Education Center in maart 2014, waarin de ontwerp- en marktkansen voor Nederlandse ontwerpers in Zuid-Korea in kaart zijn gebracht, in het kader van de Open Oproep Verkennen Kansen Internationalisering die is uitgezet in het najaar van 2013.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Vanuit dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds deelname aan het Seoul Design Festival met een groepspresentatie in het Holland Paviljoen.
Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
 Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
 Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
 Vergroten internationale werkterrein.

Het fonds beoogt met deze open oproep voort te bouwen op de gelegde contacten vanuit de eerdere verkenning en nieuwe internationale podia in kaart te brengen die relevant zijn voor het positioneren van Nederlandse vormgeving. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om langdurige relaties op te bouwen in Zuid-Korea en hun internationale werkterrein te vergroten.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs maximaal 10 voorstellen. Het Stimuleringsfonds ondersteunt in het geval van een ontwerpersduo enkel de kosten van één afgevaardigde. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de doelstellingen van deze open oproep en samenhangen met het thema ‘Well-Aged Life, Well-Balanced Design’. Daarbij letten zij met name op de kwaliteit van het te presenteren werk, de motivatie van de deelnemers en kennis van/affiniteit met Zuid-Korea. De adviseurs streven ernaar om een gevarieerde delegatie samen te stellen op het gebied van leeftijd en ervaring.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen maximaal 10 voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
 De ingevulde NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats); zie formulier;
 Motivatie voor deelname, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de deelname zich verhoudt tot het ontwikkelen van de eigen ontwerppraktijk en waaruit affiniteit met Zuid-Korea blijkt;
 Plan / beschrijving van de activiteiten: Bij deze oproep een voorstel voor presentatie van een designobject tijdens het Seoul Design Festival, dat aansluit op het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design, + duidelijk beeldmateriaal van het object;
 Indicatie van transportmogelijkheden van het geselecteerde object;
 CV
 Uittreksel KvK

Het Stimuleringsfonds verstrekt per voorstel een stimuleringssubsidie van maximaal €2800.
Deze subsidie vergoedt:
Reis- en overnachtingskosten voor het achtdaagse verblijf in Zuid-Korea
Transportkosten van het geselecteerde object voor verzending naar Seoul

Deadline
Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 31 augustus 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds van deelname aan het Seoul Design Festival. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 22 september 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Deelname Seoul Design Festival. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen/.

De procedure van een open oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.

Verder ter informatie:
 Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
 Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
 Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
 Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Jasmijn van Weenen, 010-4361600, j.vanweenen@stimuleringsfonds.nl

meer >

Afbeelding_Vooraankondiging_Open_Oproep_Productvormgeving.jpg
nieuws

Vooraankondiging Open Oproep Productvormgeving

3 juli 2014
In augustus 2014 schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden.
Dit bericht is een vooraankondiging van de Open Oproep. Deze oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DKHome. Deze opdrachtgevers zijn tevens producenten en schrijven voor deze Open Oproep ieder een opdracht uit voor een nieuw product voor hun bestaande collectie. Kan jouw ontwerp de bestaande collecties van deze opdrachtgevers verrijken? Reageer op een of meerdere specifieke opdracht(en) door een opdrachtvoorstel in te dienen. Uit alle voorstellen wordt per opdracht één voorstel geselecteerd. Indien jouw voorstel wordt geselecteerd, krijg je voor de uitvoering van het fonds een honorarium van € 1.500. Daarnaast ondersteunt het fonds je reis- en verblijfskosten en materiaalkosten (met een max. van € 5.000) om op locatie je ontwerp in samenwerking met de opdrachtgever én met ervaren ontwerpers uit te werken. Je ontwerp wordt door de opdrachtgever in productie genomen, gedistribueerd en in de winkel aangeboden.

Op bezoek bij de opdrachtgevers
Om goed voorbereid aan deze opdracht te beginnen is er gelegenheid om de opdrachtgevers te bezoeken. Als je je aanmeldt voor een bezoek aan de opdrachtgevers, krijg je nadere instructie over de opdracht en alle productie- en technische mogelijkheden. Het fonds organiseert deze bezoeken tussen 18 en 22 augustus. Aanmelden voor deze locatiebezoeken kan tot uiterlijk 12 augustus.

Voor meer informatie zie: www.stimuleringsfonds.nl/nl/open_oproepen/.

meer >

Afbeelding_Vooraankondiging_Open_Oproep_Productvormgeving.jpg
nieuws

Vooraankondiging Open Oproep Productvormgeving

3 juli 2014

In augustus 2014 schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden.

meer >

VraagmaarraaksessieStimuleringsfonds.jpg
nieuws

Gamescom verslag #2: As an indie, do something different

13 augustus 2014
Door Marjoleine Timmer, adjunct secretaris E-cultuur en Gamefonds

In de voormiddag van de Gamescom Keulen, een van Europa's grootste beurzen op het gebied van games, konden de deelnemers van het Holland Paviljoen kennis inwinnen bij ervaren developers met betrekking tot het pitchen van hun game.
Aanwezig op deze bijeenkomst afgelopen dinsdagmiddag waren Adriel Wallick (MsMinotaur), bekend van onder andere de trainjam, Matthew Handrahan van gamesindustry.biz, JW Nijman van gamestudio Vlambeer en de jongens van Digital Dreams, die hun game Metrico uitbrengen op de PS Vita.

De belangrijkste tip van deze Vraag-maar-raak-sessie georganiseerd door het Stimuleringsfonds was eigenlijk een voor de hand liggende, namelijk: "As an indie, do something different! Gebruik je creativiteit niet alleen voor je game, maar ook voor de manier waarop je deze presenteert. And be over proactive and always bring stroopwafels!"

Let's see what the gamescom will bring!
VraagmaarraaksessieStimuleringsfonds2.jpg
VraagmaarraaksessieStimuleringsfonds4.jpg
VraagmaarraaksessieStimuleringsfonds5.jpg

meer >

VraagmaarraaksessieStimuleringsfonds.jpg
nieuws

Gamescom verslag #2: As an indie, do something different

13 augustus 2014

Door Marjoleine Timmer, adjunct secretaris E-cultuur en Gamefonds

In de voormiddag van de Gamescom Keulen, een van Europa's grootste beurzen op het gebied van games, konden de deelnemers van het Holland Paviljoen kennis inwinnen bij ervaren developers met betrekking tot het pitchen van hun game.

meer >

14698032189eaca0f6457z.jpg
nieuws

Gamescom verslag #1: Adriaan de Jongh over Bounden

12 augustus 2014
Eric Bartelson, co-founder en hoofdredacteur van Control Magazine bezocht de lezing van Adriaan de Jongh (Game Oven) tijdens het Independent Games Summit symposium voorafgaand aan de gamebeurs Gamescom (13 - 17 augustus) in Keulen. Game Oven is een van de tien studio's die door het Stimuleringsfonds ondersteund zijn voor een presentatie tijdens Gamescom.

Door Eric Bartelson

Adriaan de Jongh van Game Oven weet waar hij het over heeft als hij het publiek uitdaagt om nieuwe genres uit te vinden. Hij heeft immers met Game Oven de wereld van games verrijkt met ‘phone dancing’, ‘people touching’ en ‘friend chaining’ games.
Volgens De Jongh maak je de meeste kans op een eigen genre in wat hij noemt het ‘game mechanic genre’. “Hier kan een slimme game mechanic al gelden als een nieuw genre. Denk aan Fingle. Wij waren de eerste die een vinger-aanraak-game maakten, nu zie je allemaal cheap rip offs”, vertelt De Jongh. Door zijn ervaring als gamedeveloper onderscheidt hij nu zes zaken die bijdragen aan de ontwikkeling van originele games die een nieuw genre vormen.

Vision "Je moet een sterke visie hebben, want goede game mechanics versterken een visie. Hoe kom je tot een goede visie? Dat is voor iedereen anders. Voor Salvador Dali bijvoorbeeld was dat het moment tussen waken en slapen. Daarom ging hij vaak in een luie stoel zitten met op zijn schoot een bord en in zijn hand een zware metalen sleutel. Als hij in slaap sukkelde liet hij de sleutel los die vervolgens met veel lawaai op het bord kletterde. Dat was het moment dat hij wakker schrok, meteen opstond en zijn surrealistische schilderijen maakte." De Jongh zegt dat iedereen naar zijn eigen plek van inspiratie moet zoeken, omdat dat de plek is waar je visie zich vormt.

Make weird shit “Probeer alles. Laat je niet leiden door vooropgezette ideeën dat dingen niet kunnen of niet leuk zijn. Maak alles wat in je opkomt.” Op die manier kom je er pas achter welke mechanic het dichtst bij je visie komt, argumenteert De Jongh. Vaak met onverwachte resultaten. “Ik noem het Adriaan de Jongh’s Orbital Approach.”

Throw everything away Je moet het maar durven, maar het is heel verfrissend om ideeën en designs weg te gooien. “Artists hebben er minder moeite mee om werk weg te gooien als het niet voldoet. Programmeurs daarentegen doen het liever niet. Het is dan meteen weken werk dat teniet wordt gedaan. Er zou een manier moeten komen waarop programmeurs ook in een paar uur kunnen schetsen met code.”

Prototype untill it works “Ik maak elke dag wel een prototype”, zegt De Jongh. Maar dat alleen is niet genoeg. “Je moet het laten spelen door zoveel mogelijk verschillende mensen en open staan voor kritiek. Alle kritiek, hoe hard en stom ook, is terecht. Leer daar van.”

Stop in time Als het niet lukt met de game die je ontwikkelt, aarzel dan niet om te stoppen. Niet te lang dralen, maar gewoon de plug eruit. Een heftige beslissing natuurlijk maar De Jongh heeft zalvende woorden: “Stoppen is niet falen.”

Gather the right people "Omring je met de juiste mensen. Staan ze open voor experimenteren? Accepteer jij hun mening? Een goed team is onmisbaar."
» website

meer >

14698032189eaca0f6457z.jpg
nieuws

Gamescom verslag #1: Adriaan de Jongh over Bounden

12 augustus 2014

Eric Bartelson, co-founder en hoofdredacteur van Control Magazine bezocht de lezing van Adriaan de Jongh (Game Oven) tijdens het Independent Games Summit symposium voorafgaand aan de gamebeurs Gamescom (13 - 17 augustus) in Keulen. Game Oven is een van de tien studio's die door het Stimuleringsfonds ondersteund zijn voor een presentatie tijdens Gamescom.

Door Eric Bartelson

Adriaan de Jongh van Game Oven weet waar hij het over heeft als hij het publiek uitdaagt om nieuwe genres uit te vinden. Hij heeft immers met Game Oven de wereld van games verrijkt met ‘phone dancing’, ‘people touching’ en ‘friend chaining’ games.

meer >