• Beijing_city.jpg
  nieuws 22 juli 2014

  Open Oproep Werkweek Qinghe Station in Beijing

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 14 tot 20 september 2014. Tot uiterlijk 7 augustus kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.

  meer >

 • SXSW.jpg
  nieuws 8 juli 2014

  Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

  Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Let op: de open oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; één oproep voor de panelpicker (conferentie) en één oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

  meer >

 • oproep_SeoulDesignFestival.jpg
  nieuws 8 juli 2014

  Open Oproep Deelname Seoul Design Festival in Zuid-Korea

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.

  meer >

 • Afbeelding_Vooraankondiging_Open_Oproep_Productvormgeving.jpg
  nieuws 3 juli 2014

  Vooraankondiging Open Oproep Productvormgeving

  In augustus 2014 schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden.

  meer >

 • online_aanvragen.jpg
  nieuws 23 juni 2014

  Spelregels online aanvragen

  Subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds? Vanaf 26 juni 2014 dien je je aanvraag online in. Vraag nu alvast je inloggegevens aan en raak tijdig vertrouwd met het nieuwe online aanvraagformulier op: da.stimuleringsfonds.nl.

  meer >

 • HedydAnconaPublicatie.jpg
  nieuws 11 juni 2014

  Publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014

  Tijdens de prijsuitreiking van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur op 5 juni werd het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014 gepresenteerd. Deze uitgave schetst, aan de hand van een aantal essays, de huidige ontwikkelingen in de zorgarchitectuur en gaat in op nieuwe kansen voor de architect, toepassingen van technologie voor een menselijke maat en hoe architectuur kan bijdragen aan meer zelfredzaamheid.

  meer >


Jorn_Konijn.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Internationale Talentontwikkeling

21 juli 2014
De voorstellen van ontwerpers Gionata Gatto, Claudy Jongstra, curator Jorn Konijn en grafisch ontwerper Ruben Pater zijn geselecteerd in het kader van de Open Oproep Internationale Talentontwikkeling. De Open Oproep richt zich op de gehele breedte van de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur); ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef in april dit jaar deze Open Oproep uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De voorstellen werden voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit grafisch vormgever Nikki Gonnissen (medeoprichter Thonik), architect Anne Holtrop (studio Holtrop) en digitale media-ontwerper Janine Huizenga, onder voorzitterschap van Margriet Schavemaker, curator en hoofd onderzoek & publicaties bij het Stedelijk Museum te Amsterdam.
De externe adviseurs merken op dat de meeste voorstellen zijn ingediend door ontwerpers en makers; curatoren en critici zijn minder goed vertegenwoordigd. Toch is er een breed palet aan voorstellen ingediend, van ontwerpend onderzoek tot toegepast ontwerp en het ontwikkelen van autonoom werk. Per voorstel kan een maximale bijdrage van € 25.000,- verleend worden. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zal in april 2015 wederom een Open Oproep uitschrijven binnen dit programma.


De geselecteerde voorstellen van dit jaar
- Gionata Gatto & LINV - Florence, Italië
Lichtontwerper Gionata Gatto (Italië, 1982) doet een ontwerpend onderzoek naar het gebruik van planten als sensor. De output van deze sensoren wordt ingezet voor het aansturen van een lichtgevend gordijn. Hiervoor werkt Gatto samen met het Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV), een laboratorium dat onderzoek doet naar de elektrische signalen die planten voortbrengen als reactie op veranderingen in hun omgeving. Gatto bestudeert samen met LINV verschillende plantsensoren en selecteert de meest geschikte techniek voor het aansturen van het lichtgevende gordijn. In samenwerking met de afdeling Plantwetenschappen van de Universiteit Wageningen verricht de ontwerper metingen om de ideale plantsoorten voor deze toepassing te selecteren.

- Claudy Jongstra & Hammer Museum - Los Angeles, USA
Claudy Jongstra (Nederland, 1963) maakt een permament werk, een wandtapijt, voor het Hammer Museum in Los Angeles. De ontwerper wil met haar werk de notie van zachtheid en de verwondering over de natuur terugbrengen in de stad Los Angeles. Deze subsidie stelt Jongstra in staat om meer tijd aan onderzoek naar materiaal, structuur, kleur en compositie te besteden. De keuze voor Jongstra is gemotiveerd vanwege haar unieke werkwijze waarin het gehele maak- en productieproces wordt betrokken en de verbindingen die zij legt tussen textiel, kunst, architectuur en erfgoed.

- Jorn Konijn & Centro Brasil Design - Florianopolis, Brazilië
Jorn Konijn (Nederland, 1977) is co-curator van de designbiënnale in Brazilië in 2015. Met deze subsidie wil Konijn zich aan de hand van de opdracht van het Centro Brasil Design op drie punten ontwikkelen. De aanvrager doet onderzoek naar hoe narratieve vormen en inhoudelijke verdieping elkaar kunnen versterken. De resultaten worden toegepast en getoetst tijdens de biënnale. Ook wil de curator zijn expertise op het gebied van design vergroten middels literatuuronderzoek, tentoonstellingsbezoek en deelname aan conferenties. De derde pijler betreft de culturele samenwerking tussen Nederland en Brazilië. De resultaten krijgen hun beslag in de tentoonstelling Home Sweet Home (werktitel) waarin de ontmoeting tussen design en het alledaagse leven centraal staat. De tentoonstelling laat zien hoe de huiskamer door nieuwe technologie van functie verandert en meer hybride is geworden in gebruik.

- Ruben Pater & Isuma TV - Nunavut , Canada
Grafisch ontwerper Ruben Pater (Nederland) maakt een storytelling applicatie waarmee met een collectief een beeldverhaal kan worden gecreëerd. Pater maakt samen met de lokale bevolking uit het noord Canadese Nunavut een graphic novel over de traditionele beeldtaal om daarmee hun eigen verhalen aan jonge Inuiten te kunnen vertellen. In de applicatie kunnen gebruikers hun eigen foto’s, tekeningen of collages uploaden die samen met traditionele beelden een beeldbank vormen. Door samen te werken met het lokale mediabedrijf IsumaTV wordt er toegang verkregen tot tien nederzettingen die zeer lastig te bereiken zijn. Met een grafisch filter over die input stelt Pater een graphic novel samen met een coherente stijl. Naast het beeldverhaal dat in de gemeenschappen wordt gedistribueerd, resulteert het project in een mobiele tentoonstelling en een applicatie die met minimale aanpassing ook geschikt is voor andere culturele contexten.

Reactie van de selectiecommissie op alle ingediende voorstellen
De commissie stelt vast dat de ingediende voorstellen veel modisch werk bevat en zich weinig richt op de persoonlijke culturele en artistieke ontwikkeling. Veel aanvragers richten zich op hun professionele carrière en laten in ongewis wat de beoogde artistieke output en het duurzame karakter van het voorgestelde project is. Ook merkt de commissie op dat maar weinig aanvragers kritisch reflecteren op de eigen werkwijze en de voorgenomen ontwikkeling.

De commissie hecht tevens veel belang aan een sterke motivatie van de locatiekeuze en de internationale partner. Enkele voorstellen omschrijven waarom het voorgestelde project past in de internationale context wat betreft de locatie en het werkveld. Bij een aantal voorstellen missen de adviseurs een oprechte verbinding met de plek waardoor er vragen rijzen over de betekenis van de resultaten voor die plek en het vakgebied.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs gelet op de kwaliteit van de artistieke visie van de aanvrager. Voorstellen die uitzonderlijke artistieke visie, professionele ontwikkeling en de wisselwerking tussen aanvrager en internationale partner combineren tot een elkaar versterkend geheel had de voorkeur van de adviseurs. Ook de maatschappelijke en culturele relevantie van de voorstellen is getoetst. Er is gekeken naar de expertise van de samenwerkingspartners en de aard en vorm van de samenwerking. De adviseurs zagen bij veel voorstellen dat de partners een uitstekende reputatie hebben, maar dat de opzet van de samenwerking vaak niet gericht was op het versterken van de professionele en artistieke ontwikkeling van het talent. Voor een aantal voorstellen geldt dat ze in de uitwerking van het plan onvoldoende inzicht geven in de aanpak en opzet van het project waardoor de mogelijke resultaten zich niet goed lieten beoordelen.

De adviseurs zien deze selectie als een representatieve weergave van de breedte van de creatieve industrie op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur. Er zijn zowel makers, ontwerpers en een curator geselecteerd die zich in verschillende fasen van hun ontwikkeling bevinden.

meer >

Jorn_Konijn.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Internationale Talentontwikkeling

21 juli 2014

De voorstellen van ontwerpers Gionata Gatto, Claudy Jongstra, curator Jorn Konijn en grafisch ontwerper Ruben Pater zijn geselecteerd in het kader van de Open Oproep Internationale Talentontwikkeling. De Open Oproep richt zich op de gehele breedte van de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur); ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef in april dit jaar deze Open Oproep uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De voorstellen werden voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit grafisch vormgever Nikki Gonnissen (medeoprichter Thonik), architect Anne Holtrop (studio Holtrop) en digitale media-ontwerper Janine Huizenga, onder voorzitterschap van Margriet Schavemaker, curator en hoofd onderzoek & publicaties bij het Stedelijk Museum te Amsterdam.

meer >

Beijing_city.jpg
nieuws

Open Oproep Werkweek Qinghe Station in Beijing

22 juli 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 14 tot 20 september 2014. Tot uiterlijk 7 augustus kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.
Context van de Open Oproep
Tijdens de werkweek ontwerpen Chinese en Nederlandse experts aan een concrete opgave: de ontwikkeling van het Qinhe Station in Beijing. De Beijing Municipal Commission of Urban Planning (BMCUP) is geïnteresseerd in een integrale ontwerpbenadering, onder meer om de kwaliteit van de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Mobiliteit neemt hierin een belangrijke plaats in. BMCUP ziet Transit Oriented Development als een kansrijke benadering en verwacht dat Nederlandse experts hen hierin kunnen bijstaan. Bij dit traject zijn Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), de Tsinghua Universiteit en VenhoevenCS als curatoren betrokken. Meer informatie kunt u vinden in het Engelstalige projectplan, als PDF te downloaden rechtsboven op deze webpagina.

Oproep gericht op Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen
Deze Open Oproep is gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. In totaal selecteert het fonds samen met VenhoevenCS 9 ontwerpers die kunnen deelnemen aan deze werkweek. Zij zullen worden geselecteerd op basis van hun ontwerpvaardigheden, hun ervaringen met TOD en ervaring met het werken in een Chinese context. Het Stimuleringsfonds verstrekt per voorstel een bedrag van maximaal € 2.150 (incl. BTW). Dit is bestemd als vergoeding voor de vlucht (retourvlucht Amsterdam-Beijing) en overnachting in Beijing. Bij de selectie zal gestreefd worden naar het samenstellen van een gevarieerde delegatie ten aanzien van leeftijd en ervaring. Meer informatie over deze Open Oproep vindt u op de webpagina www.stimuleringsfonds.nl/nl/open_oproepen/.

meer >

Beijing_city.jpg
nieuws

Open Oproep Werkweek Qinghe Station in Beijing

22 juli 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 14 tot 20 september 2014. Tot uiterlijk 7 augustus kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.

meer >

oproep_SeoulDesignFestival.jpg
nieuws

Open Oproep Deelname Seoul Design Festival in Zuid-Korea

8 juli 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in.
Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal tijdens de 12e editie van het Seoul Design Festival, dat van 26 tot 30 november 2014 plaatsvindt in Seoul. In vijf subcategorieën Sharing, Healthcare, Hospitality, Healing en Heritage worden mogelijke antwoorden en oplossingen vanuit een designperspectief gepresenteerd. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de deelname van 10 ontwerpers aan het Holland Paviljoen en een achtdaags verblijf in Seoul gedurende het festival. Het paviljoen is een officieel programmaonderdeel van het Seoul Design Festival en wordt meegenomen in de communicatie-uitingen van het festival.

Oproep
De oproep staat open voor product-, industrieel, grafisch en modeontwerpers, mits het ingezonden werk aansluit op het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design en van excellente kwaliteit is. Het traject omvat een gezamenlijke voorbereiding in Nederland. Tevens is er een natraject waarin de deelnemers zich inspannen om de vergaarde kennis met vakgenoten te delen in Nederland.

Context
Het Stimuleringsfonds werkt samen met East-West Education Center aan deze groepspresentatie in Zuid-Korea. De presentatie is een opvolger van het project van East-West Education Center in maart 2014, waarin de ontwerp- en marktkansen voor Nederlandse ontwerpers in Zuid-Korea in kaart zijn gebracht, in het kader van de Open Oproep Verkennen Kansen Internationalisering die is uitgezet in het najaar van 2013.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Vanuit dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds deelname aan het Seoul Design Festival met een groepspresentatie in het Holland Paviljoen.
Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
 Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
 Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
 Vergroten internationale werkterrein.

Het fonds beoogt met deze open oproep voort te bouwen op de gelegde contacten vanuit de eerdere verkenning en nieuwe internationale podia in kaart te brengen die relevant zijn voor het positioneren van Nederlandse vormgeving. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om langdurige relaties op te bouwen in Zuid-Korea en hun internationale werkterrein te vergroten.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs maximaal 10 voorstellen. Het Stimuleringsfonds ondersteunt in het geval van een ontwerpersduo enkel de kosten van één afgevaardigde. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de doelstellingen van deze open oproep en samenhangen met het thema ‘Well-Aged Life, Well-Balanced Design’. Daarbij letten zij met name op de kwaliteit van het te presenteren werk, de motivatie van de deelnemers en kennis van/affiniteit met Zuid-Korea. De adviseurs streven ernaar om een gevarieerde delegatie samen te stellen op het gebied van leeftijd en ervaring.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen maximaal 10 voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
 De ingevulde NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats); zie formulier;
 Motivatie voor deelname, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de deelname zich verhoudt tot het ontwikkelen van de eigen ontwerppraktijk en waaruit affiniteit met Zuid-Korea blijkt;
 Plan / beschrijving van de activiteiten: Bij deze oproep een voorstel voor presentatie van een designobject tijdens het Seoul Design Festival, dat aansluit op het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design, + duidelijk beeldmateriaal van het object;
 Indicatie van transportmogelijkheden van het geselecteerde object;
 CV
 Uittreksel KvK

Het Stimuleringsfonds verstrekt per voorstel een stimuleringssubsidie van maximaal €2800.
Deze subsidie vergoedt:
Reis- en overnachtingskosten voor het achtdaagse verblijf in Zuid-Korea
Transportkosten van het geselecteerde object voor verzending naar Seoul

Deadline
Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 31 augustus 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds van deelname aan het Seoul Design Festival. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 22 september 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Deelname Seoul Design Festival. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen/.

De procedure van een open oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.

Verder ter informatie:
 Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
 Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
 Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
 Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Jasmijn van Weenen, 010-4361600, j.vanweenen@stimuleringsfonds.nl

meer >

Tuttobene.jpg
nieuws

Vooraankondiging Open Oproep Salone del Mobile 2015

8 juli 2014
In oktober schrijft het Stimuleringsfonds de Open Oproep Salone del Mobile 2015 uit voor Nederlandse presentaties tijdens Salone del Mobile in Milaan, een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het fonds roept ontwerpers op om innovatieve voorstellen in te dienen voor de presentatie van hun werk op deze beurs.
Met deze oproep stimuleert het fonds het opbouwen van een netwerk van duurzame, relevante relaties in binnen- en buitenland en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie.

Ben jij van plan met jouw ontwerp(-en) naar Milaan te gaan? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten.

Voor meer informatie neem contact op met Nazanin Hedayati, secretaris Deelregeling Internationalisering: n.hedayati@stimuleringsfonds.nl

Let op: Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan de Salone del Mobile 2015.

meer >

Tuttobene.jpg
nieuws

Vooraankondiging Open Oproep Salone del Mobile 2015

8 juli 2014

In oktober schrijft het Stimuleringsfonds de Open Oproep Salone del Mobile 2015 uit voor Nederlandse presentaties tijdens Salone del Mobile in Milaan, een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het fonds roept ontwerpers op om innovatieve voorstellen in te dienen voor de presentatie van hun werk op deze beurs.

meer >

Afbeelding_Vooraankondiging_Open_Oproep_Productvormgeving.jpg
nieuws

Vooraankondiging Open Oproep Productvormgeving

3 juli 2014
In augustus 2014 schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden.
Dit bericht is een vooraankondiging van de Open Oproep. Deze oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DKHome. Deze opdrachtgevers zijn tevens producenten en schrijven voor deze Open Oproep ieder een opdracht uit voor een nieuw product voor hun bestaande collectie. Kan jouw ontwerp de bestaande collecties van deze opdrachtgevers verrijken? Reageer op een of meerdere specifieke opdracht(en) door een opdrachtvoorstel in te dienen. Uit alle voorstellen wordt per opdracht één voorstel geselecteerd. Indien jouw voorstel wordt geselecteerd, krijg je voor de uitvoering van het fonds een honorarium van € 1.500. Daarnaast ondersteunt het fonds je reis- en verblijfskosten en materiaalkosten (met een max. van € 5.000) om op locatie je ontwerp in samenwerking met de opdrachtgever én met ervaren ontwerpers uit te werken. Je ontwerp wordt door de opdrachtgever in productie genomen, gedistribueerd en in de winkel aangeboden.

Op bezoek bij de opdrachtgevers
Om goed voorbereid aan deze opdracht te beginnen is er gelegenheid om de opdrachtgevers te bezoeken. Als je je aanmeldt voor een bezoek aan de opdrachtgevers, krijg je nadere instructie over de opdracht en alle productie- en technische mogelijkheden. Het fonds organiseert deze bezoeken tussen 18 en 22 augustus. Aanmelden voor deze locatiebezoeken kan tot uiterlijk 12 augustus.

Voor meer informatie zie: www.stimuleringsfonds.nl/nl/open_oproepen/.

meer >

Afbeelding_Vooraankondiging_Open_Oproep_Productvormgeving.jpg
nieuws

Vooraankondiging Open Oproep Productvormgeving

3 juli 2014

In augustus 2014 schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden.

meer >

online_aanvragen.jpg
nieuws

Spelregels online aanvragen

23 juni 2014
Subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds? Vanaf 26 juni 2014 dien je je aanvraag online in. Vraag nu alvast je inloggegevens aan en raak tijdig vertrouwd met het nieuwe online aanvraagformulier op: da.stimuleringsfonds.nl.
Om de aanvraagprocedure bij het Stimuleringsfonds te vereenvoudigen kun je je subsidieaanvraag voortaan via een nieuwe online aanvraagomgeving indienen. Hiermee kan een aanvraag direct online worden ingevuld en verstuurd. Daarnaast is het aanvraagformulier overzichtelijker geworden en kun je je projectgegevens gemakkelijk teruglezen of aanpassen. Voor de aanvraagrondes met sluitingsdata in augustus (8 aug. voor de regelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering; en 15 aug. voor de regeling Vormgeving) kan uitsluitend via de online aanvraagomgeving worden ingediend.

We hebben de aanvraagomgeving en de aanmeldprocedure zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt, zonder de veiligheid en nauwkeurigheid uit het oog te verliezen. Het aanmaken van je persoonlijke gebruikersaccount en het bekend raken met deze nieuwe aanvraagomgeving kan enige tijd in beslag nemen. Start je online aanvraag dus ruim op tijd (minimaal enkele weken vóór de sluitingsdatum). De online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds is te vinden op: da.stimuleringsfonds.nl
Als je vragen hebt over de procedure neem dan gerust contact met ons op via e-mail of telefoon.

Spelregels bij online aanvragen
Inloggegevens aanvragen: Om een online aanvraag te kunnen starten moet je eerst een persoonlijke gebruikersaccount aan laten maken. Doe dit door op da.stimuleringsfonds.nl de optie account aanmaken te selecteren. Je ontvangt een bevestigingsmail en je nieuwe account wordt door het Stimuleringsfonds gevalideerd. Het valideren door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren.
Aanvraag starten: Met je persoonlijke gebruikersaccount kan je vervolgens inloggen en een nieuwe aanvraag starten, bij de optie nieuwe aanvraag.
Onderdelen bekijken: Wanneer je een nieuwe aanvraag aangemaakt hebt, kan je alle pagina's en vragen doornemen met behulp van het menu aan de linkerzijde. Let hierbij wel op: ingevulde gegevens worden alléén bewaard als onderaan de pagina op opslaan is gedrukt.
Er is gedurende langere tijd aan de aanvraag te werken: Ingevoerde gegevens kan je opslaan.
Het fonds leest niet mee met ingevulde gegevens: Pas als je aanvraag is afgerond en ingediend wordt deze opengesteld voor de secretarissen van het Stimuleringsfonds.

Veelgestelde vragen
Ik heb een account aangemaakt, maar geen bevestiging ontvangen?
Controleer je spambox, het kan zijn dat de bevestiging hier terecht is gekomen.
Ik heb een account aangemaakt en een bevestiging ontvangen, maar kan nog niet inloggen?
Het valideren door het fonds van een nieuwe gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren, probeer op een later moment nogmaals in te loggen.
De online aanvraagomgeving reageert niet?
Mogelijk gebruik je een verouderde webbrowser, je kan de pagina met een andere webbrowser bezoeken (bijv. Mozilla Firefox of Google Chrome).
Zijn mijn gegevens veilig?
Je gegevens staan veilig opgeslagen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
Ik wil aanvragen bij de Deelregeling Activiteitenprogramma’s; kan dat ook online?
Op dit moment zijn we hard aan het werk om de online aanvraagomgeving geschikt te maken voor de aanvragen binnen de deelregeling Activiteitenprogramma’s. We verwachten dit uiterlijk 15 juli open te stellen.
Staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via: 010 436 16 00 of info@stimuleringsfonds.nl

NB: aanvragen bij de regelingen Meerjarige Programma's, Talentontwikkeling, TAX-videoclipfonds, Gamefonds en de Non-fictie Transmediaregeling worden niet via de online aanvraagomgeving ingediend.

>> da.stimuleringsfonds.nl

meer >

51N4E_075_BUDA_ART_CENTRE_PHOTOS_006_COPYRIGHT_FILIP_DUJARDIN_full.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Onderwijsomgeving

25 juni 2014
Begin april heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners uitgezet. Uit 68 inzendingen heeft de commissie vijf inzendingen geselecteerd.
De open oproep maakt deel uit van een programma uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving. De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft de technische én de onderwijskundige kwaliteit van gebouwen. Nog te vaak wordt het gebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie in samenhang moeten worden gezien met andere maatschappelijke voorzieningen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Op de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners zijn in totaal 68 inzendingen binnengekomen. De inzendingen zijn voorgelegd aan externe adviseurs Madeleine Maaskant, voorzitter adviescommissie Deelregeling Architectuur, Kristina Andersen, commissielid Deelregeling E-cultuur, en Karien Vermeulen, hoofd educatie bij Waag Society. De commissie heeft vijf inzendingen geselecteerd, die ieder een bedrag van maximaal € 10.000,- ontvangen voor het uitwerken van een gedegen onderzoeksplan. Bij de beoordeling van de voorstellen heeft de commissie met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

De volgende onderzoeksvoorstellen zijn uiteindelijk verkozen boven de andere:

Susanne Pietsch in samenwerking met Eireen Schreurs, Sereh Mandias, Dolf Broekhuizen: De Ambachtsschool Revisited, De nieuwe ambachtsschool als publiek interieur
Binnen het project 'De Ambachtsschool Revisited' wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van architectonische modellen voor toekomstige ambachtsscholen. Het onderzoek wordt opgebouwd door middel van historisch onderzoek en verkenning van de toekomst, een internationaal vergelijkingsonderzoek van best practices en een expert meeting.

The New School Collective: Wat is een school?
The New School Collective zet een traject uit waarin het fenomeen ‘de school’ wordt heroverwogen, om zo te komen tot nieuwe concepten voor het begrip school. The New School Collective doet dit door middel van drie sessies, waarbij werkgroepen 24 uur lang bijeenkomen op verschillende VMBO scholen.

The Patching Zone i.s.m. Zadkine: De Mediawerf, de werkplaats waar kennis en kunde samenkomen.
De doelstelling van de Mediawerf is om studenten en docenten een creatieve, actief lerende beroepshouding mee te geven, waarbij student, docent en bedrijfsleven gezamenlijk opereren. Voor dit project werkt de The Patching Zone samen met Zadkine, Culturele Coöperatie Wilhelminapier Rotterdam, het Nederlands Fotomuseum, Nieuwe Luxor, LP2, Lantaarn/Venster, SKVR--‘Beeldfabriek en het Libanon college.

Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: FryskLab
Aan de kern van dit project staat de onderzoeksvraag hoe het leerproces ‘leren door samen te maken’ ontwikkeld en goed kwantificeerbaar gemaakt kan worden. Binnen het Frysklab wordt nieuwe ambachtelijkheid gekoppeld aan relevante lokale uitdagingen en ambities.

X11 en Rotslab: Schoolhub
SchoolHub is een fysieke, digitale maak-faciliteit. Het project behelst onder meer de inrichting en het beheer van SchoolHub, het experimenteren met nieuwe formats voor ontwerpend leren en het opzetten van een creatief leer-netwerk. X11 en Rotslab onderzoeken de impact van Schoolhub en delen vervolgens hun bevindingen met het veld.

Foto: Filip Dujardin

meer >

51N4E_075_BUDA_ART_CENTRE_PHOTOS_006_COPYRIGHT_FILIP_DUJARDIN_full.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Onderwijsomgeving

25 juni 2014

Begin april heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners uitgezet. Uit 68 inzendingen heeft de commissie vijf inzendingen geselecteerd.

meer >

HedydAnconaPublicatie.jpg
nieuws

Publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014

11 juni 2014
Tijdens de prijsuitreiking van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur op 5 juni werd het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014 gepresenteerd. Deze uitgave schetst, aan de hand van een aantal essays, de huidige ontwikkelingen in de zorgarchitectuur en gaat in op nieuwe kansen voor de architect, toepassingen van technologie voor een menselijke maat en hoe architectuur kan bijdragen aan meer zelfredzaamheid.
Lees ook meer over de nominaties, eervolle vermelding en de prijswinnaar in het gepubliceerde juryrapport. Er is eveneens beeldmateriaal opgenomen van alle inzendingen. De publicatie, met een persoonlijk voorwoord van Hedy d'Ancona, is kosteloos te bestellen via info@stimuleringsfonds.nl.

>> Winnaar Hedy d'Ancona-prijs 2014

>> Publicaties Stimuleringsfonds

>> Meer over de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur
Hedy_dAncona_publicatie_2.jpg

meer >

HedydAnconaPublicatie.jpg
nieuws

Publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014

11 juni 2014

Tijdens de prijsuitreiking van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur op 5 juni werd het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014 gepresenteerd. Deze uitgave schetst, aan de hand van een aantal essays, de huidige ontwikkelingen in de zorgarchitectuur en gaat in op nieuwe kansen voor de architect, toepassingen van technologie voor een menselijke maat en hoe architectuur kan bijdragen aan meer zelfredzaamheid.

meer >

Blue_Screen_Transmediaregeling_.jpg
nieuws

Vier non-fictie transmedia producties gehonoreerd

13 juni 2014
In de eerste officiële ronde van de Non-fictie Transmediaregeling zijn uit vijftien aanvragen vier transmedia projecten gehonoreerd. De Non-fictie Transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De gezamenlijke regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Op donderdag 19 juni 2014 sluit de tweede ronde van deze regeling.
Dit zijn de vier aanvragen die inmiddels gehonoreerd zijn:

Sunny Bergman ontwikkelt met De Familie Film & TV Ook al ben ik zwart als roet', een project over racisme en white privilege experience. Via verschillende platforms worden privileges en onbewuste vooroordelen ten opzichte van huidskleur zichtbaar gemaakt en besproken. Lees meer

Moskee in de Stad van onder anderen Godfried Hartkamp (Verhaalmakers) en Sara Kolster volgt de bouw van de Westermoskee in Amsterdam. De verrassende online verhaalstructuur toont tegengestelde perspectieven van omwonenden en betrokkenen in woord en beeld. Lees meer

24 uur in een vluchtelingenkamp is een project van Martijn van Tol, Dirk Jan Visser en Jan Rothuizen. Het brengt het leven van mensen die hun toevlucht zoeken in het Syrische kamp Domiz in Noord-Irak in kaart. De makers willen in deze interactieve productie vooral de alledaagsheid van het kamp belichten. De verhalen worden gevisualiseerd door Jan Rothuizen en Aart Jan van der Linden. Lees meer

Behind the Blue Screen van Ruben Pater en Jaap van Heusden is een video-app die het gezicht van de verteller die anoniem wil blijven bedekt. In een serie van zestien videoafleveringen die op De Correspondent gepubliceerd wordt, vertellen mensen uit een land waar vrije meningsuiting een schaars goed is zeer persoonlijke verhalen binnen een rauw vormgegeven interface. Lees meer

meer >

Blue_Screen_Transmediaregeling_.jpg
nieuws

Vier non-fictie transmedia producties gehonoreerd

13 juni 2014

In de eerste officiële ronde van de Non-fictie Transmediaregeling zijn uit vijftien aanvragen vier transmedia projecten gehonoreerd. De Non-fictie Transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De gezamenlijke regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Op donderdag 19 juni 2014 sluit de tweede ronde van deze regeling.

meer >

Stedenbouwsymposium.jpg
nieuws

Reflectie op Stedenbouwsymposium De Energieke Stad

10 juni 2014
Op 13 mei was in Rotterdam, in het Zomerhofkwartier, het stedenbouwsymposium De Energieke Stad. Het Stimuleringsfonds organiseerde thematische sessies en excursies om meer inzicht te krijgen in de veranderende (ontwerp)praktijk.
Centraal stonden concrete voorbeelden van met name onderzoekers en ontwerpers over onder andere de nieuwe rollen en behoeften van architecten, vernieuwd instrumentarium en hernieuwd opdrachtgeverschap in de stedenbouw. Tijdens deze kleinschalige sessies was ruimte om ervaringen uit te wisselen, te reflecteren en te discussiëren over de toekomst van de veranderende praktijk en de ruimtelijke agenda. Op basis van de verkregen inzichten op deze dag concludeert het Stimuleringsfonds dat er behoefte is om experimenten te laten plaatsvinden, kennis hierover uit te wisselen en daarbij diverse doelgroepen en partijen bij te betrekken. Het fonds kan hierin een rol spelen binnen het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap (i.o.v. de Ministeries van OCW en IeM), dat momenteel in ontwikkeling is.

Tijdens het symposium waren correspondenten van Vers Beton, een online tijdschrift, aanwezig om verslag te doen en een impressie te geven van de excursies en de thematische sessies. Lees hier hun verslagen.
 • Verslag ochtendexcursies door het Zomerhofkwartier
 • Een stad maken anno 2014: van grote plannen naar stedenbouwkundig handwerk

  Een verslag van Sereh Mandias, Vers Beton

  Wie maken, bedenken, ontwerpen en financieren de stad? Deze vraag stond centraal tijdens het stedenbouwsymposium van 13 mei. Alvorens daar in een aantal theoretische sessies op in te gaan, verkenden de aanwezigen een aantal Rotterdamse gebieden, op zoek naar nieuwe manieren van stedelijke ontwikkeling.

  Eén van de expeditieleiders was Mattijs van Ruijven. Als stedenbouwkundige van de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam is hij nauw betrokken bij verschillende Rotterdamse wijken, en wordt hij direct geconfronteerd met de veranderende rol van de gemeente bij de ontwikkeling hiervan. Zijn rondleiding bleek een staalkaart van grote thema’s en kleine ontwikkelingen waar een stedenbouwkundige anno 2014 mee in aanraking komt.

  Meer bemiddelaar dan actieve speler
  De tocht start in het Zomerhofkwartier, waar het symposium ook plaatsvindt. Ondanks haar relatief goede ligging aan de noordrand van het centrum heeft het gebied al jaren te kampen met enorme leegstand. De panden, voornamelijk uit de wederopbouw, zijn grotendeels verouderd. Hoewel de gemeente de problemen hier signaleert, wordt niet actief geïnvesteerd in dit gebied. Vanwege de beperkte financiële middelen zijn er nog maar een paar stukken stad waar wel geld naartoe gaat, en het Zomerhofkwartier maakt daar geen onderdeel van uit.

  Toch is het gebied op dit moment enorm in beweging, en dat is met name te danken aan corporatie Havensteder en ontwikkelaar Stipo. Door middel van lage huren lokken zij vooral de creatieve sector naar het gebied, waardoor de leegstand enorm is teruggedrongen. Door de resulterende levendigheid hopen zij dat het gebied weer aantrekkelijk wordt voor bedrijven. Van Ruijven: ‘De gemeente vervult hier vooral een faciliterende rol. Door regelvrije zones in te stellen proberen we de ontwikkelingen zoveel mogelijk te faciliteren.’

  Ook in het Central District is de gemeente meer bemiddelaar dan actieve speler. Dit gebied, waar ook het centraal station onderdeel van uitmaakt, is één van de twee locaties waar nog kantoren bijgebouwd mogen worden. De gemeente probeert hier door in gesprek te gaan met ontwikkelaars zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen. Zo is afgesproken dat er pas gebouwd wordt wanneer er voldoende huurders zijn voor de gebouwen. Aan het stationsplein is onlangs een bescheiden succes geboekt: na veel overleg heeft Nationale Nederlanden in de voorheen dichte plint een café geopend. Een campagne die Van Ruijven voort zal blijven zetten: ook in het nieuwe coalitieakkoord worden levendige plinten genoemd als speerpunt voor de verlevendiging van de stad.

  Gemeente als koppelaar van kansen
  Vanuit het Central District trekt de karavaan verder, naar het waterplein op het Benthemplein. Rotterdam ondervindt de gevolgen van klimaatverandering, onder meer door heftigere regenval. Het waterplein kan bij piekmomenten als overstort van het riool fungeren. Daarnaast is het zo ontworpen dat het ook met name door de oudere jeugd als hangplek gebruikt kan worden. ‘We hopen dat de kleine speelpleintjes in de wijk eromheen dan weer vrij komen voor de jongere kinderen. Dat is eigenlijk de rol van de stedenbouwkundige van nu: je bent een koppelaar van kansen,’ aldus van Ruijven.

  Vervolgens fietsen we door naar het Oude Noorden, waar de gemeente onder meer bezig is de wijk kindvriendelijker te maken. Dat zit ‘m deels in kleine dingen: het breder maken van de stoepen, de parkeerplaatsen niet meer tot de hoek van de straat door laten lopen zodat er meer overzicht is over het kruispunt. Ook wordt zoveel mogelijk ingezet op langzaam verkeer. Van Ruijven: ‘Vroeger werd er in dit soort straten meteen een herinrichtingsplan gemaakt, nu gaan de ontwikkelingen veel langzamer en in samenspraak met alle betrokkenen. In die zin is de crisis een zegen.’

  Via de Rottekade fietsen we terug naar het Zomerhofkwartier. Aan de kade staan een paar van de oudste (en scheefste) pandjes van de stad, en is de kade net een stuk verbreed. Van Ruijven: ‘Dat maakt de kade een stuk aangenamer om te verblijven. Hiervoor moesten wel een aantal zeldzame kadeplantjes handmatig verplaatst worden, en wordt de Rotte een stuk verderop verbreed, om te compenseren voor de nieuwe versmalling.’ Zo nauw luistert het soms dus.

  Stedenbouwkundig handwerk
  De excursie bood zo een interessant inkijkje in thema’s waar de dienst stadsontwikkeling zoal mee in aanraking komt, van beeldbepalende gebiedsontwikkeling in het Central District tot onderhandelingen over een paar parkeerplaatsen in een woonwijk. Door alle schaalniveaus heen is echter duidelijk dat de gemeente zich door haar beperkte financiële middelen een andere, bescheidener rol heeft aangemeten dan voorheen.

  Daardoor heeft de gemeente soms wel wat weg van een tandeloze tijger: er zijn veel ambities, maar voor de ontwikkeling ervan is ze in grote mate de afhankelijk van de markt, waarbij ze soms maar moeten hopen op de goodwill van ontwikkelende partijen. Voor de kleinere partijen, zoals wijkbewoners, is deze nieuwe houding van de gemeente echter inderdaad een zegen: geen opgedrongen ontwikkelingen, maar kansen om actief mee te denken en te werken aan de stad.

  Het stedelijk ontwikkelen van de gemeente heeft zo wat ambachtelijks gekregen: veel praten en goed luisteren naar alle verschillende partijen, creatief gebruik maken van de aanwezige mogelijkheden, problemen zoveel mogelijk oplossen zonder financieel bij te springen, en met kleine, zorgvuldige veranderingen proberen het verschil te maken.
 • Verslag middagsessie 1 - de experimentencarrousel
 • Een verslag van Fay van der Wall, Vers Beton

  In een ietwat krappe en benauwde ruimte met de naam 'Picknickkamer' verzamelen zich op deze dinsdagmiddag een man of twintig. Uit de ramen kijkt het gezelschap pal op de naastgelegen Hofbogen. Experiment en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap staan in deze sessie centraal: een actueel thema. Zowel door de steeds fijner vernetwerkte samenleving, als door bezuinigingen op diverse voorzieningen neemt het belang van bottom-up binnen stedelijke vernieuwing toe.

  Mislukken en wederzijds begrip
  Mark Minkjan en Michiel van Iersel modereren deze sessie. Beiden zijn verbonden aan het bureau Non Fiction en aan het platform Failed Architecture. Ze leiden de sessie kort in met een voorbeeld van mislukt experiment uit hun eigen praktijk. Ze ontwikkelden een app die onderdeel moest worden van de bid van Amsterdam voor de Floriade, maar door verschillende fouten kwam de app nooit in het bidbook terecht. Michiel omschrijft het als een 'mixed blessing'; een geval waar veel tijd en moeite aan is verspild, maar waar ze ook ontzettend veel van leerden. Het is dan ook belangrijk om het naast over successen ook over de mislukkingen te hebben, stellen de moderators. De vier sprekers in de eerste ronde blijken allen te kunnen vertellen over zowel de geslaagde als de minder geslaagde aspecten van de projecten en experimenten waar ze initiatiefnemer van zijn.

  Eerste spreker van de middag is Sabrina Lindemann, die haar werk binnen Optrek Binckhorst presenteert. Door middel van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers en een festival levert ze een bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied Binckhorst in Den Haag. Belangrijk begrip wat ze aankaart is 'de meegeleverde ambtenaar'; een begeleidende ambtenaar die als voorwaarde voor het uitkeren van een projectsubsidie wordt gesteld. Deze inmenging ervoer ze in eerste instantie als negatief en controlerend. Maar gedurende de samenwerking versoepelde de verhouding en kwam ze tot de conclusie dat met wat wederzijds begrip deze relatie juist tot een brug tussen de wereld van de gemeente en die van de initiatiefnemer kon leiden.

  Samenwerken, samenwerken
  De tweede presentatie is van Jacques Vink, die aanwezig is om namens Stichting de Natuurlijke Stad het project 7Seasons te presenteren. De stichting bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, (landschaps-) architecten en productontwerpers, en zet zich in voor gezondere en diverse stadsnatuur. 7Seasons richt zich specifiek op de buurt waarin we ons bevinden, de Agniesebuurt. In 2013 nam het team onder de naam De Groene Marathon met een plan op stedelijk niveau deel aan het Stadsinitiatief. Hoewel hij de deelname een onverwacht succes noemt -ze haalden de derde plaats- moet hij toegeven dat ze er niks tastbaars aan over hebben gehouden. De geleerde les is dat een bottom-up-initiatief erg veel vergt van de initiatiefnemers, maar ook dat een slimmere samenwerking dit zou kunnen verbeteren.

  Victor Verhagen runt samen met Maria Vasiloglou het bureau Lagado Architects. Ze omschrijven zichzelf als 'A serious studio for playful architecture'. Het thema skaten komt regelmatig terug in hun werk, mede dankzij Victors achtergrond als skateboarder. Skateplekken zijn vaak op onaantrekkelijke plekken gelegen, vanuit angst voor overlast. Dat was een extra motivatie om in hun eigen buurt, op de Heemraadssingel, een skatepool te realiseren. Hoewel ze hierbij in eerste instantie op weerstand van buurtbewoners stuitten, bleek dit na onderling contact makkelijk verholpen.

  Het veranderende proces
  Laatste spreker van deze ronde is Tanja Lina. Als lid van Stichting Tussentuin vertelt ze over het onderzoek met de titel Doornroosje. Doel van het onderzoek is om vragen die spelen bij het opzetten van een collectieve tuin te inventariseren. Want hoewel dit soort tuinen op veel plekken geïnitieerd worden, bleek iedereen opnieuw het wiel uit te vinden. Met Doornroosje worden de successen benoemd en kennis verzameld, om uiteindelijk processen beter te doen verlopen. Aan de hand van drie heel verschillende collectieve tuinen laat Tanja zien welke factoren en vragen van belang zijn. Wie is de opdrachtgever, hoe maakbaar is collectiviteit, wat is de rol van de ontwerper hierbij? Vooral dat laatste is in dit gezelschap een belangrijke vraag. Het antwoord kan variëren van puur ontwerpen en de uitvoering begeleiden, tot het maken van sociale netwerken, het begeleiden participatie en adviseren. Het begin en einde van een proces is in dit soort projecten steeds anders voor de ontwerper.

  Het thema verbinding is belangrijk en komt steeds terug bij de sprekers. Het lijkt alsof verschillende belanghebbenden en betrokkenen elkaar niet altijd makkelijk vinden, terwijl dat juist belangrijk is om een dergelijk experiment levensvatbaar te maken. Het lijken dan ook vaak eerder sociale en maatschappelijke experimenten te worden dan stedenbouwkundige vraagstukken. Je kunt je afvragen of dit een tendens is die in de toekomst door gaat zetten en wellicht een nieuwe standaard wordt. In dat geval betekent dat een intrinsieke verandering in het beroep van de stedenbouwkundige en de architect.

  Zet de mazen naar de hand
  Frans Soeterbroek geeft in ronde twee van deze middag een aantal mogelijke antwoorden op in de eerste ronde gestelde vragen. Met zijn adviesbureau De Ruimtemaker houdt hij zich bezig met, zoals hij het zelf zegt, 'het zacht maken van systemen'. Met zijn presentatie legt hij de vinger op een aantal zere plekken. Versnippering, vrijblijvendheid en slechte organisatie blijken aan de kant van de initiatiefnemers de zwakke schakels te zijn. Tegelijk zitten gemeenten en ambtenaren vast in starre patronen en controlesystemen die niet stroken met een creatieve manier van werken. Zijn advies om hiermee om te gaan is niet het bestrijden van het systeem, maar te zoeken naar de mazen in het web, de tegenstrijdigheden, en op die manier de mechanismen te ontcijferen en naar je hand te zetten.

  In een korte afsluitende discussie tussen de deelnemers komt naar voren dat vertrouwen heel essentieel is om een experiment te doen slagen. Vertrouwen van een gemeente of een ambtenaar in een initiatiefnemer en vice versa, maar ook vertrouwen tussen initiatiefnemers onderling. Aan dit vertrouwen blijkt het nog al eens aan te ontbreken, en de deelnemers geven aan graag te willen werken aan manieren om dit te verbeteren.
 • verslag middagsessie 2 - de internationale spiegel
 • Van stadstraat tot metropool: wat Nederland kan leren van internationale ruimtelijke ontwikkeling

  Een verslag van Sereh Mandias, Vers Beton

  Nederland staat wereldwijd bekend om zijn ruimtelijke ordening. Ook de ontwerpers hiervan kunnen rekenen op internationaal aanzien. Maar kunnen wij ook wat leren van het buitenland? Jazeker, zo lieten de twee sessies getiteld ‘de internationale spiegel’ overtuigend zien. Helaas lijken er voorlopig nog weinig kansen om de opgedane kennis toe te passen.

  De stadstraat en de metropool
  Hoe kunnen stadstraten zodanig vormgegeven worden dat de verblijfsruimtes en de verkeersruimtes elkaar niet bevechten, maar elkaar juist versterken? Dat was de vraag waarmee Marc Verheijen (Hogeschool Rotterdam) in samenwerking met de Urbanisten aan een internationaal vergelijkingsonderzoek begon. De ambitie van het onderzoek was een ontwerpmethodiek te ontwikkelen die de functionaliteit van de stadstraat koppelt aan de sfeer van de straat. Hiervoor werden twaalf internationale best practices geanalyseerd, waaronder de Champs Elysees in Parijs, maar ook minder bekende straten als O’Connell Street in Dublin en Passeig de Sant Joan in Barcelona. De belangrijkste conclusie: de goede voorbeelden zijn altijd interdisciplinair ontwikkeld. Dit soort straten zijn simpelweg te ingewikkeld om alleen te doen.

  Wat opvalt is dat de voorbeelden zich allemaal in Europa bevinden. ‘Internationale voorbeelden geven je een veel breder perspectief, maar hoe verder weg van Nederland, hoe moeilijker het wordt de opgedane kennis naar de Nederlandse context te vertalen. Aan voorbeelden die onder Europese wetgeving vallen heb je wat dat betreft het meest,’ aldus Verheijen.

  Een metropool, één visie
  Hoewel zijn onderzoek zich op een veel grotere schaal afspeelde, kwam Paul Gerretsen, agent van Deltametropool, tot dezelfde conclusie. Deltametropool is een vereniging met als doel de bevordering van de metropolitaanse ontwikkeling in Nederland. Naar aanleiding van de vraag ‘hoe kun je opereren in een stedelijke context?’ heeft Deltametropool een conferentie georganiseerd met woordvoerders van acht Europese metropoolregio’s. Hieruit doemde een beeld op dat in het buitenland in heel ingewikkelde situaties toch grote stappen gezet worden. Zo is er in Stuttgart sprake van een rechtstreeks gekozen metropolitaanse vertegenwoordiging, waardoor de metropoolregio daar nu democratisch verankerd is. Malmö in Kopenhagen is een ander goed voorbeeld. Over de landsgrenzen heen is daar een gezamenlijke visie ontwikkeld, en werken beide steden actief samen aan de ontwikkeling van de regio.

  Dit soort visie ontbreekt in Nederland echter, waardoor de metropoolvorming achterloopt. Gerretsen: ‘Hier lijkt sprake te zijn van een dood tij. Steden denken niet verder dan de eigen stadsgrenzen. Terwijl het juist in een crisis noodzakelijk is ook op een groter schaalniveau te opereren. De voorsprong die Nederland van oudsher heeft op het gebied van ruimtelijke ordening zijn we in hoog tempo aan het verliezen.’

  Voorbij de winstmaximalisatie
  In een tweede sessie werd ingegaan op een tweetal specifieke projecten in Colombia en Londen. Elena Chevtchenko van MAXWAN heeft de crisis aangegrepen om onderzoek te doen naar gebiedsontwikkeling in Nederland en Londen. Naar aanleiding van de huidige crisis, waarin partijen bereid zijn om meer samen te werken, vroegen zij zich af hoe je dit soort goed gedrag ook na de crisis kunt bevorderen. Hoe voorkom je dat ontwikkelaars na de crisis meteen weer enkel denken aan winstmaximalisatie?

  De duale rol van de Nederlandse overheid blijkt een probleem. Zij moet een gelijk speelveld waarborgen, maar grond is ook een voorname inkomstenbron. In Londen bezitten de ontwikkelaars de grond en oefent de overheid invloed uit via vergunningen. Dat laatste blijkt volgens de aanwezigen ook niet het summum. Maar hoe dan wel? Van wie moet de grond zijn? Een direct antwoord kwam er niet. Wel werd met de discussie getoond hoe een internationaal aansprekend voorbeeld het Nederlandse debat op scherp gezet kan worden.

  Nederlandse kennis als exportproduct
  Ook het project van Pepijn Verpaalen van URBANOS is geworteld in de crisis. Zij hebben het echter over een heel andere boeg gegooid: geen internationale kennis importeren, maar juist Nederlandse expertise exporteren. URBANOS wil hun werkveld graag uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is gekozen voor Colombia omdat dat land op dit moment booming is; het is een van de snelst groeiende economieën van Zuid-Amerika. Zodoende biedt het veel kansen voor ruimtelijk ontwerpers. Om de marktkansen in Colombia te verkennen heeft URBANOS onlangs een studiereis georganiseerd. Volgens heb een probaat middel wanneer je een nieuwe markt wil betreden: je leert de lokale context kennen, en kunt tegelijkertijd in gesprek gaan met allerlei partijen die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling aldaar.

  De presentatie van URBANOS was zodoende de ‘odd one out’. In plaats van leren van internationale voorbeelden, hebben zij heel bewust gekozen om juist de reputatie van het Nederlandse ruimtelijke ontwerp in het buitenland te gelde te maken. Hoewel ze pas net terug zijn uit Colombia gaat dat vast lukken: ook uit de andere internationale onderzoeken bleek dat het Nederlands ontwerp nog steeds een ijzersterk exportproduct is. Toch laten de onderzoeken zien dat er ook in Nederland nog veel te verbeteren is. De naar huis meegebrachte kennis lijkt tot nu toe echter nog weinig toegepast te worden. En dat is jammer. Hoogste tijd dus om de Nederlandse ontwerpkracht weer wat vaker in de eigen achtertuin te tonen.
 • Verslag middagsessie 3 - nieuwe rollen en behoeften in de praktijk
 • Een verslag van Myrta Otten, Vers Beton

  ‘Vroeger was alles beter’. Dat is ongeveer de samenvatting die je kunt geven als je architecten en stedenbouwkundigen vraagt hoe het met de beroepspraktijk staat. In de jaren negentig groeiden de wolkenkrabbers letterlijk tot in de lucht en de opdrachten lagen voor het oprapen. Inmiddels is de stroom opdrachten door de crisis opgedroogd en is het beroepsgroep zich aan het herdefiniëren.

  De ontwerper als initiatiefnemer
  Het eerste deel van de sessie, onder leiding van Afaina de Jong, was gewijd aan de ontwerper als initiatiefnemer. Arzu Ayikgezmez van Vitibuck Architects vertelde hoe ze zelf het project Charlois aan het water hadden geïnitieerd. Een project dat een deels leegstaand industriegebied aan de rand van Rotterdam-Charlois weer interessant en relevant moest maken voor (wijk)bewoners. Vitibuck stelde een programma voor dat door evenementen in het gebied de beeldvorming moest veranderen. Vitibuck bracht mensen samen, maar schuwde ook zelf het werk niet. Kenmerkend is bijvoorbeeld de speciale krant die bewoners moest inlichten over de activiteiten. Vitibuck gaf hem zelf vorm en was uitgever: dit lag behoorlijk ver verwijderd van de traditionele rol van architect/stedenbouwer die van achter de tekentafel blauwdrukken levert en de rest aan anderen overlaat.

  Anders was dat bij het project De samenleving aan zet van IAA Stedenbouw en Landschap. Een herontwikkelplan in Enschede dat gepresenteerd werd door Theo de Bruijn en Moniek Otten. Ook hier een zelfgeïnitieerd project: IAA nam zelf het initiatief om voor een gebied dat was bestemd als bedrijventerrein, een voorstel neer te leggen voor een alternatieve bestemming. Maar daar waar Vitibuck ver voorbij de traditionele rol van architect/stedenbouwer ging, koos IAA er bewust voor om bij hun eigen stiel te blijven. Waar nodig werden andere partijen en expertise ingevlogen om de dingen waar IAA, naar eigen zeggen, zelf niet goed in was op te pakken. Wel hielden ze, net als Vitibucks, ten allen tijde de regie over het proces.
  En dat is ook waar voorzitter Afaina de Jong uiteindelijk, ondanks de verschillen in aanpak tussen Vitibuck en IAA, de overeenkomsten ziet. De ontwerper-als-intiatiefnemer is een ontwerper die goed kan organiseren, draagvlak kan creëren en die bereid is zich op de lange termijn aan een locatie te verbinden. Deze vaardigheden zijn wellicht niet voor iedereen weggelegd maar wie weet zijn ze aan te leren. En is er dus een nieuwe rol weggelegd voor de opleidingen.

  De informele opleiding
  In het tweede deel van de sessie Nieuwe rollen en behoeften in de praktijk, onder leiding van Edwin Verdurmen, stond de informele opleiding centraal. Hoe kunnen professionals en studenten zich de nieuwe rollen als architect/stedenbouwer eigen maken? Nieuwe vormen van (informele) stedenbouw zijn hot en hoe die anders te leren dan er nieuwe (informele) opleidingen bij te bedenken?

  Francien van Westeren deed het principe van de Stadsklas van kunst- en architectuurcentrum Stroom uit de doeken, een excursieprogramma/masterclass bottom-up stedenbouw waarbij deelnemers de vaardigheden die nodig zijn voor bottom-up projecten in de praktijk zien en leren. Zo wordt bij het ene project aandacht aan besteed aan hoe je bloggen, campagne voeren en nieuwe media kan gebruiken om een gebied op de kaart te zetten en bij het volgende project hoe je je persoonlijke aanwezigheid en netwerk kan gebruiken om een plek tot ontwikkeling te brengen.

  Ook de Stad.Academie waar Tim Prins een presentatie over gaf heeft ‘informele stedenbouw’ als onderwerp. "De stad is klaar, nu moeten we hem hacken", zo stelt Prins. Maar hoe leer je het hacken van de stad, het zien van leegstand als kans, aan ambtenaren en andere professionals? Bij Stad.Academie begint het bij ‘observatie’ van projecten in de praktijk en eindigt het bij ‘kunde’. Daartussenin zitten o.a. lezingen over de plek van de stedenbouwkundige in de samenleving, een interactief lesboek en vooral veel zelfreflectie en intervisie van de deelnemende stadsmakers zelf.

  Zijn deze informele opleidingen het gevolg van steken die het formele onderwijs laat vallen? Een van de deelnemers aan de sessie stelt dat de tegenstelling ‘formeel’en ‘informeel’ veel te scherp wordt gesteld. Anderen wijzen erop dat de nieuwe beroepspraktijk (nog) niet volledig in het traditionele onderwijs wordt onderwezen. Anderzijds, zo blijkt uit een opmerking van één van de deelnemers, zijn ook de formele opleidingen bezig om de praktijk meer in het curriculum te verwerken.

  ‘Het komt goed’
  Duidelijk wordt tijdens de sessie niet of er vanuit de markt nu vraag is naar die nieuwe beroepspraktijk. De titel van de sessie was Nieuwe rollen en behoeften in de praktijk maar het ging vooral over (het aanleren van) nieuwe rollen. De behoefte, de vraag van de markt kwam niet aan bod. Gaat het bij ‘de potentie van nieuwe praktijkvormen’ niet eigenlijk over de nieuwe kleren van de keizer? Leuk dat op kosten van het Stimuleringsfonds de gemeente Enschede een supermooi herbestemmingsplan voor de Usseler Es kreeg en fijn dat het Stimuleringsfonds datgene subsidieert wat eigenlijk door het volledig uitgeholde Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam opgepakt had moeten worden, maar de vraag is wie dat werk in de praktijk –zonder subsidie van het Fonds- zou willen en kunnen betalen.

  Janny Rodermond, directeur van het Stimuleringsfonds, deed die vraag naar verdienmodellen aan het eind van het dag af met ‘het komt wel goed’. Ze kon zich niet voorstellen dat er voor ontwerpers in de toekomst geen werk meer is. Je zou haar graag geloven maar misschien kan het ook geen kwaad een volgend symposium ook opdrachtgevers aan het woord te laten.
 • Verslag middagsessie 4 - Vernieuwd instrumentarium en verschuivende machtsverhoudingen
 • Een verslag van Kim Hoefnagels, Vers Beton

  Mensen zijn gehecht aan hun leefomgeving en zijn bereid hierin (mee) te investeren, mits ze het voorgestelde plan zien zitten. Technieken uit de marketing- en reclamewereld bieden ontwerpers een nieuw instrumentarium om mensen te overtuigen de stedelijke omgeving samen te ontwikkelen. Dat hoeft overigens niet te leiden tot een verarming van het vak.

  Kleine interventies, serieuze impact
  ‘Mijn remedie tegen leegstand is een goed glas champagne,’ zegt Saskia Beer. Ze is opgeleid als architect, maar noemt zichzelf tegenwoordig ‘gebiedstransformator’. Onder de noemer Glamourmanifest organiseert ze sinds 2011 borrels en ludieke acties op het bedrijventerrein Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Het heeft ertoe geleid dat het monofunctionele terrein is getransformeerd in een levendig gebied waar ook plaats is voor andere functies, zoals horeca en detailhandel. ‘De afgelopen jaren heb ik me met heel andere dingen bezig gehouden dan ik als architect gewend was. Toch hebben al die kleine interventies bij elkaar een serieuze impact op het gebied gehad, iets wat ik met het realiseren van een enkel gebouw waarschijnlijk nooit bereikt.’

  Voor veel aanwezigen klinkt deze verbreding van het vak bekend in de oren. Architecten en stedenbouwers zitten niet meer vast achter hun tekentafel, maar gaan de boer op met hun ideeën. Ze moeten ook wel, want door de crisis is de machinerie van de overheid en grote marktpartijen gaan haperen. Geld ontbreekt en dus zijn er andere middelen nodig om te kunnen investeren in de stedelijke ruimte. Alleen welke middelen zijn geschikt? Welke instrumenten kunnen ontwerpers inzetten om een stad vooruit te helpen?

  Techniek van het verleiden
  Het voorbeeld van Glamourmanifest toont aan dat mensen in elk geval bereid zijn om bij te dragen aan de financiering van een project waar ze achter staan. ‘Mensen zijn gehecht aan hun leefomgeving en willen daar best in investeren,’ vertelt Beer. ‘Maar dan moet het plan wel aanspreken. Om mensen te bereiken, moet je actie ondernemen. Zo’n aanpak brengt niet altijd direct geld in het laatje, maar kan op den duur wel draagvlak creëren. Bovendien: als er eenmaal aantoonbaar draagvlak is, is de kans ook groot dat meer partijen geld in je plannen willen steken.’

  Mensen in beweging zetten, actief deel laten uitmaken van je plannen en op die manier draagvlak en kapitaal verzamelen, kortom. Om dat voor elkaar te krijgen, lijken ontwerpers meer baat te hebben bij verleidingstechnieken uit de marketing- en reclamewereld dan bij de methoden die ze op school hebben geleerd. ‘Ontwerpen is verleiden,’ durft gespreksleider Ad de Bont van Urhahn Urban Design zelfs te beweren. Het is in elk geval een effectief middel om draagvlak te creëren, een belangrijke voorwaarde als het gaat om succesvolle investeringen in de (stedelijke) ruimte.

  Maatschappelijk rendement
  Draagvlak levert niet alleen financiering op, maar ook maatschappelijk rendement: een plan dat actief inspeelt op de wensen en behoeften van de gebruikers heeft een grotere kans van slagen dan een plan dat vanachter de tekentafel is ontworpen. Dat lijkt een open deur, maar praktisch gezien is dat nog niet zo eenvoudig. Simpelweg vragen naar wat mensen willen is niet genoeg. Mensen weten vaak niet eens wat ze willen. Juist ontwerpers kunnen hierbij helpen, omdat zij hebben geleerd conceptueel te denken. Ze kunnen verbindingen leggen die anderen tot dan toe niet zagen.

  De grote uitdaging is dat er weinig mensen zijn die actief willen deel uitmaken van een ruimtelijke investering. De meerderheid moet een beetje worden gekieteld om betrokken te raken bij de plannen voor hun buurt. Ontwerpers die de techniek van het verleiden onder de knie hebben, zijn in staat deze mensen sneller te overtuigen om mee te doen. Precies hier bieden de beproefde verleidingsmethoden van reclamemakers uitkomst. Verpak een plan in één heldere, visueel aantrekkelijke boodschap. Hoewel er in ontwerperskringen vaak wat neerbuigend over wordt gesproken, is er veel vakkennis en intuïtie en ambitie voor nodig, wil je mensen overtuigen om bij te dragen aan een ruimtelijke investering. Laat staan om ervoor te betalen.

  Lange termijn denken
  Vanzelfsprekend zijn er ook belangrijke verschillen tussen reclamemakers en ontwerpers. De Bont weet het helder te verwoorden: ‘De eerste is vooral uit op winst op korte termijn, terwijl ontwerpers veeleer op de lange termijn opereren. Je zet een stip aan de horizon en werkt daar naartoe. Op de korte termijn is het van belang dat ontwerpers mensen weten te aan te spreken. Op die manier kunnen ze voldoende draagvlak en financiering verzamelen om ook lange termijn projecten te ontwikkelen.’ Hij stelt voor om de volgende methode toe passen. De crux zit in het maken van drie verschillende trajecten. Een voor de komende vijf uur, een voor de komende vijf maanden en als laatste voor vijf jaar. Zo speel je tegelijk in op de huidige behoeften én formuleer je toekomstambities. Zo help je een stad zich verder ontwikkelen en blijft de praktijk dynamisch.
 • verslag middagsessie 5 - Hernieuwd opdrachtgeverschap en methodieken
 • Een verslag van Davine Lambert, Vers Beton

  Het is druk aan de Zomerhofstraat. Boven wordt het geluid van pratende mensen afgewisseld met kletterende lunchborden. In de betonnen ruimte waarin iedereen zich verzameld heeft, klinkt een stem die de aanwezigen verzoekt plaats te nemen. Terwijl de laatste broodjes naar binnen worden geschoven, opent Janny Rodermond het tweede deel van het stedenbouwsymposium. Hoewel zij blij is met de nieuwe en oude gezichten, vraagt ze zich naarstig af wie van de aanwezigen daadwerkelijk stedenbouwkundige is. Tien á vijftien handen kruipen voorzichtig uit het publiek omhoog, ongeveer 30% van alle aanwezigen. Slechts een paar handen behoren tot die van de grote bureaus. Jammer vindt Rodermond, dat juist de gevestigde namen zich op dit evenement onvoldoende zien.

  Vroegah en nu
  Er is werk aan de winkel, laat dat duidelijk zijn. De stedenbouwkundige van vandaag moet vechten voor zijn bestaan door de opdrachtjes die er zijn, gretig bij elkaar te schrapen. Want het is nou eenmaal niet meer zoals ‘vroegah’, zoals tijdens de sessie ‘hernieuwd opdrachtgeverschap en methodieken’ gekscherend verwezen werd naar de tijd waarin de opdrachten achter elkaar het tekentafellaatje in leken te stromen.

  Van de stedenbouwkundige van vandaag, in een totaal veranderde economie, wordt creativiteit verwacht. In het werven van opdrachten, maar ook in het (uit)vinden van nieuwe methodes voor het aanwakkeren van vastgelopen projecten. Volgens Miranda Reitsma gaat de methode bij de inrichting van het landelijk gebied al lang niet meer enkel over beeldkwaliteit. Kennis van de lokale dynamiek en economie van de regio is noodzakelijk om tot een bemiddelend ontwerp met gemeenschappelijke waarden te komen. Afbeeldingen van tevreden boerenfamilies worden afgewisseld met geïllustreerde winwinsituaties.

  Parameters afwegen
  Belangen van de verschillende partijen moeten worden afgewogen om zo verbindingen te leggen tussen de vraagstukken over de lange termijn, concrete ambities en projecten. Na een milde discussie over deze presentatie komt Marco Broekman naar voren om zijn verhaal te beginnen. Alhoewel dit verhaal ook over bemiddeling gaat bekijken hij en zijn bedrijf Urban Dating’ het vanuit een ander perspectief.

  Als voorbeeld voor het rekenmodel dat Urban Dating toepast neemt hij het schiereiland Hemmes. Dit schiereiland bestaat uit vervuilde grond en veel industrie. Pas over zeven jaar kan er daadwerkelijk op gebouwd worden. Wat gebeurt er in de tussentijd? Terwijl gemeente en grondeigenaren met hun handen in het haar zaten maakte een bewonersgroep zich hard voor een tijdelijk, organisch project. Door middel van circustenten en afbreekbare gebouwen wilden zij de ‘lege jaren’ opvullen. Verschillende parameters werden tegen elkaar afgewogen. Denk aan grondgebruik, permanent en tijdelijk programma, strategie. Gemeente en grondeigenaren waren aanvankelijk niet voor, maar Urban Dating toonde met hun werkwijze aan dat deze tijdelijke invulling toch het meest effectief zou zijn. De deur gaat open en iemand steekt zijn hoofd naar binnen. ‘Nog twee minuten, zijn jullie op schema?’ Marco springt wat sheets verder en komt vrij snel to the point. ‘Blijf dus geloven in het vak, maar wel met nieuwe middelen en methodes.’

  Herstructureren wordt hercultiveren
  Er moeten creatieve manieren verzonnen worden om nieuwe opdrachten te creëren. Huub Kloosterman, zelf geograaf en directeur van Urban Xchange, laat door middel van een onderzoek zien dat oude locaties getransformeerd kunnen worden door de onontdekte potenties van de nieuwe economie. Zo is er bij de mens van vandaag beduidend meer behoefte naar interactie, community’s en belevingen. Huub gelooft dan ook dat herstructureren meer moet veranderen in hercultiveren. Het vinden van nieuwe initiatiefnemers en het volgen van hun drijfveren is belangrijk voor het werven van nieuwe opdrachten. Mathilde Peen, de laatste spreker van deze middag laat zien dat vergelijkingen met andere steden wel degelijk kunnen leiden tot nieuwe inzichten. En zo ook tot nieuw potentieel voor ruimtelijke kwaliteit. Terwijl de tijd dringt en de presentatie tot zijn einde komt kunnen de conclusies van deze dag getrokken worden. Meegroeien, innovatief en multidisciplinair zijn, snel bewegen en vooral niet te lang stil te staan bij wat ooit was. Dat is van belang om nieuwe opdrachten te werven en vastgeroeste casussen te oliën.

meer >

Winnaar_Hedy_d_Anconaprijs_2014.jpgWinnaar Hedy d'Ancona-prijs 2014
nieuws

Veilige Veste winnaar Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur

4 juni 2014
Veilige Veste, een opvang in Leeuwarden voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboys en gedwongen prostitutie, heeft de Hedy d’Ancona-prijs 2014 voor excellente zorgarchitectuur gewonnen.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het Bimhuis in Amsterdam werd, in aanwezigheid van directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW Marjan Hammersma en Hedy d’Ancona, het winnende project uit de zeven nominaties bekendgemaakt. Paswoningen Het Dorp, twee pilotwoningen met domotica voor bewoners met een lichamelijke beperking in Arnhem, kreeg een eervolle vermelding.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en TNO reikten deze tweejaarlijks geldprijs van € 20.000 voor de derde maal uit. De prijs is gericht op voorbeeldige zorgomgevingen waarbij architectuur, interieur, stedenbouw en/of tuin- en landschapsarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter Gilian Schrofer, oprichter en creatief directeur Concern, heeft het project geselecteerd dat het beste er in slaagt om een innovatief zorgconcept te verbinden aan een kwalitatief hoogwaardige omgeving.

Veilige Veste doorbreekt anonimiteit met opvallend gebouw
Het winnende project Veilige Veste is een gebouw met een nieuw inhoudelijk zorgconcept voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, geweld door mensenhandelaren, gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld. De heersende praktijk is dat deze groep wordt opgevangen op anonieme locaties zodat de kans op confrontatie met de daders minimaal is. ‘Maar dat is de wereld op zijn kop’, vindt initiatiefnemer Linda Terpstra van Fier Fryslân. ‘Waarom moeten de slachtoffers zich verschuilen?’ Met de Veilige Veste is de situatie daarom omgedraaid. De opvang van de meiden en vrouwen bevindt zich nu in een nieuw en opvallend gebouw, recht tegenover een woonwijk. Locatie en ontwerp als statement: slachtoffers hebben niets om zich voor te schamen, en recht op de best mogelijke zorg in een goede, veilige omgeving. ‘Hun positie is een maatschappelijk probleem, dat met een opvallende huisvesting uit de anonimiteit wordt getrokken. Een mooi, markant gebouw op een zichtbare plek vormt een tastbare erkenning van de problematiek en draagt bij aan een oplossing.’ Het voormalige politiebureau is klimaatneutraal verbouwd en de veiligheidsmaatregelen zijn goed op elkaar zijn afgestemd. Zo is er 24-uurs cameratoezicht, kogelvrijglas en zijn er veiligheidssluizen.

Eervolle vermelding Paswoningen Het Dorp voor meer zelfredzaamheid
Paswoningen Het Dorp kreeg een eervolle vermelding voor de twee pilotwoningen in Arnhem waar intelligente toepassingen van techniek in en om huis meer maatwerk biedt. Zo zijn via tablet-computers alle installaties in de woning te bedienen, en zorgen sensors in rolstoelen ervoor dat deuren voor de bewoners vanzelf open gaan. Architectenbureau Archipelontwerpers ontwierp hiermee een proeftuin om de relatie tussen architectuur, domotica en zorg door architect, meubelontwerpers, leveranciers, zorgpersoneel en bewoners intensief te testen.

Download hier het persbericht en hoge resolutiebeelden.
Veilige_Veste_foto_Ronald_Tilleman_LR_2.jpg

Winnaar: Veilige Veste Foto Ronald Tilleman

Paswoningen_Het_Dorp_foto_Ronald_Tilleman_LR_2.jpg

Eervolle Vermelding: Paswoningen Het Dorp Foto Ronald Tilleman

Eervolle_vermelding_Hedy_dAnconaprijs_2014.jpg

Eervolle Vermelding: v.l.n.r. Vincent Roozen (jurylid), Evert Uitentuis (Siza), Rob Hoogma (Siza), Hedy d'Ancona, Tom Bentvelzen, Harry van Heeswijk, Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers), Marlies Rohmer (jurylid) Foto Tim van Bentum

Prijsuitreiking_Hedy_dAnconaprijs.jpg

Prijsuitreiking door Hedy d'Ancona Foto Tim van Bentum

Prijsuitreiking_Hedy_dAncona_lezing_Margo_Trappenburg.jpg

Lezing van Margo Trappenburg over het beleid dat is ingezet voor bezuinigingen in de zorg met name voor de care Foto Tim van Bentum

Bijdrage_Mark_Kramer_Hedy_dAnconaprijsuitreiking.jpg

Bijdrage jurylid Mark Kramer, hoogleraar en afdelingshoofd Interne Geneeskunde VUmc en opdrachtgever polikliniek sneldiagnostiek oncologie VUmc Foto Tim van Bentum

Prijsuitreiking_Hedy_dAncona_lezing_Marjan_Hammersma.jpg

Lezing Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW Foto Tim van Bentum

Prijsuitreiking_Hedy_dAncona_Bimhuiscafe.jpg

Ontvangst in Bimhuiscafé Foto Tim van Bentum

Prijsuitreiking_Hedy_dAncona_Bimhuiscafe_met_Marlies_Rohmer.jpg

Borrel in Bimhuiscafé Foto Tim van Bentum

Prijsuitreiking_Hedy_dAncona_borrel_in_Bimhuiscafe.jpg

Borrel in Bimhuiscafé Foto Tim van Bentum

» website

meer >

Winnaar_Hedy_d_Anconaprijs_2014.jpgWinnaar Hedy d'Ancona-prijs 2014
nieuws

Veilige Veste winnaar Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur

4 juni 2014

Veilige Veste, een opvang in Leeuwarden voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboys en gedwongen prostitutie, heeft de Hedy d’Ancona-prijs 2014 voor excellente zorgarchitectuur gewonnen.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het Bimhuis in Amsterdam werd, in aanwezigheid van directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW Marjan Hammersma en Hedy d’Ancona, het winnende project uit de zeven nominaties bekendgemaakt. Paswoningen Het Dorp, twee pilotwoningen met domotica voor bewoners met een lichamelijke beperking in Arnhem, kreeg een eervolle vermelding.

meer >

10_pigeon.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Gamescom Keulen bekend

27 mei 2014
Van 13 t/m 17 augustus, aansluitend aan de Game Developers Conference Europe, vindt in Keulen de Gamescom plaats: de belangrijkste Europese beurs op gamesgebied met bezoekers en deelnemers uit Europa, Azië en Noord-Amerika. Vanuit de Open Oproep: deelname Gamescom Keulen ondersteunt het Stimuleringsfonds, in samenwerking met de Dutch Games Association, 10 indiestudio’s die zich tijdens de Gamescom in het Holland Paviljoen presenteren.
De Gamescom duurt vier dagen en heeft zowel de zakelijke- als de consumentenmarkt als vaste achterban. De beurs werd in 2009 voor het eerst georganiseerd en is sindsdien alleen maar gegroeid. In 2013 telde de beurs 635 exposanten uit 40 landen en ruim 340.000 bezoekers waaronder veel internationale pers. De beurs kent vele wereldpremières, zowel de PlayStation 4 als de Xbox One waren in de domstad voor het eerst voor publiek speelbaar. De Dutch Games Association (DGA) organiseert reeds enkele jaren het Holland Paviljoen, waar zowel gevestigde als jonge makers uit de Nederlandse gamesindustrie zich presenteren.

Stimuleringsfonds en Dutch Games Association
Het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association riepen in april makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen voor deelname aan het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom. De Open Oproep maakt deel uit van de Deelregeling Internationalisering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De ingediende voorstellen zijn voorgelegd aan externe adviseurs van Control Magazine en de Dutch Game Garden, onder begeleiding van de adjunct-secretaris van de Deelregering E-cultuur van het Stimuleringsfonds en het Gamefonds. De adviseurs selecteerden met name innovatieve games en letten hierbij op de gameplay, graphics en speelbaarheid. De adviseurs waren te spreken over de kwaliteit van de inzendingen en zien een selectie die de diversiteit en kwaliteit van de Nederlandse independent game-industrie recht doen.

De gehonoreerde projecten vanuit de Open Oproep:
SassyBot Studio | Fragments of Him
Een intrigerende game over het omgaan met het verlies van een dierbare.
Lees meer
Ragesquid | Action Henk
Action Henk is de meest geliefde action figure en tevens toonbeeld van vergane glorie.
Lees meer
Self Made Miracle | Penarium
een hectische 2D arena arcade game die start met een gezellig bezoekje aan het circus en ontaardt in een meedogenlozen strijd.
Lees meer
Reptile Games | Lethal League
Een chaotische, competitieve multiplayer game met het gevoel van Japanse 2D fighting games.
Lees meer
Tangrin Entertainment | Kyn
Een tactische role playing game vol interessante puzzels, gevaarlijke quests en uitgebreide gebieden voor de speler om te ontdekken.
Lees meer
Lionade Games | Check-in, Knock-out
Een 2D local multiplayer brawler waarin spelers de omgeving afbreken om als wapen te gebruiken.
Lees meer
Ostrich Banditos | Westerado: Double Barreled
Een action adventure detective western met een focus op de verhaallijn, goede muziek en verfijnde pixels.
Lees meer
Abbey Games | Renowned Explorers: International Society
In Renowed Explorers gaat het om het ontdekken van nieuw land en het bewandelen van de dunne lijn tussen diplomatie en vechten.
Lees meer
Game Oven | Bounden
Bounden is een fysieke game die zich focust op interactie en intimiteit en waarbij het spel vooral buiten het scherm plaatsvindt.
Lees meer
The Shoebox Diorama | The Pigeon Man
Een magisch realistisch, illustratief avontuur voor de Oculus Rift en Ipad.
lees meer
» website

meer >

10_pigeon.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Gamescom Keulen bekend

27 mei 2014

Van 13 t/m 17 augustus, aansluitend aan de Game Developers Conference Europe, vindt in Keulen de Gamescom plaats: de belangrijkste Europese beurs op gamesgebied met bezoekers en deelnemers uit Europa, Azië en Noord-Amerika. Vanuit de Open Oproep: deelname Gamescom Keulen ondersteunt het Stimuleringsfonds, in samenwerking met de Dutch Games Association, 10 indiestudio’s die zich tijdens de Gamescom in het Holland Paviljoen presenteren.

meer >